Return to Video

Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes

 • 0:00 - 0:05
  अनप्लग्ड ॲक्टीव्हिटी | प्रत्यक्ष आयुष्यातील
  अल्गोरीदम्स: कागदी विमाने
 • 0:07 - 0:10
  या धड्याला प्रत्यक्ष आयुष्यातील
  अल्गोरीदम्स म्हणतात. अल्गोरीदम्समध्ये
 • 0:10 - 0:15
  लोक दैनंदिन जीवनातल्या गोष्टींचे वर्णन करतात. कुकीच्या पाककृती आणि
 • 0:15 - 0:20
  बर्डहाऊस तयार करण्याच्या सूचना हे दोन्ही दैनंदिन
  जीवनातील अल्गोरीदम्स आहेत. आज आपण कागदी
 • 0:20 - 0:27
  विमाने करण्याचा अल्गोरीदम तयार करणार आहोत आणि तो टेस्ट करणार आहोत. पण सुरुवातीला, आपण
 • 0:27 - 0:33
  या मोठ्या प्रोजेक्टचे सहज करता येण्याजोग्या लहान पायऱ्यांमध्ये रूपांतर करणार आहोत. कागदी विमान बनवण्यासाठी,
 • 0:33 - 0:37
  आपण कोणत्या पायऱ्या करायच्या आणि कोणत्या क्रमाने करायच्या हे ठरवणे आवश्यक आहे. आधी चित्रे
 • 0:37 - 0:43
  कापून तुम्ही तुमचा अल्गोरीदम तयार कराल. नंतर, तुम्ही कागदी विमान तयार करण्यासाठी आवश्यक
 • 0:43 - 0:48
  असलेल्या पायऱ्या दाखवणारी 6 चित्रे निवडाल आणि ती योग्य क्रमाने लावाल. सगळ्या गोष्टी क्रमाने
 • 0:48 - 0:52
  लावल्यावर, तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या दुसऱ्या टीमला तुमचा अल्गोरीदम चालतो का नाही हे पाहण्यासाठी तो टेस्ट
 • 0:52 - 0:57
  करण्यासाठी द्याल. चांगल्याप्रकारे डिझाईन केलेला अल्गोरीदम सर्वोत्तम कागदी विमान बनवण्यासाठी
 • 0:57 - 1:01
  अतिशय महत्त्वाचा आहे.
 • 1:07 - 1:10
  जेव्हा आपल्याला चॉकलेट बनवायचे असते, तेव्हा त्या प्रक्रियेत
 • 1:10 - 1:15
  अनेक मोठ्या पायऱ्या असतात आणि त्यातील प्रत्येक पायरीत अनेक लहान पायऱ्या असतात आणि
 • 1:15 - 1:19
  आपल्याला चॉकलेटची चव कशी हवी आहे त्यानुसार त्याच्या विविध पाककृती किंवा अल्गोरिदम आहेत.
 • 1:19 - 1:24
  प्रत्येक पायरी महत्त्वाची आहे, अगदी छोटीशीसुद्धा.
  त्यामुळे एका पायरीशिवाय, उरलेल्या पूर्ण
 • 1:24 - 1:31
  करता येत नाहीत. इतरांना समजतील असे अल्गोरीदम्स तयार करणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
 • 1:31 - 1:35
  त्यामुळे प्रत्येक पायरी लिहिणे महत्त्वाचे आहे, म्हणजे ती कोणीही केली तरी परिणाम तोच असेल.
Title:
Unplugged - Real Life Algorithms - Paper Airplanes
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:44

Marathi subtitles

Revisions