Return to Video

Упражнения без компютри -Алгоритми във Всекидневието-Самолети от Хартия

 • 0:00 - 0:05
  Алгоритми във всекидневието: Самолети
  от Хартия
 • 0:07 - 0:10
  Урокът се казва Алгоритми във
  всекидневието.
 • 0:10 - 0:15
  Алгоритмите изобразяват неща които правим
  всеки ден. Рецепта за бисквити и упътване
 • 0:15 - 0:20
  за построяването на къща за птици са
  алгоритми от всекиденевието. Днес ще
 • 0:20 - 0:27
  направим и тестваме алгоритм как да
  направим самолет от хартия.Но първо да
 • 0:27 - 0:33
  разделим стъпките на по малки . Трябва да
  решим кои стъпки да следваме и в какъв ред
 • 0:33 - 0:37
  Ще трябва да напишете алгоритм, но първо
  разрежете картината на парчета.
 • 0:37 - 0:43
  След това изберете 6 картинки които
  показват стъпките за да се направи
 • 0:43 - 0:48
  самолет от хартия и ги поставете в
  правилният ред. След като вече поставихте
 • 0:48 - 0:52
  всичко в ред , разменете си алгоритмъма с
  друг ученик за да го изпробвате и
 • 0:52 - 0:57
  видите дали работи.
 • 0:57 - 1:01
 • 1:07 - 1:10
 • 1:10 - 1:15
 • 1:15 - 1:19
 • 1:19 - 1:24
 • 1:24 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
Title:
Упражнения без компютри -Алгоритми във Всекидневието-Самолети от Хартия
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:44

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions