Return to Video

#opendata

 • 0:20 - 0:25
  Tom Steinberg: Öppna offentliga data är sådan information som offentlig sektor samlar in för i första hand eget bruk,
 • 0:25 - 0:28
  men som sedan tillgängliggörs för andra att använda.
 • 0:28 - 0:30
  Rufus Pollock: Det är data från offentlig sektor som är “öppna”.
 • 0:30 - 0:34
  Öppna innebär att det är fritt för alla att använda, återanvända och distribuera.
 • 0:34 - 0:40
  Aine McGuire: Öppna data rörelsen är ett sätt att förändra förhållandet mellan medborgare och staten
 • 0:40 - 0:42
  så att alla vet vad som pågår
 • 0:42 - 0:44
  och när alla vet vad som pågår
 • 0:44 - 0:48
  blir det enklare för båda sidor att delta på lika villkor i samhället.
 • 0:48 - 0:53
  Chris Taggart: Våra liv styrs alltmer av data, i själva verket består våra liv alltmer av data.
 • 0:53 - 0:58
  Mot bakgrund av det, om vi inte har möjlighet att se information om oss själva,
 • 0:58 - 1:00
  var vi bor, vem som företräder oss,
 • 1:00 - 1:05
  företag som gör affärer med offentlig sektor och så vidare,
 • 1:05 - 1:08
  börjar demokratin urholkas.
 • 1:08 - 1:10
  Rob McKinnon: Det är egentligen mycket bredare än bara offentlig sektor.
 • 1:10 - 1:14
  Offentlig sektor är faktiskt bara en av flera deltagare i samhället.
 • 1:14 - 1:20
  Vad vi ser hända är i själva verket början på en större social förändring, en global social förändring.
 • 1:20 - 1:24
  Tillsammans har vi möjligheten att förändra hur samhället fungerar.
 • 1:24 - 1:31
  Globalt skapar vi, via webbplatser som Wikipedia eller samlingar av strukturerade data
 • 1:31 - 1:36
  en stor global översikt av hur samhället fungerar och hur vi organiserar oss.
 • 1:36 - 1:42
  Så vi är precis i början av en större förändring i sättet vi arbetar...
 • 1:42 - 1:46
  Det är tre saker som öppna offentliga data kan bidra med för att göra världen bättre.
 • 1:46 - 1:53
  Den första: företag, privatpersoner, ideella organisationer får möjlighet
 • 1:53 - 1:57
  att skapa intressanta, användbara och värdefulla applikationer och tjänster.
 • 1:57 - 2:02
  Den andra har med demokrati att göra, det handlar om deltagande i förvaltningen, om transparens
 • 2:02 - 2:06
  som gör det möjligt att förstå vad offentlig sektor gör.
 • 2:06 - 2:09
  Den tredje: varför inte?
 • 2:09 - 2:12
  Det kostar i princip inget att frigöra offentliga data
 • 2:12 - 2:19
  så varför inte frigöra den data som redan finns på plats och samlas in?
 • 2:28 - 2:31
  Tom Steinberg: Öppna data är viktiga av flera olika anledningar
 • 2:31 - 2:34
  och ingen av dem är viktigare än den andra.
 • 2:34 - 2:38
  Vi har möjligheten att skapa ekonomiska värden,
 • 2:38 - 2:43
  vilket prioriteras av många i svåra tider som dessa.
 • 2:43 - 2:45
  Skapandet av fler jobb och fler företag,
 • 2:45 - 2:48
  och fler lönsamma företag för att generera mer skatteintäkter.
 • 2:48 - 2:53
 • 2:53 - 3:00
  Det finns också den klassiska gamla poängen om tillgång till data så att vi får inblick i potentiell korruption
 • 3:00 - 3:07
  och felaktig användning av pengar och aktiviteter som är orättvisa eller olagliga och som inte har något att göra med pengar, men är dolda på något sätt.
 • 3:07 - 3:11
  Ton Zijlstra: Du kan räkna med att folk vill starta företag för att förädla data,
 • 3:11 - 3:15
  genom att ta data och använda för en viss tillämpning.
 • 3:15 - 3:17
  Det handlar också om transparens
 • 3:17 - 3:22
  men även om att människor ger sig själva mer makt för att bättre kunna fatta beslut om sina egna liv
 • 3:22 - 3:26
  baserat på information som inte var tillgänglig tidigare.
 • 3:26 - 3:32
  Och det handlar också om att göra de organisationer som skapar denna data mer effektiva.
 • 3:32 - 3:36
  Rufus Pollock: Vi arbetar till exempel med ett projekt som kallas wheredoesmymoneygo.org
 • 3:36 - 3:39
  för att visa dig vart dina skattepengar tar vägen, vilket jag tycker är mycket viktigt.
 • 3:39 - 3:47
  Jag tror att det skulle vara intressant att veta, "detta är det största bidraget jag gör till offentlig sektor - vart tar pengarna vägen?"
 • 3:47 - 3:52
  Utan öppna data från offentlig sektor kan jag inte svara på den frågan.
 • 4:03 - 4:08
  David Eaves: Vi använder regionala data om föroreningar och kombinerar med valresultat i en karta
 • 4:08 - 4:12
  för att visa dig förorenande verksamheter i närheten av ditt postnummer
 • 4:12 - 4:17
  eller i något område som du bryr dig om och vems valkrets de befinner sig i.
 • 4:17 - 4:20
  Med detta kan du ta reda på hur graden av föroreningar i ditt närområde är.
 • 4:20 - 4:27
  Tom Steinberg: MySociety skapar och driftar medborgarinriktade, sociala webbplatser.
 • 4:27 - 4:33
  Och med medborgarinriktade sociala webbplatser menar jag sådana som kan förklara:
 • 4:33 - 4:39
  'Vem är min politiker? "Hur skriver jag till dem?", “Vad säger de i parlamentet?", "Hur röstar de? ", " Vad gör de med pengarna de får?"
 • 4:39 - 4:41
  - det är den demokratiska aspekten.
 • 4:41 - 4:46
  På andra sidan bygger vi tjänster som förklarar: "Hur får jag problem på min gata åtgärdade?",
 • 4:46 - 4:49
  “Hur begär jag ut information från myndigheter?”,
 • 4:49 - 4:55
  och, inom kort, "Hur löser jag mina transporter?"...
 • 4:55 - 4:58
  David Eaves: I Vancouver ändras schemat för sophämtning löpande...
 • 4:58 - 5:02
  det förändras regelbundet och folk alltid glömmer när de skall ta ut sina sopor.
 • 5:02 - 5:05
  Nu går de bara till en webbplats och registrerar sig,
 • 5:05 - 5:08
  så skickar vi ett mail som säger "I morgon är det sophämtningsdag".
 • 5:08 - 5:13
  Det är den typ av tjänster som vanliga medborgare tar till sig väldigt snabbt,
 • 5:13 - 5:15
  sådana som ger omedelbar nytta för dem.
 • 5:15 - 5:20
  Och så när folk ser VanTrash säger de: “är det detta som öppna data handlar om?”
 • 5:20 - 5:23
  Vi säger ja och de säger, "Jag vill ha mer av detta i mitt liv ".
 • 5:30 - 5:32
  Richard Cyganiak: På EU-nivå
 • 5:32 - 5:37
  hade det varit riktigt intressant om vi kunde få ihop alla data till en gemensam plats
 • 5:37 - 5:43
  så att vi kan söka över länder och jämföra saker över flera länder.
 • 5:53 - 5:56
  Jack Thurston: Vad vi försöker göra med Farmsubsidy.org
 • 5:56 - 6:02
  är att ansluta alla de olika myndigheternas information till ett enda datacenter.
 • 6:02 - 6:07
  Så att medborgarna kan ta reda på vad som händer, inte bara i det egna landet
 • 6:07 - 6:14
  utan även i andra länder, och de kan göra jämförelser hur mycket gårdar får i bidrag en del av EU jämfört med en annan,
 • 6:14 - 6:16
  hur mycket medborgarna bidragit med,
 • 6:16 - 6:20
  hur mycket det kostar dem om de är i ett land i jämförelse med ett annat.
 • 6:20 - 6:27
  Detta är frön till en paneuropeisk debatt som borde ske
 • 6:27 - 6:31
  eftersom vi har en pan-europeisk politik.
 • 6:36 - 6:43
  Erik Swanson: En av mina favoritexempel på hur Världsbankens data har återanvänts inträffade mycket snart efter att vi öppnat databasen.
 • 6:43 - 6:49
  Vi fick ett meddelande från en grupp som helt enkelt hade tagit hela vår databas
 • 6:49 - 6:52
  och undersökt var det fanns luckor i vår data
 • 6:52 - 6:58
  och sedan gjort kartor som visar land för land, indikator för indikator, år för år
 • 6:58 - 7:02
  var luckorna fanns.
 • 7:02 - 7:05
  Det berättade inte något som vi inte redan visste,
 • 7:05 - 7:10
  men det visade informationen för oss på ett sätt vi inte hade sett förut
 • 7:10 - 7:14
  och gjorde det naturligtvis så att alla andra också kunde se den.
 • 7:14 - 7:15
  Karin Christiansen: Vi är vid den punkt där vi behöver få data frisläppt
 • 7:15 - 7:20
  och vi behöver en standard för data så att vi kan kartlägga och jämföra den.
 • 7:20 - 7:23
  För vad som behövs i Uganda, i Afganistan
 • 7:23 - 7:27
  är inte bara veta vad DFID gör med brittiska pengar,
 • 7:27 - 7:31
  vad amerikanska pengar gör, utan hur allt detta hänger ihop.
 • 7:31 - 7:35
  Simon Parrish: Vi arbetar på ett initiativ som heter International Aid Transparency Initiative
 • 7:35 - 7:45
  där vi tar fram standarder för hur statliga aktörer kan vara öppna med det bistånd de ger.
 • 7:45 - 7:49
  Både för att kunna hållas ansvariga av medborgare och skattebetalare i sina egna länder
 • 7:49 - 7:52
  men även av en mängd olika aktörer i utvecklingsländerna
 • 7:52 - 7:57
  från regeringarna i dessa länder, till det civila samhällets organisationer, till parlamentariker
 • 7:57 - 8:02
  som alla vill ha bättre information om de pengar som kommer in till deras land.
 • 8:02 - 8:08
  Öppenheten och tillgängligheten till dessa data har potential att radikalt förändra
 • 8:08 - 8:13
  hur biståndsmedel används och hur effektivt de används.
 • 8:13 - 8:18
  Tyngdpunkten är på öppenhet i informationen så att den kan återanvändas av olika grupper på olika sätt
 • 8:18 - 8:22
  så att den blir tillgänglig för olika grupper på ett sätt som möter deras egna specifika behov.
 • 8:22 - 8:26
  Erik Swanson: Några av Hans Roslings bubbeldiagram,
 • 8:26 - 8:33
  Gapminder-programmet där han illustrerar hur länder utvecklas över tid,
 • 8:33 - 8:38
  med hjälp av diagram som är animerade och rör på sig...
 • 8:49 - 8:54
  Redan innan våra data blev tillgängliga använde Hans dem i sina Gapminderdiagram
 • 8:54 - 9:03
  och det har varit oerhört effektivt i att öka medvetenheten om utvecklingsfrågor.
 • 9:03 - 9:07
  Hur kan man övertyga regeringar som inte är intresserade av öppna offentliga data
 • 9:07 - 9:12
  att det finns ett värde i att uppmärksamma det?
 • 9:12 - 9:16
  Jag tror på att visa upp saker är centralt här.
 • 9:16 - 9:21
  Att demonstrera tjänster som är bra, som är användbara.
 • 9:21 - 9:28
  Och i synnerhet tjänster som är enkla att förklara, som erbjuder mycket tydligt värde och nytta i motsats till smala tjänster med begränsad nytta...
 • 9:28 - 9:29
  David Eaves: Vi har tre målsättningar.
 • 9:29 - 9:36
  Den första är: låt oss hjälpa till att bygga en gemenskap runt öppna data i alla städer som vill ha det i över hela världen.
 • 9:36 - 9:42
  Den andra: låt oss skapa en plats där lokala politiker och tjänstemän kan träffa människor som bryr sig om detta,
 • 9:42 - 9:47
  träffa människor som engagerar sig i det och se alla coola saker som pågår runt om i världen
 • 9:47 - 9:50
  och se hur mycket som faktiskt pågår och att andra gör det och att de kan göra det också.
 • 9:50 - 9:56
  Den tredje är: låt oss faktiskt bygga något.
 • 9:56 - 9:59
  Låt oss försöka få varje grupp att bygga något
 • 9:59 - 10:05
  eftersom ingenting får människor att förstå varför öppna data är viktigt mer än när de ser en riktigt ingående visualisering
 • 10:05 - 10:08
  som låter dem se sin del av samhället på ett sätt de aldrig gjort förut.
 • 10:08 - 10:11
  Jack Thurston: Vårt jobb är att påminna folk om hur viktigt det är
 • 10:11 - 10:15
  att ha tillgång till information om vad staten gör
 • 10:15 - 10:23
  oavsett om det är att få journalister att skriva artiklar, hjälpa organisationer att bygga upp sina kampanjer runt data
 • 10:23 - 10:29
  eller bara skapa webbapplikationer där vanliga medborgare kan ta reda på vad som händer.
 • 10:29 - 10:35
  Vi måste kunna visa att en värld med öppna offentliga data är bättre än en värld utan.
 • 10:35 - 10:40
  Rufus Pollock: I vanliga fall är de bästa effekterna av en ny teknik de som man inte förutsåg.
 • 10:40 - 10:50
  Ta till exempel elektricitet, på 1820-talet när Faraday demonstrerade elektricitet för Gladstone vid Royal Society.
 • 10:50 - 10:52
  Gladstone säger till Faraday,
 • 10:52 - 10:56
  "Ja det är kul att du kan få låren på en groda att rycka men vad är egentligen poängen med elektricitet?"
 • 10:56 - 10:58
  Faraday svarar,
 • 10:58 - 10:59
  "Ja vad är poängen med ett nyfött barn..."
 • 10:59 - 11:01
  "det kommer att växa till något... ".
 • 11:01 - 11:05
  Och jag tror att poängen om öppna data här är att vi lever i en informationsålder,
 • 11:05 - 11:12
  i ett informationssamhälle - data och information är central infrastruktur i den världen.
 • 11:12 - 11:17
  Ton Zijlstra: Om man tittar på det sätt som vi människor löser problem så brukar vi föredra enkla lösningar
 • 11:17 - 11:19
  även om det är svåra och komplexa problem.
 • 11:19 - 11:27
  Så jag tror att vi måste använda de data vi har om våra liv och vår miljö för att hitta,
 • 11:27 - 11:32
  inte lätta, men fungerande lösningar på de problem vi står inför.
Title:
#opendata
Description:

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

more » « less
Video Language:
English
okfn.lucy.chambers edited Swedish subtitles for #opendata
okfn.lucy.chambers edited Swedish subtitles for #opendata
okfn.lucy.chambers edited Swedish subtitles for #opendata
okfn edited Swedish subtitles for #opendata

Swedish subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions