Return to Video

#opendata

 • 0:20 - 0:25
  Hallinnon avoimella datalla tarkoitetaan kaikkea tietoa, jota hallinto kerää lähtökohtaisesti omiin tarkoituksiinsa,
 • 0:25 - 0:28
  mutta jonka se sitten tarjoaa avoimesti muiden käytettäväksi heidän tarkoituksiinsa.
 • 0:28 - 0:30
  Se on hallinnon dataa, joka on avointa.
 • 0:30 - 0:34
  ja avoin tarkoittaa, että sitä saa kuka tahansa käyttää sellaisenaan, jatkojalostaa ja jakaa eteenpäin.
 • 0:34 - 0:40
  Aine McGuire: Avoimen datan liike toimii keinona muokata kansalaisten ja hallinnon välistä suhdetta
 • 0:40 - 0:42
  sellaiseksi, että kaikki tietävät,
  mitä yhteiskunnassa on meneillään,
 • 0:42 - 0:44
  ja jos kaikki tietävät, mitä on meneillään,
 • 0:44 - 0:48
  on tasapuolinen yhteiskunnallinen
  osallistuminen paljon helpompaa.
 • 0:48 - 0:53
  Chris Taggart: Elämäämme ohjaa yhä enemmän data, elämästämme kerätään yhä enemmän dataa.
 • 0:53 - 0:58
  Näin ollen, mikäli emme pääsisi näkemään tietoa,
  jota meistä on kerätty,
 • 0:58 - 1:00
  missä asumme, kuka edustaa meitä,
 • 1:00 - 1:05
  tietoa yrityksistä, jotka harjoittavat liiketoimintaa hallinnon kanssa ja niin edelleen
 • 1:05 - 1:08
  olisi demokratia paljon heikommalla pohjalla.
 • 1:08 - 1:10
  Kyse on paljon laajemmasta asiasta kuin hallinnosta,
 • 1:10 - 1:14
  joka on vain yksi osapuoli yhteiskunnassamme.
 • 1:14 - 1:20
  Olemme itse asiassa parhaillaan mittavan yhteiskunnallisen muutoksen, globaalin yhteiskunnallisen muutoksen taitekohdassa.
 • 1:20 - 1:24
  Yhdessä voimme muuttaa tapoja,
  joilla yhteiskunta toimii.
 • 1:24 - 1:31
  Wikipedian tapaisten sivustojen
  tai rakenteisten tietokantojen avulla
 • 1:31 - 1:36
  olemme jo muodostamassa maailmanlaajuista yleiskuvaa siitä, miten yhteiskunta toimii ja miten voimme itse järjestäytyä yhteiskunnassa.
 • 1:36 - 1:42
  Olemme siis vasta suuren toimintapamuutoksen alussa...
 • 1:42 - 1:46
  Rufus Pollock: On kolme tapaa, joilla hallinnon avoin data voi parantaa maailmaa.
 • 1:46 - 1:53
  Ensinnäkin, se tarjoaa yrityksille, kansalaisille ja kansalaisjärjestöille
 • 1:53 - 1:57
  mahdollisuuksia tuottaa mielenkiintoisia, hyödyllisiä ja arvokkaita sovelluksia ja palveluja.
 • 1:57 - 2:02
  Toiseksi, minusta kyse on demokratiasta, kansalaisten osallistumisesta hallintoon ja hallinnon läpinäkyvyydestä,
 • 2:02 - 2:06
  jonka ansiosta voimme nähdä, mitä hallinnossa tehdään.
 • 2:06 - 2:09
  Ja kolmanneksi, miksei data olisi avointa?
 • 2:09 - 2:12
  Hallinnon datan avaamisesta
  ei käytännössä aiheudu kustannuksia,
 • 2:12 - 2:19
  joten miksei siis avattaisi dataa,
  joka on jo olemassa tai jota jo kerätään.
 • 2:28 - 2:31
  Tom Steinberg: Avoin data on tärkeää
  monestakin syystä,
 • 2:31 - 2:34
  jotka ovat kaikki yhtä tärkeitä.
 • 2:34 - 2:38
  Meillä on mahdollisuus tuottaa taloudellista arvoa,
 • 2:38 - 2:43
  mikä on näinä vaikeina aikoina
  päällimmäisenä monen mielessä.
 • 2:43 - 2:45
  Työpaikkojen ja yritysten syntyminen,
 • 2:45 - 2:48
  ja yritysten kannattavuuden parantuminen
  lisäävät verotuloja.
 • 2:53 - 3:00
  Klassinen syy datan avaamiseen on myös se, että se voi tuoda näkyviin mahdollista korruptiota,
 • 3:00 - 3:07
  verovarojen väärinkäyttöä sekä epärehellistä ja laitonta toimintaa, jolla ei ole mitään tekemistä rahan kanssa,
  mutta on jollain muulla tavalla valonarkaa.
 • 3:07 - 3:11
  Voimme odottaa, että syntyy yritystoimintaa,
  jossa datalle tuotetaan lisäarvoa,
 • 3:11 - 3:15
  käyttämällä sitä erilaisissa sovelluksissa.
 • 3:15 - 3:17
  Kyse on tässäkin läpinäkyvyydestä,
 • 3:17 - 3:22
  mutta myös ihmisten voimaantumisesta
  ja heidän mahdollisuuksistaan tehdä
  omaan elämään liittyviä päätöksiä
 • 3:22 - 3:26
  pohjautuen tietoihin,
  jotka eivät aiemmin olleet saatavilla.
 • 3:26 - 3:32
  Ja kyse on myös siitä, että organisaatiot, jotka tuottavat dataa, tehostavat omaa toimintaansa.
 • 3:32 - 3:36
  Rufus Pollock: Meillä on esimerkiksi käynnissä hanke nimeltä where does my money go.org,
 • 3:36 - 3:39
  joka havainnollistaa, mihin verovaroja käytetään. Pidän tätä erittäin tärkeänä asiana.
 • 3:39 - 3:47
  Olisi esimerkiksi mielenkiintoista tietää,
  mihin tarkoitukseen suurin valtiolle
  maksamani veroerä käytetään.
 • 3:47 - 3:52
  Ilman hallinnon avointa dataa
  en osaisi vastata tähän kysymykseen.
 • 4:03 - 4:08
  Käytämme liittovaltion saastumistietoja
  ja yhdistämme ne kartalla vaalipiiritietoihin
 • 4:08 - 4:12
  näyttääksemme kansalaiselle hänen
  oman postinumeroalueensa tai häntä
  muuten kiinnostavan alueen osalta
 • 4:12 - 4:17
  mitkä päästöjä tuottavat laitokset saastuttavat ympäristöä, miten ja millä päästöillä
  ne saastuttavat ja kenen vaalipiirissä.
 • 4:17 - 4:20
  Näin kuka tahansa voi seurata
  ympäristönsä saastumistasoa.
 • 4:20 - 4:27
  Tom Steinberg: MySociety rakentaa erilaisia kansalais- ja sosiaalisen median verkkosivustoja ja ylläpitää niitä.
 • 4:27 - 4:33
  Tarkoitan näillä sivustoja, jotka kertovat:
 • 4:33 - 4:39
  Kuka on kansanedustajani? Kuinka voin kirjoittaa hänelle? Mitä he puhuvat eduskunnassa? Kuinka he äänestävät? Mitä he tekevät verovaroillani?
 • 4:39 - 4:41
  Tämä siis demokratian osalta.
 • 4:41 - 4:46
  Kansalaissivustojen puolella rakennamme palveluja, jotka kertovat: "Miten voin saada
  kotikatuni ongelmat ratkaistuksi?"
 • 4:46 - 4:49
  Miten saan hallinnolta tarvitsemaani tietoa?
 • 4:49 - 4:55
  Ja pian: "Kuinka saan kuljetus-
  ja liikkumisongelmani ratkaistuiksi?"
 • 4:55 - 4:58
  David Eaves: Vancouverissa kaupungin jätteenkeräyksen aikataulu muuttuu yhtenään,
 • 4:58 - 5:02
  ja asukkaat unohtavat aina,
  milloin heidän pitää viedä roskat ulos.
 • 5:02 - 5:05
  Nyt he voivat ilmoittautua verkkopalveluun,
 • 5:05 - 5:08
  ja me muistutamme heitä sähköpostiviestillä:
  "Huomenna on jätteenkeräyspäiväsi".
 • 5:08 - 5:13
  Se on sovellus, johon tavallisetkin
  kansalaiset ihastuvat nopeasti,
 • 5:13 - 5:15
  koska sillä on heille välitöntä käyttöä.
 • 5:15 - 5:20
  Ja kun asukkaat näkevät VanTrash -palvelun, he sanovat: "Ai tätä datan avaaminen tarkoittaakin."
 • 5:20 - 5:23
  Me vastaamme: "Kyllä", ja he sanovat: "Tällaisia me haluamme lisää elämäämme helpottamaan."
 • 5:30 - 5:32
  Euroopan unionin tasolla...
 • 5:32 - 5:37
  olisi todella mielenkiintoista jos voisimme saada
  kaiken tämän datan yhteen paikkaan
 • 5:37 - 5:43
  niin että voimme tehdä tietohakuja
  ja vertailla eri maiden tietoja keskenään.
 • 5:53 - 5:56
  Jack Thurston: Farmsubsidy.org -palvelussa
 • 5:56 - 6:02
  pyrimme yhdistämään eri jäsenmaiden maataloustukitietoja yhteen tietopalveluun
 • 6:02 - 6:07
  niin että kansalaiset voivat verkosta nähdä paitsi sen mitä heidän omassa maassaan tapahtuu,
 • 6:07 - 6:14
  myös mitä muissa maissa tapahtuu
  ja tehdä vertailuja siitä, kuinka paljon
  tukea maatilat saavat tukea eri puolilla EU:ta,
 • 6:14 - 6:16
  miten paljon kansalaiset maksavat tukijärjestelmän ylläpitämiseksi,
 • 6:16 - 6:20
  ja vertailla tätäkin eri maiden välillä.
 • 6:20 - 6:27
  Tämä tarjoaa aineksia eurooppalaiselle keskustelulle,
  jota on syytä käydä,
 • 6:27 - 6:31
  koska kyse on eurooppalaisesta politiikastakin.
 • 6:36 - 6:43
  Erik Swanson: Yksi lempiesimerkeistäni siitä, miten Maailmanpankin dataa on hyödynnetty syntyi pian sen jälkeen, kun olimme avanneet tietokannat.
 • 6:43 - 6:49
  Saimme viestin ryhmältä, joka oli yksinkertaisesti ladannut koko tietokantamme itselleen
 • 6:49 - 6:52
  ja analysoinut, missä olivat datan puutteet
 • 6:52 - 6:58
  ja sen jälkeen tehnyt kartan, joka osoitti maakohtaisesti, indikaattorikohtaisesti ja vuosikohtaisesti
 • 6:58 - 7:02
  missä datan aukkopaikat olivat.
 • 7:02 - 7:05
  Se ei kertonut meille mitään uutta,
 • 7:05 - 7:10
  mutta se havainnollisti puutteet
  ennennäkemättömällä tavalla
 • 7:10 - 7:14
  ja tietenkin teki ne julkisiksi niin,
  että muutkin saattoivat nähdä ne.
 • 7:14 - 7:15
  Tarvitsemme avattua tietoa
 • 7:15 - 7:20
  ja tarvitsemme standardin, jonka mukaisena tieto tulisi avata, jotta voimme verrata eri lähteiden tietoja toisiinsa.
 • 7:20 - 7:23
  Ei riitä, että tiedämme Ugandassa ja Afganistanissa,
 • 7:23 - 7:27
  mihin Britannian kehitysyhteistyöministeriö
  käyttää englantilaisia varoja,
 • 7:27 - 7:31
  mihin amerikkalaiset varat menevät, vaan miten
  näiden kaikkien varojen käyttö vaikuttaa yhdessä.
 • 7:31 - 7:35
  Simon Parrish: Olemme käynnistäneet kehitysavun läpinäkyvyyttä parantavan
  International Aid Transparency -aloitteen,
 • 7:35 - 7:45
  jossa laaditaan ohjeita siitä,
  miten julkisen kehitysavun
  läpinäkyvyyttä tulisi vahvistaa.
 • 7:45 - 7:49
  Tavoitteena on lisätä avunantajien vastuullisuutta sekä oman maan kansalaisten että veronmaksajien suuntaan
 • 7:49 - 7:52
  sekä monenlaisten sidosryhmien
  suuntaan kehitysmaissa
 • 7:52 - 7:57
  aina viranomaisista kansalaisjärjestöihin
  ja kansanedustajiin,
 • 7:57 - 8:02
  jotka kaikki haluavat tarkempaa tietoa
  maahansa tulevasta kehitysavusta.
 • 8:02 - 8:08
  Tämän tiedon avoimuus ja saatavuus
  antavat mahdollisuuden muuttaa radikaalisti tapoja,
 • 8:08 - 8:13
  joilla kehitysapua käytetään samalla
  kun kehitysavun käyttöä tehostetaan.
 • 8:13 - 8:18
  Tiedon avoimuuden merkitys on siinä, että eri käyttäjäryhmät voivat käyttää dataa uudelleen eri tavoilla
 • 8:18 - 8:22
  ja tarjota sitä saataville muillekin
  käyttäjäryhmille näiden tarvitsemassa muodossa.
 • 8:22 - 8:26
  Erik Swanson: Hans Roslingin kuplakaaviot,
 • 8:26 - 8:33
  Gapminder-ohjelmisto, jolla hän havainnollistaa
  eri maiden kehitystä eri aikoina
 • 8:33 - 8:38
  käyttäen liikkuvia kuvioita...
 • 8:49 - 8:54
  Jo ennenkuin meidän datamme tuli saataville,
  Hans käytti sitä Gapminder-kaavioissaan.
 • 8:54 - 9:03
  Ne ovat olleet tavattoman tehokkaita vahvistettaessa tietoisuutta kehitysmaakysymyksistä.
 • 9:03 - 9:07
  Tom Steinberg: Miten saadaan sellaisen maan hallinnon,
  joka ei ole kiinnostunut datan avamisesta,
 • 9:07 - 9:12
  ymmärtämään, että asiaan kannattaa
  uhrata aikaa, varoja ja vaivaa?
 • 9:12 - 9:16
  Mielestäni avainasia on esimerkin voima.
 • 9:16 - 9:21
  Toimivat esimerkit palveluista,
  jotka ovat hyviä ja hyödyllisiä,
 • 9:21 - 9:28
  erityisesti sellaisia, joiden toiminta on helppo selittää, jotka tarjoavat ilmeistä hyötyä ja arvoa pikemmin kuin hyvin rajattuun käyttöön tarkoitetut palvelut....
 • 9:28 - 9:29
  David Eaves: Meillä on kolme tavoitetta.
 • 9:29 - 9:36
  Ensiksikin, auttaa rakentamaan avoimen datan yhteisöjä ympäri maailman niin moneen kaupunkiin kuin kiinnostuneita kaupunkeja löytyy.
 • 9:36 - 9:42
  Toiseksi: luokaamme ympäristö,
  jossa poliitikot ja virkamiehet voivat tavata
  datan avaamisesta välittäviä ihmisiä,
 • 9:42 - 9:47
  jotka toimivat asian hyväksi ja jotka näkevät, mitä kaikkea jännittävää maailmalla on käynnissä
 • 9:47 - 9:50
  ja näkevät, mitä muut jo tekevät
  ja mitä hekin voisivat tehdä.
 • 9:50 - 9:56
  Kolmanneksi: rakentakaamme jotain uutta.
 • 9:56 - 9:59
  Yrittäkäämme saada yhteisöt itse tuottamaan jotakin,
 • 9:59 - 10:05
  koska mikään ei saa ihmisiä ymmärtämään avoimen datan merkitystä paremmin kuin se,
  että he näkevät järisyttäviä visualisointeja,
 • 10:05 - 10:08
  jotka auttavat heitä ymmärtämään yhteisöään ennennäkemättömillä tavoilla.
 • 10:08 - 10:11
  Jack Thurston: Meidän tehtävämme on muistuttaa ihmisille, miten tärkeää on,
 • 10:11 - 10:15
  että heillä on pääsy tietoon siitä,
  mitä heidän hallintonsa tekee,
 • 10:15 - 10:23
  tarkoittipa se toimittajien kannustamista kirjoittamaan artikkeleja, kansalaisjärjestöjen auttamista kampanjoinnissa avoimen tiedon puolesta
 • 10:23 - 10:29
  tai nettisovellusten tekemistä tavallisille kansalaisille, jotta nämä saavat paremmin verkosta tietoa siitä
  mitä tapahtuu.
 • 10:29 - 10:35
  Meidän pitää pystyä osoittamaan, että maailma, jossa hallinnon data on avointa, on parempi kuin maailma, jossa se on suljettua.
 • 10:35 - 10:40
  On tavallista, että uusille teknologioille löytyy parasta käyttöä sovelluksista, jota kukaan ei tullut ajatelleeksikaan.
 • 10:40 - 10:50
  Otetaan esimerkiksi sähkö. Kun Faraday esitteli sitä 1820-luvulla Gladstonelle Royal Societyssä,
 • 10:50 - 10:52
  Gladstone sanoin Faradaylle:
 • 10:52 - 10:56
  On hienoa saada sammakonkoivet nytkähtelemään, mutta mitä hyötyä on sähköstä?
 • 10:56 - 10:58
  Faraday vastasi Gladstonelle:
 • 10:58 - 10:59
  No, mitä hyötyä on vauvasta?
 • 10:59 - 11:01
  Sekin kuitenkin kasvaa joksikin.
 • 11:01 - 11:05
  Mielestäni avoin data on tärkeää siksi, että elämme tiedon ja tietoyhteiskunnan aikakautta.
 • 11:05 - 11:12
  Sellaisen maailman avaininfrastruktuuria
  ovat data ja tieto.
 • 11:12 - 11:17
  Ton Zijlstra: Ihmiset yrittävät tavallisesti
  keksiä helppoja ratkaisuja
 • 11:17 - 11:19
  vaikeisiin ja monimutkaisinkiin ongelmiin.
 • 11:19 - 11:27
  Meidän on kuitenkin syytä käyttää elämäämme ja ympäristöämme koskevaa tietoa löytääksemme
 • 11:27 - 11:32
  ei niinkään helppoja, vaan käyttökelpoisia
  ratkaisuja kohtaamiimme ongelmiin.
Title:
#opendata
Description:

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

more » « less
Video Language:
English
aeskol edited Finnish subtitles for #opendata
aeskol edited Finnish subtitles for #opendata
aeskol edited Finnish subtitles for #opendata
aeskol edited Finnish subtitles for #opendata
aeskol edited Finnish subtitles for #opendata
aeskol edited Finnish subtitles for #opendata
aeskol edited Finnish subtitles for #opendata
aeskol edited Finnish subtitles for #opendata
Show all

Finnish subtitles

Revisions