Return to Video

#opendata

 • 0:20 - 0:25
  Tom Steinberg: Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που η Κυβέρνηση συγκεντρώνει , σε μεγάλο βαθμό για τους δικούς της σκοπούς,
 • 0:25 - 0:28
  τα οποία στη συνέχεια κάνει διαθέσιμα σε άλλους προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για δικούς τους σκοπούς.
 • 0:28 - 0:30
  Rufus Pollock: Είναι κυβερνητικά δεδομένα που είναι Ανοιχτά
 • 0:30 - 0:34
  και Ανοιχτά σημαίνει ελευθερία για τον καθένα να τα χρησιμοποιήσει, να τα επαναχρησιμοποιήσει και να τα επαναδιαθέσει.
 • 0:34 - 0:40
  Aine McGuire: Η πρωτοβουλία για τα Ανοιχτά Δεδομένα είναι ένας τρόπος που μετασχηματίζει την σχέση μεταξύ πολιτών και Κυβέρνησης
 • 0:40 - 0:42
  έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι συμβαίνει
 • 0:42 - 0:44
  και αν όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει
 • 0:44 - 0:48
  τότε γίνεται πολύ ευκολότερο και για τις δύο πλευρές να συμμετέχουν πιο δίκαια στην κοινωνία.
 • 0:48 - 0:53
  Chris Taggart: Η ζωή μας όλο και πιο πολύ διέπεται από δεδομένα, στην πραγματικότητα η ζωή μας όλο και πιο πολύ είναι δεδομένα.
 • 0:53 - 0:58
  Δεδομένου ότι, μην έχοντας πρόσβαση στην πληροφορία σχετικά με εμάς,
 • 0:58 - 1:00
  το πού ζούμε, ποιος μας αντιπροσωπεύει,
 • 1:00 - 1:05
  τις εταιρίες οι οποίες αναλαμβάνουν Δημόσια έργα και ούτω καθεξής
 • 1:05 - 1:08
  αρχίζει να υπονομεύεται η δημοκρατία.
 • 1:08 - 1:10
  Rob McKinnon: Είναι πολύ ευρύτερο από την Κυβέρνηση.
 • 1:10 - 1:14
  Η Κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα απλά ένας πόλος της κοινωνίας μας.
 • 1:14 - 1:20
  Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει είναι στην πραγματικότητα η αρχή μιας μεγάλης κοινωνικής αλλαγής, μιας παγκόσμιας κοινωνικής αλλαγής.
 • 1:20 - 1:24
  Μαζί, μπορούμε να μετασχηματίσουμε τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία.
 • 1:24 - 1:31
  Σε παγκόσμιο επίπεδο, φέρνουμε σε επαφή, μέσω ιστοσελίδων όπως η Wikipedia ή οι συλλογές δομημένων δεδομένων,
 • 1:31 - 1:36
  μια μεγάλη παγκόσμια σύνοψη του τρόπου λειτουργίας της κοινωνίας και του πώς οργανωνόμαστε.
 • 1:36 - 1:42
  Έτσι, είμαστε μόλις στην αρχή μιας σημαντικής αλλαγής στον τρόπο που λειτουργούμε ...
 • 1:42 - 1:46
  Rufus Pollock: Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους τα Ανοιχτά Κυβερνητικά Δεδομένα μπορεί να κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος.
 • 1:46 - 1:53
  Πρώτον: επιτρέποντας σε εταιρείες, ιδιώτες, μη-κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
 • 1:53 - 1:57
  να αναπτύξουν ενδιαφέρουσες, χρήσιμες, πολύτιμες εφαρμογές και υπηρεσίες.
 • 1:57 - 2:02
  Δευτερόν, νομίζω ότι έχει να κάνει με τη δημοκρατία, με τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση και τη διαφάνεια,
 • 2:02 - 2:06
  επιτρέποντάς μας να δούμε τι κάνει η Κυβέρνηση μας.
 • 2:06 - 2:09
  Και Τρίτον: Γιατί όχι;
 • 2:09 - 2:12
  Είναι ουσιαστικά ανέξοδο το άνοιγμα των κυβερνητικών δεδομένων,
 • 2:12 - 2:19
  γιατί λοιπόν να μην ανοικτούν δεδομένα που είναι ήδη εκεί και έχουν ήδη συλλεχθεί.
 • 2:28 - 2:31
  Tom Steinberg: Τα Ανοιχτά Δεδομένα είναι σημαντικά για διάφορους λόγους
 • 2:31 - 2:34
  και κανένας από αυτούς δεν είναι πιο σημαντικός από τους υπόλοιπους.
 • 2:34 - 2:38
  Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε οικονομική αξία,
 • 2:38 - 2:43
  η οποία είναι στην πρώτη γραμμή του μυαλού πολλών ανθρώπων σε δύσκολους καιρούς όπως αυτούς.
 • 2:43 - 2:45
  Τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και εταιριών,
 • 2:45 - 2:48
  και πιο κερδοφόρων εταιριών που θα αποδίδουν περισσότερα φορολογικά έσοδα.
 • 2:48 - 2:53
  Αυτό είναι προφανώς ένα σημαντικό στοιχείο της δυναμικής των ανοιχτών δεδομένων.
 • 2:53 - 3:00
  Υπάρχει επίσης το κλασικό θέμα της διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων για να μπορούμε να εντοπίσουμε πιθανές περιπτώσεις διαφθοράς
 • 3:00 - 3:07
  και κατάχρησης του δημοσίου χρήματος και πρακτικές αθέμιτες ή παράνομες που δεν έχουν σε τίποτα να κάνουν με χρήματα, αλλά είναι κρυφές με κάποιο τρόπο.
 • 3:07 - 3:11
  Ton Zijlstra: Μπορείτε να περιμένετε να ξεκινήσουν επιχειρήσεις προσθέτοντας αξία στα δεδομένα
 • 3:11 - 3:15
  παίρνοντας τα δεδομένα και χρησιμοποιώντας τα για συγκεκριμένες εφαρμογές
 • 3:15 - 3:17
  Έχει επίσης να κάνει με τη διαφάνεια
 • 3:17 - 3:22
  αλλά και με την ενδυνάμωση των ανθρώπων ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους
 • 3:22 - 3:26
  βασισμένοι σε πληροφορίες που πριν δεν ήταν διαθέσιμες.
 • 3:26 - 3:32
  Και έχει επίσης να κάνει με τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ίδιων των οργανισμών που δημιουργούν τα δεδομένα.
 • 3:32 - 3:36
  Rufus Pollock: Για παράδειγμα, δουλεύουμε σε ένα έργο που ονομάζεται wheredoesmymoneygo.org
 • 3:36 - 3:39
  για να σας δείξει πού πηγαίνουν τα χρήματα από τους φόρους που πληρώνετε, το οποίο πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό.τμήμα.
 • 3:39 - 3:47
  Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζουμε, 'Αυτή είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά που κάνω στο κράτος - που πάνε τα χρήματα αυτά; '
 • 3:47 - 3:52
  Χωρίς ανοιχτά δεδομένα στην κυβέρνηση, αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί.
 • 4:03 - 4:08
  David Eaves: Χρησιμοποιούμε Ομοσπονδιακά δεδομένα για τη ρύπανση και τα προβάλλουμε σε ένα χάρτη με εκλογικά δεδομένα
 • 4:08 - 4:12
  για να δείξουμε σε κοντινές σας περιοχές ή σε οποιαδήποτε περιοχή σας ενδιαφέρει
 • 4:12 - 4:17
  ποιες εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά ας, πώς και τι ακριβώς ρυπαίνουν και σε ποιου την εκλογική περιφέρεια ανήκουν.
 • 4:17 - 4:20
  Έτσι, μπορείτε να αρχίσετε να εξετάζετε ποια είναι τα επίπεδα της ρύπανσης γύρω σας.
 • 4:20 - 4:27
  Tom Steinberg: Η MySociety αναπτύσσει και συντηρεί πολλές διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές ιστοσελίδες.
 • 4:27 - 4:33
  Και με τον όρο πολιτικές και κοινωνικές ιστοσελίδες εννοώ υπηρεσίες που κάνουν πράγματα όπως το να σου λένε:
 • 4:33 - 4:39
  'ποιος είναι πολιτικός μου;' 'πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί του;' 'τι λένε στη Βουλή;', 'πώς ψηφίζουν;', 'τι κάνουν με τα χρήματα που παίρνουν;'
 • 4:39 - 4:41
  - αυτά είναι στη δημοκρατική πλευρά.
 • 4:41 - 4:46
  Στην πολιτική πλευρά χτίζουμε υπηρεσίες που λένε: 'πώς μπορώ να λύσω τα προβλήματα στο δρόμο της γειτονιάς μου; '
 • 4:46 - 4:49
  'πώς μπορώ να πάρω πληροφορίες που χρειάζομαι από την κυβέρνηση;'
 • 4:49 - 4:55
  Και σύντομα 'πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα με το συγκοινωνιακό;', η οποία είναι επικείμενη ...
 • 4:55 - 4:58
  David Eaves: Στο Βανκούβερ το πρόγραμμα της συλλογής σκουπιδιών είναι πολύ δυναμικό…
 • 4:58 - 5:02
  αλλάζει σε τακτική βάση και οι άνθρωποι πάντα ξεχνούν πότε να βγάλουν τα σκουπίδια τους έξω.
 • 5:02 - 5:05
  Και έτσι πλέον μπορούν να επισκεφτούν απλά έναν ιστοτόπο και να εγγραφούν
 • 5:05 - 5:08
  και εμείς θα στέλνουμε ένα email που λέει "Αύριο είναι η μέρα για τα σκουπίδια σας".
 • 5:08 - 5:13
  Είναι ο τύπος της εφαρμογής που ο απλός πολίτης αγκαλιάζει και κατανοεί πολύ γρήγορα,
 • 5:13 - 5:15
  και που του παρέχει άμεση χρήση.
 • 5:15 - 5:20
  Και έτσι, όταν οι άνθρωποι βλέπουν το VanTrash, λένε, "ώστε αυτό είναι κομμάτι του τι είναι Ανοιχτά Δεδομένα;"
 • 5:20 - 5:23
  Και εμείς απαντάμε, "Ναι" και τότε λένε, «Θέλω περισσότερο από αυτό στη ζωή μου"
 • 5:30 - 5:32
  Richard Cyganiak: Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • 5:32 - 5:37
  θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αν μπορούσαμε να έχουμε πραγματικά όλα αυτά τα δεδομένα σε ένα μόνο σημείο
 • 5:37 - 5:43
  έτσι ώστε να μπορούμε να ψάξουμε στις διάφορες χώρες και πραγματικά να αρχίσουμε να συγκρίνουμε πράγματα μεταξύ χωρών.
 • 5:53 - 5:56
  Jack Thurston: Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με το Farmsubsidy.org
 • 5:56 - 6:02
  είναι να συνδέσουμε όλες τις διαφορετικές αποκαλύψεις κυβερνήσεων σε ένα ενιαίο κέντρο δεδομένων.
 • 6:02 - 6:07
  Ώστε οι πολίτες να πάνε on-line και να μάθουν τι συμβαίνει όχι μόνο στη χώρα τους
 • 6:07 - 6:14
  αλλά και σε άλλες χώρες και να μπορούν να κάνουν συγκρίσεις σχετικά με το πόσες επιδοτήσεις τα αγροκτήματα λαμβάνουν σε ένα μέρος της ΕΕ σε σχέση με κάποιο άλλο,
 • 6:14 - 6:16
  πόσο οι πολίτες συνεισφέρουν στη συγκεκριμένη πολιτική,
 • 6:16 - 6:20
  πόσο τους κοστίζει, όταν βρίσκονται σε μία χώρα, σε αντίθεση με μια άλλη χώρα.
 • 6:20 - 6:27
  Πρόκειται για τους σπόρους μιας πανευρωπαϊκής συζήτησης που θα έπρεπε να είναι υπάρχει,
 • 6:27 - 6:31
  δεδομένου ότι έχουμε μια πανευρωπαϊκή πολιτική.
 • 6:36 - 6:43
  Erik Swanson: Ένα από τα αγαπημένα μου παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο επαναχρησιμοποιήθηκαν τα Δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας συνέβη πολύ σύντομα αφότου ανοίξαμε τη βάση δεδομένων.
 • 6:43 - 6:49
  Πήραμε ένα μήνυμα από μια ομάδα που είχε απλά πάρει ολόκληρη τη βάση δεδομένων μας
 • 6:49 - 6:52
  και ανέλυσε όλα τα κενά στα δεδομένα
 • 6:52 - 6:58
  και στη συνέχεια παρήγαγε χάρτες που έδειχναν χώρα ανά χώρα, δείκτη ανά δείκτη, χρόνο με το χρόνο
 • 6:58 - 7:02
  που υπήρχαν κενά στα δεδομένα.
 • 7:02 - 7:05
  Δεν μας είπε κάτι που δεν ξέραμε ήδη
 • 7:05 - 7:10
  αλλά μας το είπε με έναν τρόπο που δεν είχαμε δει στο παρελθόν
 • 7:10 - 7:14
  και φυσικά το έκανε δημόσια, ώστε ο καθένας να μπορεί να το δει επίσης.
 • 7:14 - 7:15
  Karin Christiansen: Είμαστε στο σημείο όπου χρειαζόμαστε τα δεδομένα να δημοσιευτούν
 • 7:15 - 7:20
  και χρειαζόμαστε ένα πρότυπο ώστε αυτά δεδομένα να βγουν έξω για να μπορέσουμε να τα αντιστοιχήσουμε και να τα συγκρίνουμε.
 • 7:20 - 7:23
  Γιατί αυτό που χρειάζεται στην Ουγκάντα, στο Αφγανιστάν
 • 7:23 - 7:27
  δεν είναι μόνο να ξέρουμε τι κάνει το DFID (Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης και Βοήθειας) με τα χρήματα του Ηνωμένου Βασιλείου,
 • 7:27 - 7:31
  ή τι γίνονται τα ανάλογα Αμερικάνικα χρήματα, αλλά για το πώς όλα αυτά ταιριάζουν μεταξύ τους.
 • 7:31 - 7:35
  Simon Parrish: Εργαζόμαστε σε μια πρωτοβουλία που ονομάζεται Διεθνή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνειας της Βοήθειας
 • 7:35 - 7:45
  η οποία αφορά στην ανάπτυξη προτύπων για το πώς οι χορηγοί που εμπλέκονται με την κυβέρνηση θα πρέπει να είναι διαφανείς ως προς τη βοήθεια που δίνουν.
 • 7:45 - 7:49
  Και οι δύο να είναι υπόλογοι έναντι των πολιτών και των φορολογουμένων στις χώρες τους
 • 7:49 - 7:52
  αλλά επίσης και σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη στις αναπτυσσόμενες χώρες
 • 7:52 - 7:57
  από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών, μέχρι τις κοινωνικές οργανώσεις, τους βουλευτές
 • 7:57 - 8:02
  που όλοι θέλουν καλύτερες πληροφορίες σχετικά με τα χρήματα που έρχονται στη χώρα τους.
 • 8:02 - 8:08
  Ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαθεσιμότητα αυτής της πληροφορίας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά
 • 8:08 - 8:13
  τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματικές ενισχύσεις δαπανώνται και την αποτελεσματικότητα με την οποία οι χρηματικές ενισχύσεις δαπανώνται.
 • 8:13 - 8:18
  Η σημασία έγκειται στον ανοιχτό χαρακτήρα αυτών των δεδομένων, ώστε να μπορούν να είναι επαναχρησιμοποιήσιμα από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικούς τρόπους
 • 8:18 - 8:22
  να είναι προσβάσιμα από διάφορες ομάδες με τρόπο που να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
 • 8:22 - 8:26
  Erik Swanson: Μερικά από τα γραφήματα φυσαλίδας του Hans Rosling,
 • 8:26 - 8:33
  το λογισμικό Gapminder στο οποίο καταδεικνύει την πρόοδο των χωρών με την πάροδο του χρόνου,
 • 8:33 - 8:38
  χρησιμοποιώντας γραφήματα που κινούνται ...
 • 8:49 - 8:54
  Ακόμη και πριν τα δεδομένα μας γίνουν διαθέσιμα, ο Hans τα χρησιμοποιούσε στα Gapminder γραφήματά του
 • 8:54 - 9:03
  και ήταν τρομερά αποτελεσματικά στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για ζητήματα ανάπτυξης.
 • 9:03 - 9:07
  Ο Tom Steinberg: Πώς μπορούμε να πείσουμε τις κυβερνήσεις οι οποίες ίσως δεν ενδιαφέρονται για τα Ανοικτά Δεδομένα
 • 9:07 - 9:12
  ότι αξίζει να ξοδέψουν από το χρόνο και τα χρήματά και την πρόσπάθειά τους για να καταβάλουν οποιαδήποτε προσοχή;
 • 9:12 - 9:16
  Πιστεύω ότι η επίδειξη είναι πραγματικά το κλειδί εδώ.
 • 9:16 - 9:21
  Επίδειξη υπηρεσιών οι οποίες είναι καλές, οι οποίες είναι χρήσιμες ...
 • 9:21 - 9:28
  και ιδίως υπηρεσίες που είναι εύκολο να εξηγηθούν, που προσφέρουν πολύ προφανή αξία και γενικό όφελος σε αντίθεση με το πολύ εξειδικευμένο όφελος...
 • 9:28 - 9:29
  David Eaves: Έχουμε τρεις στόχους.
 • 9:29 - 9:36
  Πρώτον: ας οικοδομήσουμε μια κοινότητα γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα σε όσες πόλεις το επιθυμούν ανά τον κόσμο.
 • 9:36 - 9:42
  Δεύτερον, ας ορίσουμε ένα χώρο όπου οι τοπικοί πολιτικοί και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτά,
 • 9:42 - 9:47
  να έρθουν σε επαφή με κόσμο που απασχολείται με αυτά και επίσης να δουν όλα τα εξαιρετικά πράγματα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο
 • 9:47 - 9:50
  και να δουν πραγματικά πόσα συμβαίνουν και ότι άλλοι το κάνουν και ότι μπορούν κι αυτοί επίσης να το κάνουν.
 • 9:50 - 9:56
  Στη συνέχεια, το τρίτο είναι να οικοδομήσουμε πραγματικά κάτι.
 • 9:56 - 9:59
  Ας προσπαθήσουμε να πείσουμε κάθε κοινότητα να χτίσει κάτι
 • 9:59 - 10:05
  επειδή τίποτα δεν κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν γιατί τα Ανοικτά Δεδομένα έχουν σημασία καλύτερα από μια πραγματικά βαθιά οπτικοποίηση
 • 10:05 - 10:08
  που τους επιτρέπει να κατανοήσουν την κοινότητά τους με έναν τρόπο που δεν είχαν ποτέ πριν.
 • 10:08 - 10:11
  Jack Thurston: Η δουλειά μας είναι να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους το πόσο σημαντικό είναι
 • 10:11 - 10:15
  το ότι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σχετικά με το τι κάνει η κυβέρνησή τους,
 • 10:15 - 10:23
  είτε αυτό είναι βοηθά δημοσιογράφους να γράφουν άρθρα, είτε να βοηθά ΜΚΟ να χτίζουν τις καμπάνιες τους γύρω από τα δεδομένα
 • 10:23 - 10:29
  ή απλά να δημιουργεί διαδικτυακές εφαρμογές για απλούς πολίτες ώστε να συνδέονται στο Διαδίκτυο και να μαθαίνουν τι συμβαίνει.
 • 10:29 - 10:35
  Πρέπει να είμαστε σε θέση να επιδεικνύουμε ότι ένας κόσμος στον οποίο τα κυβερνητικά δεδομένα είναι ανοιχτά είναι καλύτερος από έναν κόσμο στον οποίο είναι κλειστά.
 • 10:35 - 10:40
  Rufus Pollock: Κανονικά τα καλύτερα πράγματα που βγαίνουν από μια νέα τεχνολογία είναι αυτά τα οποία δεν είχαμε σκεφτεί.
 • 10:40 - 10:50
  Φανταστείτε την ηλεκτρική ενέργεια, τη δεκαετία του 1820, όταν ο Φαραντέι έκανε επίδειξη της ηλεκτρικής ενέργειας στον Γκλάντστοουν της Βασιλικής Εταιρείας.
 • 10:50 - 10:52
  O Γκλάντστοουν λέει στο Φαραντέι,
 • 10:52 - 10:56
  "Ναι, είναι πολύ ωραίο, μπορείτε να κάνετε τα βατραχοπόδαρα να συσπώνται αλλά ποιος ο λόγος της ηλεκτρικής ενέργειας;"
 • 10:56 - 10:58
  Ο Φαραντέι απαντά στο Γκλάντστοουν,
 • 10:58 - 10:59
  "Λοιπόν ποιο είναι το νόημα ενός μωρού; ...
 • 10:59 - 11:01
  Πρόκειται να εξελιχθεί σε κάτι ... "
 • 11:01 - 11:05
  Και νομίζω ότι το σημείο εδώ σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα είναι ότι ζούμε σε μια εποχή της πληροφορίας,
 • 11:05 - 11:12
  μια κοινωνία της πληροφορίας - δεδομένα και πληροφορίες είναι οι υποδομές-κλειδί αυτού του κόσμου.
 • 11:12 - 11:17
  Ton Zijlstra: Αν δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλύουν προβλήματα συνήθως προσπαθούμε να μεταβούμε σε εύκολες λύσεις
 • 11:17 - 11:19
  ακόμη και αν είναι δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
 • 11:19 - 11:27
  Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας για τις ζωές μας και το περιβάλλον, ως ένα τρόπο για να βρούμε
 • 11:27 - 11:32
  λιγότερο εύκολες αλλά λειτουργικές απαντήσεις στα δύσκολα ερωτήματα που αντιμετωπίζουμε.
Title:
#opendata
Description:

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

more » « less
Video Language:
English
spathan edited Greek subtitles for #opendata
spathan edited Greek subtitles for #opendata
spathan edited Greek subtitles for #opendata
spathan edited Greek subtitles for #opendata
nkons1 edited Greek subtitles for #opendata
nkons1 edited Greek subtitles for #opendata
nkons1 edited Greek subtitles for #opendata
nkons1 edited Greek subtitles for #opendata
Show all

Greek subtitles

Incomplete

Revisions