Return to Video

#opendata

 • 0:20 - 0:25
  Åbne regeringsdata er alle oplysninger, som regeringen indhenter mere eller mindre til egne formål
 • 0:25 - 0:28
  og derefter gør tilgængelige for andre mennesker til disses respektive formål.
 • 0:28 - 0:30
  Det er regeringens data, der er åbne
 • 0:30 - 0:34
  Og åbne betyder, at de er frit tilgængelige for alle til at anvende, anvende på ny og omfordele.
 • 0:34 - 0:40
  Åbne data-bevægelsen er en måde, hvorpå forholdet mellem borgeren og regeringen kan transformeres
 • 0:40 - 0:42
  så alle ved, hvad der foregår.
 • 0:42 - 0:44
  Og hvis alle ved, hvad der foregår
 • 0:44 - 0:48
  bliver det meget lettere for begge parter at deltage på en mere ligeværdig måde i samfundslivet.
 • 0:48 - 0:53
  Vores liv styres i stigende grad af data, rent faktisk er vores liv i stigende grad data.
 • 0:53 - 0:58
  Det betyder, at hvis vi ikke er i stand til at se oplysningerne om os
 • 0:58 - 1:00
  om det område vi bor i, dem, der repræsenterer os
 • 1:00 - 1:05
  hvilke virksomheder der gør forretninger med regeringen osv.,
 • 1:05 - 1:08
  vil det begynde at underminere demokratiet.
 • 1:08 - 1:10
  Dette drejer sig om meget mere end bare regeringen.
 • 1:10 - 1:14
  Regeringen er rent faktisk bare en af deltagerne i vores samfund.
 • 1:14 - 1:20
  Det, vi ser ske, er rent faktisk kun toppen af en større social forandring, en global social forandring.
 • 1:20 - 1:24
  Sammen er vi i stand til at transformere den måde, samfundet fungerer på.
 • 1:24 - 1:31
  Globalt samler vi, gennem websteder som Wikipedia eller samlinger af strukturerede data
 • 1:31 - 1:36
  en stor global oversigt over, hvordan samfundet fungerer, og hvordan vi organiserer vores liv.
 • 1:36 - 1:42
  Så vi står ved starten af en større forandring i den måde, vi opererer på...
 • 1:42 - 1:46
  Åbne regeringsdata kan gøre verden til et bedre sted på tre måder.
 • 1:46 - 1:53
  Nummer et: De giver virksomheder, enkeltpersoner og velgørenhedsorganisationer mulighed
 • 1:53 - 1:57
  for at gå ud og opbygge interessante, nyttige, værdifulde applikationer og tjenester.
 • 1:57 - 2:02
  Nummer to: Jeg mener, at det handler om demokrati, det handler om deltagelse i regeringen, det handler om gennemsigtighed,
 • 2:02 - 2:06
  der giver os mulighed for at se, hvad vores regering foretager sig.
 • 2:06 - 2:09
  Og nummer tre: Jeg tror, at det er "hvorfor ikke?"
 • 2:09 - 2:12
  Der er så at sige ingen udgifter forbundet med at gøre regeringsdata tilgængelige
 • 2:12 - 2:19
  så hvorfor ikke gøre de data, som allerede eksisterer og allerede indsamles, tilgængelige?
 • 2:28 - 2:31
  Åbne data er vigtige af flere forskellige årsager
 • 2:31 - 2:34
  og ingen af dem er vigtigere end de andre.
 • 2:34 - 2:38
  Vi har mulighed for at generere økonomisk værdi
 • 2:38 - 2:43
  hvilket er det første mange mennesker tænker på i hårde tider som disse.
 • 2:43 - 2:45
  Skabelsen af flere job og flere virksomheder
 • 2:45 - 2:48
  og mere rentable virksomheder for at generere flere skatteindtægter.
 • 2:53 - 3:00
  Der er også det klassiske, "gode gamle" spørgsmål om at gøre data tilgængelige, så vi kan se potentiel korruption
 • 3:00 - 3:07
  og misbrug af penge og praksisser, som er uretfærdige eller illegale og ikke hører hjemme i forbindelse med pengesager, men på en eller anden måde er skjulte.
 • 3:07 - 3:11
  Du kan forvente af folk, at de starter virksomheder ved at tilføre værdi til data
 • 3:11 - 3:15
  og bruge de data til en bestemt applikation.
 • 3:15 - 3:17
  Det handler om gennemsigtighed
 • 3:17 - 3:22
  men også om at mennesker føler sig i stand til selv at træffe beslutninger om deres egne liv
 • 3:22 - 3:26
  baseret på oplysninger, der ikke var tilgængelige tidligere.
 • 3:26 - 3:32
  Og det handler også om at gøre de organisationer, der skaber disse data, mere effektive i sig selv.
 • 3:32 - 3:36
  Vi laver f.eks. et projekt kaldet wheredoesmymoneygo.org
 • 3:36 - 3:39
  der skal hjælpe dig med at se, hvor dine skattepenge ender, hvilket jeg synes er en virkelig vigtig del.
 • 3:39 - 3:47
  Jeg synes, at det er interessant at få svar på spørgsmålet: "Dette er det største bidrag, jeg yder til staten - hvor ender pengene?".
 • 3:47 - 3:52
  Uden åbne data i regeringen kan jeg ikke få svar på det spørgsmål.
 • 4:03 - 4:08
  Vi bruger data om føderal forurening, som vi plotter ind på et kort med valgdata
 • 4:08 - 4:12
  for at vise dig, hvor i nærheden af dit postnummer eller områder, du sætter pris på
 • 4:12 - 4:17
  der findes hvilke fabrikker, og hvordan disse forurener, hvad de forurener med, og i hvis regioner de ligger.
 • 4:20 - 4:27
  MySociety opretter forskellige samfundsnyttige og sociale websteder og vedligeholder dem.
 • 4:27 - 4:33
  Og med samfundsnyttige og sociale websteder mener jeg, at de fortæller ting som f.eks.:
 • 4:33 - 4:39
  "Hvem er min politiker?"", "hvordan skriver jeg til dem?", "hvad bliver der sagt i parlamentet?", "hvordan afholder de afstemning?", "hvad gør de med de penge, de får?"
 • 4:39 - 4:41
  det er på demokratisiden.
 • 4:41 - 4:46
  Med hensyn til samfundsnytte opretter vi tjenester, der fortæller: "Hvordan får jeg ordnet problemer i min gade?"
 • 4:46 - 4:49
  "hvordan får jeg de oplysninger af regeringen, som jeg har brug for?"
 • 4:49 - 4:55
  og snart "hvordan får jeg styr på mine transportproblemer?", der er undervejs...
 • 4:55 - 4:58
  I Vancouver er renovationsplanen meget dynamisk ...
 • 4:58 - 5:02
  den ændres løbende, og folk glemmer altid, hvornår de skal stille deres skrald ud.
 • 5:02 - 5:05
  Og nu kan de så bare gå ind på en side, hvor de kan blive registreret
 • 5:05 - 5:08
  og så sender vi dem en e-mail, der fortæller, at "i morgen er det din skraldedag".
 • 5:08 - 5:13
  Det er den type applikation, som almindelige borgere meget hurtigt får interesse for
 • 5:13 - 5:15
  fordi den giver dem en umiddelbar fordel.
 • 5:15 - 5:20
  Og når folk ser VanTrash, siger de, nå, så det er det her, åbne data handler om?
 • 5:20 - 5:23
  Og vi siger ja, og de siger, "jeg vil have mere af det her i mit liv".
 • 5:30 - 5:32
  På EU-plan
 • 5:32 - 5:37
  ville det være virkelig interessant, hvis vi rent faktisk fik samlet alle disse data på ét sted
 • 5:37 - 5:43
  så vi kunne søge på tværs af landene og rent faktisk begynde at sammenligne ting på tværs af lande.
 • 5:53 - 5:56
  Det, vi prøver at gøre med Farmsubsidy.org
 • 5:56 - 6:02
  er at forbinde alle de forskellige regeringsforanstaltninger i et enkelt datacenter.
 • 6:02 - 6:07
  Så kan borgerne gå på internettet og finde ud af, hvad der foregår ikke alene i deres eget land
 • 6:07 - 6:14
  men også i andre lande, og lave sammenligninger af, hvor meget landbrug i en del af EU modtager sammenlignet med andre dele
 • 6:14 - 6:16
  hvor meget borgerne giver til politik
 • 6:16 - 6:20
  hvor meget det koster dem, hvis de er i et land frem for et andet.
 • 6:20 - 6:27
  Dette er frøene til en paneuropæisk debat, som bør finde sted
 • 6:27 - 6:31
  set i lyset af, at vi har en paneuropæisk politik.
 • 6:36 - 6:43
  Et af mine yndlingseksempler på, hvordan data fra Verdensbanken har fundet ny anvendelse, fandt sted kort tid efter, at vi havde åbnet databasen.
 • 6:43 - 6:49
  Vi fik en meddelelse retur fra en gruppe, der ganske enkelt havde taget hele vores database
 • 6:49 - 6:52
  hvor der manglede oplysninger
 • 6:52 - 6:58
  og derefter havde fremstillet kort, der viste land for land, indikator for indikator, år efter år,
 • 6:58 - 7:02
  hvor der manglede oplysninger.
 • 7:02 - 7:05
  Det fortalte os selvfølgelig ikke noget, vi ikke vidste i forvejen
 • 7:05 - 7:10
  men det fortalte os det på en måde, vi ikke havde set tidligere
 • 7:10 - 7:14
  og så gjorde det naturligvis, at oplysningerne blev synlige for alle andre.
 • 7:14 - 7:15
  Vi har nået et punkt, hvor vi har brug for, at oplysningerne frigives
 • 7:15 - 7:20
  og vi har brug for en standard for udgivelsen af disse oplysninger, så vi kan indføje dem på et kort og sammenligne dem.
 • 7:20 - 7:23
  For det man har brug for i Uganda eller i Afghanistan
 • 7:23 - 7:27
  er ikke alene at vide, hvad DFID foretager sig med penge fra Det Forenede Kongerige
 • 7:27 - 7:31
  eller hvad amerikanske penge bliver brugt til, men også hvordan alle disse dele passer sammen.
 • 7:31 - 7:35
  Vi arbejder på et initiativ kaldet International Aid Transparency Initiative
 • 7:35 - 7:45
  som handler om at udvikle standarder for, hvordan donorer på regeringsplan bør være gennemsigtige i forhold til den støtte, de yder.
 • 7:45 - 7:49
  Både for at stå til regnskab over for borgere og skatteydere i deres egne lande
 • 7:49 - 7:52
  men også over for en række berørte parter i udviklingslandene
 • 7:52 - 7:57
  lige fra disse landes regeringer over civilsamfundsorganisationer til parlamentsmedlemmer
 • 7:57 - 8:02
  der alle ønsker bedre information om de penge, der kommer ind i deres land.
 • 8:02 - 8:08
  Åbenhed omkring og tilgængelighed af disse oplysninger vil kunne skabe en radikal ændring af
 • 8:08 - 8:13
  den måde, hvorpå bistandsmidlerne anvendes, og af hvor effektivt bistandsmidlerne anvendes.
 • 8:13 - 8:18
  Det vigtige er disse datas åbenhed, så de kan genanvendes af forskellige grupper på forskellige måder
 • 8:18 - 8:22
  for at gøre dem tilgængelige for forskellige grupper på en måde, der opfylder disse gruppers egne specifikke behov.
 • 8:22 - 8:26
  Nogle af Hans Roslings boblediagrammer
 • 8:26 - 8:33
  Gapmindersoftwaren, hvor han viser landenes udvikling over tid
 • 8:33 - 8:38
  ved hjælp af animerede kort, der flytter sig...
 • 8:49 - 8:54
  Allerede inden vores data blev tilgængelige, brugte Hans dem til sine Gapminderdiagrammer
 • 8:54 - 9:03
  og det har været en utrolig effektiv måde at skærpe forståelsen for udviklingsproblematikken på.
 • 9:03 - 9:07
  Hvordan kan du overbevise regeringer, der ikke er interesseret i åbne data om,
 • 9:07 - 9:12
  at det kan betale sig at bruge tid og penge og energi på i det mindst at se på dette emne?
 • 9:12 - 9:16
  Jeg tror, at demonstration er nøglen i denne sammenhæng.
 • 9:16 - 9:21
  Demonstration af tjenester, der er gode, der er nyttige...
 • 9:21 - 9:28
  Og navnlig tjenester, der er lette at forklare og giver en meget åbenlys værdi og en generel fordel i modsætning til en fordel, der er begrænset til en bestemt niche...
 • 9:28 - 9:29
  Vi har tre mål.
 • 9:29 - 9:36
  Det første er: Lad os være med til at opbygge et fællesskab omkring åbne data i alle de byer, der ønsker det, over hele verden.
 • 9:36 - 9:42
  For det andet ønsker vi at skabe et sted, hvor lokale politikere og regeringsembedsmænd kan møde folk, der interesserer sig for dette emne
 • 9:42 - 9:47
  olk, der engagerer sig i det, og som ser alle de fede ting, der sker rundt omkring i verden
 • 9:47 - 9:50
  og ser, hvor meget der rent faktisk foregår, og at andre gør det, og at de også kan gøre det.
 • 9:50 - 9:56
  Det tredje er så, at vi skal skabe noget konkret.
 • 9:56 - 9:59
  Lad os forsøge at få hvert lokalsamfund til at skabe noget
 • 9:59 - 10:05
  for der ikke noget, der er bedre til at fremme folks forståelse for, hvorfor åbne data er så vigtige, som at vise dem en virkelig dybdegående visualisering
 • 10:05 - 10:08
  som giver dem mulighed for at forstå deres lokalsamfund på en måde, som de aldrig tidligere har været i stand til.
 • 10:08 - 10:11
  Vores job er at minde folk om, hvor vigtigt det er
 • 10:11 - 10:15
  at de har adgang til data om, hvad deres regering foretager sig
 • 10:15 - 10:23
  hvad enten det får journalister til at skrive historier, hjælper ngo'er med at udvikle kampagner baseret på data
 • 10:23 - 10:29
  eller bare skaber internetapplikationer, så almindelige borger kan gå på internettet og finde ud af, hvad der foregår.
 • 10:29 - 10:35
  Vi er nødt til at kunne vise, at en verden, hvor regeringens data er åbne, er bedre end en verden, hvor de ikke er.
 • 10:35 - 10:40
  Normalt er de bedste ting, man får ud af en ny teknologi, dem man ikke havde tænkt på.
 • 10:40 - 10:50
  Tænk på elektriciteten i 1820'erne, hvor Faraday demonstrerede elektricitet for Gladstone i Royal Society.
 • 10:50 - 10:52
  Gladstone siger til Faraday:
 • 10:52 - 10:56
  "Ja, det er da meget fint, at du kan få frøers ben til at spjætte, men hvad er pointen med elektricitet?".
 • 10:56 - 10:58
  Faraday svarer Gladstone:
 • 10:58 - 10:59
  "Tja, hvad er meningen med en baby?
 • 10:59 - 11:01
  Den vokser sig stor…"
 • 11:01 - 11:05
  Og jeg tror, at pointen i forbindelse med åbne data er, at vi lever i en informationstid
 • 11:05 - 11:12
  et informationssamfund - data og information er verdens centrale infrastruktur.
 • 11:12 - 11:17
  Hvis du ser på, hvordan mennesker løser problemer, så prøver vi som regel at springe over, hvor gærdet er lavest
 • 11:17 - 11:19
  også selv om der er tale om vanskelige eller komplekse problemer.
 • 11:19 - 11:27
  Så jeg tror, at vi er nødt til at bruge de data, vi ligger inde med om vore liv og vores omgivelser til at finde
 • 11:27 - 11:32
  ikke nemme, men brugbare svar på de problemer, vi står over for.
Title:
#opendata
Description:

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

more » « less
Video Language:
English
Laura Newman edited Danish subtitles for #opendata
Laura Newman added a translation

Danish subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions