Return to Video

#opendata

 • 0:20 - 0:24
  Tom Steinberg: Otevřená data státní správy jsou jakékoli informace shromažďované ve státní správě pro vlastní účely,
 • 0:24 - 0:28
  která jsou zveřejněna tak, aby je i ostatní mohli použít pro své vlastní účely.
 • 0:28 - 0:31
  Rufus Pollock: Jsou to data státní správy, která jsou otevřená.
 • 0:31 - 0:35
  A “otevřená” zde znamená otevřená pro kohokoli, k jakémukoli užití a k dalšímu šíření.
 • 0:35 - 0:40
  Aine McGuire: Hnutí otevřených dat je cestou ke změně vztahu mezi občanem a státní správou tak,
 • 0:40 - 0:43
  aby každý věděl, co se děje.
 • 0:43 - 0:49
  A pokud každý ví o aktuálním dění, pak je pro všechny mnohem jednodušší se přímo podílet na společnosti.
 • 0:49 - 0:55
  Chris Taggart: Naše životy jsou čím dál více řízeny daty, a naše životy samotné se čím dál více z dat skládají.
 • 0:55 - 0:59
  A jestli je to tak, tak nemít možnost získat si informace o sobě, o tom, kde žijeme,
 • 0:59 - 1:07
  kdo nás zastupuje, které firmy obchodují se státní správou a podobně, znamená oslabování demokracie.
 • 1:07 - 1:10
  Rob McKinnon: Nejde jenom o státní správu.
 • 1:10 - 1:14
  Státní správa je ve skutečnosti jen jednou částí naší společnosti.
 • 1:14 - 1:20
  Teď jsme na prahu významné společenské změny, a to v globálním měřítku.
 • 1:20 - 1:25
  Dohromady jsme schopni změnit způsob, jak společnost funguje.
 • 1:25 - 1:33
  Pomocí stránek jako je Wikipedia nebo souborů strukturovaných dat dáváme v globálním rámci dohromady rozsáhlý obraz o tom,
 • 1:33 - 1:37
  jak naše společnost funguje a jak je organizována.
 • 1:37 - 1:42
  A proto jsme pouze na počátku obrovské změny ve způsobu, jakým fungujeme...
 • 1:42 - 1:46
  Rufus Pollock: Jsou tu tři způsoby, kterými mohou otevřená data státní správy přispět ke zlepšení stavu světa.
 • 1:46 - 1:52
  Zaprvé: Umožňují firmám, jednotlivcům nebo neziskovým organizacím vytvořit zajímavé,
 • 1:52 - 1:58
  užitečné a hodnotné aplikace a služby.
 • 1:58 - 2:01
  Druhý způsob je podle mě o demokracii.
 • 2:01 - 2:04
  Je o podílení se na vládě a transparentnosti a zodpovědnosti.
 • 2:04 - 2:06
  Je o možnosti vidět, co naše státní správa dělá.
 • 2:06 - 2:09
  A třetí způsob je prostě proč ne?
 • 2:09 - 2:12
  Otevíraní dat státní správy ve většině případů v zásadě nevytváří žádné nové náklady.
 • 2:12 - 2:17
  Proč bychom neměli zveřejnit data, která už existují a která už jsou shromážďována?
 • 2:28 - 2:34
  Tom Steinberg: Otevřená data jsou důležitá z několika různých, stejně důležitých důvodů.
 • 2:34 - 2:38
  Jedním z nich je možnost vytvářet ekonomickou hodnotu,
 • 2:38 - 2:44
  která je prioritou pro mnoho lidí v dnešních těžkých časech.
 • 2:44 - 2:46
  Vytváření více pracovních míst, více firem a více ziskových firem,
 • 2:46 - 2:53
  které přináší více peněz na daních, je samozřejmě důležitou součástí potenciálu otevřených dat.
 • 2:53 - 2:58
  Existuje taký obvyklý a staromódní důvod zveřejňování dat proto,
 • 2:58 - 3:04
  abychom mohli odhalit možnou korupci a zneužívání veřejných prostředů nebo objevili skryté činnosti,
 • 3:04 - 3:08
  které sice nemají nic dočinění s pěnězi, ale jsou nekalé nebo nezákonné.
 • 3:08 - 3:12
  Ton Zijlstra: Dá se očekávat, že lidé začnou vytvářet firmy založené na přidávání hodnoty
 • 3:12 - 3:16
  k datům a využití dat v různcý aplikacích.
 • 3:16 - 3:22
  Jde o transparentnost, ale taky jde o to umožnit lidem se lépe rozhodovat o svých životech na základě informací,
 • 3:22 - 3:26
  které dříve nebyly k dispozici.
 • 3:26 - 3:33
  Jde také o to, aby organizace, které vytvářejí data, pracovaly účinněji a efektivněji.
 • 3:33 - 3:36
  Rufus Pollock: My například pracujeme na projektu nazvaném WhereDoesMyMoneyGo.org,
 • 3:36 - 3:39
  který vám ukáže, na co jsou používány vaše daně.
 • 3:39 - 3:42
  To je podle mě velmi důležitá část toho být občanem a vědět,
 • 3:42 - 3:47
  kam jde můj největší příspěvek na stát.
 • 3:47 - 3:52
  A bez otevřených dat ve státní správě na tuto otázku nemůžu najít odpověď.
 • 4:03 - 4:06
  David Eaves: Používáme naše federální data o znečištění,
 • 4:06 - 4:10
  která promítneme do mapy společně s volebními daty, abychom vám ukázali,
 • 4:10 - 4:15
  jaké firmy jsou ve vašem okolí nebo kdekoliv jinde, kde a kolik vytvářejí znečištění,
 • 4:15 - 4:17
  a do kterého volebního okrsku spadají.
 • 4:17 - 4:20
  Tak můžete začít zjišťovat, jaká je úroveň znečištění okolo vás.
 • 4:20 - 4:26
  Tom Steinberg: MySociety vytváří a spravuje různé webové stránky pro komunity a společnost.
 • 4:26 - 4:32
  Tím mám na mysli služby, které vám řeknou například
 • 4:32 - 4:40
  “kdo je můj politik?”, “jak mu můžu napsat?”, “o čem mluví v parlamentu?”, “pro co volí?”, “co dělá s penězi, které dostává?”
 • 4:40 - 4:41
  To je stránka demokracie.
 • 4:41 - 4:46
  Na straně občanství vytváříme služby, které odpovídají na otázky jako “jak odstranit problémy na mojí ulici?”,
 • 4:46 - 4:51
  “jak se dostanu od státní správy informace, které potřebuji?" a podobný typ jednoduchých problémů.
 • 4:51 - 4:55
  A brzy taky "jak odstranit moje problémy s dopravou?"
 • 4:55 - 4:58
  David Eaves: Ve Vancouveru podléhá harmonogram svážení odpadků neustálým změnám.
 • 4:58 - 5:02
  Mění se každou chvíli a lidé tak pořád zapomínají, kdy musí vynést odpadky.
 • 5:02 - 5:05
  A teď můžou jednoduše navštívit webovou stránku, registrovat se,
 • 5:05 - 5:09
  a my jim pošleme e-mail se zprávou "Zítra se u vás svážejí odpadky".
 • 5:09 - 5:15
  Jde o typ aplikace, kterou běžní lidé opravdu velmi rychle pochopí, protože jim poskytuje bezprostřední užitek.
 • 5:15 - 5:19
  Takže když lidé vidí aplikaci jako VanTrash, ptají se, jestli je to, k čemu slouží otevřená data?
 • 5:19 - 5:23
  A když řekneme, že ano, řeknou: "Chci víc věcí jako je tahle."
 • 5:30 - 5:37
  Richard Cyganiak: Na úrovni Evropské unie by bylo velmi zajímavé, kdybychom mohli dostat všechna data na jedno místo,
 • 5:37 - 5:42
  abychom v datech z různých zemí mohli začít vyhledávat a porovnávat je.
 • 5:53 - 5:56
  Jack Thurston: To, o co se snažíme s Farmsubsidy.org,
 • 5:56 - 6:02
  je spojit všechny různé údaje poskytované státní správou do jednoho datacentra,
 • 6:02 - 6:08
  takže si lidé můžou on-line zjistit, co se děje nejen v jejich zemi, ale i v dalších zemích.
 • 6:08 - 6:13
  A můžou si tak porovnat, kolik dostanou zemědělci v jedné části Evropské unie ve srovnání s jinou částí,
 • 6:13 - 6:19
  kolik občané vloží na dotacích a kolik to stojí jednu zemi ve srovnání s jinou zemí.
 • 6:19 - 6:27
  Podle mě je tohle je jedním ze semínek celoevropské diskuse, která by měla existovat,
 • 6:27 - 6:30
  protože už máme celoevropskou politiku.
 • 6:36 - 6:40
  Erik Swanson: Jeden z mých oblíbených příkladů, jak byla data Světové banky použita,
 • 6:40 - 6:43
  vznikl velice brzy potom, co jsme zveřejnili naši databázi.
 • 6:43 - 6:48
  Dostali jsme zprávu od skupiny, která jednoduše vzala celou naši databázi a zjistila,
 • 6:48 - 6:56
  kde v datech něco chybí, a vytvořila mapy zobrazující pro každou zemi,
 • 6:56 - 7:01
  pro každý ukazatel a pro každý rok, kde jsou v datech prázdná místa.
 • 7:01 - 7:08
  Nedozvěděli jsme se tím nic nového, ale dozvěděli jsme se to způsobem,
 • 7:08 - 7:14
  kterým jsme to ještě neviděli a který byl samozřejmě také přístupný pro veřejnost.
 • 7:14 - 7:17
  Karin Christiansen: Jsme v situaci, kdy potřebujeme mít data zveřejněná a potřebujeme,
 • 7:17 - 7:21
  aby vznikl standard pro data, abychom je mohli zmapovat a porovnat.
 • 7:21 - 7:25
  Protože to, co je zapotřebí v Ugandě nebo v Afghánistánu není jenom vědět,
 • 7:25 - 7:28
  jak Department for International Development nakládá s britskými nebo americkými penězi,
 • 7:28 - 7:31
  ale jak to do sebe všechno zapadá.
 • 7:31 - 7:36
  Simon Parrish: Pracujeme na iniciativě nazvané International Aid Transparency Initiative,
 • 7:36 - 7:39
  která se zabývá vyvíjením standardů pro to,
 • 7:39 - 7:44
  jakým způsobem by měli dárci ve státní správě být transparentní ohledně darů, které poskytují.
 • 7:44 - 7:52
  Jednak kvůli zodpovědnosti k občanům a plátcům daní v jejich zemích, ale také k různým partnerům v rozvojových zemích,
 • 7:52 - 7:57
  od jejich vlád, přes organizace občanské společnosti, k zástupcům parlamentu,
 • 7:57 - 8:03
  z nichž všichni chtějí dostávat lepší informace o penězích přicházejících do jejich země.
 • 8:03 - 8:06
  Otevřenost a dostupnost těchto informací má potenciál zásadně změnit způsob,
 • 8:06 - 8:10
  jak je s prostředky AID nakládáno, a efektivitu,
 • 8:10 - 8:12
  se kterou je peněžní pomoc používána.
 • 8:12 - 8:19
  Důraz je přitom na otevřenosti těchto dat, aby je mohly používat různé skupiny různými způsoby,
 • 8:19 - 8:22
  aby je zpřístupnily různým skupinám způsobem, který poslouží jejich určitým potřebám.
 • 8:22 - 8:29
  Erik Swanson: Některé z bublinových grafů Hanse Roslinga, software Gapminder,
 • 8:29 - 8:34
  který zobrazuje pokrok zemí v průběhu času s použitím animovaných a pohybujících se grafů...
 • 8:34 - 8:38
 • 8:49 - 8:54
  Ještě dříve, než jsme naše data zveřejnili, Hans je v Gapminderu používal způsobem,
 • 8:54 - 8:58
  který vedl velmi úspěšně ke zvýšení povědomí o problematice rozvojových zemí.
 • 9:03 - 9:08
  Tom Steinberg: Jak můžete přesvědčit vlády, které možná otevřená data nezajímají,
 • 9:08 - 9:12
  že jim má smysl investovat čas, peníze a úsilí, aby jim začaly věnovat pozornost?
 • 9:12 - 9:20
  Myslím, že nejdůležitější jsou názorné ukázky. Ukázky služeb, které jsou dobré a užitečné.
 • 9:20 - 9:24
  A zejména služby, které lze jednoduše vysvětlit,
 • 9:24 - 9:29
  a které poskytují jasně pochopitelnou hodnotu a prospěch každéme a ne jenom úzké skupince...
 • 9:29 - 9:30
  David Eaves: Máme tři cíle.
 • 9:30 - 9:36
  Prvním je pomáhat vytvořit komunitu okolo otevřených dat v co nejvíce městech po celém světě.
 • 9:36 - 9:42
  Druhým je poskytnout místo, kde se místní politici a vládní úředníci mohou setkávát s lidmi,
 • 9:42 - 9:44
  které se o oblast otevřených dat zajímají, a kteří se v ní angažují,
 • 9:44 - 9:48
  a taky vidět všechny ty úžasné věci, které se po světě dějí, a vidět,
 • 9:48 - 9:53
  co se všechno děje, co dělají ostatní a co můžou dělat oni sami.
 • 9:53 - 9:57
  A pak třetím cílem je něco vytvořit, zkusit nechat každou komunitu něco vytvořit,
 • 9:57 - 10:00
  protože nic není lepší proto, aby lidé pochopili, že na otevřených datech záleží,
 • 10:00 - 10:08
  než když uvidí opravdu dobrou vizualizaci, díky které pochopí svou komunitu lépe než kdy jindy.
 • 10:08 - 10:11
  Jack Thurston: Naším úkolem je připomínat lidem,
 • 10:11 - 10:14
  jak důležité je, že mají přístup k datům o tom,
 • 10:14 - 10:15
  co dělá jejich státní správa.
 • 10:15 - 10:19
  Ať už jde o to přimět novináře, aby o tom psali,
 • 10:19 - 10:26
  pomoct neziskovým organizacím s tvorbou jejich kampaní zaměřených na data nebo jednoduše vytvářet aplikace,
 • 10:26 - 10:30
  které můžou běžní lidé navštívit on-line a zjistit, co se děje.
 • 10:30 - 10:34
  Musíme být schopní předvést, že svět, ve kterém jsou data státní správy otevřeně přístupná,
 • 10:34 - 10:35
  je lepší než svět, kde data otevřená nejsou.
 • 10:36 - 10:39
  Rufus Pollock: Nejlepší věci na nových technologiích jsou obvykle ty,
 • 10:39 - 10:41
  které si nikdo původně vůbec nepředstavoval.
 • 10:41 - 10:50
  Například elektřina, když jí v 20. letech 19. století předváděl Faraday Gladstonovy v Královské společnosti.
 • 10:50 - 10:54
  Gladstone tehdy řekl Faradayovi: “Vypadá to velmi pěkně, když tím můžete nechat žáby škubat nohama,
 • 10:54 - 10:56
  ale jaký je smysl elektřiny?”
 • 10:56 - 11:00
  Faraday na to odpověděl: “Dobře, ale jaký má smysl dítě?
 • 11:00 - 11:01
  V něco vyroste...”
 • 11:01 - 11:06
  Takže smyslem otevřených dat je, že pro nás, kteří žijeme v informačním věku a v informační společnosti,
 • 11:06 - 11:12
  tvoří data a informace klíčovou infrastrukturu našeho světa.
 • 11:12 - 11:17
  Ton Zijlstra: Když se podíváte na to, jak lidé řeší problémy, obvykle se snažíme použít jednoduchá řešení,
 • 11:17 - 11:20
  a to dokonce i pro obtížné a složité problémy.
 • 11:20 - 11:24
  Proto si myslím, že musíme použít data, která vypovídají o našich životech a prostředí,
 • 11:24 - 11:28
  ve kterém žijeme, proto, abychom našli ne jednoduchá,
 • 11:28 - 11:33
  ale fungující řešení obtížných otázek, kterým čelíme.
Title:
#opendata
Description:

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

more » « less
Video Language:
English
okfn edited Czech subtitles for #opendata
jindrichmynarz edited Czech subtitles for #opendata
okfn edited Czech subtitles for #opendata
okfn edited Czech subtitles for #opendata

Czech subtitles

Revisions