Return to Video

#opendata

 • 0:20 - 0:25
  Tom Steinberg- Отворена Правителствена Информация е всяка информация, събирана от правителството предимно за лични цели,
 • 0:25 - 0:28
  която после може да бъде използвана от други хора за техни цели.
 • 0:28 - 0:30
  Rufus Pollock- Това е правителствена информация, която е "отворена"
 • 0:30 - 0:34
  и "отворена" означава. че всеки да може да я използва многократно и разпространява.
 • 0:34 - 0:40
  Aline McGuire- Движението Отворена Информация е начин да бъде трансформирана връзката между гражданин и правителство
 • 0:40 - 0:42
  за да може всеки да знае какво се случва
 • 0:42 - 0:44
  и ако всеки знае какво се случва
 • 0:44 - 0:48
  става по-лесно и за двете страни да участват поравно в обществото.
 • 0:48 - 0:53
  Chris Taggart- Животите ни са във все по-голяма степен управлявани от информация, всъщност самите ни животи все повече се състоят от информация.
 • 0:53 - 0:58
  Имайки предвид това, неумението да видим информацията за себе си,
 • 0:58 - 1:00
  мястото където живеем, кой ни представлява,
 • 1:00 - 1:05
  компаниите имащи бизнес отношения с правителството,
 • 1:05 - 1:08
  започва да подкопава демокрацията.
 • 1:08 - 1:10
  Rob McKinnon- Това обхваща много повече от правителството само по себе си.
 • 1:10 - 1:14
  Правителството е всъщност само един участник в нашето общество.
 • 1:14 - 1:20
  Случващото се пред очите ни е ключов момент за голяма обществена промяна, глобална промяна.
 • 1:20 - 1:24
  Заедно имаме възможността да трансформираме начина по който функционира обществото.
 • 1:24 - 1:31
  На глобално ниво обединяваме, с помощта на Интернет страници като Уикипедия или събрана структурирана информация,
 • 1:31 - 1:36
  всеобщ преглед на начина по който работи обществото и как организираме себе си.
 • 1:36 - 1:42
  Следователно, ние сме все още само в началото на съществена промяна в начина по който функционираме.
 • 1:42 - 1:46
  Rufus Pollock- Има три начина, по които отворената правителствена информация може да подобри света.
 • 1:46 - 1:53
  Първо- позволява на компании, индивиди и сдружения с нестопанска цел
 • 1:53 - 1:57
  да създадат интересни, полезни и ценни приложения и услуги.
 • 1:57 - 2:02
  Второ, според мен това е свързано с демокрацията, с участието в управлението, свързано е с прозрачността,
 • 2:02 - 2:06
  позволяваща ни да видим какво прави правителството.
 • 2:06 - 2:09
  И трето- защо пък не?
 • 2:09 - 2:12
  В крайна сметка е безплатно да се публикува правителствена информация,
 • 2:12 - 2:19
  защо тогава не се публикува информацията, която вече е там и е била събрана.
 • 2:28 - 2:31
  Tom Steinberg- Отворената информация е важна поради няколко различни причини
 • 2:31 - 2:34
  и никоя от тях не е по-важна от другата.
 • 2:34 - 2:38
  Имаме възможността да генерираме икономическа стойност,
 • 2:38 - 2:43
  която е на преден план в мислите на много хора по време на тежки времена като настоящото.
 • 2:43 - 2:45
  Откриването на повече работни места и компании
 • 2:45 - 2:48
  и това печелившките компании да генерират повече печалба.
 • 2:48 - 2:53
  Това очевидно е голямо предимство за потенциала на отворената информация.
 • 2:53 - 3:00
  Освен това имаме класическият старомоден въпрос за това да направим информацията отворена и достъпна, за да може да видим потенциална корупция
 • 3:00 - 3:07
  и злоупотреба с обществени пари или услуги, които са нечестни или незаконни и нямат общо с парични средства, но са скрити по някакъв начин.
 • 3:07 - 3:11
  Ton, Zjistra- Може да очаквате хорарта да започнат бизнес, придавайки стойност на информацията,
 • 3:11 - 3:15
  взимайки я и използвайки я за дадено приложение.
 • 3:15 - 3:17
  Важна е още и прозрачността,
 • 3:17 - 3:22
  но и това хората да имат повече власт да взимат решения за живота си,
 • 3:22 - 3:26
  основани на информацията, която доскоро е била недостъпна.
 • 3:26 - 3:32
  Освен това става дума и да помогнем на организациите, които създават тази информация, да станат по-полезни и ефективни сами по себе си.
 • 3:32 - 3:36
  Rufus Pollock- Например, започваме работа по проект наречен wheredoesmymoneygo.org(вкаквосеинвестиратпаритеми.org)
 • 3:36 - 3:39
  за да помогнем на всички да видят къде отиват парите им от данъци, което според мен е много важна част.
 • 3:39 - 3:47
  Мисля, че би било интересно да се знае, че щом "това е най-големият ми принос- къде отиват тези пари?"
 • 3:47 - 3:52
  Без отворена информация от правителството, аз нямам отговор на този въпрос.
 • 4:03 - 4:08
  David Eaves- Използваме информация за Федерално Замърсяване и я прилагаме в карта с електорална информация
 • 4:08 - 4:12
  за да покажем в близост до вашия пощенски код, или до района който ви интересува,
 • 4:12 - 4:17
  какви съоръжения има, как те замърсяват, какво замърсяват и кой ги управлява.
 • 4:17 - 4:20
  Така може да започнете да проучвате какви са нивата на замърсяване около вас.
 • 4:20 - 4:27
  Tom Steinberg- "Моето Общество" създава различни граждански и социални Интернет страници и ги поддържа.
 • 4:27 - 4:33
  И под граждански и социални страници имам предвид услуги които ви отговарят например на въпросите
 • 4:33 - 4:39
  "кой е моят представител", "как да пиша на политицте", "какво казват в парламента", "как гласуват", "какво правят с парите които получават"?
 • 4:39 - 4:41
  -това е от демократична гледна точка.
 • 4:41 - 4:46
  От гражданска такава ние създаваме услуги които отговарят на "как могат да бъдат решени проблемите на моята улица"?
 • 4:46 - 4:49
  "как да получа информацията, която ми е нужна, от правителството?"
 • 4:49 - 4:55
  И скоро същи "как да бъдат решени транспортните проблеми", което предстои да бъде въведено...
 • 4:55 - 4:58
  David Eaves- Във Ванкувър графикът за събиране на боклука е много динамичен...
 • 4:58 - 5:02
  променя се редовно и хората винаги забравят кога да изхвърлят боклука си.
 • 5:02 - 5:05
  Затова сега просто могат да се регистрират в Интернет страница
 • 5:05 - 5:08
  и ние ще им изправим e-mail, който ще съдържа " Утре е Вашият ден за изхвърляне на боклука".
 • 5:08 - 5:13
  Това е тип приложение, с което всеки обикновен гражданин свиква много бързо.
 • 5:13 - 5:15
  То им е от незабавна полза.
 • 5:15 - 5:20
  И затова когато хората видят "VanTrash", те питат- "Отворената Информация с това ли е свързана?"
 • 5:20 - 5:23
  И когато аз им отговоря "Да", те казват- " Искам повече от това в живота си".
 • 5:30 - 5:32
  Richard Cyganiak- На ниво Европейски Съюз
 • 5:32 - 5:37
  би било много интересно дали може да съберем цялата тази информация на едно единствено място
 • 5:37 - 5:43
  за да може да направим търсене сред страните и да започнем да сравнянаме различни неща между тях.
 • 5:53 - 5:56
  Jack Thurston- Това, което се опитвам да постигнем с Farmsubsidy.org
 • 5:56 - 6:02
  е да свържем всички различни правителствени разкрития
 • 6:02 - 6:07
  за да могат хората да се свържат към Интернет и да видят какво се случва не само в страната им,
 • 6:07 - 6:14
  но и в други страни. Така те могат да правят сравнения относно колко пари получават фермите в ЕС спрямо една друга,
 • 6:14 - 6:16
  колко допринасят гражданите за тази политика,
 • 6:16 - 6:20
  колко им струва ако съпоставят различните страни.
 • 6:20 - 6:27
  Това са семената на паневропейски дебат, който трябва да е налице,
 • 6:27 - 6:31
  при положение, че имаме паневропейска политика.
 • 6:36 - 6:43
  Erik Swanson- Един от любимите ми примери за това как Световната Банка е била използвана многократно, се появи много скоро след като стартирахме базата данни.
 • 6:43 - 6:49
  Получихме съобщение от група, която просто беше взела цялата ни база данни
 • 6:49 - 6:52
  и анализирала къде има пропуски в информацията,
 • 6:52 - 6:58
  след което беше направила карта показваща страна по страна, индикатор по индикатор, година по година,
 • 6:58 - 7:02
  къде точно са пропуските в данните.
 • 7:02 - 7:05
  Това не ни каза нищо ново
 • 7:05 - 7:10
  но ни го каза по начин, който не бяхме виждали дотогава
 • 7:10 - 7:14
  и раабира се, ние го направихме обществено достояние, за да могат да го видят всички.
 • 7:14 - 7:15
  Karin Christiansen- Сега сме в такъв момент, в който имаме нужда информацията да бъде публикувана
 • 7:15 - 7:20
  и имаме нужда от стандарт за тази информация, за да може да я картографираме и сравним.
 • 7:20 - 7:23
  Защото това, което е нужно в Уганда или Афганистан
 • 7:23 - 7:27
  не е просто да се знае какво DFID(Министерсто за Международно Развивие) прави с парите на Обединеното Кралство,
 • 7:27 - 7:31
  или какво се прави с Американските пари, а как всичкото това пасва заедно.
 • 7:31 - 7:35
  Simon Parrish- Ние работим по инициатива, наречена Инициатива за Прозрачна Международна Помощ
 • 7:35 - 7:45
  която се стреми да развие стандарти как дарители от правителството могат да бъдат прозрачни относно финансовата помощ, която оказват.
 • 7:45 - 7:49
  За да могат да бъдат отговорни към гражданите и данъкоплатците в собствената си страна,
 • 7:49 - 7:52
  но освен това и към множество заинтересовани лица в развиващите се страни,
 • 7:52 - 7:57
  като това включва от правителствата на тези страни, до граждански социални организации, до парламентаристи,
 • 7:57 - 8:02
  които искат по-добра информация за парите, влизащи в страната им.
 • 8:02 - 8:08
  Отвореността и достъпността на тази информация имат потенциала да променят драстично
 • 8:08 - 8:13
  начина по който финансовата помощ бива похарчена и ефективността с която тези пари се използват.
 • 8:13 - 8:18
  Важността на отворената информация се състои в това тя да бъде използвана от различни групи по различни начини,
 • 8:18 - 8:22
  да бъде достъпна за различните организации по начин, който отговаря на техните нужди.
 • 8:22 - 8:26
  Erik Swanson: Някои от балоновите графики на Hans Rosling,
 • 8:26 - 8:33
  софтуерът Gapminder, в който той илюстрира прогреса на различните страни във времето
 • 8:33 - 8:38
  с помощта на анимирани, движещи се графики...
 • 8:49 - 8:54
  Hans използваше нашата информация в неговите графики към Gapminder, още преди тя да бъде достъпна
 • 8:54 - 9:03
  и това беше ефективен начин да се разпространят въпросите свързани с развитието на страните.
 • 9:03 - 9:07
  Tom Steinberg: Как може да убедим правителствата, които може би не показват интерес към отворената информация,
 • 9:07 - 9:12
  че си струва да инвестират време и пари и да покажат заинтересованост?
 • 9:12 - 9:16
  Аз смятам, че демонстрацията е ключовия момент тук.
 • 9:16 - 9:21
  Демонстрирането на услуги, които са добри и полезни...
 • 9:21 - 9:28
  и по-конкретно услуги, които са лесни за обяснение, с очевидна стойност и всеобща полза, за разлика от други услуги с по-конкретни изгоди...
 • 9:28 - 9:29
  David Eaves: Имаме три цели.
 • 9:29 - 9:36
  Първата е: нека помогнем да се изгради общество около отворената информация в толкова градове по света, колкото искат.
 • 9:36 - 9:42
  Второ: нека определим място в което местните политици и политически представители да могат да се срещат с хората, които се интересуват,
 • 9:42 - 9:47
  да се срещат с тези, които са активни и освен това да видят всички страхотни неща, които се случват по света
 • 9:47 - 9:50
  и да разберат колко много всъщност се случва, че други вече го правят и те също могат да го правят.
 • 9:50 - 9:56
  И трето: нека наистина построим нещо.
 • 9:56 - 9:59
  Нека се опитаме да подтикнем всяка общност да изгради нещо
 • 9:59 - 10:05
  защото нищо не кара хората да разберат по-добре защо отворената информация е важна от това те да видят една пълноценна визуализация
 • 10:05 - 10:08
  която им помага да разберат общността си по начин, по който не са го правили преди.
 • 10:08 - 10:11
  Jack Thurston: Нашата работа е да припомним на хората колко е важно
 • 10:11 - 10:15
  те да имат достъп до информацията относно това какво прави тяхното правителство,
 • 10:15 - 10:23
  независимо дали това ще е журналистите да пишат истории, помагайки на НПО-та да изградят кампаниите си основани на информация
 • 10:23 - 10:29
  или ще е просто създаването на приложения за обикновения гражданин, позволяващи му да се свърже към Интернет и да види какво се случва.
 • 10:29 - 10:35
  Искаме да сме способни да демонстрираме, че светът с достъпна правителствена информация е по-добър от такъв със скрита информация.
 • 10:35 - 10:40
  Rufus Pollock: Обикновено най-добрите неща сред новите технологии са тези, за които не е било мислено.
 • 10:40 - 10:50
  Предсставете си електричеството, през 1820-те, когато Faraday демонстрира електричеството на Gladstone в Royal Society.
 • 10:50 - 10:52
  Gladstone казва на първия
 • 10:52 - 10:56
  "Да, хубаво е, че може да накараш краката на жабата да потрепват, но какъв е смисълът от електричеството?"
 • 10:56 - 10:58
  И тогава Faraday отговаря:
 • 10:58 - 10:59
  "Е, какъв е смисълът от едно бебе...
 • 10:59 - 11:01
  "То ще се развие в нещо".
 • 11:01 - 11:05
  И по мое мнение що се отнася до отворената информация, ние сега живеем в информационна ера,
 • 11:05 - 11:12
  информационно общество- информацията е ключовата инфраструктура на този свят.
 • 11:12 - 11:17
  Ton Zijlstra: Ако погледнете на начина по който хората решават проблеми, ще видите, че обикновено избираме лесните решения
 • 11:17 - 11:19
  дори и когато проблемите са трудни и сложни.
 • 11:19 - 11:27
  Затова смятам, че трябва да използваме информацията която имаме за нашите живот и околна среда като начин да намерим
 • 11:27 - 11:32
  по-трудни, но по-приложими отговори на трудните въпроси, с които се сблъскваме."
Title:
#opendata
Description:

A short film about #opendata from the Open Knowledge Foundation. For more information, please see: opengovernmentdata.org.

more » « less
Video Language:
English
Retired user edited Bulgarian subtitles for #opendata
Retired user edited Bulgarian subtitles for #opendata
Retired user edited Bulgarian subtitles for #opendata
Retired user edited Bulgarian subtitles for #opendata

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions