Return to Video

Variabler och uttryck 1

 • 0:01 - 0:04
  Ett lokalt sjukhus anordnar ett lotteri.
 • 0:04 - 0:07
  Den enskilda kostnaden för att delta i lotteriet
 • 0:07 - 0:10
  är definierat enligt följande uttryck
 • 0:10 - 0:15
  5t + 3 eller 5*t + 3 där t representerar
 • 0:15 - 0:19
  antalet lotter du köper.
 • 0:19 - 0:27
  Beräkna uttrycket om t = 1, t = 8 och t = 10
 • 0:27 - 0:33
  Låt oss börja med t = 1
 • 0:33 - 0:47
  då blir uttrycket 5*1 + 3 och vi vet
 • 0:47 - 0:50
  från gällande ordningsregler för operatorer att multiplikation
 • 0:50 - 0:57
  utförs innan addition så (5*1) + 3 =
 • 0:57 - 1:01
  5 + 3 = 8
 • 1:01 - 1:09
  Nu behöver vi göra detta för t = 8, uttrycket blir då
 • 1:09 - 1:30
  (5 * 8) + 3 = 40 + 3 = 43
 • 1:30 - 1:35
  och vi har den sista varianten då t = 10
 • 1:35 - 1:59
  vi får då ( 5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53
 • 1:59 -
  och vi är klara!
Title:
Variabler och uttryck 1
Description:

U09_L1_T1_we1 Variabler och Uttryck1

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00
peter.ellwe edited Swedish subtitles for Variables and Expressions 1
peter.ellwe added a translation

Swedish subtitles

Revisions