Return to Video

Promenljive i Izrazi 1

 • 0:01 - 0:04
  Lokalna bolnica je stavila starež na javnu licitaciju.
 • 0:04 - 0:07
  Individualna cena učešća na licitaciji
 • 0:07 - 0:10
  data je sledećim izrazom
 • 0:10 - 0:15
  5t + 3 ili 5 * t + 3 gde t pretstavlja
 • 0:15 - 0:19
  broj karata koju pojedinac kupi.
 • 0:19 - 0:27
  Odrediti vrednost izraza za sledeće moguće vrednosti t:
  t = 1, t = 8, t = 10
 • 0:27 - 0:33
  Prvo uzimamo slučaj kada je t = 1, pa
 • 0:33 - 0:47
  izraz postaje 5 * 1 + 3 a znamo
 • 0:47 - 0:50
  iz redosleda operacija da množenje vršimo
 • 0:50 - 0:57
  pre nego sabiranje. Pa je (5 * 1) + 3 =
 • 0:57 - 1:01
  5 + 3 = 8.
 • 1:01 - 1:09
  Sada radimo slučaj za t = 8, ovaj izraz postaje
 • 1:09 - 1:30
  (5 * 8) + 3 = 40 + 3 = 43
 • 1:30 - 1:35
  U poslednjem slučaju imamo da je t = 10
 • 1:35 - 1:59
  pa imamo (5 * 10) +3 = 50 +3 = 53
 • 1:59 -
  i gotovi smo.
Title:
Promenljive i Izrazi 1
Description:

U09_L1_T1_we1 Promenljive i Izrazi 1

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00
nenad maljukan edited Serbian, Latin subtitles for Variables and Expressions 1
nenad maljukan edited Serbian, Latin subtitles for Variables and Expressions 1
nenad maljukan added a translation

Serbian, Latin subtitles

Revisions