Return to Video

Zmienne i wyrażenia 1

 • 0:01 - 0:04
  Miejscowy szpital organizuje loterię.
 • 0:04 - 0:07
  Koszt udziału w loterii dla pojedynczej osoby
 • 0:07 - 0:10
  jest dany następującym wyrażeniem:
 • 0:10 - 0:15
  5t + 3 lub 5 * t + 3, gdzie t reprezentuje
 • 0:15 - 0:19
  liczbę biletów, które dana osoba kupuje.
 • 0:19 - 0:27
  Oblicz wartość wyrażenia dla t=1, t=8 i t=10.
 • 0:27 - 0:33
  Na początek weźmy sytuację gdy t=1, więc
 • 0:33 - 0:47
  wyrażenie staje się 5 * 1 + 3 i jak wiemy
 • 0:47 - 0:50
  z kolejności wykonywania działań, że mnożymy
 • 0:50 - 0:57
  przed dodawaniem. Tak więc (5*1)+3=
 • 0:57 - 1:01
  5 + 3 = 8.
 • 1:01 - 1:09
  Teraz gdy weźmiemy t=8, to wyrażenie staje się
 • 1:09 - 1:30
  (5*8) + 3 = 40 + 3 = 43
 • 1:30 - 1:35
  I na koniec mamy sytuację gdy t=10
 • 1:35 - 1:59
  Więc (5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53
 • 1:59 -
  i tyle.
Title:
Zmienne i wyrażenia 1
Description:

U09_L1_T1_we1 Zmienne i wyrażenia 1

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00
Karol Gontarski edited Polish subtitles for Variables and Expressions 1
michal.stechly added a translation

Polish subtitles

Revisions