Return to Video

Variabler og Uttrykk 1

 • 0:00 - 0:03
  Et lokalt sykehus holder loddsalg
 • 0:03 - 0:07
  Prisen for å delta i loddtrekninger
 • 0:07 - 0:09
  er gitt ved følgende uttrykk
 • 0:09 - 0:15
  5t + 3 or 5 * t + 3, der t representerer
 • 0:15 - 0:18
  antallet lodd en kjøper
 • 0:18 - 0:26
  evaluer uttrykket når t = 1, t = 8 og t = 10
 • 0:26 - 0:33
  La oss først ta en situasjon der t = 1, slik at
 • 0:33 - 0:47
  uttrykket blir 5 * 1 + 3 og vi vet
 • 0:47 - 0:49
  fra regnerekkefølgen at vi gjør multiplikasjn
 • 0:49 - 0:57
  før vi gjør addisjonen. Så (5*1) + 3 =
 • 0:57 - 1:00
  5 + 3 = 8.
 • 1:00 - 1:09
  Nå gjør vi det når t = 8, dette uttrykket blir
 • 1:09 - 1:29
  (5*8) + 3= 40 + 3 = 43
 • 1:29 - 1:35
  Såvi har siste situasjon der t = 10
 • 1:35 - 1:59
  så vi har ( 5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53
 • 1:59 -
  og vi er ferdige
Title:
Variabler og Uttrykk 1
Description:

U09_L1_T1_we1 Variabler og uttrykk 1

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions