Return to Video

Eksempel: Udregning af et udtryk

 • 0:00 - 0:04
  Et lokalt hospital afholder et lotteri.
 • 0:04 - 0:07
  Prisen for at deltage i lodtrækningen
 • 0:07 - 0:10
  er givet ved følgende udtryk:
 • 0:10 - 0:15
  5t plus 3, som er det samme som 5 gange t plus 3,
 • 0:15 - 0:19
  hvor t er antallet af lodder, som vi køber.
 • 0:19 - 0:27
  Udregn udtrykket for t lig med 1, t lig med 8 og t lig med 10.
 • 0:27 - 0:33
  Lad os først tage tilfældet, hvor t er lig med 1.
 • 0:33 - 0:46
  Udtrykket bliver altså 5 gange 1 plus 3.
 • 0:46 - 0:51
  Regnehierarkiet siger, at vi skal gange, før vi lægger sammen,
 • 0:51 - 0:56
  så 5 gange 1 er 5 og så plus 3.
 • 0:56 - 0:59
  5 plus 3 er lig med 8.
 • 0:59 - 1:09
  Nu gør vi det for t lig med 8. Udtrykket bliver
 • 1:09 - 1:30
  5 gange 8 plus 3.
  5 gange 8 er 40 og så plus 3, som er 43.
 • 1:30 - 1:35
  I det sidste tilfælde er t lig med 10. Den skriver vi med blå.
 • 1:35 - 1:58
  Vi har 5 gange 10 plus 3. 5 gange 10 er 50 og så plus 3. Det er 53.
 • 1:58 - 2:00
  Vi er færdige.
Title:
Eksempel: Udregning af et udtryk
Description:

Eksempel på, hvordan udtryk med 1 variabel udregnes for forskellige værdier.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00

Danish subtitles

Revisions Compare revisions