Return to Video

Variables and Expressions 1

 • 0:01 - 0:04
  Местна болница обявява томбола
 • 0:04 - 0:07
  Еднократната цена за участие в томболата
 • 0:07 - 0:10
  е дадена в следния израз
 • 0:10 - 0:15
  5т +3 или 5*т +3, където 3 замества
 • 0:15 - 0:19
  броя на билетите, които някой купува.
 • 0:19 - 0:27
  Сметнете израза, когато т=1, т=8 и т=10
 • 0:27 - 0:33
  Да вземем случая, в който Т=1, та
 • 0:33 - 0:47
  израза става 5*1+3 и ние знаем
 • 0:47 - 0:50
  от реда на действията, че първо умножаваме
 • 0:50 - 0:57
  преди да събираме, та (5*1) + 3 =
 • 0:57 - 1:01
  5 +3 = 8
 • 1:01 - 1:09
  И сега правим същото, когато т=8, изразът става
 • 1:09 - 1:30
  (5*8) + 3 = 40 + 3 = 43
 • 1:30 - 1:35
  Та накрая ни остава варианта т=10
 • 1:35 - 1:59
  и имаме (5*10) + 3 = 50 +3 = 53
 • 1:59 -
  и сме готови.
Title:
Variables and Expressions 1
Description:

U09_L1_T1_we1 Variables and Expressions 1

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:00
ivan.gospodinov added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions