Return to Video

توضیح مسئله سه جسم نیوتون - فابیو پاکوچی

 • 0:08 - 0:12
  در سال ۲۰۰۹، دو محقق
  آزمایشی ساده را اجرا کردند.
 • 0:12 - 0:15
  تمام اطلاعاتی را که درباره منظومه
  شمسی می‌دانیم جمع‌آوری کرده
 • 0:15 - 0:21
  و محاسبه کردند که هرکدام از این سیارات
  در ۵ میلیارد سال آینده در کجا قرار دارند.
 • 0:21 - 0:25
  برای این کارآن‌ها بیش از
  ۲,۰۰۰ شبیه‌سازی اجرا کردند
 • 0:25 - 0:30
  با ورودی‌های کاملا یکسان به جز یک تفاوت:
 • 0:30 - 0:35
  در هر شبیه سازی آن‌ها
  فاصله عطارد و خورشید را
 • 0:35 - 0:38
  به اندازه کمتر از
  یک میلی‌متر تغییر می‌دادند.
 • 0:38 - 0:41
  به شکل حیرت‌انگیزی،
  در حدود ۱ درصد شبیه‌سازی آن‌ها،
 • 0:41 - 0:46
  مدار عطارد به طرز چشم‌گیری تغییر کرده
  به صورتی که می‌تواند در خورشید فرو رود
 • 0:46 - 0:49
  یا با زهره برخورد کند.
 • 0:49 - 0:50
  بدتر از همه،
 • 0:50 - 0:55
  در یکی از شبیه‌سازی‌ها، این موضوع
  کل منظومه شمسی داخلی را بی‌ثبات می‌کرد.
 • 0:55 - 0:59
  این یک اشتباه نبود؛
  تنوع حیرت‌انگیز نتایج
 • 0:59 - 1:05
  نشان‌دهنده این حقیقت است که منظومه شمسی ما
  ممکن است از آنچه می‌دانیم ناپایدارتر باشد.
 • 1:05 - 1:10
  اخترشناسان به این خاصیت حیرت‌انگیز
  سیستم‌های گرانشی
 • 1:10 - 1:12
  مسئله چندجسمی می‌گویند.
 • 1:12 - 1:15
  وقتی ما معادله‌هایی داریم
  که کاملا می‌توانیم
 • 1:15 - 1:18
  حرکت دو جسم گرانشی را پیش‌بینی کنیم،
 • 1:18 - 1:24
  ابزارهای آنالیز ما هنگام مواجهه با
  سیستم‌های پرجمعیت بیشتر کوتاه می‌آیند.
 • 1:24 - 1:29
  درواقع غیرممکن است که
  همه شرط‌های فرمول اصلی را
 • 1:29 - 1:35
  که می‌توانند حرکت سه جسم یا بیشتر
  اجسام گرانشی را توضیح دهند را بنویسیم.
 • 1:35 - 1:42
  چرا؟ مسئله این است که چند متغیر مجهول
  در سیستم چندجسمی وجود دارد.
 • 1:42 - 1:45
  به لطف ایزاک نیوتون، می‌توانیم
  گروهی از معادلات را بنویسیم
 • 1:45 - 1:49
  که نیروی گرانشی بین دوجسم را توضیح دهد.
 • 1:49 - 1:54
  به هرحال، وقتی تلاش می‌کنیم تا پاسخی عمومی
  برای یکی از متغیرهای مجهول پیدا کنیم
 • 1:54 - 1:55
  در این معادلات،
 • 1:55 - 1:58
  با یک محدودیت ریاضی روبرو می‌شویم:
 • 1:58 - 2:02
  به ازای هر مجهول، باید حداقل یک
  معادله وجود داشته باشد
 • 2:02 - 2:04
  که به صورت مستقل بتواند آن را توضیح دهد.
 • 2:04 - 2:09
  در ابتدا، به نظر می‌رسد در
  یک سیستم دو جسمی نسبت به
 • 2:09 - 2:13
  معادلات حرکت متغیرهای مجهول‌تری
  برای موقعیت و سرعت وجود دارد.
 • 2:13 - 2:15
  به هرحال،یک روش وجود دارد:
 • 2:15 - 2:19
  فرض را بر این بگیریم که
  موقعیت و سرعت دو جسم را
 • 2:19 - 2:23
  با توجه به مرکز ثقل سیستم درنظر بگیریم.
 • 2:23 - 2:27
  این حقه، باعث کاهش تعداد مجهول‌ها می‌شود و
  ما را با یک سیستم قابل حل روبرو می‌کند.
 • 2:27 - 2:33
  با وجود سه یا بیشتر شی در مدار،
  اوضاع پیچیده‌تر نیز می‌شود.
 • 2:33 - 2:37
  حتی با حقه ریاضی یکسان
  حساب کردن نسبی حرکات،
 • 2:37 - 2:42
  تعداد مجهول‌ها از معادلاتی که
  آن‌ها را توضیح دهد بیشتر می‌شود.
 • 2:42 - 2:46
  در این سیستم متغیرهای بسیار زیادی
 • 2:46 - 2:50
  برای ایجاد یک راه‌حل عمومی وجود دارد.
 • 2:50 - 2:54
  اما اجزای موجود در جهان ما بر اساس
 • 2:54 - 2:59
  معادلات تحلیلی غیرقابل حل ما
  چگونه حرکت می‌کنند؟
 • 2:59 - 3:02
  یک سیستم با سه ستاره مثل آلفا سانتوری
 • 3:02 - 3:05
  می‌توانند باهم برخورد کنند
  یا به احتمال زیاد
 • 3:05 - 3:10
  برخی از آن‌ها ممکن است پس از مدت طولانی
  ثبات ظاهری از مدار خارج شوند.
 • 3:10 - 3:14
  به غیر از چند موقعیت بسیار پایدار ورودی
 • 3:14 - 3:21
  تقریبا تمام وضعیت‌های ممکن برای
  دوره طولانی مدت غیرقابل پیش‌بینی‌اند.
 • 3:21 - 3:25
  هر وضعیت دارای یک طیف گسترده
  از نتایج احتمالی است،
 • 3:25 - 3:30
  که به کوچکترین تغییر
  در سرعت و موقعیت بستگی دارد.
 • 3:30 - 3:34
  این رفتار به رفتار آشوبی
  در فیزیک معروف است،
 • 3:34 - 3:37
  و یکی از ویژگی‌های مهم سیستم چند جسمی است.
 • 3:37 - 3:42
  این سیستم هنوز قابل اندازه‌گیری است و
  هیچ‌چیز در آن اتفاقی نیست.
 • 3:42 - 3:46
  اگر چند سیستم دقیقا با
  یک وضعیت کاملا یکسان شروع شوند،
 • 3:46 - 3:48
  همه آن‌ها به یک نتیجه خواهند رسید.
 • 3:48 - 3:54
  اما ایجاد یک تغییر کوچک درشروع،
  همه چیز را تغییر می‌دهد.
 • 3:54 - 3:57
  این موضوع به وضوح به ،
  ماموریت‌های فضایی انسان مربوط است،
 • 3:57 - 4:02
  وقتی مدارهای پیچیده نیازمند
  اندازه‌گیری با دقت بالا هستند.
 • 4:02 - 4:06
  خوشبختانه، پیشرفت‌های ادامه‌دار
  در شبیه‌سازی کامپیوتری
 • 4:06 - 4:09
  تعدادی راه جهت
  جلوگیری از فاجعه ارائه می‌دهد.
 • 4:09 - 4:14
  با تقریب راه‌حل‌ها
  با پردازنده‌های قدرتمند،
 • 4:14 - 4:20
  با اطمینان بیشتری می‌توانیم حرکت سیستم‌های
  چند جسمی را در طولانی‌مدت پیش‌بینی کنیم.
 • 4:20 - 4:23
  و اگر یک جسم در از سه جسم بسیار سبک بود
 • 4:23 - 4:26
  و فرض کنیم آن جسم
  نیرویی بر دوجسم دیگر وارد نمی‌کند،
 • 4:26 - 4:31
  رفتار سیستم، بسیار شبیه به یک سیستم
  دو جسمی رفتار می‌کند.
 • 4:31 - 4:35
  این رویکرد به عنوان
  «مسئله سه جسم محدود شده» نام دارد.
 • 4:35 - 4:38
  این موضوع در توصیف برای مثال
 • 4:38 - 4:42
  یک سیارک در میدان گرانشی زمین-خورشید،
 • 4:42 - 4:47
  یا یک سیاره کوچک در میدان
  یک سیاه چاله یا ستاره بسیار مفید است.
 • 4:47 - 4:49
  درمورد منظومه شمسی ما،
  خوشحال خواهی شد اگر بدانی
 • 4:49 - 4:53
  که می‌توانیم به ثبات این منظومه
 • 4:53 - 4:56
  برای حداقل صد میلیون سال آینده
  اطمینان معقولی داشته باشیم.
 • 4:56 - 4:58
  اگر یک ستاره دیگر،
 • 4:58 - 5:02
  در سراسر کهکشان به سمت ما حرکت کند،
 • 5:02 - 5:04
  همه‌چیز تغییر می‌کند.
Title:
توضیح مسئله سه جسم نیوتون - فابیو پاکوچی
Speaker:
فابیو پاکوچی
Description:

دیدن کامل ویدیو: https://ed.ted.com/lessons/newton-s-three-body-problem-explained-fabio-pacucci

در سال ۲۰۰۹ ، پژوهشگران یک آزمایش ساده اجرا کردند. آن‌ها هرچیزی که درباره منظومه شمسی می‌دانیم را جمع کردند و محاسبه کردند که هرکدام از این سیارات در بیش از ۵ میلیارد سال بعد درکجا قرار دارند. آن‌ها بیش از ۲,۰۰۰ شبیه‌سازی انجام دادند و تنوع حیرت‌انگیز نتایج نشان داد که منظومه شمسی ما ممکن است از آنچه که به نظر می‌رسد ناپایدارتر باشد. فابیو پاکوچی در مسئله سه جسم و حرکت اشیای گرانشی کاوش می‌کند.

درس توسط فابیو پاکوچی ، کارگردانی توسط هایپ سی جی

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
05:09

Persian subtitles

Revisions