Return to Video

Titel: Konferens öppningsanförande, att navigera tidsåldern av demokratiserad media

 • 0:01 - 0:04
  Tack Tom, det är ett nöje att vara här.
 • 0:04 - 0:07
  Jag är väldigt glad att få möjligheten att tala
 • 0:07 - 0:10
  om de frågorna som berör mig mest
 • 0:10 - 0:14
  i ett sammanhang som tillåter oss att tala litet
 • 0:14 - 0:17
  om journalism och också litet om ovetskap
 • 0:17 - 0:21
  och lite grann om maktmissbruk
 • 0:21 - 0:25
  Problemet som pressen skapar
 • 0:25 - 0:28
  det vill säga kommunikationens maskineri
 • 0:28 - 0:32
  sedan vi började industrialisera kommunikation
 • 0:32 - 0:34
  och bekämpa okunnighet i Europa,
 • 0:34 - 0:36
  på 1400-talet
 • 0:36 - 0:38
  Problemet som pressen skapar
 • 0:38 - 0:44
  är dess näst intill omöjliga anknytning till makt
 • 0:44 - 0:47
  Det är svårt att hålla isär pressen och makt
 • 0:47 - 0:49
  mycket svårare att hålla isär än jordnötssmör
 • 0:49 - 0:50
  och sylt, mycket svårare att hålla isär
 • 0:50 - 0:53
  än natt och dag.
 • 0:53 - 0:56
  Pressen och makt smälte samman
 • 0:56 - 0:57
  från början redan
 • 0:57 - 1:00
  för att redan från början så var det tydligt
 • 1:00 - 1:02
  att alternativet till en omfamning
 • 1:02 - 1:04
  mellan pressen och makt
 • 1:04 - 1:07
  är konstanta revolutioner påeldade av folkets begär
 • 1:07 - 1:10
  att veta och slå sig själva fria
 • 1:10 - 1:12
  att göra det som är i deras egna bästa intresse
 • 1:12 - 1:16
  oberoende av vad som är i maktens bästa intresse
 • 1:16 - 1:19
  Vårt anammande av pressen i den Europeiska världen
 • 1:19 - 1:21
  medförde kollapsen av enigheten
 • 1:21 - 1:23
  av kristendomen och systemet
 • 1:23 - 1:25
  för att kontrollera tanken
 • 1:25 - 1:27
  som var den katolska kyrkan
 • 1:27 - 1:30
  i den stora intellektuella, politiska,
 • 1:30 - 1:34
  moraliska revolutionen vi kallade reformationen
 • 1:34 - 1:37
  reaktionen till reformationen var
 • 1:37 - 1:40
  lärdomen att i alla europeiska samhälle, protestantiska
 • 1:40 - 1:43
  likt katolska att pressen inte kunde
 • 1:43 - 1:44
  tillåtas att vara fri.
 • 1:44 - 1:47
  resultatet blev censur nästan
 • 1:47 - 1:49
  överallt i hundratals år
 • 1:49 - 1:52
  i de få platser i Europa, i Holland
 • 1:52 - 1:54
  och Storbritannien i själva verket England
 • 1:54 - 2:00
  efter 1650 och igen efter 1695
 • 2:00 - 2:03
  på de platser där pressen var fri
 • 2:03 - 2:06
  att trycka vad de ville så blev resultatet
 • 2:06 - 2:08
  den intellektuella, politiska och moraliska revolutionen
 • 2:08 - 2:10
  som vi kallar upplysningen och
 • 2:10 - 2:12
  den franska revolutionen är ännu
 • 2:12 - 2:16
  en uppvisning som tillät folk
 • 2:16 - 2:19
  att veta, att lära, att utbilda varandra
 • 2:19 - 2:22
  och att dela med sig frambringar
 • 2:22 - 2:26
  nedmontering av makt och hot mot varje
 • 2:26 - 2:30
  förtryckande regim
 • 2:30 - 2:32
  men i tidsålder av den industriella kapitalistiska media
 • 2:32 - 2:35
  som vi nu kommer ur
 • 2:35 - 2:38
  så var äktenskapet mellan pressen och makt
 • 2:38 - 2:41
  ännu en gång en fråga om magnetisk attraktion
 • 2:41 - 2:45
  pressen vilket är den industriella produktionen och
 • 2:45 - 2:49
  distributionen av organiserad information
 • 2:49 - 2:52
  pressen blev överklassens
 • 2:52 - 2:54
  högra hand.
 • 2:54 - 2:56
  pressfriheten
 • 2:56 - 2:57
  den store amerikanska press kritikern
 • 2:57 - 2:59
  A. J. Liebling skrev
 • 2:59 - 3:02
  "pressfriheten tillhör den som äger den"
 • 3:02 - 3:04
  och genom hela 1900talet
 • 3:04 - 3:06
  när det gäller pressen
 • 3:06 - 3:09
  och dess kusiner, radio och tv
 • 3:09 - 3:14
  så var det utomordentligt sant
 • 3:14 - 3:16
  vi håller nu på att passera ut ur
 • 3:16 - 3:17
  pressens tidsålder
 • 3:17 - 3:20
  när vi nu tar oss ur själva tanken
 • 3:20 - 3:23
  att det finns en maskin som förvandlar om
 • 3:23 - 3:25
  information från det lokala och tillfälliga
 • 3:25 - 3:29
  till det permanenta och för alltid närvarande
 • 3:29 - 3:31
  så börjar vi i stället att leva inne i
 • 3:31 - 3:33
  ett digitalt nervsystem vilket kopplar samman
 • 3:33 - 3:36
  varje människa på hela jorden
 • 3:36 - 3:38
  till alla andra människor på jorden
 • 3:38 - 3:40
  direkt eller potentiellt
 • 3:40 - 3:43
  utan några mellanhänder
 • 3:43 - 3:46
  mot slutet av nästa generation
 • 3:46 - 3:49
  vare sig vilka hemskheter eller segrar som har hänt
 • 3:49 - 3:49
  men så länge
 • 3:49 - 3:52
  vid slutet av nästa generation
 • 3:52 - 3:53
  så kommer vi leva i den världen
 • 3:53 - 3:57
  av genomsyrande mänsklig social sammankoling
 • 3:57 - 3:58
  vilket egentligen är vad vi menar
 • 3:58 - 4:02
  när vi pratar om "Internet"
Title:
Titel: Konferens öppningsanförande, att navigera tidsåldern av demokratiserad media
Description:

Eben Moglen gives this keynote at the Feb 25, 2011 Morningside Post Conference on Digital Media, the theme of which was "Navigating the Age of Democratized Media".

Eben talks about the FreedomBox, a project to return control of digital communications to individuals
and take it away from the corporations that spy on people as a way of
life and the governments that use control over communications to stifle
political organization and dissent.

This project serves as a particular example of his larger theme that the digital networking of each person to each other person through the internet will level the media landscape of the 21st century and make ignorance obsolete, something we could make a technical reality today if not for the "rules against sharing."

more » « less
Video Language:
English

Swedish subtitles

Incomplete

Revisions