Return to Video

Navigating the Age of Democratized Media conference keynote

 • 0:01 - 0:04
  Děkuji Tome, je mi potěšením být zde přítomen
 • 0:04 - 0:07
  jsem velmi rád, že mohu promluvit
 • 0:07 - 0:10
  o otázkách, které mě trápí nejvíce
 • 0:10 - 0:14
  a to v kontextu, který nám dovolí promluvit i trochu
 • 0:14 - 0:17
  o žurnalismu a trochu o nevědomosti
 • 0:17 - 0:21
  a trochu o zneužívání moci.
 • 0:21 - 0:25
  Problém uvedený tiskem
 • 0:25 - 0:28
  tím rozumím mašinerií sdělovacích prostředků
 • 0:28 - 0:32
  od doby, co jsme je začali industrializovat
 • 0:32 - 0:34
  a bojovat s nevědomostí v Evropě
 • 0:34 - 0:36
  v 15. století.
 • 0:36 - 0:38
  Tento problém představený tiskem
 • 0:38 - 0:44
  je jeho téměř nemožné spojování s mocí
 • 0:44 - 0:47
  tisk a moc je obtížné udržet navzájem oddělené
 • 0:47 - 0:49
  těžší udržet oddělené než burákové máslo
 • 0:49 - 0:50
  od želatiny, těžší udržet oddělené
 • 0:50 - 0:53
  než den od noci.
 • 0:53 - 0:56
  Tisk a moc si padly
 • 0:56 - 0:57
  v objetí téměř od samého počátku
 • 0:57 - 1:00
  protože od samého počátku bylo zřejmé
 • 1:00 - 1:02
  že jedinou alternativou tomuto objetí
 • 1:02 - 1:04
  mezi tiskem a mocí
 • 1:04 - 1:07
  je nekončící revoluce poháněná touhou lidí
 • 1:07 - 1:10
  vědět a osvobodit se,
 • 1:10 - 1:12
  aby mohli konat podle svých nejlepších zájmů
 • 1:12 - 1:16
  bez ohledů na zájmy moci
 • 1:16 - 1:19
  Naše přijetí tisku v evropském světě
 • 1:19 - 1:21
  přineslo rozpad jednoty
 • 1:21 - 1:23
  křesťanského světa a konec systému,
 • 1:23 - 1:25
  určeného k ovládání mysli,
 • 1:25 - 1:27
  kterým byla Římskokatolická církev,
 • 1:27 - 1:30
  ve velké duševní, politické,
 • 1:30 - 1:34
  morální revoluci, kterou zveme Reformací.
 • 1:34 - 1:37
  Odpovědí na Reformaci bylo
 • 1:37 - 1:40
  poučení ve všech evropských společnostech, reformovaných
 • 1:40 - 1:43
  i katolických – v obou – bylo, že tisk
 • 1:43 - 1:44
  nemohl být ponechán svobodný.
 • 1:44 - 1:47
  Toho výsledkem byla cenzura téměř
 • 1:47 - 1:49
  všude po následující stovky let.
 • 1:49 - 1:52
  V těch několika místech v Evropě – v Nizozemí
 • 1:52 - 1:54
  a ve Spojeném království – resp. v Anglii
 • 1:54 - 2:00
  po r. 1650 a poté znovu po 1695 –
 • 2:00 - 2:03
  – na těch několika místech, kde byl tisk svobodný
 • 2:03 - 2:06
  vydávat bez dozoru, se výsledkem stala
 • 2:06 - 2:08
  duševní, politická a morální revoluce
 • 2:08 - 2:10
  kterou nazýváme Osvícenství
 • 2:10 - 2:12
  a Velká francouzská revoluce, to je
 • 2:12 - 2:16
  další předvedení toho, že umožnit lidem
 • 2:16 - 2:19
  vědět, učit se, vzdělávat se navzájem
 • 2:19 - 2:22
  a sdílet záhy přivodí
 • 2:22 - 2:26
  rozmělnění moci a hrozbu pro každý
 • 2:26 - 2:30
  „Ancien Régime“ (Starý režim).
 • 2:30 - 2:32
Title:
Navigating the Age of Democratized Media conference keynote
Description:

Eben Moglen gives this keynote at the Feb 25, 2011 Morningside Post Conference on Digital Media, the theme of which was "Navigating the Age of Democratized Media".

Eben talks about the FreedomBox, a project to return control of digital communications to individuals
and take it away from the corporations that spy on people as a way of
life and the governments that use control over communications to stifle
political organization and dissent.

This project serves as a particular example of his larger theme that the digital networking of each person to each other person through the internet will level the media landscape of the 21st century and make ignorance obsolete, something we could make a technical reality today if not for the "rules against sharing."

more » « less
Video Language:
English

Czech subtitles

Revisions Compare revisions