Return to Video

ERB - Batman vs Sherlock Holmes

 • 0:13 - 0:14
  Mũ đẹp đấy
 • 0:14 - 0:16
  ngốc
 • 0:16 - 0:17
  Mày nhìn như vịt
 • 0:17 - 0:19
  Tao có Alfred đọc mấy cuốn sách của mày
 • 0:19 - 0:20
  Ông ấy nói nó như cứt
 • 0:20 - 0:22
  Tao sẽ đập nát mấy hạt đậu Anh của mày cho đến khi
 • 0:22 - 0:23
  nó nát bét
 • 0:23 - 0:25
  Tao từng xem những công việc tham tử tốt hơn
 • 0:25 - 0:27
  ở Tango và Cash
 • 0:27 - 0:28
  thằng nhõi
 • 0:28 - 0:30
  Tao đá mấy thằng rẻ rách như mày khỏi đường phố
 • 0:30 - 0:32
  khi mày và Velma ở đây
 • 0:32 - 0:34
  đang giải mấy bí mật của Scooby-Dô
 • 0:34 - 0:35
  chả có gì làm tao cười
 • 0:35 - 0:37
  nhưng tao cá rap của mày có thể
 • 0:37 - 0:39
  Nên chơi luôn đê
 • 0:39 - 0:40
  Con đĩ
 • 0:40 - 0:41
  Tao là batman
 • 0:41 - 0:43
  Tao đã gặp 1 thằng hội viên giàu 1 lần rồi
 • 0:43 - 0:44
  cái thằng ngửi phân chim và nỗi đau
 • 0:44 - 0:45
  Giải thích đi Holmes
 • 0:45 - 0:46
  Tôi kết luận rằng thằng này
 • 0:46 - 0:48
  là Bruce Wayne
 • 0:48 - 0:49
  Thằng tỉ phú ?
 • 0:49 - 0:51
  Phải, sự giàu có cho phép
 • 0:51 - 0:51
  nó trở thành kẻ thù của chúng ta
 • 0:51 - 0:52
  để đủ món đồ chơi ông ấy cần
 • 0:52 - 0:54
  Vì nó làm gì có siêu năng lực
 • 0:55 - 0:56
  mày muốn một cuộc đấu?
 • 0:56 - 0:57
  Nhào vô đê
 • 0:57 - 0:59
  Tao nghe hắn có thằng quản gia người Anh
 • 0:59 - 1:00
  tốt, và ông ấy sẽ sử dụng
 • 1:00 - 1:01
  để nhận sự phục vụ của 1 thằng Anh
 • 1:01 - 1:03
  Mày là thằng cảnh vệ mặc quần đen
 • 1:03 - 1:04
  chả có cái kỹ năng nào cả
 • 1:04 - 1:06
  Đệ của tao là bác sĩ
 • 1:06 - 1:08
  Vì anh ấy vần quá ảo
 • 1:08 - 1:10
  câm đi thằng mọt sách
 • 1:10 - 1:11
  Tao phục vụ cho công lý nên ăn nó đê
 • 1:11 - 1:14
  Đệ của tao chỉ đến
 • 1:14 - 1:15
  khi anh ấy cần
 • 1:15 - 1:15
  Cậu bé
 • 1:15 - 1:17
  phi thường làm mày tự hỏi
 • 1:17 - 1:18
  Cái mông của mày bị giết thế nào
 • 1:18 - 1:19
  Cắn đau hơn cả chó săn
 • 1:19 - 1:20
  ở baskerville
 • 1:20 - 1:20
  tao sẽ nổ tung mày với nó
 • 1:20 - 1:21
  Bat-wack-rap repellent
 • 1:21 - 1:22
  Đu từ 1 ngôi nhà , bắt 1 thằng phản diện rồi tao sẽ vui vẻ
 • 1:23 - 1:24
  có bí mật về gái nhà mày
 • 1:24 - 1:24
  Irene Adler
 • 1:24 - 1:24
  đưa cô ấy về tổ tao
 • 1:24 - 1:25
  để bầm ả
 • 1:26 - 1:26
  Tao sẽ phá cây vĩ cầm
 • 1:26 - 1:27
  với chỉ 1 phát chém
 • 1:27 - 1:28
  thánh Conan Doyle hãy đem nó lên
 • 1:28 - 1:28
  chết tiệt
 • 1:30 - 1:30
  mày đâu thông minh
 • 1:30 - 1:31
  mày chỉ ích kỷ
 • 1:31 - 1:32
  mày là mối nguy hiểm tới cuộc sống mọi người
 • 1:32 - 1:34
  Sao không để bạn trai mày
 • 1:34 - 1:36
  về nhà với vợ nó?
 • 1:36 - 1:36
  Chả ai thích mày
 • 1:36 - 1:38
  không phải anh mày, không phải bạn mày
 • 1:38 - 1:39
  không phải bọn cảnh sát Scotland
 • 1:39 - 1:40
  mày chết một mình mà chả có bạn
 • 1:40 - 1:42
  trừ cây kim trên cánh ta mày
 • 1:43 - 1:45
  Điểu này không được ghi vào mức độ cảm xúc
 • 1:46 - 1:48
  đầu tiên, khai thác nỗi đâu thời thơ ấu
 • 1:49 - 1:51
  rồi làm điệu với cái ống
 • 1:51 - 1:53
  Watson hoàn thành bản thảo
 • 1:53 - 1:54
  tiếp, xác nhận bằng khen
 • 1:54 - 1:56
  kết luận trên câu nói của sát thủ
 • 1:56 - 1:58
  tao tin vào vụ giết người của cha mẹ mày
 • 1:58 - 2:00
  là lý do mày che mặt
 • 2:00 - 2:01
  mày nhút nhát và bị tổn thương
 • 2:01 - 2:02
  và bị ám ảnh bởi nỗi nhục lớn
 • 2:02 - 2:04
  của việc xem như là sự lãng phú thụ động
 • 2:04 - 2:05
  khi mẹ chết
 • 2:05 - 2:07
  và cha được phái đi với sự vội vàng
 • 2:07 - 2:08
  Holmes, anh đã phá được vụ án
 • 2:08 - 2:10
  Mày là cái giỏ khốn khiếp
 • 2:10 - 2:12
  Vần hay vãi
 • 2:12 - 2:13
  Tôi có cả đống
 • 2:13 - 2:14
  sỉ nhục mấy thằng như này chỉ như
 • 2:14 - 2:17
  mấy thằng trẻ trâu thôi Watson thân yêu
 • 2:17 - 2:18
  ohhhh!
 • 2:18 - 2:19
  Ai thắng?
 • 2:19 - 2:20
  Ai tiếp?
 • 2:20 - 2:24
  quyết định ở bạn
Title:
ERB - Batman vs Sherlock Holmes
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Epic Rap Battles of History
Project:
ERB Season 2 - Part 2
Duration:
02:49

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions