Return to Video

4 CREATIVE LIGHTING SET-UPS (From Beginner to Pro)

 • 0:00 - 0:03
  Chào mừng mọi người trở lại với kênh!
 • 0:03 - 0:05
  Tôi rất hào hứng với video hôm nay
 • 0:05 - 0:07
  Đây là chủ đề mà tôi muốn thực hiện
 • 0:07 - 0:08
  từ lâu rồi. Chúng ta
 • 0:08 - 0:09
  đang nói về ánh sáng.
 • 0:09 - 0:12
  Tôi sẽ đưa ra những ý tưởng về
  các thiết lập ánh sáng.
 • 0:12 - 0:15
  Chúng ta đang ở một không gian khá nhỏ.
  Hãy ghi nhớ điều này
 • 0:15 - 0:18
  Bạn không bị giới hạn bởi kích thước
  căn phòng bạn đang ở
 • 0:18 - 0:22
  Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ đi
  vào phần chính của video này
 • 0:22 - 0:25
  Tôi muốn cảm ơn đến nhà tài trợ căn hộ
  thông minh hôm nay
 • 0:25 - 0:28
  Chúng ta sẽ sử dụng các thiết bị
 • 0:28 - 0:30
  để hỗ trợ thiết lặp đèn
 • 0:30 - 0:32
  thuận tiện và trực quan hơn.
 • 0:32 - 0:35
  Bạn sẽ hiểu ý của tôi ngay thôi. Nào
  vào việc thôi.
 • 0:35 - 0:38
  Chúng tôi đã lắp đặt mọi thứ cho việc
  thiết lặp đèn vào hôm qua
 • 0:38 - 0:40
  vì chúng tôi muốn vào thẳng vấn đề, nên
 • 0:40 - 0:44
  thật tiếc sẽ không có hậu trường về cách
  chúng tôi lắp đặt nhưng tôi sẽ
 • 0:44 - 0:49
  giải thích chính xác chúng tôi sử dụng
  những gì để trợ sáng cảnh đẹp này
 • 0:49 - 0:50
  mà bạn đang xem ngay lúc này.
 • 0:50 - 0:55
  Điều thú vị nhất về thiết lập này là
  hầu hết những gì chúng ta đang dùng làm nguồn sáng,
 • 0:55 - 0:57
  bạn có thể có sẵn tại nhà.
 • 0:57 - 0:59
  Và chiếc đèn đầu tiên, đèn chính của chúng tôi
 • 1:00 - 1:01
  Cảm ơn Luna.
 • 1:01 - 1:03
  Như tôi đề cập, chiếc đèn đầu tiên,
  đèn chính của chúng tôi
 • 1:03 - 1:07
  là chiếc cửa sổ xinh đẹp đang đối diện tôi
 • 1:07 - 1:10
  Hôm nay ở đây hơi nắng hơn
  hôm qua một chút
 • 1:10 - 1:14
  lúc ban đầu chúng tôi lắp đặt.
  Hôm qua trời u ám hơn
 • 1:14 - 1:19
  và cho chúng tôi ánh sáng khuếch
  tán tuyệt đẹp trên khuôn mặt và đó là
 • 1:19 - 1:21
  điều tôi thường thích về ánh sáng
  tự nhiên
 • 1:21 - 1:24
  vì nó thực sự rất tuyệt, đặc biệt khi đó
 • 1:24 - 1:25
  một ngày u ám
 • 1:25 - 1:26
  vì nó đã thêm vào
 • 1:26 - 1:27
  sự khuếch tán tự nhiên đó.
 • 1:27 - 1:30
  Nhưng hôm nay, vì nó khắc nghiệt hơn nhiều
  và thường là
 • 1:30 - 1:31
  trong phòng này vào buổi sáng
 • 1:31 - 1:33
  Khá là nắng nên chúng tôi vừa
 • 1:33 - 1:35
  thêm một bảng khuếch tán
 • 1:35 - 1:38
  Nếu bạn không có thứ như vậy trong nhà,
  bạn có thể tái sử dụng
 • 1:38 - 1:42
  rèm vải xuyên sáng, khăn trải giường.
 • 1:42 - 1:46
  Bất kỳ thứ gì màu trắng và trong suốt mà
  hơi đục một chút
 • 1:46 - 1:49
  thì sẽ cho phép bạn khuếch tán độc đáo nguồn sáng trên khuôn mặt của bạn.
 • 1:49 - 1:52
  Bạn không cần phải đến Amazon và mua
 • 1:52 - 1:54
  bảng khuếch tán nếu không muốn làm vậy.
 • 1:54 - 1:57
  Tiếp đến, đằng sau tôi, có một số chế độ
  thực được thắp sáng.
 • 1:57 - 2:00
  Chúng tôi có đèn
 • 2:00 - 2:04
  Tôi yêu chiếc đèn này. Nó của (Streptube?)
  Tôi nghỉ nó chỉ khoảng 100 đô
 • 2:04 - 2:07
  và điều tôi thích là bạn có thể lắp đặt
  đầu của nó
 • 2:07 - 2:10
  Để trợ sáng bất kỳ hướng nào bạn muốn.
 • 2:10 - 2:14
  Chúng tôi để nó nghiêng ở
  bên phải để có một chút
 • 2:14 - 2:17
  lấp lánh và phản chiếu vào tủ này
 • 2:17 - 2:19
  thật sự khá giống vì nó hơi vàng chút
 • 2:19 - 2:24
  và cao hơn chút đề mang lại
  kiểu màu ánh sáng tóc thấp
 • 2:24 - 2:27
  ở phía đèn mà tôi thích vì nó
  thêm một chút tối ở khung hình.
 • 2:27 - 2:29
  Rồi chúng ta thắp nến.
 • 2:29 - 2:33
 • 2:33 - 2:35
 • 2:35 - 2:40
 • 2:40 - 2:42
 • 2:42 - 2:46
 • 2:46 - 2:47
 • 2:47 - 2:51
 • 2:51 - 2:53
 • 2:53 - 2:56
 • 2:56 - 2:58
 • 2:59 - 3:03
 • 3:03 - 3:06
 • 3:06 - 3:10
 • 3:10 - 3:12
 • 3:12 - 3:14
 • 3:14 - 3:15
 • 3:15 - 3:18
 • 3:18 - 3:23
 • 3:23 - 3:26
 • 3:26 - 3:30
 • 3:30 - 3:31
 • 3:31 - 3:35
 • 3:35 - 3:37
 • 3:37 - 3:40
 • 3:40 - 3:43
 • 3:43 - 3:47
 • 3:47 - 3:54
 • 3:54 - 3:57
 • 3:57 - 4:00
 • 4:02 - 4:06
 • 4:06 - 4:09
 • 4:12 - 4:15
 • 4:15 - 4:19
 • 4:19 - 4:23
 • 4:24 - 4:26
 • 4:26 - 4:28
 • 4:28 - 4:31
 • 4:31 - 4:33
 • 4:33 - 4:34
 • 4:36 - 4:40
 • 4:40 - 4:44
 • 4:44 - 4:46
 • 4:46 - 4:50
 • 4:50 - 4:54
 • 4:54 - 4:55
 • 4:55 - 4:59
 • 4:59 - 5:04
 • 5:04 - 5:06
 • 5:06 - 5:10
 • 5:10 - 5:14
 • 5:14 - 5:18
 • 5:18 - 5:21
 • 5:21 - 5:24
 • 5:24 - 5:28
 • 5:28 - 5:31
 • 5:31 - 5:35
 • 5:35 - 5:38
 • 5:38 - 5:43
 • 5:43 - 5:47
 • 5:47 - 5:50
 • 5:50 - 5:54
 • 5:54 - 6:00
 • 6:01 - 6:06
 • 6:06 - 6:10
 • 6:10 - 6:12
 • 6:12 - 6:15
 • 6:15 - 6:18
 • 6:18 - 6:19
 • 6:19 - 6:23
 • 6:23 - 6:25
 • 6:25 - 6:29
 • 6:30 - 6:34
 • 6:34 - 6:38
 • 6:38 - 6:44
 • 6:44 - 6:50
 • 6:50 - 6:56
 • 6:56 - 7:00
 • 7:00 - 7:03
 • 7:03 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
 • 7:08 - 7:11
 • 7:11 - 7:13
 • 7:13 - 7:16
 • 7:16 - 7:20
 • 7:20 - 7:25
 • 7:25 - 7:30
 • 7:30 - 7:36
 • 7:36 - 7:40
 • 7:40 - 7:44
 • 7:44 - 7:47
 • 7:47 - 7:52
 • 7:52 - 7:56
 • 7:56 - 8:00
 • 8:00 - 8:05
 • 8:05 - 8:08
 • 8:08 - 8:12
 • 8:12 - 8:16
 • 8:16 - 8:19
 • 8:19 - 8:21
 • 8:21 - 8:25
 • 8:25 - 8:27
 • 8:27 - 8:31
 • 8:31 - 8:36
 • 8:36 - 8:39
 • 8:39 - 8:41
 • 8:41 - 8:45
 • 8:45 - 8:48
 • 8:48 - 8:52
 • 8:55 - 8:56
 • 8:56 - 9:00
 • 9:00 - 9:04
 • 9:04 - 9:09
 • 9:09 - 9:13
 • 9:13 - 9:17
 • 9:17 - 9:22
 • 9:22 - 9:26
 • 9:26 - 9:30
 • 9:30 - 9:36
 • 9:36 - 9:38
 • 9:42 - 9:47
 • 9:47 - 9:53
 • 9:53 - 9:58
 • 9:58 - 10:02
 • 10:02 - 10:06
 • 10:06 - 10:08
 • 10:08 - 10:11
 • 10:11 - 10:14
 • 10:14 - 10:18
 • 10:18 - 10:23
 • 10:23 - 10:28
 • 10:28 - 10:31
 • 10:31 - 10:34
 • 10:34 - 10:36
 • 10:36 - 10:38
 • 10:38 - 10:42
 • 10:42 - 10:45
 • 10:45 - 10:48
 • 10:48 - 10:50
 • 10:50 - 10:51
 • 10:51 - 10:53
 • 10:53 - 10:56
 • 10:56 - 10:59
 • 10:59 - 11:01
 • 11:01 - 11:04
 • 11:04 - 11:09
 • 11:09 - 11:11
 • 11:11 - 11:16
 • 11:16 - 11:21
 • 11:21 - 11:25
 • 11:25 - 11:29
 • 11:29 - 11:34
 • 11:34 - 11:36
 • 11:36 - 11:39
 • 11:39 - 11:40
 • 11:40 - 11:44
 • 11:44 - 11:47
 • 11:47 - 11:50
 • 11:50 - 11:52
 • 11:52 - 11:56
Title:
4 CREATIVE LIGHTING SET-UPS (From Beginner to Pro)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Captions Requested
Duration:
12:16

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions