Return to Video

PV Summer Retreat 2014-07-06

 • 0:20 - 0:23
  Chào buổi sáng, các Thầy!
 • 0:23 - 0:28
  Chào mừng đến với khai mạc khóa tu mùa hè ở Làng Mai.
 • 0:28 - 0:31
  Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2014
 • 0:31 - 0:37
  và chúng ta đang ở trong hội trường thiền định của các vì sao
 • 0:37 - 0:42
  ở Xóm Hạ, Làng Mai
 • 0:42 - 0:47
  Chánh niệm là một loại năng lượng
 • 0:47 - 0:52
  mà chúng ta có thể tạo ra.
 • 0:53 - 0:56
  Mọi người đều có khả năng tạo ra
 • 0:56 - 1:00
  năng lượng chánh niệm.
 • 1:01 - 1:08
  Năng lượng đó cho phép chúng ta nhận thức được những gì đang diễn ra.
 • 1:10 - 1:13
  Tiếp diễn trong cơ thể chúng ta,
 • 1:14 - 1:16
  tiếp diễn trong cảm nhận của chúng ta,
 • 1:21 - 1:26
  tiếp diễn trong nhận thức, trong tâm trí của chúng ta,
 • 1:26 - 1:32
  và diễn ra xung quanh chúng ta, trên thế giới
 • 1:32 - 1:36
  Vì thế, chánh niệm, bạn có thể định nghĩa nó là loại năng lượng
 • 1:36 - 1:39
  cho phép chúng ta nhận thức được về những gì
 • 1:40 - 1:43
  đang xảy ra ở đây và bây giờ.
 • 1:43 - 1:46
  trong cơ thể chúng ta, trong cảm nhận, trong tâm trí của chúng ta,
 • 1:47 - 1:51
  và trong thế giới, đó là đối tượng của tâm trí chúng ta.
 • 1:51 - 1:54
  Trong truyền thống Phật giáo
 • 1:55 - 1:58
  chúng ta luôn cố gắng nhớ rằng thế giới
 • 1:59 - 2:02
  là đối tượng của tâm trí chúng ta.
 • 2:03 - 2:08
  Tâm trí của chúng ta và thế giới hình thành nhận thức,
 • 2:09 - 2:14
  chủ đề của nhận thức và đối tượng của nhận thức.
 • 2:23 - 2:26
  Và chánh niệm là loại năng lượng
 • 2:26 - 2:32
  cho phép chúng ta ở đây và bây giờ.
 • 2:34 - 2:35
  Nếu bạn không ở đây và bây giờ
 • 2:35 - 2:39
  bạn không thể biết chuyện gì đang xảy ra ở đây và bây giờ.
 • 2:41 - 2:44
  Vì vậy, chánh niệm cũng là khả năng giúp chúng ta
 • 2:44 - 2:52
  hiện diện ở đây và bây giờ
 • 2:56 - 3:02
  Và chúng ta biết rằng cuộc sống và tất cả những điều kỳ diệu của cuộc sống
 • 3:02 - 3:07
  chỉ có sẵn ở đây và bây giờ.
 • 3:08 - 3:12
  Và chánh niệm giúp chúng ta trở về nhà ở đây và bây giờ
 • 3:12 - 3:15
  và tiếp xúc với cuộc sống, với những điều kỳ diệu của cuộc sống
 • 3:15 - 3:17
  có sẵn ở đây và bây giờ.
 • 3:17 - 3:20
  Nó rất đơn giản.
 • 3:21 - 3:27
  Vì vậy, chúng ta có một cái hẹn với sự sống
 • 3:29 - 3:34
  J'avais un rendez-vous avec la vie (Tiếng Pháp:Tôi đã có một cái hẹn với cuộc sống. )
 • 3:35 - 3:40
  Và cuộc hẹn đó diễn ra trong thời điểm hiện tại.
 • 3:44 - 3:49
  Và nếu bạn bỏ lỡ khoảnh khắc hiện tại,
 • 3:49 - 3:51
  bạn sẽ bỏ lỡ cuộc hẹn với cuộc sống,
 • 3:51 - 3:54
  Điều đó thật nghiêm trọng
 • 3:58 - 4:04
  Vì vậy, lần tới khi ai đó hỏi bạn có thời gian không,
 • 4:07 - 4:09
  bạn có thể nói tôi có một cuộc hẹn,
 • 4:09 - 4:12
  Và với ai? Với cuộc sống.
 • 4:13 - 4:16
  Tôi không muốn bỏ lỡ cái hẹn với cuộc sống,
 • 4:16 - 4:18
  đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng ở nhà
 • 4:18 - 4:20
  tại đây và ngay bây giờ.
 • 4:23 - 4:26
  Ở đây và bây giờ tôi xúc chạm với thiên nhiên,
 • 4:31 - 4:35
  với các yếu tố tươi mát và chữa lành
 • 4:35 - 4:40
  của thiên nhiên có trong tôi và xung quanh tôi.
 • 4:40 - 4:44
  Bởi vì tôi cần nuôi dưỡng và chữa lành.
 • 4:45 - 4:49
  Vì vậy, tôi phải về nhà
 • 4:49 - 4:52
  ở đây và bây giờ để có được
 • 4:52 - 4:54
  sự nuôi dưỡng và chữa lành mà tôi cần,
 • 4:54 - 4:57
  bởi vì tôi đã chạy suốt cuộc đời
 • 4:57 - 5:00
  để tìm kiếm thứ gì đó trong tương lai,
 • 5:00 - 5:06
  ở nơi khác, và tôi đã bỏ lỡ cuộc hẹn với sự sống.
 • 5:08 - 5:10
  Vì điều đó mà tôi đã bị bệnh.
 • 5:10 - 5:13
  Tôi đau khổ, đó là lý do tại sao tôi phải học cách
 • 5:13 - 5:17
  trở về nhà ở đây và bây giờ
 • 5:17 - 5:22
  và xúc chạm với các yếu tố của cuộc sống
 • 5:22 - 5:25
  để có thể được chữa lành và nuôi dưỡng. Và chánh niệm
 • 5:25 - 5:28
  giúp tôi trở về nhà ở đây và bây giờ
 • 5:28 - 5:32
  và liên lạc với những điều kỳ diệu của cuộc sống.
 • 5:35 - 5:40
  Chánh niệm luôn là chánh niệm về một cái gì đó.
 • 5:43 - 5:49
  Khi bạn uống trà, và nếu bạn là
 • 5:49 - 5:52

  biết rằng bạn còn sống và bạn đang uống
 • 5:52 - 5:56
  trà của bạn, đó là chánh niệm của uống.
 • 5:58 - 5:59
  Và bạn có thể chọn uống trà
 • 5:59 - 6:03
  luôn trong trạng thái chánh niệm, nếu bạn muốn.
 • 6:04 - 6:08
  Bởi vì uống như vậy, bạn rất sống.
 • 6:08 - 6:11
  Bạn đang sống sâu sắc trong khoảnh khắc của cuộc sống
 • 6:11 - 6:15
  mà sự sống ban cho bạn
 • 6:15 - 6:23
  Vì vậy, tôi muốn thực hiện một cam kết uống trà của tôi một cách chánh niệm.
 • 6:26 - 6:34
  Và khi tôi uống trà một cách chánh niệm, tôi tập trung vào trà của mình.
 • 6:36 - 6:39
  Vì vậy, năng lượng của chánh niệm
 • 6:39 - 6:43
  mang trong mình năng lượng của sự tập trung.
 • 6:43 - 6:46
  Khi bạn rất ý thức về một cái gì đó
 • 6:46 - 6:48
  bạn đang tập trung vào nó.
 • 6:49 - 6:54
  Và nếu bạn tập trung, bạn bắt đầu nhìn thấy mọi thứ sâu sắc.
 • 6:57 - 7:09
  Giả sử tôi cầm cốc của mình một cách chánh niệm. Và bởi vì
 • 7:10 - 7:19
  tôi đang cầm cốc của mình một cách tỉnh táo nên tôi thực sự ở đây
 • 7:19 - 7:23
  và hiện diện trong thời điểm hiện tại.
 • 7:24 - 7:29
  Và giả sử tôi đổ nước nóng
 • 7:33 - 7:36
  vào trong ấm
 • 7:37 - 7:39
  vào trong ấm trà của tôi
 • 7:39 - 7:41
  Chánh niệm
 • 7:41 - 7:44
  Tôi có sự tập trung
 • 7:44 - 7:47
  và sự tập trung đó cho phép tôi nhìn thấy nhiều thứ.
 • 7:49 - 7:53
  thấy rằng nước này
 • 7:53 - 7:57
  đã đến từ sâu trong núi, sâu trong lòng đất.
 • 7:57 - 8:01
  Nó đã đến với tôi
 • 8:02 - 8:04
  trong cái bình này
 • 8:07 - 8:11
  Và khi tôi rót trà thật chánh niệm
 • 8:14 - 8:18
  với sự tập trung
 • 8:18 - 8:25
  tôi có thể thấy nhiều điều mà những người không chánh niệm không thể nhìn thấy.
 • 8:25 - 8:28
  Tôi có thể thấy rằng có một đám mây trong trà của tôi.
 • 8:29 - 8:32
  Hôm qua nó là một đám mây lơ lửng trên bầu trời.
 • 8:34 - 8:40
  Bây giờ nó là trà.
 • 8:41 - 8:44
  Và đó là lý do tại sao khi tôi uống trà,
 • 8:44 - 8:48
  tôi thấy rằng tôi đang uống đám mây của mình,
 • 8:48 - 8:53
  và đám mây vẫn chưa mất đi, ngay cả khi
 • 8:53 - 8:57
  nó không còn trên bầu trời, nhưng nó không mất đi
 • 8:57 - 9:06
  bởi vì nó ở đây, trong đó hình dạng mới được biểu hiện
 • 9:07 - 9:14
  Tôi có thể lắng nghe trà của tôi, nghe đám mây của tôi.
 • 9:14 - 9:20
  Và nếu sự tập trung của tôi rất mạnh
 • 9:20 - 9:25
  tôi có thể khám phá ra bản chất không sinh và không diệt
 • 9:25 - 9:30
  của đám mây. Tôi biết rằng
 • 9:30 - 9:34
  đám mây không thể chết, bởi vì chết có nghĩa là
 • 9:34 - 9:39
  từ một người nào đó bạn đột nhiên trở thành không ai,
 • 9:39 - 9:43
  từ một điều gì đó bạn đột nhiên trở thành không có gì,
 • 9:43 - 9:48
  và đó là ý nghĩa của chúng ta khi chết.
 • 9:48 - 9:56
  Nhưng nếu tôi chánh niệm, tập trung, tôi sẽ tràn đầy sự sáng suốt.
 • 9:56 - 10:01
  tôi có thể thấy rằng đám mây của tôi không bao giờ có thể chết.
 • 10:02 - 10:07
  Nó có thể trở thành tuyết hoặc mưa hoặc băng,
 • 10:07 - 10:11
  nhưng nó không bao giờ có thể trở thành hư vô.
 • 10:11 - 10:16
  Vì vậy, tôi chạm vào bản chất không sinh và không chết của đám mây
 • 10:17 - 10:22
  Và nếu tôi tiếp tục, tôi có thể thấy mình có
 • 10:22 - 10:27
  bản chất không sinh và không chết.
 • 10:27 - 10:31
  Nếu bản chất thực sự của đám mây là không sinh và không chết,
 • 10:31 - 10:36
  thì bản chất của tôi là bản chất không sinh và không chết
 • 10:37 - 10:41
  Và nếu tôi có thể chạm sâu vào bản chất của
 • 10:41 - 10:46
  không sinh và không chết trong tôi, tôi không còn sợ hãi.
 • 10:46 - 10:52
  Sợ chết, nỗi sợ trở thành hư vô.
 • 10:52 - 10:59
  Vì vậy, chánh niệm mang trong mình nó
 • 10:59 - 11:06
  năng lượng của sự tập trung, và nó cũng mang theo
 • 11:06 - 11:12
  trong mình năng lượng của sự sáng suốt.
 • 11:12 - 11:15
  Chánh niệm, tập trung, sáng suốt,
 • 11:15 - 11:18
  đó là ba loại năng lượng mà chúng ta
 • 11:18 - 11:22
  có thể tạo ra. Và ba loại năng lượng này
 • 11:22 - 11:28
  có sức mạnh giúp chúng ta bớt đau khổ,
 • 11:28 - 11:36
  và giúp chúng ta tạo ra cảm giác vui sướng và hạnh phúc.
 • 11:37 - 11:40
  Và tất cả chúng ta đều có khả năng tạo ra
 • 11:40 - 11:43
  ba loại năng lượng này.
 • 11:44 - 11:46
  Và để thực hành thiền, thiền Phật giáo,
 • 11:47 - 11:51
  là tạo ra ba loại năng lượng này.
 • 11:51 - 11:56
  Và mọi người đều có thể làm được, và ngay khi bắt đầu thực hành
 • 11:57 - 11:59
  Bạn có thể học cách uống trà một cách chánh niệm.
 • 12:00 - 12:04
  Bạn có thể học cách đi bộ chánh niệm.
 • 12:09 - 12:12
  Bạn có thể học cách thở một cách chánh niệm.
 • 12:15 - 12:18
  Và khi chánh niệm ở đó
 • 12:18 - 12:22
  sự tập trung ở đó, và sự sáng suốt sẽ ở đó.
 • 12:23 - 12:26
  Và với chánh niệm, tập trung và sáng suốt,
 • 12:26 - 12:30
  ta có thể sống rất sâu sắc từng khoảnh khắc
 • 12:30 - 12:34
  của cuộc sống hàng ngày. Ta không lãng phí cuộc sống của mình
 • 12:34 - 12:38
  Ta cảm nhận sự sống trong từng khoảnh khắc.
 • 12:38 - 12:42
  Và ta sẽ không hối hận về sau. Ta đã
 • 12:42 - 12:47
  lãng phí cuộc đời của mình để chạy theo danh tiếng, quyền lực,
 • 12:47 - 12:51
  sự giàu có, dục vọng. Vì ta cảm thấy
 • 12:51 - 12:57
  niềm vui, hạnh phúc trong từng khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày.
 • 12:57 - 13:01
  Đó là nhờ sức mạnh của chánh niệm,
 • 13:01 - 13:06
  sức mạnh của sự tập trung và cái nhìn sâu sắc.
 • 13:07 - 13:11
  Vì vậy, năng lượng đầu tiên là chánh niệm.
 • 13:12 - 13:17
  Nó được viết bằng tiếng Trung như thế này.
 • 13:19 - 13:21
  Phần trên của từ, ký tự
 • 13:23 - 13:29
  nó có nghĩa là bây giờ. Bây giờ, thời điểm hiện tại.
 • 13:30 - 13:36
  Và phần sau, phần dưới là "Tâm"
 • 13:37 - 13:42
  và nó có nghĩa là tâm trí. Khi bạn mang tâm trí về nhà
 • 13:42 - 13:46
  đến thời điểm hiện tại, bạn đang lưu tâm
 • 13:46 - 13:52
  Vì vậy, chánh niệm là mang tâm trí của bạn trở lại
 • 13:52 - 13:56
  đến thời điểm hiện tại. Khi bạn bắt đầu
 • 13:56 - 14:05
  hít vào một cách chánh niệm, bạn mang tâm trí của bạn
 • 14:05 - 14:11
 • 14:12 - 14:17
 • 14:18 - 14:25
 • 14:26 - 14:30
 • 14:30 - 14:33
 • 14:34 - 14:37
 • 14:38 - 14:40
 • 14:40 - 14:42
 • 14:42 - 14:46
 • 14:46 - 14:50
 • 14:50 - 14:54
 • 14:54 - 14:58
 • 14:58 - 15:02
 • 15:02 - 15:06
 • 15:06 - 15:11
 • 15:11 - 15:18
 • 15:21 - 15:25
 • 15:25 - 15:28
 • 15:28 - 15:33
 • 15:34 - 15:39
 • 15:41 - 15:45
 • 15:45 - 15:50
 • 15:50 - 15:52
 • 15:52 - 15:55
 • 15:55 - 15:58
 • 15:58 - 16:01
 • 16:01 - 16:05
 • 16:05 - 16:10
 • 16:10 - 16:13
 • 16:13 - 16:16
 • 16:16 - 16:20
 • 16:20 - 16:21
 • 16:21 - 16:25
 • 16:25 - 16:30
 • 16:36 - 16:40
 • 16:40 - 16:46
 • 16:46 - 16:50
 • 16:53 - 16:56
 • 16:56 - 17:00
 • 17:00 - 17:05
 • 17:05 - 17:10
 • 17:10 - 17:14
 • 17:14 - 17:21
 • 17:26 - 17:29
 • 17:34 - 17:42
 • 17:42 - 17:50
 • 17:53 - 17:57
 • 17:58 - 18:04
 • 18:08 - 18:18
 • 18:19 - 18:28
 • 18:28 - 18:31
 • 18:32 - 18:35
 • 18:38 - 18:43
 • 18:49 - 18:57
 • 18:57 - 19:01
 • 19:01 - 19:03
 • 19:03 - 19:09
 • 19:09 - 19:13
 • 19:13 - 19:17
 • 19:17 - 19:21
 • 19:26 - 19:29
 • 19:29 - 19:32
 • 19:33 - 19:35
 • 19:36 - 19:38
 • 19:38 - 19:40
 • 19:41 - 19:45
 • 19:46 - 19:51
 • 19:51 - 19:58
 • 19:58 - 20:01
 • 20:01 - 20:03
 • 20:03 - 20:08
 • 20:08 - 20:16
 • 20:16 - 20:19
 • 20:20 - 20:23
 • 20:23 - 20:30
 • 20:34 - 20:41
 • 20:43 - 20:46
 • 20:47 - 20:50
 • 20:54 - 21:00
 • 21:00 - 21:06
 • 21:08 - 21:14
 • 21:15 - 21:23
 • 21:28 - 21:31
 • 21:31 - 21:35
 • 21:35 - 21:40
 • 21:40 - 21:45
 • 21:45 - 21:48
 • 21:48 - 21:53
 • 21:53 - 21:59
 • 21:59 - 22:04
 • 22:06 - 22:10
 • 22:10 - 22:13
 • 22:14 - 22:16
 • 22:17 - 22:21
 • 22:22 - 22:30
 • 22:33 - 22:41
 • 22:46 - 22:53
 • 22:58 - 23:06
 • 23:06 - 23:12
 • 23:12 - 23:19
 • 23:26 - 23:33
 • 23:37 - 23:39
 • 23:40 - 23:44
 • 23:44 - 23:48
 • 23:48 - 23:51
 • 23:51 - 23:56
 • 23:56 - 24:01
 • 24:01 - 24:06
 • 24:06 - 24:11
 • 24:11 - 24:15
 • 24:15 - 24:20
 • 24:20 - 24:27
 • 24:27 - 24:30
 • 24:30 - 24:34
 • 24:34 - 24:40
 • 24:40 - 24:44
 • 24:44 - 24:50
 • 24:50 - 24:53
 • 24:53 - 25:00
 • 25:00 - 25:06
 • 25:06 - 25:09
 • 25:09 - 25:16
 • 25:16 - 25:24
 • 25:24 - 25:25
 • 25:25 - 25:32
 • 25:32 - 25:38
 • 25:38 - 25:43
 • 25:43 - 25:44
 • 25:44 - 25:46
 • 25:46 - 25:51
 • 25:51 - 25:56
 • 25:56 - 26:02
 • 26:02 - 26:09
 • 26:11 - 26:13
 • 26:15 - 26:18
 • 26:18 - 26:24
 • 26:24 - 26:27
 • 26:27 - 26:30
 • 26:30 - 26:33
 • 26:33 - 26:34
 • 26:34 - 26:39
 • 26:39 - 26:41
 • 26:41 - 26:45
 • 26:45 - 26:50
 • 26:50 - 26:54
 • 26:54 - 26:56
 • 26:56 - 27:01
 • 27:01 - 27:05
 • 27:05 - 27:09
 • 27:10 - 27:16
 • 27:18 - 27:22
 • 27:22 - 27:29
 • 27:29 - 27:31
 • 27:31 - 27:36
 • 27:36 - 27:40
 • 27:40 - 27:45
 • 27:45 - 27:50
 • 27:50 - 27:54
 • 27:54 - 28:01
 • 28:01 - 28:08
 • 28:08 - 28:13
 • 28:13 - 28:19
 • 28:19 - 28:23
 • 28:23 - 28:28
 • 28:28 - 28:30
 • 28:32 - 28:38
 • 28:39 - 28:42
 • 28:42 - 28:45
 • 28:45 - 28:48
 • 28:48 - 28:53
 • 28:53 - 28:57
 • 28:57 - 29:00
 • 29:01 - 29:03
 • 29:03 - 29:08
 • 29:10 - 29:14
 • 29:14 - 29:16
 • 29:16 - 29:18
 • 29:18 - 29:21
 • 29:21 - 29:24
 • 29:24 - 29:27
 • 29:27 - 29:30
 • 29:30 - 29:34
 • 29:35 - 29:37
 • 29:37 - 29:40
 • 29:41 - 29:43
 • 29:43 - 29:49
 • 29:49 - 29:54
 • 29:54 - 29:56
 • 29:56 - 30:01
 • 30:01 - 30:05
 • 30:08 - 30:10
 • 30:13 - 30:18
 • 30:18 - 30:22
 • 30:22 - 30:25
 • 30:25 - 30:30
 • 30:30 - 30:35
 • 30:35 - 30:38
 • 30:40 - 30:42
 • 30:45 - 30:46
 • 30:47 - 30:51
 • 30:53 - 30:59
 • 30:59 - 31:02
 • 31:03 - 31:08
 • 31:10 - 31:13
 • 31:14 - 31:16
 • 31:16 - 31:18
 • 31:19 - 31:22
 • 31:22 - 31:24
 • 31:28 - 31:32
 • 31:32 - 31:34
 • 31:34 - 31:38
 • 31:40 - 31:43
 • 31:43 - 31:46
 • 31:46 - 31:50
 • 31:51 - 31:54
 • 31:54 - 31:59
 • 31:59 - 32:01
 • 32:01 - 32:08
 • 32:08 - 32:12
 • 32:12 - 32:16
 • 32:16 - 32:23
 • 32:23 - 32:27
 • 32:28 - 32:32
 • 32:32 - 32:34
 • 32:34 - 32:36
 • 32:38 - 32:43
 • 32:43 - 32:49
 • 32:51 - 32:53
 • 32:53 - 32:56
 • 32:56 - 32:59
 • 33:03 - 33:06
 • 33:07 - 33:10
 • 33:10 - 33:14
 • 33:17 - 33:20
 • 33:20 - 33:25
 • 33:25 - 33:30
 • 33:30 - 33:36
 • 33:36 - 33:39
 • 33:39 - 33:42
 • 33:42 - 33:45
 • 33:45 - 33:48
 • 33:48 - 33:50
 • 33:50 - 33:58
 • 34:01 - 34:04
 • 34:05 - 34:07
 • 34:08 - 34:11
 • 34:13 - 34:16
 • 34:16 - 34:20
 • 34:20 - 34:26
 • 34:28 - 34:32
 • 34:35 - 34:38
 • 34:38 - 34:46
 • 34:46 - 34:49
 • 34:49 - 34:58
 • 34:58 - 35:01
 • 35:01 - 35:04
 • 35:04 - 35:11
 • 35:11 - 35:15
 • 35:15 - 35:19
 • 35:19 - 35:26
 • 35:26 - 35:28
 • 35:28 - 35:33
 • 35:33 - 35:36
 • 35:36 - 35:38
 • 35:38 - 35:40
 • 35:40 - 35:44
 • 35:44 - 35:51
 • 35:51 - 35:55
 • 35:55 - 35:57
 • 35:57 - 36:01
 • 36:01 - 36:06
 • 36:06 - 36:07
 • 36:07 - 36:16
 • 36:16 - 36:20
 • 36:20 - 36:25
 • 36:25 - 36:32
 • 36:32 - 36:36
 • 36:36 - 36:39
 • 36:39 - 36:43
 • 36:43 - 36:45
 • 36:45 - 36:50
 • 36:50 - 36:55
Title:
PV Summer Retreat 2014-07-06
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
37:17

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions