Return to Video

Michael Rakowitz: Haunting the West | Art21 "Extended Play"

 • 0:12 - 0:16
  Sjećam se kako nas je majka
  vodila u Britanski muzej u Londonu.
 • 0:18 - 0:21
  Majčina je obitelj potjecala iz Iraka.
 • 0:22 - 0:25
  Odmah nas je odvela u asirske galerije
 • 0:25 - 0:30
  i u dvoranu s reljefom
  Lov na lavove kralja Asurbanipala.
 • 0:31 - 0:37
  Nema ništa zanimljivije kao kad
  s deset godina otkrijete prvi strip
 • 0:37 - 0:39
  i saznate da ga je vaš narod izradio.
 • 0:41 - 0:43
  Okrenula se prema nama
  i pitala nas: „A što to radi ovdje? ”
 • 0:43 - 0:45
  Tad smo snažno
  osvijestili činjenicu
 • 0:45 - 0:48
  da ti muzeji nisu samo ti
  pristojni relkvijari za predmete
 • 0:48 - 0:52
  koji se razmjenjuju među kulturama,
 • 0:52 - 0:55
  nego da su ti predmeti nasilno oduzeti.
 • 0:55 - 0:58
  Bio je to muzej, ali i palača zločina.
 • 0:59 - 1:04
  [Michael Rakowitz: Lov na Zapad]
 • 1:05 - 1:08
  „Nevidljivi neprijatelj
  ne bi trebao postojati”
 • 1:19 - 1:28
  djelo je koje sam počeo raditi 2006.
 • 1:29 - 1:31
  U razdoblju nakon
  američke invazije na Irak
 • 1:31 - 1:36
  više od 80 000 rukotvorina
  ukradeno je iz Iračkog nacionalnog muzeja.
 • 1:38 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:49 - 1:52
 • 1:52 - 1:57
 • 1:59 - 2:04
 • 2:04 - 2:07
 • 2:07 - 2:11
 • 2:12 - 2:15
 • 2:15 - 2:21
 • 2:21 - 2:25
 • 2:27 - 2:32
 • 2:32 - 2:36
 • 2:36 - 2:41
 • 2:43 - 2:50
 • 2:50 - 2:54
 • 2:54 - 3:00
 • 3:00 - 3:05
 • 3:05 - 3:09
 • 3:12 - 3:20
 • 3:22 - 3:28
 • 3:28 - 3:34
 • 3:34 - 3:39
 • 3:40 - 3:46
 • 3:46 - 3:50
 • 3:50 - 3:55
 • 3:55 - 3:57
 • 3:57 - 4:00
 • 4:00 - 4:03
 • 4:03 - 4:07
 • 4:17 - 4:20
 • 4:20 - 4:25
 • 4:26 - 4:28
 • 4:28 - 4:32
 • 4:32 - 4:40
 • 4:43 - 4:46
 • 4:46 - 4:51
 • 4:51 - 4:53
 • 4:54 - 4:59
 • 4:59 - 5:02
 • 5:02 - 5:03
 • 5:04 - 5:06
 • 5:06 - 5:08
 • 5:09 - 5:14
 • 5:14 - 5:18
 • 5:20 - 5:27
 • 5:28 - 5:33
 • 5:33 - 5:38
 • 5:39 - 5:44
 • 5:44 - 5:47
 • 5:47 - 5:53
 • 5:53 - 5:55
 • 5:57 - 6:02
 • 6:03 - 6:08
 • 6:08 - 6:10
 • 6:10 - 6:12
 • 6:20 - 6:24
 • 6:24 - 6:27
 • 6:27 - 6:33
 • 6:33 - 6:40
 • 6:40 - 6:43
 • 6:43 - 6:48
 • 6:48 - 6:52
 • 6:52 - 6:55
 • 7:01 - 7:03
 • 7:03 - 7:07
 • 7:11 - 7:15
 • 7:15 - 7:20
 • 7:20 - 7:24
 • 7:24 - 7:29
 • 7:29 - 7:32
 • 7:32 - 7:36
 • 7:38 - 7:44
 • 7:44 - 7:48
 • 7:48 - 7:52
 • 7:52 - 7:55
 • 8:01 - 8:06
 • 8:07 - 8:11
 • 8:11 - 8:16
 • 8:18 - 8:19
 • 8:20 - 8:21
 • 8:23 - 8:24
 • 8:25 - 8:27
 • 8:28 - 8:34
 • 8:34 - 8:36
 • 8:38 - 8:44
 • 8:44 - 8:50
 • 8:50 - 8:54
 • 8:55 - 9:00
 • 9:00 - 9:03
 • 9:08 - 9:12
 • 9:12 - 9:18
 • 9:18 - 9:23
 • 9:25 - 9:30
 • 9:30 - 9:33
 • 9:33 - 9:35
 • 9:35 - 9:37
 • 9:46 - 9:53
 • 9:54 - 9:59
 • 9:59 - 10:04
 • 10:06 - 10:11
 • 10:11 - 10:13
 • 10:13 - 10:15
 • 10:15 - 10:20
 • 10:20 - 10:23
 • 10:23 - 10:26
 • 10:42 - 10:45
 • 10:45 - 10:50
 • 10:50 - 10:57
 • 10:58 - 11:03
 • 11:04 - 11:08
 • 11:10 - 11:12
 • 11:12 - 11:15
 • 11:15 - 11:18
 • 11:18 - 11:21
 • 11:24 - 11:28
 • 11:29 - 11:31
 • 11:31 - 11:34
 • 11:34 - 11:38
Title:
Michael Rakowitz: Haunting the West | Art21 "Extended Play"
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
12:01

Croatian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions