Return to Video

This Is How You Can Stop Suffering | #sadhguru #joy

 • 0:00 - 0:04
 • 0:03 - 0:06
 • 0:04 - 0:07
 • 0:06 - 0:08
 • 0:07 - 0:10
 • 0:08 - 0:14
 • 0:10 - 0:14
 • 0:14 - 0:20
 • 0:18 - 0:22
 • 0:20 - 0:24
 • 0:22 - 0:25
 • 0:24 - 0:27
 • 0:25 - 0:28
 • 0:27 - 0:31
 • 0:28 - 0:33
 • 0:31 - 0:35
 • 0:33 - 0:36
 • 0:35 - 0:38
 • 0:36 - 0:40
 • 0:38 - 0:42
 • 0:40 - 0:44
 • 0:42 - 0:47
 • 0:44 - 0:49
 • 0:47 - 0:54
  животът се случва така да правиш да имаш първо да бъдеш след това да имаш така се случва животът, но вашият проблем е първо вие искате това, така че ще направите това и ще станете това, ако се опитате да правите живота по обратен начин страданието е неизбежно няма значение имаш ли добри намерения все пак ще страдаш ще видиш хората с добри намерения изглежда страдат повече от хората с лоши намерения забелязали ли сте това, защото се опитвате да се справите с живота с главата надолу няма да проработи научавате да бъдеш по определен начин, така че ще получиш определени неща и
 • 0:49 - 0:54
  определени неща ще се случат от това
Title:
This Is How You Can Stop Suffering | #sadhguru #joy
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:54

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions