Return to Video

Mulitplyling Decimals 3

 • 0:00 - 0:00
 • 0:00 - 0:07
  ราคาของน้ำมัน 14.6 แกลลอน แกลลอนละ
 • 0:07 - 0:08
  $2.70 เป็นเท่าใด?
 • 0:08 - 0:16
  เรามี 14.6 แกลลอน และแต่ละแกลลอน
 • 0:16 - 0:17
  ราคา $2.70.
 • 0:17 - 0:22
  หรือเรามอง $2.70 เป็น 2.7 ดอลลาร์ก็ได้.
 • 0:22 - 0:25
  ลองคูณด้วย 2.7 ดู.
 • 0:25 - 0:27
  ทำให้ง่ายลงหน่อย
 • 0:27 - 0:30
  ผมว่าคุณคงเห็นว่า $2.70 เท่ากับ 2.7
 • 0:30 - 0:32
  ดอลลาร์ต่อแกลลอน.
 • 0:32 - 0:35
  ลองคูณออกมากัน.
 • 0:35 - 0:39
  ก่อนอื่นเรามี เพื่อเป็นการทบทวน
  เวลาคุณคูณ
 • 0:39 - 0:42
  จุดทศนิยม คุณต้องทำให้จำนวนเหมือน
 • 0:42 - 0:45
  จำนวนเต็ม แล้วค่อยมาคิดทศนิยมทีหลัง.
 • 0:45 - 0:49
  ตอนนี้ เรามองมันเป็น 146 คูณ 27 ได้ แล้ว
 • 0:49 - 0:51
  เราค่อยคิดเรื่องทศนิยม.
 • 0:51 - 0:54
  อย่างแรก เรามี 7 คูณ 6.
 • 0:54 - 0:57
  7 คูณ 6 ได้ 42.
 • 0:57 - 0:59
  จับกลุ่ม 4 ใหม่.
 • 0:59 - 1:03
  7 คูณ 4 ได้ 28, บวก 4 ได้ 32.
 • 1:03 - 1:05
  จับกลุ่ม 3 ใหม่.
 • 1:05 - 1:09
  7 คูณ 1 ได้ 7, บวก 3 ได้ 10.
 • 1:09 - 1:14
  เราจึงได้ 7 คูณ 146 ได้ 1,022.
 • 1:14 - 1:16
  ตอนนี้เราจะจัดการ 2 นี่.
 • 1:16 - 1:18
  แต่ 2 นี่ อย่างน้อยก่อนเราจะคิดทศนิยม
 • 1:18 - 1:19
  มันคือ 20.
 • 1:19 - 1:22
  เราจึงใส่ 0 ตรงนี้
 • 1:22 - 1:25
  เราจะทำแบบเดียว
 • 1:25 - 1:26
  กันการคูณดั้งเดิม.
 • 1:26 - 1:28
  เราจะช่างทศนิยมไปก่อน.
 • 1:28 - 1:29
  2 คูณ 6 ได้ 12.
 • 1:29 - 1:32
  ทด 1, หรือจับกลุ่ม 1 ใหม่.
 • 1:32 - 1:34
  เราลืมพวกนี้ไปก่อน.
 • 1:34 - 1:38
  2 คูณ 4 ได้ 8, บวก 1 ได้ 9.
 • 1:38 - 1:41
  2 คูณ 1 ได้ 2, แล้วเราก็บวกได้.
 • 1:41 - 1:45
 • 1:45 - 1:47
  เราจึงได้ 2 บวก 0 ได้ 2.
 • 1:47 - 1:49
  2 บวก 2 ได้ 4.
 • 1:49 - 1:52
  0 บวก 9 ได้ 9.
 • 1:52 - 1:55
  1 บวก 2 ได้ 3.
 • 1:55 - 1:59
  ตอนนี้เราหาได้แล้วว่า 146 คูณ 2 ได้เท่าใด.
 • 1:59 - 2:01
  มันคือ 3,942.
 • 2:01 - 2:03
  แต่นี่ไม่ใช่ 146 คูณ 27.
 • 2:03 - 2:06
  มันคือ 14.6 คูณ 2.7.
 • 2:06 - 2:08
  ตอนนี้เราต้องคิดถึงทศนิยมแล้ว.
 • 2:08 - 2:11
  เราแค่นับว่ามีเลขหลังจุดทศนิยมกี่ตัว.
 • 2:11 - 2:14
  เรามีตัวหนึ่งตรงนี้ และตัวที่สองตรงนี้.
 • 2:14 - 2:17
  ผลคูณจึงต้องมีเลขสองตัว
 • 2:17 - 2:18
  ทางขวาของจุดทศนิยม.
 • 2:18 - 2:21
  หนึ่ง สอง ใส่ไปตรงนี้.
 • 2:21 - 2:26
  ดังนั้น น้ำมัน 14.6 แกลลอนที่ราคา
  $2.70 ต่อแกลลอน จะมี
 • 2:26 - 2:28
  ราคาทั้งสิ้น $39.42.
 • 2:28 - 2:31
Title:
Mulitplyling Decimals 3
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:32
Umnouy Ponsukcharoen edited Thai subtitles for Mulitplyling Decimals 3

Thai subtitles

Incomplete

Revisions