Return to Video

Умножение на дробни числа 3

 • 0:00 - 0:07
  Каква е цената на 14.6 галона бензин, при цена 2.70 долара
 • 0:07 - 0:08
  на галон?
 • 0:08 - 0:16
  И така, имаме 14.6 галона и всеки галон
 • 0:16 - 0:17
  струва 2.70 долара.
 • 0:17 - 0:22
  Можем да гледаме на $2.70 като 2.7 долара
 • 0:22 - 0:25
  Просто умножаваме по 2.7.
 • 0:25 - 0:27
  Така е малко по-лесно.
 • 0:27 - 0:30
  Ще видите, че 2.70 долара е същото като 2.7
 • 0:30 - 0:32
  долара за галон.
 • 0:32 - 0:35
  Нека да ги умножим.
 • 0:35 - 0:39
  Първо, напомням, когато умножавате
 • 0:39 - 0:42
  дроби, трябва да гледате числата като цели
 • 0:42 - 0:45
  числа и след това ще сложим десетичната запетая.
 • 0:45 - 0:49
  Така че, сега ще умножим 146 по 27 и после
 • 0:49 - 0:51
  ще довабавим запетаята.
 • 0:51 - 0:54
  Първо имаме 7 по 6.
 • 0:54 - 0:57
  7 по 6 е 42.
 • 0:57 - 0:59
  4 наум.
 • 0:59 - 1:03
  7 по 4 е 28, плюс 4 е 32.
 • 1:03 - 1:05
  3 наум.
 • 1:05 - 1:09
  7 по 1 е 7, плюс 3 е 10.
 • 1:09 - 1:14
  Получихме 7 по 146 е 1022.
 • 1:14 - 1:16
  Сега преминаваме към 2.
 • 1:16 - 1:18
  Но тази 2, поне преди да имаме впредвид десетичната запетая,
 • 1:18 - 1:19
  е всъщност 20.
 • 1:19 - 1:22
  За това слагаме 0 тук.
 • 1:22 - 1:25
  Ще го направим точно по същия начин, както решаваме
 • 1:25 - 1:26
  обикновена задача по умножение.
 • 1:26 - 1:28
  Игнорираме запетаята все още.
 • 1:28 - 1:29
  2 по 6 е 12.
 • 1:29 - 1:32
  1 наум, пишем го отгоре.
 • 1:32 - 1:34
  Тези вече не ни трябват.
 • 1:34 - 1:38
  2 по 4 е 8, плюс 1 е 9.
 • 1:38 - 1:41
  2 по 1 е 2, и сега можем да ги съберем.
 • 1:45 - 1:47
  И имаме 2 плюс 0 е 2.
 • 1:47 - 1:49
  2 плюс 2 е 4.
 • 1:49 - 1:52
  0 плюс 9 е 9.
 • 1:52 - 1:55
  1 плюс 2 е 3.
 • 1:55 - 1:59
  Получихме колко е 146 по 27.
 • 1:59 - 2:01
  3942
 • 2:01 - 2:03
  Но на нас не ни трябва 146 по 27.
 • 2:03 - 2:06
  Трябва ни 14.6 по 2.7
 • 2:06 - 2:08
  Ето сега вече ще видим къде е запетаята.
 • 2:08 - 2:11
  Трябва да преброим колко цифри има след запетаята.
 • 2:11 - 2:14
  Имаме едно тук и още едно тук.
 • 2:14 - 2:17
  Така че резултатът трябва да има 2 цифри
 • 2:17 - 2:18
  след десетичната запетая.
 • 2:18 - 2:21
  Едно, две - слагаме я точно тук.
 • 2:21 - 2:26
  Значи 14.6 галона бензин, по 2.70 долара на галон
 • 2:26 - 2:28
  ще ни струват 39.42 долара.
Title:
Умножение на дробни числа 3
Description:

U03_L2_T2_we5 Mulitplyling Decimals 3

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:32
petrova.eli edited Bulgarian subtitles for Mulitplyling Decimals 3
deedee edited Bulgarian subtitles for Mulitplyling Decimals 3
Ivo added a translation

Bulgarian subtitles

Revisions