< Return to Video

Šta vaš dah može otkriti o vašem zdravlju

 • 0:01 - 0:03
  Ja imam običaj da pretpostavljam najgore,
 • 0:04 - 0:07
  i s vremena na vreme,
  ta navika se poigra sa mnom.
 • 0:07 - 0:10
  Na primer, ako osetim iznenadni bol u telu
 • 0:10 - 0:13
  koji pre toga nisam doživeo
  i koji ne mogu da identifikujem,
 • 0:13 - 0:18
  moj mozak ga tada iznenada
  može pretvoriti u srčano oboljenje,
 • 0:18 - 0:21
  a bol u mišićima u trombozu dubokih vena.
 • 0:22 - 0:25
  Do sada mi nije dijagnostikovana
  smrtonosna ili neizlečiva bolest.
 • 0:25 - 0:28
  Ponekad nešto jednostavno boli
  bez ikakvog jasnog razloga.
 • 0:29 - 0:31
  Ali nisu svi te sreće kao ja.
 • 0:32 - 0:35
  Svake godine, širom sveta
  umre 50 miliona ljudi.
 • 0:36 - 0:40
  Pogotovo u bogatim zemljama,
  kao što je naša,
 • 0:40 - 0:45
  veliki broj smrtnih slučajeva uzrokuju
  bolesti koje se sporo razvijaju:
 • 0:45 - 0:49
  srčana oboljenja, hronične bolesti pluća,
  rak, Alchajmerova bolest i dijabetes
 • 0:49 - 0:50
  su samo neke od njih.
 • 0:51 - 0:53
  Čovečanstvo je ostvarilo ogroman napredak
 • 0:53 - 0:56
  u otkrivanju i lečenju
  većine ovih bolesti.
 • 0:57 - 1:00
  Trenutno se nalazimo u fazi
  gde se budući napredak u zdravstvu
 • 1:00 - 1:03
  ne može postići
  samo razvojem novih lekova.
 • 1:03 - 1:06
  Ovo postaje očigledno
  ako posmatramo jedan aspekt
 • 1:06 - 1:08
  koji mnoge od ovih bolesti dele.
 • 1:09 - 1:12
  Verovatnoća uspešnog lečenja
 • 1:12 - 1:15
  veoma zavisi od momenta
  kada je lečenje započeto.
 • 1:15 - 1:19
  Ali bolest se obično uoči
  tek kada se pojave simptomi.
 • 1:20 - 1:24
  Problem je što, u stvari, mnoge bolesti
  ostaju bez simptoma,
 • 1:24 - 1:27
  a samim tim i neotkrivene jako dug period.
 • 1:28 - 1:32
  Upravo zbog ovoga, postoji
  stalna potreba za novim načinima
 • 1:32 - 1:34
  otkrivanja bolesti u ranoj fazi,
 • 1:34 - 1:36
  pre nego što se bilo koji simptom pojavi.
 • 1:37 - 1:39
  U zdravstvenoj zaštiti,
  ovo se zove skrining.
 • 1:39 - 1:43
  Kako je definisan od strane
  Svetske zdravstvene organizacije,
 • 1:43 - 1:48
  skrining je „pretpostavljena
  identifikacija neprepoznate bolesti
 • 1:48 - 1:51
  kod naizgled zdrave osobe,
 • 1:51 - 1:55
  kroz razne testove koji se mogu
  primeniti brzo i lako."
 • 1:55 - 1:58
  To je dugačka definicija,
  pa ću je ponoviti.
 • 1:58 - 2:02
  Identifikacija neprepoznatih bolesti
 • 2:02 - 2:04
  kod naizgled zdravih osoba
 • 2:04 - 2:08
  kroz razne testove
  koji se mogu primeniti brzo i lako.
 • 2:08 - 2:11
  Želim posebno da naglasim
  reči „brzo" i „lako"
 • 2:11 - 2:14
  zato su što mnoge
  od postojećih metoda skrininga
 • 2:14 - 2:16
  upravo suprotno.
 • 2:16 - 2:19
  A oni koji su bili podvrgnuti koloskopiji
 • 2:19 - 2:22
  kao delu skrininga za rak debelog creva
 • 2:22 - 2:23
  znaju o čemu govorim.
 • 2:25 - 2:28
  Očigledno, postoje brojni medicinski alati
 • 2:28 - 2:30
  da bi se izvršio test skrininga.
 • 2:30 - 2:34
  Od tehnika snimanja,
  kao što je npr. radiografija,
 • 2:34 - 2:36
  ili magnetna rezonanca,
 • 2:36 - 2:38
  do analiza krvi i tkiva.
 • 2:38 - 2:40
  Svi smo prošli takve testove.
 • 2:41 - 2:45
  Ali postoji jedan način
  koji je dugo vremena bio zapostavljen,
 • 2:46 - 2:48
  način koji je lako dostupan,
 • 2:48 - 2:50
  koji je u suštini neiscrpan,
 • 2:50 - 2:54
  i ima neverovatan potencijal
  za medicinske analize.
 • 2:55 - 2:57
  A to je naš dah.
 • 2:59 - 3:02
  Ljudski dah je u osnovi sačinjen
  od pet komponenti:
 • 3:03 - 3:09
  azot, kiseonik,
  ugljen-dioksid, voda i argon.
 • 3:09 - 3:13
  Pored ovih pet,
  postoje stotine drugih sastojaka
 • 3:13 - 3:15
  koji su prisutni u veoma malim količinama.
 • 3:15 - 3:18
  Oni se nazivaju isparljiva
  organska jedinjenja,
 • 3:18 - 3:20
  i mi ih ispuštamo na stotine,
  ako ne i hiljade
 • 3:20 - 3:22
  sa svakim izdahom.
 • 3:23 - 3:26
  Analiza ovih isparljivih
  organskih jedinjenja iz našeg daha
 • 3:27 - 3:28
  naziva se analiza daha.
 • 3:30 - 3:33
  U stvari, ja verujem da je dosta vas
  već imalo iskustva sa analizom daha.
 • 3:33 - 3:37
  Zamislite: vozite se kući kasno noću,
 • 3:37 - 3:40
  kad odjednom, prijatan policajac
 • 3:40 - 3:42
  vas ljubazno, ali odlučno,
 • 3:42 - 3:46
  zamoli da stanete i da duvate
  u napravu sličnu ovoj.
 • 3:47 - 3:51
  Ovo je alko-tester na dah,
 • 3:51 - 3:54
  koji se koristi kako bi se izmerio
  nivo etanola u vašem dahu
 • 3:54 - 3:58
  da bi se videlo da li je vožnja
  u vašem stanju pametna ideja.
 • 3:59 - 4:00
  Rekao bih da sam dobro vozio,
 • 4:00 - 4:02
  ali hajde da proverim.
 • 4:03 - 4:05
  (Bip)
 • 4:08 - 4:11
  Pokazuje 0,0 - znači, nema potrebe
  za brigom, sve je u redu.
 • 4:11 - 4:13
  (Smeh)
 • 4:14 - 4:17
  Sad zamislite napravu sličnu ovoj,
 • 4:17 - 4:20
  koja ne samo da meri
  nivo alkohola u vašem dahu,
 • 4:20 - 4:24
  nego detektuje bolesti,
  kao one što sam vam pokazivao
 • 4:24 - 4:26
  i možda još mnogo više.
 • 4:27 - 4:31
  Koncept povezivanja mirisa iz nečijeg daha
 • 4:31 - 4:33
  sa određenim medicinskim problemima
 • 4:33 - 4:35
  u stvari datira iz drevne Grčke.
 • 4:36 - 4:41
  Međutim, tek je nedavno napor istraživača
  vezan za analizu daha urodio plodom,
 • 4:41 - 4:44
  te ono što je nekada bilo san
  sada postaje stvarnost.
 • 4:45 - 4:48
  Dozvolite mi da vratim listu
  koju sam vam pokazao ranije.
 • 4:49 - 4:52
  Za većinu ovde nabrojanih bolesti,
 • 4:52 - 4:55
  postoje značajni naučni dokazi
 • 4:55 - 4:58
  koji upućuju na to da se bolest
  može otkriti analizom daha.
 • 5:00 - 5:02
  Kako to tačno funkcioniše?
 • 5:02 - 5:05
  Osnovni deo je senzor naprave
 • 5:05 - 5:08
  koji detektuje isparljiva
  organska jedinjenja u našem dahu.
 • 5:09 - 5:12
  Jednostavno rečeno,
  kada se izloži uzorku daha,
 • 5:12 - 5:15
  senzor izbacuje složen šablon
 • 5:15 - 5:19
  koji je rezultat mešavine isparljivih
  organskih jedinjenja koje smo izdahnuli.
 • 5:20 - 5:24
  Ovaj šablon je otisak našeg metabolizma,
 • 5:24 - 5:26
  vašeg mikrobioma
 • 5:26 - 5:29
  i biohemijskih procesa
  koji se javljaju u vašem telu.
 • 5:30 - 5:32
  Ako imate neku bolest,
 • 5:32 - 5:34
  vaš organizam će se promeniti,
 • 5:34 - 5:37
  a isto tako i struktura vašeg izdaha.
 • 5:37 - 5:43
  Sve što tada ostaje da se uradi
  je da se poveže određeni šablon
 • 5:43 - 5:46
  sa prisustvom ili odsustvom
  određenog medicinskog stanja.
 • 5:48 - 5:51
  Ova tehnologija nudi
  nekoliko nepobitnih koristi.
 • 5:52 - 5:55
  Prvo, senzor može biti minijaturan
 • 5:55 - 5:58
  i stavljen u ručne naprave
 • 5:58 - 6:00
  kao što je ovaj alko-test na dah.
 • 6:00 - 6:03
  To bi omogućilo da se ovaj test
  koristi u različitim okruženjima,
 • 6:03 - 6:05
  čak i kod kuće,
 • 6:05 - 6:07
  što znači da posete doktoru
 • 6:07 - 6:10
  nisu potrebne svaki put
  kad se ovaj test radi.
 • 6:11 - 6:14
  Drugo, analiza daha je neinvazivna
 • 6:14 - 6:18
  i može biti jednostavna
  kao duvanje u alko-tester.
 • 6:19 - 6:24
  Ovakva jednostavnost i lako korišćenje
  bi smanjilo teret pacijenta
 • 6:24 - 6:27
  i podstaklo širu upotrebu ove tehnologije.
 • 6:28 - 6:32
  Treće, ova tehnologija je tako fleksibilna
 • 6:32 - 6:34
  da se jedna naprava može koristiti
 • 6:34 - 6:38
  za otkrivanje širokog spektra
  medicinskih stanja.
 • 6:38 - 6:43
  Analiza daha može se koristiti
  za skrining više bolesti u isto vreme.
 • 6:44 - 6:48
  U današnje vreme, svaka bolest
  obično zahteva drugačiji medicinski alat
 • 6:48 - 6:49
  da bi se izvršio test skrininga.
 • 6:50 - 6:53
  Što znači da možete naći
  samo ono za čim tragate.
 • 6:55 - 6:58
  Uz sve ove karakteristike,
  analiza daha je predodređena
 • 6:59 - 7:02
  da pruži ono što mnogim tradicionalnim
  testovima skrininga manjka.
 • 7:03 - 7:04
  A ono što je najvažnije,
 • 7:04 - 7:08
  sve ove karakteristike
  bi jednom trebalo da nam obezbede
 • 7:08 - 7:10
  platformu za medicinsku analizu
 • 7:10 - 7:14
  koja može da funkcioniše
  sa veoma niskom cenom po testu.
 • 7:16 - 7:19
  Suprotno tome, postojeći medicinski alati
 • 7:19 - 7:21
  obično vode ka skupoj ceni po testu.
 • 7:22 - 7:24
  Onda, da bi se snizili troškovi,
 • 7:24 - 7:27
  broj testova mora biti ograničen,
 • 7:28 - 7:31
  što znači, pod a,
  da se testovi mogu sprovesti
 • 7:31 - 7:36
  samo na malom delu populacije,
  npr. u visokorizičnim grupama;
 • 7:36 - 7:41
  i pod b, da broj testova po osobi
  treba držati na minimumu.
 • 7:41 - 7:43
  Zar ne bi bilo korisno
 • 7:43 - 7:46
  da se test izvodi na većoj grupi ljudi,
 • 7:46 - 7:51
  češće i u dužem periodu
  za svakog ponaosob?
 • 7:52 - 7:56
  Ovo drugo bi dalo pristup
  nečem veoma vrednom,
 • 7:56 - 7:58
  a to su longitudinalni podaci.
 • 7:59 - 8:03
  Longitudinalni podaci su skup podataka
  koji se odnose na jednog pacijenta,
 • 8:03 - 8:06
  prikupljenih tokom mnogo
  meseci ili godina.
 • 8:07 - 8:12
  Medicinske odluke danas su često zasnovane
  na ograničenom skupu podataka,
 • 8:12 - 8:16
  pri čemu je samo delić
  pacijentove medicinske istorije
 • 8:16 - 8:18
  dostupan za donošenje odluke.
 • 8:18 - 8:21
  U ovakvim slučajevima,
 • 8:21 - 8:23
  anomalije se obično otkrivaju
 • 8:23 - 8:26
  poređenjem zdravstvenog profila pacijenta
 • 8:26 - 8:29
  sa prosečnim zdravstvenim profilom
  referentne populacije.
 • 8:30 - 8:34
  Longitudalni podaci bi otvorili
  sasvim novu dimenziju
 • 8:34 - 8:37
  i dozvolili anomalijama da budu otkrivene
 • 8:37 - 8:40
  na osnovu medicinske istorije pacijenta.
 • 8:41 - 8:44
  Ovo će trasirati put
  ka personalizovanom lečenju.
 • 8:45 - 8:46
  Zvuči odlično, zar ne?
 • 8:47 - 8:50
  Sada ćete verovatno pitati sledeće:
 • 8:50 - 8:55
  „Ako je ta tehnologija tako dobra
  kao što tvrdi, zašto je ne koristimo?”
 • 8:55 - 8:57
  Jedini odgovor koji vam mogu dati je:
 • 8:58 - 9:00
  nije sve tako jednostavno kao što zvuči.
 • 9:01 - 9:03
  Postoje tehnički izazovi.
 • 9:03 - 9:08
  Na primer, potrebni su
  veoma pouzdani senzori
 • 9:08 - 9:11
  koji mogu otkriti mešavine
  isparljivih organskih jedinjenja
 • 9:11 - 9:13
  sa dovoljnom mogućnošću
  ponavljanja rezultata.
 • 9:14 - 9:16
  A tu je još jedan tehnički izazov:
 • 9:16 - 9:21
  kako uzimati uzorak daha
  na veoma određen način
 • 9:21 - 9:23
  da sam proces uzimanja uzorka
 • 9:23 - 9:26
  ne menja rezultate analize?
 • 9:27 - 9:29
  Takođe postoji i potreba za podacima.
 • 9:30 - 9:34
  Analiza daha treba da bude
  potvrđena kliničkim ispitivanjima
 • 9:34 - 9:36
  i potrebno je prikupiti dovoljno podataka
 • 9:36 - 9:40
  kako bi se pojedinačna stanja
  mogla uporediti sa osnovnim parametrom.
 • 9:41 - 9:44
  Analiza daha može biti uspešna
 • 9:44 - 9:46
  samo ako može da se prikupi
  dovoljno velika baza podataka
 • 9:46 - 9:49
  koja će biti dostupna za širu upotrebu.
 • 9:51 - 9:54
  Ako analiza daha ispuni očekivanja,
 • 9:55 - 9:57
  onda je ovo tehnologija
  koja nam stvarno može pomoći
 • 9:57 - 10:00
  da transformišemo naš zdravstveni sistem -
 • 10:00 - 10:04
  transformišemo ga iz reaktivnog sistema,
 • 10:04 - 10:07
  gde je lečenje inicirano
  simptomima bolesti,
 • 10:07 - 10:09
  u proaktivni sistem,
 • 10:09 - 10:12
  gde se bolest otkriva,
  dijagnostikuje i leči
 • 10:12 - 10:14
  u ranoj fazi,
 • 10:14 - 10:16
  mnogo pre nego što se simptomi pojave.
 • 10:18 - 10:21
  Što me dovodi do poslednje tačke,
  koja je najznačajnija.
 • 10:22 - 10:24
  Šta je u stvari bolest?
 • 10:25 - 10:29
  Zamislite da se analiza daha
  komercijalizuje, kao što sam opisao,
 • 10:29 - 10:31
  i rano otkrivanje bolesti postane rutina.
 • 10:32 - 10:35
  Problem koji ostaje
 • 10:35 - 10:38
  je onaj sa kojim se suočava svaki skrining
 • 10:38 - 10:40
  zato što je, za mnoge bolesti,
 • 10:40 - 10:43
  često nemoguće predvideti sa sigurnošću
 • 10:43 - 10:46
  da li će bolest
  uopšte izazvati neke simptome
 • 10:46 - 10:48
  ili dovesti osobu u životnu opasnost.
 • 10:49 - 10:52
  Ovo se zove hiperdijagnostika,
 • 10:52 - 10:53
  koja stvara dilemu.
 • 10:54 - 10:56
  Ako je bolest identifikovana,
 • 10:56 - 10:58
  možete odlučiti da je ne lečite
 • 10:58 - 11:02
  zato što postoji verovatnoća
  da nikada nećete oboleti od nje.
 • 11:03 - 11:04
  Ali koliko biste patili
 • 11:04 - 11:08
  od samog saznanja da imate
  potencijalno smrtonosnu bolest?
 • 11:08 - 11:12
  Zar ne biste zažalili
  što vam je bolest uopšte i otkrivena?
 • 11:13 - 11:17
  Vaša druga opcija
  je da prihvatite rano lečenje
 • 11:17 - 11:19
  sa nadom da ćete je izlečiti.
 • 11:19 - 11:22
  Ali često, ovo ne bi išlo
  bez nekih nuspojava.
 • 11:26 - 11:28
  Tačnije:
 • 11:28 - 11:30
  veći problem od hiperdijagnostike
 • 11:30 - 11:32
  je preterano lečenje,
 • 11:32 - 11:35
  zato što ne zahteva svaka bolest
  trenutno lečenje
 • 11:35 - 11:37
  samo zato što je lek dostupan.
 • 11:39 - 11:42
  Usvajanje rutinskog skrininga
 • 11:42 - 11:44
  je otvorilo pitanje:
 • 11:45 - 11:49
  kako nazivamo bolest
  koja može opravdati lečenje,
 • 11:49 - 11:54
  a šta je samo anomalija
  koja ne treba da nas brine?
 • 11:55 - 12:00
  Ja se nadam da će rutinski skrining
  koji koristi analizu daha
 • 12:00 - 12:03
  moći da obezbedi dovoljno podataka i uvida
 • 12:03 - 12:08
  da ćemo u određenom momentu
  moći da rešimo ovu dilemu
 • 12:08 - 12:10
  i sa dovoljnom preciznošću predvidimo
 • 12:10 - 12:13
  da li i kada lečiti u ranoj fazi.
 • 12:15 - 12:20
  Naš dah i mešavina isparljivih
  organskih jedinjenja koje izdahnemo
 • 12:20 - 12:24
  sadrže neverovatnu količinu informacija
  o našem fiziološkom stanju.
 • 12:25 - 12:29
  Sa onim što znamo danas,
  samo smo zagrebali površinu.
 • 12:30 - 12:34
  Skupljajući sve više podataka
  i profila analize daha širom populacije,
 • 12:34 - 12:39
  uključujući različite polove,
  godine, poreklo i stil života,
 • 12:39 - 12:41
  moć analize daha bi trebalo da se poveća.
 • 12:42 - 12:48
  U jednom momentu, analiza daha
  bi trebalo da nam obezbedi moćan alat
 • 12:48 - 12:52
  ne samo da proaktivno
  otkrijemo određene bolesti,
 • 12:52 - 12:56
  nego i da ih predvidimo
  i na kraju sprečimo.
 • 12:57 - 13:00
  Ovo bi trebalo da bude dovoljna motivacija
 • 13:00 - 13:04
  da se prihvate šanse i izazovi
 • 13:04 - 13:06
  koje analiza daha može da pruži,
 • 13:06 - 13:10
  čak i kod ljudi koji nisu
  povremeni hipohondri, kao ja.
 • 13:11 - 13:12
  Hvala vam.
 • 13:12 - 13:16
  (Aplauz)
Title:
Šta vaš dah može otkriti o vašem zdravlju
Speaker:
Džulijan Burška (Julian Burschka)
Description:

Nema boljeg načina da se bolest zaustavi nego da se rano uoči i leči, pre nego što se simptomi pojave. To je cela poenta medicinske tehnike skrininga, kao što su radiografija, magnetna rezonanca i testovi krvi. Ali postoji jedno sredstvo sa previđenim potencijalom za medicinsku analizu: vaš dah. Tehnolog Džulijan Burška deli naučne novosti o analizi daha, skriningu isparljivih organskih jedinjenja u vašem izdahu, i kako se to može koristiti kao moćna alatka za otkrivanje, predviđanje i, na kraju, sprečavanje bolesti.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:29

Serbian subtitles

Revisions