< Return to Video

Какво разкрива дъхът ви за вашето здраве

 • 0:01 - 0:03
  Винаги очаквам най-лошото
 • 0:04 - 0:07
  и от време на време този навик
  ми изиграва лоша шега.
 • 0:07 - 0:10
  Ако например неочаквано усетя болка
  някъде по тялото ми,
 • 0:10 - 0:13
  каквато преди не съм усещал и
  не мога да отнеса към нещо конкретно,
 • 0:13 - 0:18
  започвам да я интерпретирам като
  някакво сърдечно заболяване,
 • 0:18 - 0:21
  а болката в прасеца например -
  като дълбока венозна тромбоза.
 • 0:22 - 0:25
  Досега обаче не съм бил диагностициран
  със смъртоносна или нелечима болест.
 • 0:25 - 0:28
  Понякога нещо те боли,
  без да има ясна причина.
 • 0:29 - 0:31
  Но не всички са щастливци като мен.
 • 0:32 - 0:35
  Всяка година повече от 50 милиона
  човека в целия свят умират.
 • 0:36 - 0:40
  В развитите икономики като нашата
 • 0:40 - 0:45
  повечето хора умират в резултат
  на бавно прогресиращи заболявания:
 • 0:45 - 0:49
  сърдечни заболявания, хронични белодробни
  заболявания, рак, Алцхаймер, диабет.
 • 0:49 - 0:50
  И това са само някои.
 • 0:51 - 0:56
  Човечеството днес е постигнало огромен
  прогрес в диагностиката и лечението им.
 • 0:57 - 1:00
  Но сме достигнали етап, в който
  подобряването на здравния статус
 • 1:00 - 1:03
  не може да се постигне само чрез
  усъвършенстване на лечението.
 • 1:03 - 1:06
  И всичко това излиза на яве,
  когато забележим
 • 1:06 - 1:08
  една обща черта на тези заболявания:
 • 1:09 - 1:12
  вероятността за успешно лечение
 • 1:12 - 1:15
  силно зависи от момента, в който
  лечението е започнато.
 • 1:15 - 1:19
  Обикновено диагностицираме заболяването,
  когато се появят симптомите.
 • 1:20 - 1:24
  Проблемът тук е, че много заболявания
  може да останат асимптоматични,
 • 1:24 - 1:27
  съответно, недиагностицирани,
  за много дълго време.
 • 1:28 - 1:32
  По тази причина има
  остра нужда от нови начини
 • 1:32 - 1:34
  да откриваме заболявания в ранен стадий,
 • 1:34 - 1:36
  далеч преди да са се появили симптоми.
 • 1:37 - 1:39
  В медицината това се нарича скрининг.
 • 1:39 - 1:43
  Според Световната здравна организация
  скриниг се дефинира като:
 • 1:43 - 1:48
  "предполагаемо откриване
  на непроявена болест
 • 1:48 - 1:51
  във видимо здрав човек
 • 1:51 - 1:55
  чрез тестове..., които могат
  да се приложат бързо и лесно..."
 • 1:55 - 1:58
  Това определение е дълго,
  затова ще го повторя:
 • 1:58 - 2:02
  Откриване на непроявена болест
 • 2:02 - 2:04
  във видимо здрав човек
 • 2:04 - 2:08
  чрез тестове, които могат
  да се приложат бързо и лесно.
 • 2:08 - 2:12
  Специално искам да подчертая
  думите "бързо" и "лесно",
 • 2:12 - 2:14
  защото много от съществуващите
  скринингови методи
 • 2:14 - 2:16
  са точно обратното.
 • 2:16 - 2:19
  И всеки от вас, на когото
  е правена колоноскопия
 • 2:19 - 2:22
  като част от скринингова програма
  за рак на дебелото черво
 • 2:22 - 2:23
  знае какво имам предвид.
 • 2:25 - 2:28
  Очевидно има множество налични
  медицински средства
 • 2:28 - 2:30
  за скринингови тестове.
 • 2:30 - 2:34
  Това включва образни методи
  като рентгенография
 • 2:34 - 2:36
  или ядреномагнитен резонанс
 • 2:36 - 2:38
  или кръвен или тъканен анализ.
 • 2:38 - 2:40
  Всички познаваме тези тестове.
 • 2:41 - 2:45
  Но има едно средство, което
  дълго време е било пренебрегвано:
 • 2:46 - 2:48
  много достъпно,
 • 2:48 - 2:50
  практически неизчерпаемо
 • 2:50 - 2:54
  и носещо огромни перспективи
  за медицинските анализи.
 • 2:55 - 2:57
  И това е дъхът ни.
 • 2:59 - 3:02
  Човешкият дъх е съставен от
  пет основни компонента:
 • 3:03 - 3:09
  азот, кислород, въглероден диоксид,
  вода и аргон.
 • 3:09 - 3:13
  Но освен тези пет има стотици
  други компоненти,
 • 3:13 - 3:15
  които присъстват в много малки количества.
 • 3:15 - 3:18
  Наричат се летливи органични съединения
 • 3:18 - 3:20
  и отделяме стотици, дори хиляди от тях
 • 3:20 - 3:22
  всеки път, когато издишаме.
 • 3:23 - 3:26
  Анализът на тези летливи органични
  съединения в дъха ни
 • 3:27 - 3:28
  се нарича анализ на дъха.
 • 3:30 - 3:33
  Всъщност, сигурен съм, че много от вас
  са преминавали през такъв анализ.
 • 3:33 - 3:37
  Представете си, че шофирате към дома
  късно през нощта
 • 3:37 - 3:40
  и изведнъж дружелюбен полицай ви спира
 • 3:40 - 3:42
  и ви моли учтиво, но категорично
 • 3:42 - 3:46
  да отбиете от пътя и да духнете
  в уред като този.
 • 3:47 - 3:51
  Това е алкохолен дрегер,
 • 3:51 - 3:54
  който измерва концентрацията
  на етанол в дъха ви
 • 3:54 - 3:58
  и преценява дали е добра идея
  да карате във вашето състояние.
 • 3:59 - 4:00
  Считам, че шофирането ми
  беше доста добро
 • 4:00 - 4:02
  и все пак ще опитам.
 • 4:03 - 4:05
  (Бийп)
 • 4:08 - 4:11
  0.0 - всичко е наред,
  няма за какво да се тревожа.
 • 4:11 - 4:13
  (Смях)
 • 4:14 - 4:17
  Сега си представете един такъв уред,
 • 4:17 - 4:20
  който обаче не само измерва нивото
  на алкохол в дъха ви,
 • 4:20 - 4:24
  но открива някои от заболяванията
  които ви споменах
 • 4:24 - 4:26
  и потенциално много други.
 • 4:27 - 4:31
  Концепцията да свързваме миризмата
  на дъха на един човек
 • 4:31 - 4:33
  с определени здравословни състояния
 • 4:33 - 4:35
  датира още от времето на Древна Гърция.
 • 4:36 - 4:41
  Но едва в последните години усилията на
  учените в анализа на дъха са доста успешни
 • 4:41 - 4:44
  и това, което някога е било мечта,
  днес се превръща в реалност.
 • 4:45 - 4:48
  И нека отново ви покажа таблицата
  от преди малко.
 • 4:49 - 4:52
  За повечето заболявания, изброени тук,
 • 4:52 - 4:55
  има съществени научни доказателства,
 • 4:55 - 4:58
  сочещи, че заболяването може да бъде
  открито чрез анализ на дъха.
 • 5:00 - 5:02
  Но как точно се прави той?
 • 5:02 - 5:05
  Основната част е сензор,
 • 5:05 - 5:08
  който открива летливите
  органични съединения в дъха ни.
 • 5:09 - 5:12
  Казано простичко: изложен
  на проба от нашия дъх,
 • 5:12 - 5:15
  сензорът произвежда сложен сигнал,
 • 5:15 - 5:19
  който е продукт от летливите органични
  съединения, които издишаме.
 • 5:20 - 5:24
  Този сигнал представлява отпечатък
  на вашия метаболизъм,
 • 5:24 - 5:26
  вашия микробиом
 • 5:26 - 5:29
  и процесите, които
  се извършват в тялото ви.
 • 5:30 - 5:32
  Ако имате някакво заболяване,
 • 5:32 - 5:34
  организмът ви ще се промени,
 • 5:34 - 5:37
  а така също и състава на издишания въздух.
 • 5:37 - 5:43
  И единственото, което остава да направим,
  е да свържем определен сигнал
 • 5:43 - 5:46
  с наличието или отсъствието на
  конкретно медицинско състояние.
 • 5:48 - 5:51
  Технологията обещава неоспорими ползи.
 • 5:52 - 5:55
  Първо, сензорът може да бъде умален
 • 5:55 - 5:58
  и интегриран в малко ръчно устройство
 • 5:58 - 6:00
  като алкохолния дрегер.
 • 6:00 - 6:03
  Това ще позволи тестът да се използва
  в различни условия,
 • 6:03 - 6:05
  дори у дома,
 • 6:05 - 6:07
  което ще намали необходимостта
  да се отиде
 • 6:07 - 6:10
  на лекар всеки път,
  когато трябва да се прави тест.
 • 6:11 - 6:14
  На второ място, анализът
  на дъха е неинвазивен
 • 6:14 - 6:18
  и може да бъде опростен до духването
  в алкохолния дрегер.
 • 6:19 - 6:24
  Лесното и просто тестване ще намали
  натоварването за пациента
 • 6:24 - 6:27
  и ще бъде стимул за широко
  прилагане на технологията.
 • 6:28 - 6:32
  И трето, технологията е толкова гъвкава,
 • 6:32 - 6:34
  че едно и също устройство
  може да се използва
 • 6:34 - 6:38
  за установяване на много
  медицински състояния.
 • 6:38 - 6:43
  Може да се прави скрининг за
  няколко заболявания едновременно.
 • 6:44 - 6:48
  В днешно време всяко заболяване изисква
  различни инструменти
 • 6:48 - 6:49
  за скрининговото изследване.
 • 6:50 - 6:53
  Това означава, че можем да открием само
  заболяване, което търсим.
 • 6:55 - 6:58
  С всички тези особености
  анализът на дъха е предопределен
 • 6:59 - 7:02
  да ни даде онова, което липсва при
  повечето скринингови тестове.
 • 7:03 - 7:04
  И най-важното,
 • 7:04 - 7:08
  тези особености трябва да ни снабдят
 • 7:08 - 7:10
  с платформа за медицински анализ,
 • 7:10 - 7:14
  която да работи с евтини тестове.
 • 7:16 - 7:19
  Съществуващите инструменти за анализ
 • 7:19 - 7:21
  обикновено значително оскъпяват тестовете.
 • 7:22 - 7:24
  И за да се намалят разходите,
 • 7:24 - 7:27
  трябва да се ограничи броя на тестовете,
 • 7:28 - 7:31
  което означава, че а) те се провеждат
 • 7:31 - 7:36
  само върху малка част от населението
  като високорисковите групи например;
 • 7:36 - 7:41
  и б) броят тестове за един човек трябва
  да бъде сведен до минимум.
 • 7:41 - 7:43
  Но няма ли да е много по-полезно,
 • 7:43 - 7:46
  ако тестът се прави на големи
  групи от населението,
 • 7:46 - 7:51
  по-често и за по-голям период от време
  за всеки индивид?
 • 7:52 - 7:56
  Последното би дало достъп
  до нещо много ценно, наречено
 • 7:56 - 7:59
  данни от повторени
  във времето изследвания.
 • 7:59 - 8:03
  Тези данни проследяват един и същ пациент
 • 8:03 - 8:06
  в продължение на много месеци или години.
 • 8:07 - 8:12
  Днес медицинските решения се вземат на
  базата на ограничен брой данни,
 • 8:12 - 8:16
  тъй като много малка част от медицинската
  история на пациента
 • 8:16 - 8:18
  е налична за вземане на решение.
 • 8:18 - 8:21
  По този начин
 • 8:21 - 8:23
  често се откриват отклонения,
 • 8:23 - 8:26
  сравнявайки здравния профил на пациента
 • 8:26 - 8:29
  със средния здравен профил на референтна
  група от населението.
 • 8:30 - 8:34
  Данните от повторените във времето
  изследвания дават нова перспектива
 • 8:34 - 8:37
  и позволяват отклоненията
  да бъдат установени
 • 8:37 - 8:40
  на базата на собствената
  медицинска история на пациента.
 • 8:41 - 8:44
  Това ще начертае пътя за
  индивидуализирано лечение.
 • 8:45 - 8:46
  Звучи добре, нали?
 • 8:47 - 8:50
  Сега неминуемо ще си помислите
  нещо от сорта:
 • 8:50 - 8:55
  "Ако технологията е толкова страхотна,
  защо не я използваме днес?"
 • 8:55 - 8:57
  И единственият отговор,
  който мога да ви дам, е:
 • 8:58 - 9:00
  Не всичко е толкова просто, колкото звучи.
 • 9:01 - 9:04
  Вземете технологичните предизвикателства.
 • 9:04 - 9:08
  Имаме нужда от сензори, за които
  да може да сме сигурни,
 • 9:08 - 9:11
  че ще откриват смеси от
  летливи органични съединения
 • 9:11 - 9:13
  с достатъчна възпроизводителност.
 • 9:14 - 9:16
  Друго технологично предизвикателство е:
 • 9:16 - 9:21
  Как да вземем проба от дъха на някого,
 • 9:21 - 9:23
  така че взимането на самата проба
 • 9:23 - 9:26
  да не повлияе на резултатите от анализа.
 • 9:27 - 9:29
  А ни трябват и данни.
 • 9:30 - 9:33
  Анализът на дъха трябва да бъде валидиран
  в клинични проучвания,
 • 9:33 - 9:36
  трябва да бъдат събрани достатъчно данни,
 • 9:36 - 9:40
  така че индивидуалните условия да
  могат да бъдат измервани спрямо изходните.
 • 9:41 - 9:44
  Анализът на дъха може да бъде успешен
 • 9:44 - 9:46
  само ако могат да бъдат генерирани
  достатъчно данни
 • 9:46 - 9:49
  и ако може да се приложи в широки мащаби.
 • 9:51 - 9:54
  Ако анализът на дъха спази
  тези обещания,
 • 9:55 - 9:57
  тази технология може
  наистина да ни помогне
 • 9:57 - 10:00
  да преобразим здравната си система
 • 10:00 - 10:04
  от една реактивна система,
 • 10:04 - 10:07
  при която лечението започва
  след проявата на определени симптоми,
 • 10:07 - 10:09
  в проактивна система,
 • 10:09 - 10:12
  при която установяването на заболяването,
  диагностиката и лечението
 • 10:12 - 10:14
  могат да се случат на ранен етап,
 • 10:14 - 10:16
  далеч преди да са се появили симптомите.
 • 10:18 - 10:21
  Това ме навежда на последната ми мисъл,
  която е фундаментално важна.
 • 10:22 - 10:24
  Какво точно представлява болестта?
 • 10:25 - 10:29
  Представете си, че анализът на дъха
  стане широко достъпен, както ви описах,
 • 10:29 - 10:31
  и ранното откриване на заболявания
  стане рутина.
 • 10:32 - 10:35
  Остава един проблем, който
  всъщност е проблем,
 • 10:35 - 10:38
  с който всеки скринингов метод
  се сблъсква,
 • 10:38 - 10:40
  тъй като за много заболявания
 • 10:40 - 10:43
  често е почти невъзможно да предскажеш
  с необходимата точност
 • 10:43 - 10:46
  дали заболяването някога ще даде симптоми
 • 10:46 - 10:48
  и дали ще постави живота
  на пациента в риск.
 • 10:49 - 10:52
  Това се нарича свръхдиагностика
 • 10:52 - 10:53
  и води със себе си една дилема.
 • 10:54 - 10:56
  Ако едно заболяване се установи,
 • 10:56 - 10:58
  може да решите да не го лекувате,
 • 10:58 - 11:02
  защото има известна вероятност никога
  да не проявите симптомите му.
 • 11:03 - 11:04
  Но колко страдание ще ви донесе
 • 11:04 - 11:08
  дори само факта, че знаете, че имате
  потенциално смъртоносно заболяване?
 • 11:08 - 11:11
  И няма ли тогава да съжалявате,
  че заболяването някога
 • 11:11 - 11:12
  изобщо е било установено?
 • 11:13 - 11:17
  Втората ви възможност е
  да започнете ранно лечение
 • 11:17 - 11:19
  с надеждата да се излекувате.
 • 11:19 - 11:22
  Но това често няма да премине
  без страничнии ефекти.
 • 11:26 - 11:28
  За да бъдем точни,
 • 11:28 - 11:30
  по-големият проблем е не
  свръхдиагностиката,
 • 11:30 - 11:32
  а свръхлечението,
 • 11:32 - 11:35
  защото не всяко заболяване трябва
  да бъде лекувано незабавно
 • 11:35 - 11:37
  само защото има лечение за него.
 • 11:39 - 11:42
  Широкото приложение на рутинния скрининг
 • 11:42 - 11:44
  ще повдигне въпроса:
 • 11:45 - 11:49
  Кое наричаме болест,
  която изисква лечение,
 • 11:49 - 11:54
  и кое е просто отклонение, което
  не бива да ни безпокои?
 • 11:55 - 12:00
  Надявам се, че рутинния скрининг,
  използващ анализ на дъха,
 • 12:00 - 12:03
  може да ни донесе достатъчно
  данни и прозрения,
 • 12:03 - 12:08
  така че в някакъв момент да може
  да разрешим дилемата
 • 12:08 - 12:10
  и да предвидим с достатъчна сигурност
 • 12:10 - 12:13
  дали и кога да лекуваме в ранен стадий.
 • 12:15 - 12:20
  Дъхът ни и съвкупността от летливи
  органични съединения, които издишаме,
 • 12:20 - 12:24
  съдържат огромно количество информация
  за физиологичното ни състояние.
 • 12:25 - 12:29
  С днешните ни познания едвам
  се плъзгаме по повърхността.
 • 12:30 - 12:34
  Когато съберем още данни и проби
  от дъха сред населението,
 • 12:34 - 12:39
  включващи всички вариации в
  пол, произход и начин на живот,
 • 12:39 - 12:41
  стойността на анализа на дъха
  ще се увеличи.
 • 12:42 - 12:48
  И накрая, анализът на дъха ще ни
  осигури мощен инструмент
 • 12:48 - 12:52
  не само за проактивно откриване
  на определени заболявания,
 • 12:52 - 12:56
  но и за предвиждане на възможността
  окончателно да ги предотвратим.
 • 12:57 - 13:00
  Тази мотивация трябва да бъде достатъчна,
 • 13:00 - 13:04
  за да възприемем възможностите
  и предизвикателствата,
 • 13:04 - 13:06
  пред които ни изправя анализът на дъха.
 • 13:06 - 13:10
  Дори и за онези, които не са наполовина
  хипохондрици като мен.
 • 13:11 - 13:12
  Благодаря.
 • 13:12 - 13:16
  (Аплодисменти)
Title:
Какво разкрива дъхът ви за вашето здраве
Speaker:
Джулиан Буршка
Description:

Няма по-добър начин да спрем едно заболяване от това да го хванем и лекуваме рано, преди да са се появили симптомите му. Това е смисълът на скрининговите методи като рентгенографиите, ЯМР и кръвните тестове. Но има едно средство с пренебрегван потенциал в медицинския анализ - дъхът ви. Технологът Джулиан Буршка споделя последните тенденции в науката на анализа на дъха - скрининг на летливите органични съединения в издишания въздух - и как те могат да бъдат използвани като мощно средство за откриване, предвиждане и окончателно предотвратяване на заболявания.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
13:29

Bulgarian subtitles

Revisions