Return to Video

Multiplikation 2: Multiplikationstabeller

 • 0:01 - 0:06
  Vid det här laget tror jag att du vet en del om vad multiplikation är.
 • 0:06 - 0:09
  Eller “multi”-plikation.
 • 0:09 - 0:13
  Vad vi ska göra i den här videon är att ge dig en del mer praktisk träning
 • 0:13 - 0:18
  och komma igång med att lära dig multiplikationstabellen utantill.
 • 0:18 - 0:20
  Om du ser på tillräckligt många Khan Academy videos,
 • 0:20 - 0:21
  vilket du förhoppningsvis kommer att göra,
 • 0:21 - 0:25
  då kommer du att förstå att jag vanligtvis inte är någon stor vän av att memorera saker.
 • 0:25 - 0:26
  Men det som är speciellt med multiplikation är,
 • 0:26 - 0:31
  att om du memorerar multiplikationstabellerna, som vi ska börja göra i den här videon,
 • 0:31 - 0:34
  kommer det att ge dig stora fördelar i resten av ditt liv
 • 0:34 - 0:37
  Så jag lovar dig, om du lär dig det nu kommer du aldrig att glömma det
 • 0:37 - 0:40
  och under resten av ditt liv kommer allting att bli -
 • 0:40 - 0:42
  Nåja, jag ska inte komma med falska löften till dig,
 • 0:42 - 0:46
  men det blir bättre än om du inte memorerade multiplikationstabellerna.
 • 0:46 - 0:47
  Så vad är då multiplikationstabeller för någonting?
 • 0:47 - 0:50
  Tja, det är alla de olika talen
 • 0:50 - 0:51
  gånger varandra.
 • 0:51 - 0:54
  Så låt oss helt enkelt börja öva lite.
 • 0:54 - 0:59
  Om jag säger, vad är två gånger ett?
 • 0:59 - 1:02
  Det är lika med två plus sig själv en gång.
 • 1:02 - 1:05
  Alltså, det är lika med bara två.
 • 1:05 - 1:07
  Det är två plus sig själv en gång.
 • 1:07 - 1:08
  Jag behöver inte säga plus någonting
 • 1:08 - 1:09
  eftersom det bara står en tvåa där.
 • 1:09 - 1:13
  Jag skulle också kunna skriva detta som ett plus sig själv två gånger.
 • 1:13 - 1:15
  Så det är också ett plus ett.
 • 1:15 - 1:18
  Vilket också blir lika med två.
 • 1:18 - 1:18
  Nåväl.
 • 1:18 - 1:20
  Så två gånger ett är två.
 • 1:20 - 1:23
  Och om du titta på den föregående videon, vad är två gånger noll?
 • 1:23 - 1:24
  Tja, det är noll.
 • 1:24 - 1:27
  Så du behöver inte memorera nollans multiplikationstabell,
 • 1:27 - 1:31
  eftersom allting gånger noll är noll, eller noll gånger någonting är noll.
 • 1:31 - 1:31
  Låt oss gå vidare.
 • 1:31 - 1:34
  Vad blir två gånger två?
 • 1:34 - 1:36
  Två gånger två.
 • 1:36 - 1:37
  Tja, det är lika med -
 • 1:37 - 1:39
  vi kommer att addera två med sig själv två gånger.
 • 1:39 - 1:42
  Vilket alltså blir två plus två.
 • 1:42 - 1:43
  Och det finns bara ett sätt att göra det.
 • 1:43 - 1:45
  Jag skulle kunna säga – ta den här tvåan och addera den med sig själv två gånger,
 • 1:45 - 1:47
  men det blir samma sak.
 • 1:47 - 1:48
  Och vad blir två plus två?
 • 1:48 - 1:49
  Det är lika med fyra.
 • 1:49 - 1:51
  Vad är två gånger tre?
 • 1:51 - 1:58
  Två gånger tre är lika med två plus två plus två.
 • 1:58 - 2:03
  Det kan också vara lika med tre plus tre.
 • 2:03 - 2:05
  I en tidigare videon lärde vi oss att
 • 2:05 - 2:07
  detta påstående kan skrivas på något av följande sätt.
 • 2:07 - 2:09
  Och i båda fallen, vad är det lika med?
 • 2:09 - 2:10
  Tja, tre plus tre
 • 2:10 - 2:12
  är samma sak som två plus två plus två,
 • 2:12 - 2:15
  och det är lika med sex.
 • 2:15 - 2:16
  Okej.
 • 2:16 - 2:18
  Så vad blir två gånger fyra?
 • 2:18 - 2:21
  Två gånger fyra.
 • 2:21 - 2:26
  Tja, det är lika med två plus två plus två plus två.
 • 2:26 - 2:30
  Och lägg märke till att det är exakt det samma som vad två gånger tre blev.
 • 2:30 - 2:33
  Två gånger tre var det.
 • 2:33 - 2:36
  Jag har det här, och nu adderar jag bara ännu en två till det.
 • 2:36 - 2:40
  Så om vi är för lata för att sitta här och addera två plus två blir fyra.
 • 2:40 - 2:41
  Fyra plus två är sex.
 • 2:41 - 2:42
  Istället för att göra det skulle vi kunna säga,
 • 2:42 - 2:46
  hallå där, vi vet ju redan att det som står här borta är lika med sex.
 • 2:46 - 2:48
  Det räknade vi ut på förra raden där.
 • 2:48 - 2:52
  Vi räknade ut att det är sex, så vi skulle kunna säga, oh, två gånger fyra
 • 2:52 - 2:56
  måste bli två mer än det, vilket är lika med åtta.
 • 2:56 - 2:57
  Och förhoppningsvis ser du nu mönstret.
 • 2:57 - 3:02
  När vi går från två gånger ett, till två gånger två,
 • 3:02 - 3:04
  till två gånger tre, vad är det som då händer?
 • 3:04 - 3:06
  Hur mycket ökar vi med?
 • 3:06 - 3:08
  Från två till fyra så ökar vi med plus två.
 • 3:08 - 3:11
  Från fyra till sex ökar vi med plus två.
 • 3:11 - 3:13
  Och slutligen från sex till åtta ökar vi med plus två.
 • 3:13 - 3:16
  Så du kan räkna ut vad två gånger fem är,
 • 3:16 - 3:17
  utan att behöva addera.
 • 3:17 - 3:23
  Två gånger fem är lika med två plus två plus två plus två plus två.
 • 3:23 - 3:26
  Det kan också skrivas som fem plus fem.
 • 3:26 - 3:29
  Två gånger fyra kunde lika gärna skrivits som fyra plus fyra.
 • 3:29 - 3:30
  Och vad är det lika med?
 • 3:30 - 3:33
  Vi kan lägga ihop alla dessa eller lägga ihop dessa två.
 • 3:33 - 3:36
  Eller så säger vi bara att det kommer bli två mer än två gånger fyra.
 • 3:36 - 3:39
  Så, det kommer bli tio.
 • 3:39 - 3:42
  Jag avslutar de två gånger tabellerna.
 • 3:42 - 3:45
  Och jag tror du ser alla mönster som börjar komma fram.
 • 3:45 - 3:48
  Så, två gånger sex
 • 3:48 - 3:52
  Det kommer bli två plus två sex gånger
 • 3:52 - 3:55
  Låt oss se. En, två, tre, fyra, fem, sex
 • 3:55 - 3:59
  Vilket också ska vara det samma som sex plus sig själv två gånger
 • 3:59 - 4:01
  Detta kan tolkas på båda sätten
 • 4:01 - 4:03
  Det kommer att bli lika med tolv
 • 4:03 - 4:07
  En gång till, två mer än två gånger fem
 • 4:07 - 4:10
  för vi lägger till 2 till sig själv en gång till
 • 4:10 - 4:12
  Så det blir plus 2
 • 4:12 - 4:14
  Låt oss fortsätta
 • 4:14 - 4:17
  Så två gånger sju
 • 4:17 - 4:20
  Två gånger sju är lika med--
 • 4:20 - 4:24
  Nå, jag hade kunnat skriva två plus två plus två plus två---
 • 4:24 - 4:27
  detta börjar bli tröttsamt-- plus två plus två.
 • 4:27 - 4:28
  Är det sju?
 • 4:28 - 4:31
  En, två, tre, fyra, fem, sex, sju.
 • 4:31 - 4:34
  Och det är samma sak som sju plus sju,
 • 4:34 - 4:37
  vilken du kanske eller kanske inte vet är lika med fjorton.
Title:
Multiplikation 2: Multiplikationstabeller
Description:

Introduction to the multiplication tables from 2-9.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:27
Christian Jensen edited Swedish subtitles for Multiplication 2: The Multiplication Tables
Karin Forsberg-Frostell edited Swedish subtitles for Multiplication 2: The Multiplication Tables
anders.f.axelsson edited Swedish subtitles for Multiplication 2: The Multiplication Tables
anders.f.axelsson added a translation

Swedish subtitles

Incomplete

Revisions