Return to Video

Multiplication 2: The Multiplication Tables

 • 0:00 - 0:05
  Nå tror jeg du vet litt om hva multiplikasjon er.
 • 0:05 - 0:09
  Eller "multi"-plikasjon.
 • 0:09 - 0:13
  Hva vi skal gjøre i denne videoen er å gi deg bare massevis av mer praksis,
 • 0:13 - 0:17
  og du starter på din memorization av gangetabellen.
 • 0:17 - 0:20
  Og hvis du ser nok Khan Academy videoer
 • 0:20 - 0:21
  og forhåpentligvis vil du i fremtiden,
 • 0:21 - 0:24
  vil du innse at jeg er normalt ikke en stor fan av memorization.
 • 0:24 - 0:26
  Men én ting om multiplikasjon
 • 0:26 - 0:31
  er hvis du huske din gangetabellen at vi vil begynne å gjøre i denne videoen,
 • 0:31 - 0:33
  det vil betale store fordeler resten av livet.
 • 0:33 - 0:36
  Så jeg lover deg, gjør det nå, vil du aldri glemme det,
 • 0:36 - 0:39
  og resten av ditt liv alt vil være -
 • 0:39 - 0:41
  vel, jeg ønsker ikke å lage falske løfter til deg,
 • 0:41 - 0:45
  men de vil være bedre enn hvis du ikke huske din gangetabellen.
 • 0:45 - 0:47
  Så hva er gangetabellen?
 • 0:47 - 0:49
  Vel det er alle de forskjellige numre
 • 0:49 - 0:50
  ganger hverandre.
 • 0:50 - 0:53
  Så la oss egentlig gjøre litt for anmeldelse.
 • 0:53 - 0:58
  Så dersom jeg sier, hva er to ganger én?
 • 0:58 - 1:02
  Det tilsvarer to pluss seg selv en gang.
 • 1:02 - 1:05
  Så dette er lik bare to.
 • 1:05 - 1:07
  Det er to pluss i seg selv en gang.
 • 1:07 - 1:08
  Jeg trenger ikke å si pluss noe
 • 1:08 - 1:09
  fordi det er bare en to der.
 • 1:09 - 1:13
  Jeg kunne også skrive dette som et pluss i seg selv to ganger.
 • 1:13 - 1:15
  Så det er også en pluss en.
 • 1:15 - 1:17
  Vel det tilsvarer også to.
 • 1:17 - 1:18
  Fair nok.
 • 1:18 - 1:19
  Så to ganger man er to.
 • 1:19 - 1:22
  Og hvis du så den siste videoen, hva er to ganger null?
 • 1:22 - 1:23
  Vel det er null.
 • 1:23 - 1:26
  Så du trenger ikke å huske dine null gangetabellen
 • 1:26 - 1:30
  fordi alt ganger null er null, eller null ganger noe er null.
 • 1:30 - 1:31
  Så la oss se.
 • 1:31 - 1:33
  Hva er to ganger to?
 • 1:33 - 1:35
  To ganger to.
 • 1:35 - 1:37
  Vel, dette er lik -
 • 1:37 - 1:39
  vi skal legge to til seg selv to ganger.
 • 1:39 - 1:41
  Så det er to pluss to.
 • 1:41 - 1:42
  Og det er bare en måte å gjør det.
 • 1:42 - 1:45
  Jeg kunne si ta dette to og legg den til seg selv to ganger,
 • 1:45 - 1:46
  men det er det samme.
 • 1:46 - 1:47
  Og hva er to pluss to?
 • 1:47 - 1:49
  Det er lik fire.
 • 1:49 - 1:51
  Hva sine to ganger tre?
 • 1:51 - 1:57
  To ganger tre er lik to pluss to pluss to.
 • 1:57 - 2:03
  Det kan også være lik tre pluss tre.
 • 2:03 - 2:04
  Vi lærte i en tidligere video
 • 2:04 - 2:07
  denne uttalelsen kan skrives en av disse måtene.
 • 2:07 - 2:09
  Og i begge tilfeller er det det lik?
 • 2:09 - 2:10
  Vel tre pluss tre
 • 2:10 - 2:12
  er det samme som to pluss to pluss to,
 • 2:12 - 2:14
  og det er lik seks.
 • 2:14 - 2:15
  Ok,
 • 2:15 - 2:18
  Nå hva er to ganger fire?
 • 2:18 - 2:20
  To ganger fire.
 • 2:20 - 2:26
  Vel det er lik to pluss to pluss to pluss to.
 • 2:26 - 2:29
  Og legg merke til, er det akkurat det to ganger tre var.
 • 2:29 - 2:32
  To ganger tre var det.
 • 2:32 - 2:36
  Jeg har det her, men nå er jeg bare legge ytterligere to til det.
 • 2:36 - 2:39
  Så hvis vi er for lat til å sitte her og legge to pluss to er fire.
 • 2:39 - 2:40
  Fire pluss to er seks.
 • 2:40 - 2:41
  I stedet for å gjøre det, kunne vi si,
 • 2:41 - 2:45
  hei ser, vet vi allerede at denne tingen over her, dette var seks.
 • 2:45 - 2:48
  Vi har funnet det ut i forrige linje akkurat der.
 • 2:48 - 2:51
  Vi har funnet ut dette er seks, så vi kunne bare si, oh, to ganger fire
 • 2:51 - 2:55
  kommer til å være to mer enn det, som er lik åtte.
 • 2:55 - 2:57
  Og du skal forhåpentligvis se at mønsteret.
 • 2:57 - 3:01
  Som vi går fra to ganger i en, to ganger to,
 • 3:01 - 3:03
  til to ganger tre, hva skjer?
 • 3:03 - 3:05
  Hvor mye skal vi opp med?
 • 3:05 - 3:08
  Fra 03:58 skal vi pluss to.
 • 3:08 - 3:11
  Fra 05:56 skal vi pluss to.
 • 3:11 - 3:13
  Og så 6-8 skal vi pluss to.
 • 3:13 - 3:15
  Så du kunne finne ut hvilke to ganger fem er,
 • 3:15 - 3:16
  selv uten å gjøre tillegg.
 • 3:16 - 3:23
  To ganger fem er lik to pluss to pluss to pluss to pluss to.
 • 3:23 - 3:26
  Det kan også skrives som fem pluss fem.
 • 3:26 - 3:29
  To ganger fire kunne ha vært skrevet som fire pluss fire også.
 • 3:29 - 3:30
  Og hva er det lik?
 • 3:30 - 3:33
  Vi kunne legge til alle disse opp, eller vi kan legge disse to opp.
 • 3:33 - 3:36
  Eller vi kan bare si at det kommer til å være to mer enn to ganger fire.
 • 3:36 - 3:38
  Så det kommer til å bli ti.
 • 3:38 - 3:41
  Jeg avslutter to ganger tabeller.
 • 3:41 - 3:45
  Og jeg tror du ser alle de mønstrene som dukker opp fra det.
 • 3:45 - 3:47
  Så to ganger seks.
 • 3:47 - 3:51
  Det kommer til å være to pluss selv seks ganger.
 • 3:51 - 3:55
  La oss se. En, to, tre, fire, fem, seks,
 • 3:55 - 3:58
  som også bør være lik seks pluss seg selv to ganger.
 • 3:58 - 4:00
  Dette kan tolkes begge veier.
 • 4:00 - 4:02
  Og det kommer til å være lik tolv.
 • 4:02 - 4:06
  Igjen, to mer enn to ganger fem
 • 4:06 - 4:09
  fordi vi legger to til seg selv en gang.
 • 4:09 - 4:12
  Så det kommer til å bli to til.
 • 4:12 - 4:13
  La oss holde det gående.
 • 4:13 - 4:16
  Så to ganger syv.
 • 4:16 - 4:20
  To ganger syv er lik -
 • 4:20 - 4:24
  vel, jeg kunne skrive to pluss to pluss to pluss to -
 • 4:24 - 4:27
  dette blir slitsomt - pluss to pluss to.
 • 4:27 - 4:27
  Er at syv?
 • 4:27 - 4:31
  En, to, tre, fire, fem, seks, sju.
 • 4:31 - 4:33
  Og det er det samme som syv pluss syv,
 • 4:33 - 4:37
  som du kanskje eller kanskje ikke vet er lik fjorten.
 • 4:37 - 4:39
  Du kunne bare si hei, som kommer til å være to mer enn tolv.
 • 4:39 - 4:43
  Så tolv pluss en pluss to er - tolv pluss en er tretten.
 • 4:43 - 4:45
  Tolv pluss to er fjorten.
 • 4:45 - 4:47
  Greit, la oss bare holde det gående.
 • 4:47 - 4:50
  To ganger åtte.
 • 4:50 - 4:53
  Jeg kunne gjøre alt denne virksomheten her hvor jeg legge til toere
 • 4:53 - 4:56
  eller jeg kunne si: se, det er bare kommer til å bli to flere enn to ganger syv.
 • 4:56 - 4:59
  Så jeg kan si at det kommer til å være fjorten pluss to.
 • 4:59 - 5:00
  Jeg er bare å legge to til den.
 • 5:00 - 5:01
  Så jeg kan si at det er seksten.
 • 5:01 - 5:05
  Eller jeg kunne også si at åtte pluss åtte.
 • 5:05 - 5:06
  Det er også seksten.
 • 5:06 - 5:08
  Jeg kunne ha gjort alle toere ut,
 • 5:08 - 5:15
  men hvis du liker du kunne gjøre det for din egen nytte og læring.
 • 5:15 - 5:17
  Vi er nesten - vel, kunne vi gå for alltid
 • 5:17 - 5:19
  fordi det ikke er flest.
 • 5:19 - 5:21
  Jeg kan holde det gående.
 • 5:21 - 5:24
  To ganger ni ganger ti ganger hundre ganger tusen ganger en million.
 • 5:24 - 5:26
  Men jeg kommer til å stoppe på tolv
 • 5:26 - 5:28
  fordi det pleier å være hva folk trenger å huske.
 • 5:28 - 5:32
  Men hvis du virkelig ønsker å være en "mathelete"
 • 5:32 - 5:34
  du ønsker å gå opp til tjue.
 • 5:34 - 5:36
  Men la oss gå til to ganger ni.
 • 5:36 - 5:38
  Det kommer til å være to mer enn to ganger åtte.
 • 5:38 - 5:40
  Det kommer til å bli atten.
 • 5:40 - 5:42
  Eller at ni pluss ni.
 • 5:42 - 5:44
  Også atten.
 • 5:44 - 5:45
  Hva er to ganger ti?
 • 5:45 - 5:47
  Og ti ganger tabellene er interessant.
 • 5:47 - 5:49
  Og vi kommer til å se et mønster der i en annen
 • 5:49 - 5:53
  når vi prøver å fullføre en hel ganger tabeller.
 • 5:53 - 5:54
  Så to ganger ti?
 • 5:54 - 5:56
  To mer enn to ganger ni.
 • 5:56 - 5:59
  Det er tjue.
 • 5:59 - 6:01
  Eller vi kan også si at ti pluss ti.
 • 6:01 - 6:03
  Ten pluss i seg selv to ganger.
 • 6:03 - 6:05
  Nå hva er interessant om dette?
 • 6:05 - 6:09
  Dette ser ut akkurat som et to med en null ekstra.
 • 6:09 - 6:10
  Og du kommer til å se at med noe ganger ti,
 • 6:10 - 6:12
  du bare sette en null på høyre side.
 • 6:12 - 6:14
  Og du kan tenke på hvorfor det er.
 • 6:14 - 6:16
  Du kan se dette som to tiere er tjue.
 • 6:16 - 6:18
  Det er det tjue er.
 • 6:18 - 6:19
  Vi er nesten ferdig.
 • 6:19 - 6:21
  La oss gjøre to ganger elleve.
 • 6:21 - 6:25
  To ganger elleve kommer til å være to mer enn dette her.
 • 6:25 - 6:27
  Det kommer til å bli tjueto.
 • 6:27 - 6:29
  Et annet interessant mønster.
 • 6:29 - 6:32
  Jeg ha nummeret gjentatt to ganger - en to og en to.
 • 6:32 - 6:33
  Interessant.
 • 6:33 - 6:35
  Noe å se opp for
 • 6:35 - 6:38
  som vi ser på andre gangetabellen.
 • 6:38 - 6:40
  Og så til slutt -
 • 6:40 - 6:42
  og det er ikke endelig, kunne vi fortsette -
 • 6:42 - 6:44
  To ganger - det er for mørkt for en farge.
 • 6:44 - 6:47
  To ganger tolv.
 • 6:47 - 6:50
  To ganger tolv kommer til å være to mer enn to ganger elleve.
 • 6:50 - 6:51
  Det er tjuefire.
 • 6:51 - 6:54
  Vi kunne også skrevet at som tolv pluss tolv.
 • 6:54 - 6:56
  Eller vi kunne ha sagt to pluss to pluss to pluss to
 • 6:56 - 6:57
  pluss to ... tolv ganger.
 • 6:57 - 6:59
  Det blir alt du til tjuefire.
 • 6:59 - 7:00
  Så det er to ganger tabeller
 • 7:00 - 7:01
  og jeg tror du ser mønsteret.
 • 7:01 - 7:04
  Hver gang du multiplisere det med en høyere antall
 • 7:04 - 7:06
  du bare legge til to til det tallet.
 • 7:06 - 7:08
  Så nå som vi ser at mønsteret,
 • 7:08 - 7:11
  La oss se om vi kan fullføre en multiplikasjonstabellen.
 • 7:11 - 7:16
  Så hva jeg vil gjøre, jeg skal skrive alle tallene.
 • 7:16 - 7:18
  La oss se.
 • 7:18 - 7:19
  Jeg håper jeg har plass til dette.
 • 7:19 - 7:29
  En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni.
 • 7:29 - 7:30
  Egentlig vil jeg bare gjøre det før ni.
 • 7:30 - 7:31
  Jeg vil bare holde det gående.
 • 7:31 - 7:32
  Nine.
 • 7:32 - 7:34
  Egentlig jeg ikke vil ha plass til å gjøre det
 • 7:34 - 7:35
  fordi jeg vil du skal se hele tabellen.
 • 7:35 - 7:37
  Så jeg bare går opp til ni her,
 • 7:37 - 7:39
  men jeg oppfordrer deg etter denne videoen for å fullføre det på egen hånd.
 • 7:39 - 7:42
  Kanskje hvis vi får tid skal jeg fullføre det her også.
 • 7:42 - 7:45
  Så disse er de første tallene som jeg kommer til å formere seg.
 • 7:45 - 7:52
  Og jeg kommer til å multiplisere det en ganger, to, tre, fire,
 • 7:52 - 7:57
  fem, seks, sju, åtte og ni.
 • 7:57 - 8:00
  Hva jeg skal gjøre er, jeg kommer til å -
 • 8:00 - 8:01
  Så først av alt -
 • 8:01 - 8:03
  Egentlig jeg burde ha skrevet dette under -
 • 8:03 - 8:04
  vel, hva er en ganger en?
 • 8:04 - 8:06
  Så dette er den måten jeg kommer til å vise det.
 • 8:06 - 8:08
  Uansett er en ganger en jeg skal skrive her.
 • 8:08 - 8:09
  Vel det er ett.
 • 8:09 - 8:11
  Hva er en ganger to?
 • 8:11 - 8:12
  Det er to.
 • 8:12 - 8:13
  Hva er en ganger tre?
 • 8:13 - 8:14
  Det er tre.
 • 8:14 - 8:15
  Ett tider noe er det nummeret,
 • 8:15 - 8:21
  så jeg kan bare skrive fire, fem, seks, sju, åtte, ni.
 • 8:21 - 8:23
  Ett ganger ni er ni.
 • 8:23 - 8:24
  Fair nok.
 • 8:24 - 8:26
  Nå la oss gjøre det to ganger tabeller.
 • 8:26 - 8:27
  Jeg skal gjøre det i en blå.
 • 8:27 - 8:30
  Egentlig, la meg gjøre en i den fargen
 • 8:30 - 8:33
  og nå i kanskje en mørkere blå skal jeg gjøre det to ganger tabeller.
 • 8:33 - 8:35
  Hva sine to ganger én?
 • 8:35 - 8:36
  Det er to.
 • 8:36 - 8:37
  Det er det samme som en ganger to.
 • 8:37 - 8:40
  Legg merke til disse to tallene er det samme.
 • 8:40 - 8:41
  Hva er to ganger to?
 • 8:41 - 8:43
  Det er fire.
 • 8:43 - 8:44
  To ganger tre er seks.
 • 8:44 - 8:45
  Vi bare gjorde dette.
 • 8:45 - 8:49
  Hver gang du øke eller du multiplisere med et høyere tall,
 • 8:49 - 8:51
  du bare legge ved to.
 • 8:51 - 8:52
  To ganger fire er åtte.
 • 8:52 - 8:55
  Samme som fire ganger to.
 • 8:55 - 8:57
  To ganger fem er ti.
 • 8:57 - 8:59
  To ganger seks er tolv.
 • 8:59 - 9:00
  Jeg er bare å legge to hver gang.
 • 9:00 - 9:03
  Her oppe Jeg har lagt en fra hvert trinn, her er jeg legger to.
 • 9:03 - 9:06
  To sju ganger, fjorten.
 • 9:06 - 9:09
  To åtte ganger, seksten.
 • 9:09 - 9:12
  To ni ganger, atten.
 • 9:12 - 9:17
  All right, la oss gjøre våre tre ganger bord.
 • 9:17 - 9:20
  Jeg skal gjøre det i gult.
 • 9:20 - 9:21
  Gul.
 • 9:21 - 9:23
  Tre ganger man er tre.
 • 9:23 - 9:25
  Innkalling, tre ganger man er tre.
 • 9:25 - 9:26
  Ett ganger tre er tre.
 • 9:26 - 9:28
  Dette er de samme verdiene.
 • 9:28 - 9:32
  Tre ganger to er det samme som to ganger tre.
 • 9:32 - 9:37
  Tre ganger to bør være det samme som to ganger tre.
 • 9:37 - 9:39
  Så det er seks.
 • 9:39 - 9:40
  Og det er fornuftig.
 • 9:40 - 9:45
  Tre pluss tre er seks eller to pluss to pluss to er seks.
 • 9:45 - 9:47
  Så hver gang du er her vi kommer til å øke med tre.
 • 9:47 - 9:48
  Du ser mønsteret.
 • 9:48 - 9:51
  Tre ganger tre er ni.
 • 9:51 - 9:52
  Tre pluss tre pluss tre.
 • 9:52 - 9:54
  Så vi gikk 3-6 til ni.
 • 9:54 - 9:57
  Så tre ganger fire kommer til å bli tolv.
 • 9:57 - 9:58
  Jeg er bare å sette inn tre hver gang.
 • 9:58 - 10:00
  Tolv pluss tre er femten.
 • 10:00 - 10:03
  Femten pluss tre er atten.
 • 10:03 - 10:05
  Atten pluss tre er tjueen.
 • 10:05 - 10:08
  Tjue-en pluss tre er tjuefire.
 • 10:08 - 10:10
  Tjuefire pluss tre er tjuesju.
 • 10:10 - 10:13
  Så tre ganger ni er tjuesju.
 • 10:13 - 10:14
  Tre ganger åtte er tjuefire.
 • 10:14 - 10:19
  Så hvis du skulle si åtte pluss åtte pluss åtte, ville det være tjuefire.
 • 10:19 - 10:20
  La oss se om jeg kan -
 • 10:20 - 10:21
  Så nå skal jeg å fremskynde den opp litt,
 • 10:21 - 10:22
  nå som vi ser mønsteret.
 • 10:22 - 10:24
  Og du bør gjøre dette på egen hånd
 • 10:24 - 10:26
  og du virkelig bør huske alt vi gjør.
 • 10:26 - 10:30
  Du bør faktisk gå hele veien opp til tolv i begge retninger.
 • 10:30 - 10:31
  Så la oss se.
 • 10:31 - 10:35
  Fire ganger man er fire.
 • 10:35 - 10:37
  Jeg bare kommer til å gå opp i trinn på fire.
 • 10:37 - 10:40
  Så fire pluss fire er åtte.
 • 10:40 - 10:41
  Åtte pluss fire er tolv.
 • 10:41 - 10:43
  Tolv pluss fire er seksten.
 • 10:43 - 10:46
  Seksten pluss fire er tjue.
 • 10:46 - 10:48
  Tjue pluss fire er tjuefire.
 • 10:48 - 10:51
  Fire ganger seks er tjuefire.
 • 10:51 - 10:52
  Fire sju ganger, tjueåtte.
 • 10:52 - 10:54
  Jeg bare går opp med fire.
 • 10:54 - 10:58
  Trettito og tretti-seks.
 • 10:58 - 11:01
  All right, fem ganger ett.
 • 11:01 - 11:06
  Fem ganger kommer til å være fem.
 • 11:06 - 11:09
  Egentlig vet vi at alt som - vel, jeg ønsker at vi skal holde endre farger,
 • 11:09 - 11:11
  så jeg vil bare gjøre det i rader som dette.
 • 11:11 - 11:12
  Fem ganger man er fem.
 • 11:12 - 11:15
  Fem ganger to er ti.
 • 11:15 - 11:17
  Fem ganger tre er femten.
 • 11:17 - 11:18
  Jeg bare kommer til å øke med fem.
 • 11:18 - 11:20
  Fem ganger bordene er veldig moro også
 • 11:20 - 11:24
  fordi hvert tall du kommer til å legge til - dersom vi multipliserer fem ganger -
 • 11:24 - 11:25
  vel, vil vi lære om like og ulike i fremtiden.
 • 11:25 - 11:30
  Men alle andre tall i sine tider tabeller kommer til å ende med en fem,
 • 11:30 - 11:32
  og deretter hver andre kommer til å ende med en null.
 • 11:32 - 11:34
  Fordi hvis du legger til 5-15 får du tjue.
 • 11:34 - 11:41
  Du får tjuefem, tretti, trettifem, førti, førtifem.
 • 11:41 - 11:43
  Fair nok.
 • 11:43 - 11:47
  Seks ganger tabeller, la meg gjøre det i grønt.
 • 11:47 - 11:48
  Seks ganger man er seks.
 • 11:48 - 11:49
  Det er lett.
 • 11:49 - 11:50
  Du legger seks til det, får du tolv.
 • 11:50 - 11:52
  Du legger seks til det, får du atten.
 • 11:52 - 11:54
  Du legger seks til det, får du tjuefire.
 • 11:54 - 11:56
  Du legger seks til det, får du tretti.
 • 11:56 - 12:01
  Så går du seks, trettiseks, førtito, førtiåtte.
 • 12:01 - 12:04
  Førti-åtte pluss seks er femtifire.
 • 12:04 - 12:07
  Så seks ganger ni er femtifire.
 • 12:07 - 12:08
  Greit, vi er nesten der.
 • 12:09 - 12:11
  Sju en ganger, det er sju.
 • 12:11 - 12:13
  Sju ganger man er sju.
 • 12:13 - 12:15
  Syv ganger to er fjorten.
 • 12:15 - 12:17
  Syv tre ganger, tjueen.
 • 12:17 - 12:20
  Syv fire ganger, tjueåtte.
 • 12:20 - 12:23
  Syv fem ganger, hva er tjueåtte pluss sju?
 • 12:23 - 12:25
  La oss se, hvis du legger to du får til tretti.
 • 12:25 - 12:27
  Deretter kan du legge til fem, er det trettifem.
 • 12:27 - 12:29
  Sju ganger seks, førtito.
 • 12:29 - 12:32
  Syv sju ganger, førtini.
 • 12:32 - 12:34
  Sju ganger åtte -
 • 12:34 - 12:37
  sju ganger kommer til å være syv pluss denne, så det er femtiseks.
 • 12:37 - 12:41
  Jeg pleide å bli forvirret mellom sju ganger åtte blir femtiseks
 • 12:41 - 12:43
  og seks ganger ni er femtifire.
 • 12:43 - 12:46
  Så nå som jeg pekte ut til deg at jeg alltid har forvirret mellom de to,
 • 12:46 - 12:49
  det er din jobb å ikke bli forvirret av de to.
 • 12:49 - 12:52
  Sju ganger åtte du kan si har de seks i det.
 • 12:52 - 12:54
  Seks ganger ni har ikke de seks i det.
 • 12:54 - 12:56
  Det er slik jeg tenker på det.
 • 12:56 - 12:57
  Uansett, sju ganger ni.
 • 12:57 - 12:59
  Vi kommer til å legge til en annen syv her.
 • 12:59 - 13:01
  Det kommer til å bli sekstitre.
 • 13:01 - 13:04
  Jeg skal gjøre det i samme farge.
 • 13:04 - 13:08
  Greit, vi er på våre åtte ganger tabeller.
 • 13:08 - 13:10
  Åtte ganger man er åtte.
 • 13:10 - 13:12
  Åtte ganger to er seksten.
 • 13:12 - 13:14
  Tjuefire.
 • 13:14 - 13:15
  Åtte ganger tre er tjuefire.
 • 13:15 - 13:18
  Og hvis vi går til tre ganger åtte vi bør også se de tjuefire.
 • 13:18 - 13:19
  Jepp, det der.
 • 13:19 - 13:21
  Disse verdiene er de samme.
 • 13:21 - 13:22
  Så vi er egentlig gjøre ting to ganger.
 • 13:22 - 13:24
  Vi gjør det når du gjør åtte ganger tre
 • 13:24 - 13:27
  og vi gjør det når vi gjorde tre ganger åtte.
 • 13:27 - 13:31
  La oss se, åtte ganger fire, du kommer til å legge åtte til det - trettito.
 • 13:31 - 13:32
  Førti.
 • 13:32 - 13:34
  Legg til en annen åtte, førtiåtte.
 • 13:34 - 13:37
  Innkalling, åtte ganger seks, førtiåtte.
 • 13:37 - 13:40
  Seks åtte ganger, førtiåtte.
 • 13:40 - 13:42
  All right, åtte ganger sju.
 • 13:42 - 13:45
  Vel, vi allerede pekt på at en ut, det var femtiseks.
 • 13:45 - 13:48
  Åtte åtte ganger, sekstifire.
 • 13:48 - 13:52
  Åtte ganger ni, legg åtte til dette, er syttito.
 • 13:52 - 13:54
  Nå er vi på ni ganger tabeller.
 • 13:54 - 13:57
  Jeg kjører ut av farger.
 • 13:57 - 13:59
  Kanskje jeg skal bruke en farge eller to.
 • 13:59 - 14:01
  Jeg skal bruke den blå igjen.
 • 14:01 - 14:03
  Ni ganger man er ni.
 • 14:03 - 14:06
  Ni to ganger, 1809 ganger tre - vi faktisk vet alle disse.
 • 14:06 - 14:08
  Vi kunne slå det opp i resten av tabellen
 • 14:08 - 14:11
  fordi ni ganger tre er det samme som tre ganger ni.
 • 14:11 - 14:13
  Det er tjuesju.
 • 14:13 - 14:14
  Legg ni til det.
 • 14:14 - 14:18
  Tjue-sju pluss ni er trettiseks.
 • 14:18 - 14:21
  Trettiseks pluss ni er førtifem.
 • 14:21 - 14:25
  Legg merke til, hver gang du legger til ni, går du nesten opp av ti,
 • 14:25 - 14:26
  men én mindre enn det.
 • 14:26 - 14:29
  Så opp med ti ville være førtiseks, og deretter én mindre enn det som er førtifem.
 • 14:29 - 14:32
  Men uansett, oppsigelse, de -
 • 14:32 - 14:33
  vel, jeg skal snakke mer om det i fremtiden.
 • 14:33 - 14:37
  Men vi går fra ni, åtte, sju, seks, fem på denne siffer,
 • 14:37 - 14:38
  på den andre siffer.
 • 14:38 - 14:42
  Og på denne siffer her du går en, to, tre, fire.
 • 14:42 - 14:44
  Så det er et interessant mønster.
 • 14:44 - 14:47
  Et annet interessant mønster er tallene vil legge opp til ni.
 • 14:47 - 14:49
  Tre pluss seks er ni, er to pluss syv ni.
 • 14:49 - 14:50
  Vi skal snakke mer om det i fremtiden
 • 14:50 - 14:52
  og kanskje bevise at til deg.
 • 14:52 - 14:56
  Ni seks ganger, femtifire.
 • 14:56 - 14:58
  Det var denne også.
 • 14:58 - 15:01
  Ni sju ganger, seksti-tre.
 • 15:01 - 15:03
  Ni åtte ganger, syttito.
 • 15:03 - 15:05
  Ni ganger ni er åtti-en.
 • 15:05 - 15:07
  Jeg vet ikke om du kan se det.
 • 15:07 - 15:08
  Åtti-en.
 • 15:08 - 15:09
  Der du går.
 • 15:09 - 15:11
  Nå kunne jeg holde det gående.
 • 15:11 - 15:13
  Egentlig burde jeg holde det gående.
 • 15:13 - 15:17
  Vel, jeg skjønner denne videoen er allerede ganske lang.
 • 15:17 - 15:19
  Jeg vil du skal huske dette akkurat nå
 • 15:19 - 15:21
  fordi dette kommer til å få deg ganske langt.
 • 15:21 - 15:25
  I neste video jeg kommer til å gjøre de gangene bordene siste ni.
 • 15:25 - 15:26
  Ser deg snart!
Title:
Multiplication 2: The Multiplication Tables
Description:

Introduction to the multiplication tables from 2-9.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:27
Jonas G added a translation

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions