< Return to Video

שעת הקוד מיינקראפט | זימון

 • 0:00 - 0:04
  שעת הקוד מיינקראפט | זימון
 • 0:05 - 0:09
  במשחקים, לזמן זה בעצם אותו דבר כמו ליצור.
 • 0:09 - 0:14
  בשלב הזה, בואו נגרום לזימון של זומבים
  כשהשמש שוקעת.
 • 0:14 - 0:18
  כדי לעשות את זה, נשתמש בבלוק ה"אם לילה."
 • 0:18 - 0:23
  כיוון שאנחנו רוצים שהזומבים יזומנו בלילה
  נוסיף את בלוק ה"זימון זומבי" מתחת
 • 0:23 - 0:27
  לבלוק ה"אם לילה."
 • 0:27 - 0:31
  ברגע שהם מזומנים, כל זומבי
  יריץ את הקוד ששמתם בחריץ
 • 0:31 - 0:33
  האירוע "כאשר מזמנים אותו."
 • 0:33 - 0:36
  תיהנו בזימון הזומבים!
Title:
שעת הקוד מיינקראפט | זימון
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Code.org
Project:
Hour of Code
Duration:
0:39

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions