Return to Video

Dance Party - Warm Up

 • 0:02 - 0:07
  Giờ Học Code | Tiệc Khiêu Vũ: Khởi Động
 • 0:08 - 0:12
  (Miral, Vũ công kiêm Nhà phát triển
  phần mềm, sáng tạo iLuminate) - Xin chào!
 • 0:12 - 0:16
  Tôi là Miral Kotb và tôi là một vũ công,
  phát triển phần mềm sáng tạo ra iLuminate.
 • 0:16 - 0:22
  Môn tin học liên quan tới
  tính sáng tạo ở nhiều phương diện.
 • 0:22 - 0:23
  Vô vàn luôn ấy.
 • 0:23 - 0:28
  Một khi bạn có khả năng viết phần mềm,
  bạn có thể có ý tưởng cho mọi thứ.
 • 0:28 - 0:31
  Tôi dùng những bộ đồ phát quang.
 • 0:31 - 0:36
  Có rất nhiều thứ bạn có thể làm một khi
  bạn có công cụ để viết phần mềm, và khi đó
 • 0:36 - 0:39
  không gì là không thể nữa.
 • 0:39 - 0:44
  Trong một giờ tới, bạn sẽ bắt đầu với môn
  tin học bằng việc lập trình
 • 0:44 - 0:45
  tiệc khiêu vũ của riêng bạn!
 • 0:45 - 0:49
  Chúng tôi đã tập hợp vài bản hit và các
  vũ công tuyệt vời để bạn chơi đùa với họ.
 • 0:49 - 0:56
  Bạn sẽ sử dụng các khối mã để chọn
  các vũ công, thay đổi động tác của họ,
 • 0:56 - 1:00
  làm cho họ phản ứng với âm nhạc,
  và làm cho họ có tương tác.
 • 1:00 - 1:05
  Bạn sẽ thấy màn hình được chia thành
  ba phần chính.
 • 1:05 - 1:07
  Bên trái là không gian chơi.
 • 1:07 - 1:10
  Đây là nơi các vũ công sẽ xuất hiện.
 • 1:10 - 1:13
  Khu vực ở giữa là hộp công cụ.
 • 1:13 - 1:18
  Các khối mã mới sẽ có sẵn ở khu vực này
  khi bạn trải qua các bài học.
 • 1:18 - 1:22
  Ở bên phải là khu vực làm việc.
 • 1:22 - 1:28
  Bạn có thể kéo khối ra khỏi hộp công cụ
  vào khu vực làm việc để lập trình.
 • 1:28 - 1:34
  Hướng dẫn cho mỗi màn sẽ hiện ở đây
  trên cùng của màn hình.
 • 1:34 - 1:41
  Nếu bạn cần gợi ý, nhấp vào cái bóng đèn.
 • 1:41 - 1:46
  Để bắt đầu, hãy tạo một vũ công mới với
  khối màu đỏ này.
 • 1:46 - 1:53
  Đầu tiên, hãy kéo nó ra khỏi hộp công cụ
  và đặt nó ở dưới khối "setup" màu cam.
 • 1:53 - 1:58
  Vũ công này là một con mèo
  và tên nó là "my_first_dancer".
 • 1:58 - 2:04
  Bạn có thể đổi tên nếu muốn
  bằng cách nhấp vào đây.
 • 2:04 - 2:10
  Bạn có thể thay đổi nơi vũ công xuất hiện
  trong khu vực chơi bằng cái này.
 • 2:10 - 2:13
  Phía trên khu vực chơi là
  một menu để chọn nhạc.
 • 2:13 - 2:19
  Có cả đống bài hát để bạn chọn
  cứ thoải mái tìm bài hát bạn thích đi nhé.
 • 2:19 - 2:21
  Dưới khu vực chơi là
  nút chạy chương trình.
 • 2:21 - 2:26
  Khi bạn ấn nút đó, bạn sẽ thấy các vũ công
  từ chương trình hiện lên khu vực chơi
 • 2:26 - 2:31
  và nhạc sẽ bắt đầu.
 • 2:31 - 2:36
  [Nhạc]
 • 2:36 - 2:37
  Hãy thử đi nào!
 • 2:37 - 2:39
  Và nếu bạn bị kẹt, thì cũng không sao!
 • 2:39 - 2:44
  Chỉ cần đứng dậy và đi qua đi lại,
  và thế là bạn đã tạo được một buổi tiệc
 • 2:44 - 2:45
  khiêu vũ rồi.
 • 2:45 - 2:49
  Vậy bây giờ bạn sẽ tạo ra cái gì đây?
Title:
Dance Party - Warm Up
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:56

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions