Return to Video

Obama se obraća Sudanu i Južnom Sudanu.

 • 0:00 - 0:04
  Poslednjih nedelja, rastuće nasilje i borba su uzeli zivote nedužnih
 • 0:04 - 0:08
  civila - muskaraca, zena i dece.
 • 0:08 - 0:12
  huškačka retorika na obe strane je povećala rizik izbijanja rata.
 • 0:12 - 0:17
  Tako da danas ja pričam direktno vama - narodu Sudana i
 • 0:17 - 0:21
  Južnog Sudana. U svojim životima izdržali ste neverovatne teškoće.
 • 0:21 - 0:25
  Nosite u svojim srcima sećanje na porodicu i prijatelje koje ste izgubili;
 • 0:25 - 0:29
  ali poslednjih godina neočekivano, napravili ste neverovatan
 • 0:29 - 0:32
  napredak ka suzbijanju nasilnih perioda iz proslosti,
 • 0:32 - 0:36
  ka izgradnji budućnosti mira i bržeg napretka.
 • 0:36 - 0:40
  Sada je sav taj napredak u riziku da propadne.
 • 0:40 - 0:45
  Tako da je moja poruka vama danas jednostavna: Ne mora
 • 0:45 - 0:49
  da bude ovako. Sukob nije neizbežan.
 • 0:49 - 0:52
  Još uvek imate izbor. Još uvek imate priliku da izbegnete uvlačenje
 • 0:52 - 0:57
  nazad u rat koji dovodi do jedne stvari - više patnje,
 • 0:57 - 1:00
  više izbeglica, više smrti, više
 • 1:00 - 1:04
  izgubljenih snova za vas i vašu decu. Mi znamo šta
 • 1:04 - 1:09
  mora da se dogodi. Vlada Sudana more da prekine svoje vojne akcije,
 • 1:09 - 1:12
  uključujući vazdušno bombardovanje. Mora da dâ medicinskom osoblju pristup
 • 1:12 - 1:17
  koji im je potreban da spasavaju živote. Ona mora da okonča svoju podršku oružanim grupama
 • 1:17 - 1:21
  na jugu. Isto tako, vlada Južnog Sudana
 • 1:21 - 1:25
  mora da okonča svoju podršku oružanim grupama u Sudanu i mora da prekine
 • 1:25 - 1:28
  svoje vojne akcije preko granice. Predsednici
 • 1:28 - 1:32
  Sudana i Južnog Sudana moraju da imaju hrabrosti da se vrate za sto i pregovaraju
 • 1:32 - 1:37
  i reše ove probleme na miran način. I svi oni koji se
 • 1:37 - 1:40
  bore, uključujući Južni Kardoofan i Plavi Nil, moraju
 • 1:40 - 1:45
  da priznaju da nema vojnog rešenja. Jedini način da se postigne
 • 1:45 - 1:49
  stvarna i trajna bezbednost je da se reše razlike kroz pregovore.
 • 1:49 - 1:54
  U periodu tenzije, lako je zaboraviti da je vaša budućnost zajednička.
 • 1:54 - 1:58
  Nikada nećete biti u miru ako se vaše komšije osećaju ugroženim.
 • 1:58 - 2:01
  Nikada nećete videti razvoj i napredak, ako vaše komšije
 • 2:01 - 2:04
  odbijaju da budu vaš partner u trgovini i privredi.
 • 2:04 - 2:07
  Lakše je da se započnu ratovi nego da se okonačaju.
 • 2:07 - 2:11
  I da, mir je težak, ali sile istorije
 • 2:11 - 2:16
  koje se nekad čine tako velike nisu pod našom kontrolom. Vaša budućnost pripada
 • 2:16 - 2:20
  vama. U vašim je rukama. Vi imate moć,
 • 2:20 - 2:24
  izbor da kažete šta dolazi sledeće -
 • 2:24 - 2:28
  da li će vaša deca živeti u ratu ili miru. Izbor je vaš,
 • 2:28 - 2:32
  i sada je vreme da izaberete mir. Kao što sam rekao ranije,
 • 2:32 - 2:36
  oni koji imaju hrabrosti da hodaju putem mira neće biti usamljeni.
 • 2:36 -
  Oni će imati snažnog i stabilnog partnera u Sjedinjenim Američkim Državama.
Title:
Obama se obraća Sudanu i Južnom Sudanu.
Description:

Predsednik Obama je rekao Južnom Sudanu i Sudanu da prekinu sve vojne akcije jedni protiv drugih i reše svoje nesuglasice kroz pregovore da bi izbegli još jedan rat. (21. April)

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
02:40
Aleksandar Vidaković edited Serbian subtitles for Obama Gives Special Message to Sudan, S. Sudan
Aleksandar Vidaković added a translation

Serbian subtitles

Revisions Compare revisions