< Return to Video

Cách bỏ phiếu tại Georgia 2020

 • 0:00 - 0:04
  🎵 (Quốc ca)
 • 0:04 - 0:07
  Xin chào tiểu bang Georgia!
  Nếu muốn tham gia bỏ phiếu vào tháng 11
 • 0:07 - 0:09
  Trước hết bạn phải đăng ký đã
 • 0:09 - 0:10
  Bạn có thể nhấn vào liên kết ở
  dưới
 • 0:10 - 0:12
  để xem mình đã đăng ký hay chưa
 • 0:12 - 0:15
  Trong trường hợp bạn chưa đăng kí
  hoặc thay đổi tên kể từ lần bầu cử trước
 • 0:15 - 0:18
  bạn có thể tiếp tục sử dụng liên kết đó
  để điền vào đơn đăng ký
 • 0:18 - 0:21
  Nếu giấy phép lái xe của bạn
  vẫn còn hiệu lực
 • 0:21 - 0:24
  bạn điền số giấy phép lái xe
  và có thể đăng kí trực tuyến
 • 0:24 - 0:27
  Nếu không, bạn phải in nó ra,
  kí vào đó
 • 0:27 - 0:28
  dán tem và gửi nó đi
 • 0:28 - 0:31
  Nó rất quan trọng nên dù có phiền phức
  thì cũng hãy làm nhé
 • 0:31 - 0:33
  Ngày tổng tuyển cử diễn ra vào 3 tháng 11
 • 0:33 - 0:35
  Nên hạn cuối cùng đăng kí
  là ngày 5 tháng 10
 • 0:35 - 0:38
  Khi đã đăng kí,
  bạn có thể bầu cử bằng 2 cách
 • 0:38 - 0:41
  Bất cứ ai ở Georgia
  đều có thể dùng thư điện tử
 • 0:41 - 0:43
  hay chính là bỏ phiếu vắng mặt
  không lý do
 • 0:43 - 0:44
  Bạn chỉ cần tải mẫu ở liên kết dưới đây
 • 0:44 - 0:47
  điền đầy đủ và gửi tới
  Văn phòng đăng kí Chính phủ
 • 0:47 - 0:49
  dưới phần mô tả
  có liên kết tới địa chỉ của họ
 • 0:49 - 0:53
  Georgia đã đồng ý bỏ phiếu kín vắng mặt
  đến ngày 30 tháng 11
 • 0:53 - 0:55
  nhưng bạn càng nhanh tay
  đăng kí bỏ phiếu vắng mặt
 • 0:55 - 0:59
  bạn càng sớm có được lá phiếu của mình
  và càng có thêm thời gian quyết định
 • 0:59 - 1:01
  và gửi thư điện tử đi
  trước ngày 3 tháng 11
 • 1:01 - 1:04
  bạn cũng có thể trực tiếp đi bỏ phiếu sớm
  từ ngày 12 đến 30 tháng 11
 • 1:04 - 1:07
  thời gian và địa điểm tùy theo mỗi nơi
  nhưng họ cho phép bạn
 • 1:07 - 1:11
  bầu cử trước ít nhất vào thứ 7
  nếu bạn chỉ có thời gian vào cuối tuần
 • 1:11 - 1:14
  bạn chỉ cần chọn nơi bạn sống
  ở liên kết dưới phần mô tả
 • 1:14 - 1:17
  nó sẽ hiển thị thời gian,
  địa điểm cho phép bỏ phiếu sớm
 • 1:17 - 1:20
  Còn nếu bạn muốn cảm nhận
  không khí bầu cử ngày 30 tháng 11
 • 1:20 - 1:23
  truy cập liên kết đăng ký trước đó,
  bạn sẽ thấy địa điểm bỏ phiếu
 • 1:23 - 1:26
  Bầu cử diễn ra từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối
  ở tất cả các bang
 • 1:26 - 1:28
  Khi đi nhớ mang theo
  giấy tờ tùy thân
 • 1:28 - 1:32
  Có thể là bằng lái xe, chứng minh thư,
  hộ chiếu hay giấy chứng minh thư quân đội
 • 1:32 - 1:35
  Nếu như bạn không có
  bất kì giấy tờ nào kể trên
 • 1:35 - 1:39
  thì có thể xin cấp thẻ bầu cử tự do tại
  Văn phòng đăng kí hoặc Sở quản lí cơ giới
 • 1:39 - 1:43
  Mỗi nơi có thời gian làm việc khác nhau
  và khi đi nhớ mang theo giấy khai sinh
 • 1:43 - 1:46
  và giấy xác nhận cư trú.
  Vậy nếu bạn thực sự cần thẻ bầu cử tự do
 • 1:46 - 1:47
  chần chờ gì, đi thôi
 • 1:47 - 1:49
  Bạn vẫn không biết phải bỏ phiếu
  như nào
 • 1:49 - 1:51
  thì ở liên kết dưới đây
  có chứa lá phiếu mẫu
 • 1:51 - 1:55
  Và với liên kết bạn đã dùng để đăng kí
  và tra cứu địa điểm trước đó
 • 1:55 - 1:58
  bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về
  các ứng viên tranh cử tại địa phương mình
 • 1:58 - 2:02
  Bạn không cần phải bỏ phiếu ở tất cả mục
 • 2:02 - 2:05
  nhưng nếu muốn tác động gì đó tới
  những cuộc bầu cử quan trọng
 • 2:05 - 2:07
  nó sẽ giúp cho bạn biết một số thông tin
 • 2:07 - 2:09
  trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu
 • 2:09 - 2:12
  Bạn có thể in nó đó ra
  và mang theo
 • 2:12 - 2:13
  để thuận tiện cho việc bỏ phiếu
 • 2:13 - 2:15
  Điều cuối cùng: Khi đi bỏ phiếu
 • 2:15 - 2:18
  Sử dụng ứng dụng ghi nhớ hoặc
  một mảnh giấy để xác định xem
 • 2:18 - 2:20
  khi nào bỏ phiếu và bỏ phiếu như thế nào
 • 2:20 - 2:23
  Mấy giờ thì bỏ phiếu, đi gì đến đó
 • 2:23 - 2:24
  mang giấy tờ gì đi
 • 2:24 - 2:26
  kể cả việc bạn đi cùng với ai
 • 2:26 - 2:28
  Cũng cần lên kế hoạch để chắc chắn rằng
 • 2:28 - 2:31
  chẳng có gì bất ngờ xảy ra
  khiến bạn không thể bỏ phiếu
 • 2:31 - 2:33
  Tất cả liên kết từ việc
  đăng kí bỏ phiếu,
 • 2:33 - 2:35
  địa điểm bỏ phiếu đều có
  trong phần mô tả
 • 2:35 - 2:36
  Cảm ơn lá phiếu của bạn
Title:
Cách bỏ phiếu tại Georgia 2020
Description:

Cập nhật Bầu cử Covid-19: Tất cả cử tri ở Georgia có thể yêu cầu bỏ phiếu kín vắng mặt và bỏ phiếu qua email. Cử tri có thể được ưu tiên làm vậy trong dịch Covid-19. Hiện tại cử tri có thể yêu cầu bỏ phiếu kín vắng mặt trực tuyến.
https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

Kiểm tra tình trạng đăng ký: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
Đăng ký bằng thư điện tử: http://sos.ga.gov/admin/files/GA_VR_APP_2019.pdf
Đăng ký trực tuyến: https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR/welcometoga.do#no-back-button
Đăng ký bỏ phiếu vắng mặt: http://sos.ga.gov/index.php/Elections/absentee_voting_in_georgia
https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

Theo dõi phiếu bầu vắng mặt của bạn: https://georgia.ballottrax.net/voter/
Địa điểm và thời gian bỏ phiếu nâng cao trực tiếp: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
Tìm phiếu bầu mẫu: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Dự án bầu cử của Campus
https://www.campusvoteproject.org/stateguides/Georgia

MediaWise là chương trình phi lợi nhuận, phi đảng phái của Viện Poynter and được hỗ trợ bởi Facebook. Phức hợp giữa đối tác MPV là dự án khu vực bầu cử trong khuôn viên trường học, nghiên cứu sinh và cử tri sinh viên
https://www.poynter.org/mediawise-voter-project-mvp/
https://www.campusvoteproject.org/
https://www.slsvcoalition.org/
http://www.complexly.com/

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:46

Vietnamese subtitles

Revisions