Return to Video

How To Vote In Georgia 2020

 • 0:00 - 0:04
  ♪ (Quốc ca )♪
 • 0:04 - 0:06
  Xin chào bang Georgia! Nếu bạn muốn tham gia bỏ phiếu vào tháng 11
 • 0:06 - 0:08
  bạn sẽ phải đăng ký trước
 • 0:08 - 0:10
  Hãy nhấn vào đường link bên dưới
 • 0:10 - 0:12
  để kiểm tra đã đăng ký hay chưa. Nêu chưa
 • 0:12 - 0:15
  hoặc nếu bạn đã chuyển tiếp hoặc thay đổi tên từ lần cuối cùng
 • 0:15 - 0:18
  mà bạn đã bỏ phiếu, bạn cũng có thể nhấn vào đường link đó để đăng ký lại
 • 0:18 - 0:21
  Với những người dân Georgia có bằng lái xe hợp lệ
 • 0:21 - 0:24
  thì hãy nhập số trên bằng lái xe và gửi theo mẫu online
 • 0:24 - 0:27
  Nếu không có, họ sẽ yêu cầu bạn in ra và ký vào đó.
 • 0:27 - 0:29
  và gửi nó qua đường bưu điện có dán tem
 • 0:29 - 0:32
  Tôi biết nó hơi phiền phức nhưng điều đó rất quan trọng nên hãy làm bằng mọi cách.
 • 0:32 - 0:33
  Hạn để đăng ký đến mùng 5 tháng 10
 • 0:33 - 0:36
  nếu như bạn muốn bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11
 • 0:36 - 0:39
  vì vậy, một khi đã đăng ký, bạn sẽ có hai lựa chọn khác nhau
 • 0:39 - 0:42
  Vậy bạn có thể bỏ phiếu như thế nào
  Bất kỳ ai ở Georgia đều có thể bỏ phiếu bằng mail
 • 0:42 - 0:44
  Mặt khác nếu như vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu vì bất cứ lý do nào.
 • 0:44 - 0:47
  Tất cả việc bạn phải làm là tải mẫu ở đường link bên dưới
 • 0:47 - 0:50
  và điền đầy đủ thông tin sau đó gửi qua đường bưu điện về văn phòng Hội đồng bỏ phiếu ở khu vực của bạn
 • 0:50 - 0:52
  Đây là liên kết tới tất cả địa chỉ của họ ở mô tả
 • 0:52 - 0:54
  Về kỹ thuật, Georgia chấp nhận việc bỏ phiếu vắng mặt tới ngày 30 tháng 10
 • 0:54 - 0:57
  Nhưng nếu bạn nộp đơn bỏ phiếu vắng mặt càng sớm, bạn càng sớm nhận được phiếu bầu
 • 0:57 - 1:01
  bạn có thể xem xét và suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định của mình
 • 1:01 - 1:03
  và gửi lại trước ngày mùng 3 tháng 11
 • 1:04 - 1:06
  Bạn cũng có thể trực tiếp bỏ phiếu từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 thời gian và địa điểm thay đổi theo từng quận
 • 1:08 - 1:09
  tuy nhiên tất cả các quận đều được yêu cầu
 • 1:09 - 1:13
  cho phép bạn bỏ phiếu sớm trước một ngày thứ Bảy nếu bạn bỏ phiếu vào cuối tuần dễ dàng hơn.
 • 1:13 - 1:17
  Có một liên kết trong mô tả nơi bạn có thể chọn quận của mình
 • 1:17 - 1:19
  và nó sẽ thông báo bạn có thể đi bỏ phiếu sớm ở đâu và khi nào
 • 1:19 - 1:23
  Nếu bạn thực sự muốn mọi phấn khích của việc bầu cử trực tiếp vào ngày mùng 3 tháng 11
 • 1:23 - 1:27
  Mặc dù bạn có thể tìm thấy nơi bầu cử bằng cách nhấn vào đường link mà bạn đã dùng để đăng ký trước đó
 • 1:27 - 1:30
  Nơi bầu cử mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối ở toàn bang
  Bạn cần mang theo chứng minh thư nếu bạn muốn bỏ phiếu
 • 1:30 - 1:34
  They’ll accept a driver’s license,
  state ID, passport, military ID or tribal ID
 • 1:34 - 1:37
  If you don’t have any of those forms of
  identification
 • 1:38 - 1:40
  you can get a free voter ID card at your
  County Registrar’s office or the DMV
 • 1:40 - 1:44
  The hours that those offices are open can vary
  and you’ll also need a birth certificate
 • 1:44 - 1:47
  and a proof of address to get one
  so if you need free voter ID
 • 1:47 - 1:48
  start working on that now
 • 1:48 - 1:50
  if you want to see everything
  that you’ll be able to vote for
 • 1:50 - 1:52
  there’s a link below to where you can
  find your sample ballot
 • 1:52 - 1:55
  it’s the same link that you’ll use to
  register and check your voting location
 • 1:55 - 1:57
  This gives you a chance to research
  the candidates
 • 1:57 - 1:59
  for your local elections ahead of time
 • 1:59 - 2:02
  You don’t have to vote for every item on
  the ballot if you don’t want to
 • 2:02 - 2:05
  but if you do want to have an impact on
  those important local elections
 • 2:05 - 2:07
  it’s really helpful to know what’s going
  to be on there
 • 2:07 - 2:09
  before you walk into the voting booth
 • 2:09 - 2:12
  If you want, you can print one out
  and bring it to the polls with you
 • 2:12 - 2:14
  so you can remember how you want to vote
 • 2:14 - 2:16
  One last thing: if you’re going to vote
 • 2:16 - 2:19
  open up your notes app or grab a piece
  of paper and make a plan
 • 2:19 - 2:21
  Write down when and how you’re going to register
 • 2:21 - 2:23
  what time you’re gonna vote
  how you’re gonna get there
 • 2:23 - 2:25
  what ID you’re going to use
 • 2:25 - 2:27
  even who you’re
  going to bring to the polls with you
 • 2:27 - 2:29
  Having a plan is a great way to make sure
 • 2:29 - 2:31
  that nothing unexpected stops you from
  voting on November 3rd
 • 2:31 - 2:33
  All the links you need to check
  your registration
 • 2:33 - 2:35
  and polling location will
  be in the description
 • 2:35 - 2:37
  Thanks for voting
 • 2:37 - 2:39
  How To Vote in Every State is produced
  by Complexly
 • 2:39 - 2:41
  in partnership with The MediaWise
  Voter Project
 • 2:41 - 2:44
  which is led by The Poynter Institute and
  supported by Facebook
 • Not Synced
Title:
How To Vote In Georgia 2020
Description:

COVID-19 Voting Update: All voters in Georgia can request an absentee ballot and vote by mail. Voters were able to do this prior to the COVID-19 pandemic. Voters can now request their absentee ballot online. https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

[updated September 4, 2020]

***

Check your registration status: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Register by mail: http://sos.ga.gov/admin/files/GA_VR_APP_2019.pdf

Register online: https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR/welcometoga.do#no-back-button

Request an absentee ballot: http://sos.ga.gov/index.php/Elections/absentee_voting_in_georgia
https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

Track your absentee ballot: https://georgia.ballottrax.net/voter/

Locations & times for in-person advanced voting: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Find your polling location: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Find your sample ballot: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Campus Vote Project: https://www.campusvoteproject.org/stateguides/Georgia

***

MediaWise is a nonprofit, nonpartisan project of the Poynter Institute and supported by Facebook. Complexly is an MVP partner, as are Campus Vote Project and Students Learn, Students Vote.
https://www.poynter.org/mediawise-voter-project-mvp/
https://www.campusvoteproject.org/
https://www.slsvcoalition.org/
http://www.complexly.com/

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:46

English subtitles

Revisions Compare revisions