Return to Video

Dividing Decimals

 • 0:00 - 0:00
 • 0:00 - 0:08
  Vi deler 1,03075 på 0,25.
 • 0:08 - 0:11
  Det første du vil gjøre når divisoren,
 • 0:11 - 0:14
  tallet som du deler det andre tallet på,
 • 0:14 - 0:18
  er et desimaltall, er å gange det
  med 10 mange nok ganger til at
 • 0:18 - 0:20
  det blir et heltall.
  Så du flytter
 • 0:20 - 0:21
  kommaet til høyre.
 • 0:21 - 0:24
  Hver gang du ganger noe med 10,
 • 0:24 - 0:26
  flytter du kommaet ett hakk til høyre.
 • 0:26 - 0:28
  I dette tilfellet vil vi flytte det
 • 0:28 - 0:29
  til høyre to hakk.
 • 0:29 - 0:35
  0,25 ganger 10 to ganger er det
  samme som 0,25 ganger 100,
 • 0:35 - 0:38
  og vi gjør 0,25 til 25.
 • 0:38 - 0:41
  Hvis du gjør det med divisor, må du også
 • 0:41 - 0:43
  gjøre det med dividenden,
 • 0:43 - 0:44
  tallet du deler.
 • 0:44 - 0:47
  Så vi må også gange dette,
  med 10 to ganger
 • 0:47 - 0:49
  eller flyttet kommaet
 • 0:49 - 0:51
  til høyre to hakk.
 • 0:51 - 0:53
  Vi flytter en, to ganger,
 • 0:53 - 0:55
  vi setter det her.
 • 0:55 - 0:58
  For å se hvorfor det gir mening,
  må du bare innse
 • 0:58 - 1:01
  at dette uttrykket her,
  dette delestykket,
 • 1:01 - 1:15
  er akkurat det samme som å ha 1,03075
 • 1:15 - 1:21
  delt på 0,25.
 • 1:21 - 1:26
  Så vi multipliserer 0,25 med 10 to ganger.
 • 1:26 - 1:29
  Vi multipliserer den egentlig med 100.
 • 1:29 - 1:31
  Jeg tar det i en annen farge.
 • 1:31 - 1:35
  Vi mulitpliserer med 100 i teller.
 • 1:35 - 1:36
  Det er divisoren.
 • 1:36 - 1:39
  Vi multipliserer med 100, så vi
  må gjøre det samme
 • 1:39 - 1:41
  med nevner, hvis vi ikke vil forandre
 • 1:41 - 1:43
  uttrykket.
 • 1:43 - 1:45
  Så vi må også multiplisere dette med 100.
 • 1:45 - 1:48
  Og når du gjør det blir nevneren 25,
 • 1:48 - 1:52
  og telleren 103,075.
 • 1:52 - 1:53
  La meg skrive det om.
 • 1:53 - 1:56
  Hvis du gjør dette i en kladdebok
 • 1:56 - 1:57
  trenger du ikke skrive det om så lenge
 • 1:57 - 1:59
  du husker hvor kommaet er.
 • 1:59 - 2:00
  Men nå gjør jeg det for ordens skyld.
 • 2:00 - 2:03
  Vi ganget både divisoren og
 • 2:03 - 2:05
  dividenden med 100.
 • 2:05 - 2:18
  Oppgaven blir da 103,075 delt på 25.
 • 2:18 - 2:20
  Disse to gir nøyaktig
  den samme kvotienten.
 • 2:20 - 2:23
  De er den samme brøken.
 • 2:23 - 2:26
  Vi har multiplisert både teller og nevner
 • 2:26 - 2:30
  med 100 for å flytte kommaet
  to hakk til høyre.
 • 2:30 - 2:33
  Nå som vi har gjort det
  er vi klar for å dele.
 • 2:33 - 2:36
  Så først, vi har 25 her, og det er alltid
 • 2:36 - 2:38
  en kunst å dele noe på
 • 2:38 - 2:42
  et flersifret tall, så vi ser
  hvordan det går.
 • 2:42 - 2:44
  25 går ikke inni 1,
 • 2:44 - 2:46
  25 går ikke inn i 10,
 • 2:46 - 2:48
  25 går inn i i 103.
 • 2:48 - 2:51
  Vi vet at 4 ganger 25 er 100, så 25
 • 2:51 - 2:54
  går inn i 103 fire ganger.
 • 2:54 - 2:57
  4 ganger 5 er 20,
 • 2:57 - 3:00
  4 ganger 2 er 8, pluss 2 er 100.
 • 3:00 - 3:01
  Det visste vi.
 • 3:01 - 3:03
  Fire kvarter er en hel time,
 • 3:03 - 3:04
  100 prosent.
 • 3:04 - 3:06
  Og nå subtraherer vi
 • 3:06 - 3:12
  103 minus 100 blir 3, og nå kan vi
 • 3:12 - 3:14
  flytte ned denne nullen.
 • 3:14 - 3:17
  Så vi flytter ned nullen.
 • 3:17 - 3:20
  25 går inn i 30 en gang.
 • 3:20 - 3:23
  Og vi kan sette kommaet her med en gang.
 • 3:23 - 3:25
  Vi trenger ikke vente til etterpå.
 • 3:25 - 3:28
  Kommaet sitter her, så vi kan alltid
 • 3:28 - 3:31
  ha kommaet akkurat der i kvotienten,
 • 3:31 - 3:32
  eller svaret.
 • 3:32 - 3:34
 • 3:34 - 3:37
  Så 25 går inn i 30 en gang.
 • 3:37 - 3:44
  1 ganger 25 er 25, og så
  subtraherer vi.
 • 3:44 - 3:47
  30 minus 25, vel det er bare 5.
 • 3:47 - 3:49
  Vi kunne lånt,
 • 3:49 - 3:50
  så dette blir 10,
 • 3:50 - 3:52
  dette blir 2,
 • 3:52 - 3:53
  10 minus 5 er 5,
 • 3:53 - 3:55
  2 minus 2 er ingenting.
 • 3:55 - 3:59
  Uansett, 30 minus 25 er 5.
 • 3:59 - 4:03
  Vi flytter ned 7-tallet.
 • 4:03 - 4:06
  25 går inn i 57 to ganger, ikke sant?
 • 4:06 - 4:09
  2 ganger 25 er 50.
 • 4:09 - 4:12
  25 går inn i 57 to ganger.
 • 4:12 - 4:15
  2 ganger 25 er 50.
 • 4:15 - 4:17
  Så subtraherer vi igjen.
 • 4:17 - 4:20
  57 minus 50 er 7.
 • 4:20 - 4:22
  Og nå er vi nesten ferdige.
 • 4:22 - 4:24
  Vi kan flytte ned dette 5-tallet.
 • 4:24 - 4:28
  Vi flytter ned det 5-tallet dit.
 • 4:28 - 4:34
  25 går inn i 75 tre ganger.
 • 4:34 - 4:37
  3 ganger 25 er 75.
 • 4:37 - 4:39
  3 ganger 5 er 15,
 • 4:39 - 4:40
  1 i mente,
 • 4:40 - 4:42
  glem den, det var fra før.
 • 4:42 - 4:45
  3 ganger 2 er 6, pluss 1 er 7.
 • 4:45 - 4:46
  Det ser du.
 • 4:46 - 4:52
  Så subtraherer vi,
  og så har vi ingen rest.
 • 4:52 - 4:59
  Så 25 går opp i 103,075 nøyaktig 4,123 ganger,
 • 4:59 - 5:02
  som gir mening, siden 25 går opp
  i 100 cirka fire ganger.
 • 5:02 - 5:04
  Dette er litt større enn 100, så det blir
 • 5:04 - 5:06
  litt mer enn 4 ganger.
 • 5:06 - 5:08
  Og det blir nøyaktig samme svar som
 • 5:08 - 5:17
  antall ganger 0,25 går inn i 1,03075.
 • 5:17 - 5:22
  Det blir også 4,123.
 • 5:22 - 5:26
  Så denne brøken, eller dette uttrykket,
  er nøyaktig det samme
 • 5:26 - 5:30
  som 4,123.
 • 5:30 - 5:31
  Vi er ferdige!
 • 5:31 - 5:31
Title:
Dividing Decimals
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32

Norwegian Bokmal subtitles

Incomplete

Revisions