Return to Video

Dividing Decimals

 • 0:00 - 0:08
  Трябва да разделим 0.25 на 1.03075.
 • 0:00 - 0:08
  Трябва да разделим 0.25 на 1.03075.
 • 0:08 - 0:11
  Сега първото нещо, което искате да направите, когато делителят ви,
 • 0:11 - 0:14
  числото, което делите на друго число, е
 • 0:14 - 0:18
  десетична дроб, е да я умножите по 10, достатъчно пъти, че тя
 • 0:18 - 0:20
  да стане цяло число, премествайки
 • 0:20 - 0:21
  десетичната запетая на дясно.
 • 0:21 - 0:24
  Така че, всеки път, когато умножавате нещо по 10, вие
 • 0:24 - 0:26
  измествате десетичната запетая веднъж на дясно.
 • 0:26 - 0:28
  В този случай искаме да изместим числото
 • 0:28 - 0:29
  на дясно два пъти.
 • 0:29 - 0:35
  Следователно, 0.25 умножено по 10 два пъти е същото като да уножим 0.25 по 100.
 • 0:35 - 0:38
  и превръщаме 0.25 в 25.
 • 0:38 - 0:41
  Сега, след като правите това с делителя, трябва да направите
 • 0:41 - 0:43
  същото с делимото, числото,
 • 0:43 - 0:44
  на което делите.
 • 0:44 - 0:47
  Следователно, трябва да умножим това число по 10,
 • 0:47 - 0:49
  или друг начин да го направим е да преместим десетичната запетая
 • 0:49 - 0:51
  два пъти на дясно.
 • 0:51 - 0:53
  Ето защо, ние местим запетаята два пъти.
 • 0:53 - 0:55
  Тя ще застане точно тук.
 • 0:55 - 0:57
  И за да разберете защо това има смисъл, просто трябва
 • 0:57 - 1:01
  да осъзнанете, че този математически израз, тази
 • 1:01 - 1:15
  задача от делението е същото като да имаме 1.03075
 • 1:15 - 1:21
  делено на 0.25.
 • 1:21 - 1:26
  И така, умножаваме 0.25 по 10 два пъти.
 • 1:26 - 1:29
  Ние всъщност го умножаваме по 100.
 • 1:29 - 1:31
  Нека го направим по друг начин.
 • 1:31 - 1:35
  Умножаваме го по 100 в знаменателя.
 • 1:35 - 1:36
  Това е делителят.
 • 1:36 - 1:39
  Умножаваме го по 100, така че трябва да направим същото
 • 1:39 - 1:41
  нещо и в числителя, ако не искаме да променяме
 • 1:41 - 1:43
  този израз и ако не искаме да променяме това число.
 • 1:43 - 1:45
  Така че трябва да го умножим по 100.
 • 1:45 - 1:48
  И когато направите това, това става 25, и
 • 1:48 - 1:52
  това става 103.075
 • 1:52 - 1:53
  Нека сега го запишем отново.
 • 1:53 - 1:56
  Понякога, ако правите това в тетрадка,
 • 1:56 - 1:57
  не трябва да го записвате отното, стига да сте запомнили къде
 • 1:57 - 1:58
  е десетичната запетая.
 • 1:58 - 1:59
  Независимо от това, аз ще го запиша отново, за да е
 • 1:59 - 2:00
  по-прегледно.
 • 2:00 - 2:03
  Следователно, умножихме и делителя
 • 2:03 - 2:05
  и делимото по 100.
 • 2:05 - 2:18
  Задачата става 25 делено на 103.075
 • 2:18 - 2:20
  Това ще доведе до абсолютно същото частно.
 • 2:20 - 2:22
  Това е абсолютно същата дроб ако искате да го погледнете
 • 2:22 - 2:23
  по този начин.
 • 2:23 - 2:26
  Току-що умножихме и числителя и знаменателя
 • 2:26 - 2:30
  по 100 и изместихме десетичната запетая два пъти на дясно.
 • 2:30 - 2:33
  Сега, след като направихме това сме готови да делим.
 • 2:33 - 2:36
  Първото нещо, имаме 25 тук и винаги има
 • 2:36 - 2:38
  малко изкуство при деленето на нещо
 • 2:38 - 2:42
  на многоцифрено число, следователно ще видим колко добре можем да го правим.
 • 2:42 - 2:44
  25 не се съдържа в 1.
 • 2:44 - 2:46
  25 не се съдържа и в 10.
 • 2:46 - 2:48
  25 се съдържа в 103.
 • 2:48 - 2:51
  Знаем, че 4 пъти по 25 е 100, следователно 25 се съдържа
 • 2:51 - 2:54
  в 4 пъти в 100.
 • 2:54 - 2:57
  4 по 5 е 20.
 • 2:57 - 3:00
  4 по 2 е 8, плюс 2 е 100.
 • 3:00 - 3:01
  Знаехме го това.
 • 3:01 - 3:03
  4 монети от 25 цента са 1 долар.
 • 3:03 - 3:04
  Това са 100 цента.
 • 3:04 - 3:06
  И сега изваждаме.
 • 3:06 - 3:12
  103 минус 100 е 3, и сега можем
 • 3:12 - 3:14
  да свалим тази 0
 • 3:14 - 3:17
  Така че сваляваме онази 0 там.
 • 3:17 - 3:21
  25 се съдържа в 30 веднъж.
 • 3:21 - 3:22
  И сега ако искаме, можем веднага да сложим
 • 3:22 - 3:23
  десетичната запетая тук.
 • 3:23 - 3:25
  Не трябва да чакаме до края на задачата.
 • 3:25 - 3:28
  Тази десетична запетая стои точно на това място, затова можехме винаги
 • 3:28 - 3:31
  да я имаме точно там в нашето частно или
 • 3:31 - 3:32
  в нашия отговор.
 • 3:32 - 3:34
 • 3:34 - 3:37
  Бяхме стигнали дотам, че 25 се съдържа веднъж в 30.
 • 3:37 - 3:44
  25 умножено по 1 е 25, и сега можем да изваждаме.
 • 3:44 - 3:47
  30 минус 25 е точно 5.
 • 3:47 - 3:49
  Имам предвид, че можем да свършим цялата тази работа с вземането на заем, или
 • 3:49 - 3:49
  групирането отното.
 • 3:49 - 3:50
  Това може да стане 10.
 • 3:50 - 3:52
  Това става 2.
 • 3:52 - 3:53
  10 минус 5 е 5.
 • 3:53 - 3:55
  2 минус 2 е 0.
 • 3:55 - 3:59
  Но все пак, 30 минус 25 е 5.
 • 3:59 - 4:03
  Можем да свалим долу тази седмица.
 • 4:03 - 4:06
  25 се съдържа 2 пъти в 57, нали?
 • 4:06 - 4:09
  25 по 2 е 50.
 • 4:09 - 4:12
  25 се съдържа два пъти в 57.
 • 4:12 - 4:15
  2 по 25 е 50.
 • 4:15 - 4:17
  И сега можем да извадим отново.
 • 4:17 - 4:20
  57 минус 50 е 7.
 • 4:20 - 4:22
  И вече сме почти готови.
 • 4:22 - 4:24
 • 4:24 - 4:28
  Сваляме тази петица точно там.
 • 4:28 - 4:34
  25 се съдържа три пъти в 75.
 • 4:34 - 4:37
  3 по 25 е 75.
 • 4:37 - 4:39
  3 по 5 е 15.
 • 4:39 - 4:40
  Групираме отново единицата.
 • 4:40 - 4:41
  Можем да игнорираме това.
 • 4:41 - 4:42
  Това беше от преди.
 • 4:42 - 4:45
  3 по 2 е 6, плюс 1 е 7.
 • 4:45 - 4:46
  Така че, може да видите това.
 • 4:46 - 4:52
  И след това изваждаме, и сега нямаме остатък.
 • 4:52 - 4:59
  Следователно 25 се съдържа точно 4.123 пъти в 103.075, което
 • 4:59 - 5:02
  има смисъл, защото 25 се съдържа 4 пъти в 100.
 • 5:02 - 5:04
  Това е малко по-голямо от 100, следователно ще бъде
 • 5:04 - 5:06
  малко по-голямо от 4 пъти.
 • 5:06 - 5:08
  И това ще бъде точно същият отговор като
 • 5:08 - 5:17
  броя пъти, които 0.25 се съдържа в 1.03075.
 • 5:17 - 5:22
  Това също ще е 4.123.
 • 5:22 - 5:25
  Следователно тази дроб или този израз е същият
 • 5:25 - 5:30
  като 4.123.
 • 5:30 - 5:31
  И ние сме готови!
 • 5:31 - 5:31
Title:
Dividing Decimals
Description:

U03_L2_T2_we3 Dividing Decimals

more » « less
Video Language:
English
Duration:
05:32
VasilPavlov edited Bulgarian subtitles for Dividing Decimals
VasilPavlov edited Bulgarian subtitles for Dividing Decimals
Ivo added a translation

Bulgarian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions