< Return to Video

TEDxMIA - Scott Rickard - En çirkin müzik ve ardındaki güzel matematik

 • 0:11 - 0:14
  Müziği güzelleştiren şey nedir?
 • 0:14 - 0:16
  Çoğu müzik bilimci tekrarın
 • 0:16 - 0:19
  güzellik için gerekliliğini savunacaktır.
 • 0:19 - 0:22
  Bir melodi, bir motif,
  müziğe ait bir görüş alma,
 • 0:22 - 0:25
  onu tekrar etme, tekrarlama
  beklentisini ayarlama fikri
 • 0:25 - 0:28
  ve sonra ya gerçekleştirme
  ya da tekrarlamayı bozma.
 • 0:28 - 0:30
  İşte bu güzelliğin bir ana bileşeni.
 • 0:30 - 0:33
  Eğer tekrarlama ve desenler
  güzellik için önemliyse,
 • 0:33 - 0:36
  desenlerin yokluğu ne etki bırakacaktır,
 • 0:36 - 0:38
  eğer içinde hiç tekrar bulunmayan
 • 0:38 - 0:41
  bir müzik parçası yazarsak.
 • 0:41 - 0:43
  Aslında bu ilginç bir matematksel sorudur.
 • 0:43 - 0:47
  İçinde hiç tekrar bulunmayan bir müzik
  parçası yazmak mümkün müdür?
 • 0:47 - 0:49
  Rastgele olmayan. Rastgele kolaydır.
 • 0:49 - 0:52
  Tekrarın bulunmaması oldukça zordur
 • 0:52 - 0:54
  ve bunu yapabilmemize olanak tanıyan
 • 0:54 - 0:57
  denizaltıları avlayan bir adamdır.
 • 0:57 - 0:59
  Dünyanın en mükemmel sonar sesini
 • 0:59 - 1:02
  geliştirmeye çalışan bir adam
 • 1:02 - 1:05
  desenden bağımsız müzik yapma
  problemini çözüverdi.
 • 1:05 - 1:08
  İşte bugünün konuşma konusu bu.
 • 1:08 - 1:13
  Hatırlayın sonarda,
 • 1:13 - 1:16
  suda ses gönderen bir geminiz var
 • 1:16 - 1:18
  ve onu, yankısını dinliyor.
 • 1:18 - 1:21
  Ses azalıyor, yankılanıyor,
  azalıyor, geri yankılanıyor.
 • 1:21 - 1:24
  Sesin geri gelme zamanı ne kadar
  uzakta olduğunun göstergesi.
 • 1:24 - 1:27
  Eğer yüksek perdeden gelirse,
  nesne size doğru hareket ediyordur.
 • 1:27 - 1:30
  Daha düşük bir perdeden gelirse,
  nesne sizden uzaklaşıyordur.
 • 1:30 - 1:32
  Bu durumda mükemmel bir
  sonar sesi nasıl yapılır?
 • 1:32 - 1:37
  1960'larda John Costas diye biri,
 • 1:37 - 1:40
  donanmanın oldukça pahalı
  sonar sistemi üzerinde çalışıyordu.
 • 1:40 - 1:41
  Aygıt çalışmıyordu ve bu,
 • 1:41 - 1:44
  kullanılan sesin uygun
  olmayışından kaynaklanıyordu.
 • 1:44 - 1:46
  Daha çok buradakine benzer bir sesti.
 • 1:46 - 1:49
  Notalar gibi düşünebilirsiniz
 • 1:49 - 1:51
  ve işte.
 • 1:51 - 1:53
  (Müzik)
 • 1:53 - 1:56
  İşte kullandıkları sonar sesi:
  düşük bir cırıltı.
 • 1:56 - 1:58
  Gerçekten kötü bir ses olmuştu.
 • 1:58 - 2:01
  Neden? Çünkü kendisinin
  değişimleri gibi görünüyordu.
 • 2:01 - 2:03
  İlk iki nota arasındaki ilişki
 • 2:03 - 2:06
  sonraki iki arasındaki ile
  aynıydı ve benzeri.
 • 2:06 - 2:08
  Bu nedenle farklı bir
  sonar sesi tasarladılar:
 • 2:08 - 2:10
  rastgele görünen bir tane.
 • 2:10 - 2:13
  Rastgele dizilmiş noktalara
  benzer, ama değil.
 • 2:13 - 2:15
  Dikkatli bakarsanız, fark edersiniz:
 • 2:15 - 2:19
  aslında herhangi iki nokta çifti
  arasındaki ilişki farklıdır.
 • 2:19 - 2:21
  Hiçbir şey asla tekrar etmez.
 • 2:21 - 2:24
  İlk iki nota ve herhangi iki nota çifti
 • 2:24 - 2:26
  farklı bir ilişkiye sahipler.
 • 2:26 - 2:29
  İşte bu desenler hakkında
  bildiğimiz gerçek sıradışıdır.
 • 2:29 - 2:31
  John Costas bu desenlerin mucididir.
 • 2:31 - 2:34
  Bu, 2006'dan bir resim, ölümünden önce.
 • 2:34 - 2:37
  Donanma için çalışan sonar mühendisiydi.
 • 2:37 - 2:40
  Bu desenler hakkında düşünüyordu
 • 2:40 - 2:42
  ve elle 12 ölçüye kadar bulabildi -
 • 2:42 - 2:44
  12'ye 12.
 • 2:44 - 2:46
  Daha ileri gidemedi ve 12'den daha büyük
 • 2:46 - 2:48
  ölçülerde bulunmayabileceğini düşündü.
 • 2:48 - 2:50
  Böylece o zamanlar Kaliforniya'da
 • 2:50 - 2:53
  genç bir matematikçi olan
  ortadaki Solomon Golomb'a
 • 2:53 - 2:54
  bir mektup yazdı.
 • 2:54 - 2:56
  Zamanın en yetenekli ayrık matematikçisi
 • 2:56 - 2:59
  olarak Solomon Golomb görünüyordu.
 • 2:59 - 3:02
  John, Solomon'dan bu desenlerin gösterdiği
 • 3:02 - 3:04
  doğru referansları açıklamasını istedi.
 • 3:04 - 3:05
  Referans yoktu.
 • 3:05 - 3:07
  Daha önce kimse bir yineleme,
 • 3:07 - 3:10
  desensiz bir yapı düşünmemişti.
 • 3:10 - 3:13
  Solomon Golomb bütün yaz problemi düşündü
 • 3:13 - 3:16
  ve işte bu matematikçi,
  Evariste Galois'in matematiğine
 • 3:16 - 3:18
  bel bağladı.
 • 3:18 - 3:20
  Galois çok ünlü bir matematikçiydi.
 • 3:20 - 3:22
  Çok ünlüydü çünkü kendi adıyla anılan,
 • 3:22 - 3:25
  matematiğin bir dalını icat etti:
  Galois Alan Teorisi.
 • 3:25 - 3:29
  Bu, asal sayıların matematiğiydi.
 • 3:29 - 3:32
  Ayrıca ölüm sebebiyle de ünlü olmuştu.
 • 3:32 - 3:35
  Konu genç bir kadının onurunu korumaydı.
 • 3:35 - 3:39
  Bir düelloya davet edildi ve kabul etti.
 • 3:39 - 3:41
  Düellodan hemen önce
 • 3:41 - 3:43
  tüm matematiksel fikirlerini yazdı,
 • 3:43 - 3:45
  tüm arkadaşlarına gönderdi,
 • 3:45 - 3:46
  lütfen, lütfen diyerek -
 • 3:46 - 3:47
  bu 200 yıl önceydi -
 • 3:47 - 3:48
  lütfen, lütfen,
 • 3:48 - 3:51
  eninde sonunda bunların
  yayınlanacağını görün.
 • 3:51 - 3:54
  Düelloya girdi, vuruldu
  ve 20 yaşında öldü.
 • 3:54 - 3:57
  İnterneti, cep telefonlarını çalıştıran,
 • 3:57 - 4:01
  iletişimi sağlayan matematik, DVD'ler,
 • 4:01 - 4:04
  hepsi Evariste Galois'in buluşuydu,
 • 4:04 - 4:07
  20'sinde ölen bir matematikçi.
 • 4:07 - 4:09
  Bıraktığı mirastan bahsederken,
 • 4:09 - 4:11
  tabii ki matematiğinin
  nasıl kullanılacağını dahi
 • 4:11 - 4:12
  tahmin edemezdi.
 • 4:12 - 4:14
  Neyse ki matematiği
  nihayetinde yayımlandı.
 • 4:14 - 4:18
  Solomon Golomb desensiz bir
  yapı oluşturma problemini çözmek için
 • 4:18 - 4:20
  gerekli matematiğin tam da bu matematik
 • 4:20 - 4:23
  olduğunu fark etti.
 • 4:23 - 4:26
  Böylece asal sayılar teorisini
  kullanarak bu desenleri
 • 4:26 - 4:28
  üretebileceğini bir mektupla
  John'a bildirdi.
 • 4:28 - 4:34
  John gidip Donanmanın
  sonar problemini çözdü.
 • 4:34 - 4:37
  Peki neye benziyor bu desenler?
 • 4:37 - 4:39
  İşte size bir desen.
 • 4:39 - 4:43
  Bu 8'e 8 bir Costas dizisi.
 • 4:43 - 4:45
  Çok kolay bir yolla üretilir.
 • 4:45 - 4:49
  Bu problemi çözmek için
  ilkokul matematiği yeter.
 • 4:49 - 4:53
  Tekrarlı olarak 3 ile çarpmakla
  oluşturulur.
 • 4:53 - 4:58
  1, 3, 9, 27, 81, 243 ...
 • 4:58 - 5:01
  89'dan büyük asal bir sayıya
 • 5:01 - 5:02
  ulaştığımda,
 • 5:02 - 5:05
  tekrar azalana kadar 89'un
  katlarını çıkarıyorum.
 • 5:05 - 5:08
  Böylece 88'e 88 tüm alan dolacak.
 • 5:08 - 5:12
  Bu şekilde piyanoda 88 nota olacak.
 • 5:12 - 5:15
  Bugün dünyanın ilk desensiz
  piyano sonatının
 • 5:15 - 5:20
  dünya galasını yapacağız.
 • 5:20 - 5:23
  Tekrar müzik sorusuna dönelim.
 • 5:23 - 5:24
  Müziği güzel yapan nedir?
 • 5:24 - 5:26
  Şimdiye dek yazılmış
  en güzel eserlerden birini,
 • 5:26 - 5:28
  Beethoven'ın 5. Senfonisini düşünelim.
 • 5:28 - 5:32
  Meşhur "da na na na" motifi.
 • 5:32 - 5:34
  Bu motif senfonide yüzlerce kez geçiyor -
 • 5:34 - 5:37
  sırf ilk bölümde yüzlerce defa
 • 5:37 - 5:39
  ve diğer bölümlerde de aynı şekilde.
 • 5:39 - 5:41
  Dolayısıyla bu desenin varlığı
 • 5:41 - 5:43
  güzellik için çok önemlidir.
 • 5:43 - 5:47
  Eğer rastgele müziği rastgele notalardan
  oluşuyor diye düşünürsek
 • 5:47 - 5:51
  ve buradaki her nasılsa desenli bir tür
  Beethoven'ın 5. Senfonisi ise,
 • 5:51 - 5:53
  eğer tamamiyle desensiz müzik yazdıysak,
 • 5:53 - 5:54
  bu, çözüme yakın bir sonuç olacaktır.
 • 5:54 - 5:56
  Aslında müzik olma aralığının ucunda
 • 5:56 - 5:58
  bu desensiz yapılar olacaktır.
 • 5:58 - 6:02
  Önceden gördüğümüz bu müzik,
  dizekteki şu yıldızlar
 • 6:02 - 6:05
  rastgele olmaktan çok uzaktırlar.
 • 6:05 - 6:07
  Kusursuzca desensizdir.
 • 6:07 - 6:11
  Öyle görünüyor ki müzik bilimciler -
 • 6:11 - 6:13
  Arnold Schoenberg adında
  ünlü bir besteci -
 • 6:13 - 6:17
  bunu 1930'lar, 40'lar
  ve 50'lerde düşünmüşler.
 • 6:17 - 6:20
  Bir besteci olarak hedefi
  yapısal bütünlükten
 • 6:20 - 6:22
  uzak olacak müzik yapmaktı.
 • 6:22 - 6:25
  Buna uyumsuzluğun
  azat edilişi adını verdi.
 • 6:25 - 6:27
  Ses satırları denen bu yapıları oluşturdu.
 • 6:27 - 6:28
  Şuradaki bir ses satırıdır.
 • 6:28 - 6:30
  Bir Costas dizisine çok benziyor.
 • 6:30 - 6:34
  Maalesef Costas'ın, bu yapıları
  matematiksel olarak nasıl oluşturursunuz
 • 6:34 - 6:37
  sorusunu çözmesinden 10 yıl önce öldü.
 • 6:37 - 6:42
  Bugün mükemmel sesi
  dünya galasını duyacağız.
 • 6:42 - 6:46
  Bu bir 88'e 88 Costas dizisi,
 • 6:46 - 6:48
  piyanoda notalara eşlenmiş,
 • 6:48 - 6:52
  ritim için Golomb cetveli denen
  bir yapı kullanılarak çalınan,
 • 6:52 - 6:54
  yani her nota çiftinin
  başlama zamanı da farklıdır
 • 6:54 - 6:56
  anlamına geliyor.
 • 6:56 - 6:59
  Matematiksel olarak nerdeyse imkansız.
 • 6:59 - 7:01
  Aslında, nümerik olarak,
  oluşturması imkansız olacaktır.
 • 7:01 - 7:04
  200 yıl önce geliştirilen matematik
  yardımıyla -
 • 7:04 - 7:07
  yeni başka bir matematikçi
  ve bir mühendis sayesinde -
 • 7:07 - 7:10
  3 sayısı ile çarparak fiilen
  bunu besteleyebildik
 • 7:10 - 7:13
  ya da oluşturabildik.
 • 7:13 - 7:15
  Bu müziği duyduğunuzda amaç
 • 7:15 - 7:18
  güzel olmasının beklenmemesidir.
 • 7:18 - 7:22
  Dünyanın en çirkin müziği olmalıdır.
 • 7:22 - 7:26
  Aslında sadece bir matematikçinin
  yazabileceği müziktir.
 • 7:26 - 7:29
  Bu tür müziği dinliyorsanız
  sizden rica ediyorum:
 • 7:29 - 7:31
  Uğraşın ve biraz nakarat bulun.
 • 7:31 - 7:34
  Uğraşın ve hoşunuza gidecek
  bir şeyler bulun
 • 7:34 - 7:37
  ve sonra bulamayacağınız
  gerçeğiyle eğlenin.
 • 7:37 - 7:38
  Tamam?
 • 7:38 - 7:41
  Çok patırtı yapmadan, Michael Linville,
 • 7:41 - 7:44
  Yeni Dünya Senfonisinde
  oda müziğinin idarecisi,
 • 7:44 - 7:48
  mükemmel sesin dünya galasını sunacak.
 • 7:49 - 7:57
  (Müzik)
 • 9:35 - 9:37
  Teşekkürler.
 • 9:37 - 9:42
  (Alkışlar)
Title:
TEDxMIA - Scott Rickard - En çirkin müzik ve ardındaki güzel matematik
Description:

Scott Rickard, Golomb cetveli olarak bilinen matematiksel bir kavramı kullanarak tekrardan yoksun, mümkün olan en çirkin müzik parçasını yapmayı amaçladı. Bu konuşmada müzikal güzelliğin (ve tersinin) ardındaki matematiği anlatıyor.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
09:46

Turkish subtitles

Revisions