< Return to Video

TEDxMIA - Scott Rickard - Prekrásna matematika v pozadí najškaredšej hudby

 • 0:11 - 0:14
  Čo robí hudbu krásnou?
 • 0:14 - 0:16
  Nuž, väčšina muzikológov by tvrdila,
 • 0:16 - 0:19
  že kľúčovým aspektom krásy je opakovanie.
 • 0:19 - 0:22
  Myšlienka je taká, že vezmeme melódiu, motív a hudobný nápad,
 • 0:22 - 0:25
  zopakujeme to, vytvoríme očakávanie opakovania,
 • 0:25 - 0:28
  a potom to buď aj urobíme, alebo opakovanie narušíme.
 • 0:28 - 0:30
  A to je kľúčový komponent krásy.
 • 0:30 - 0:33
  Takže ak sú opakovanie a vzorce kľúčom ku kráse,
 • 0:33 - 0:36
  ako by potom znela absencia týchto vzorcov,
 • 0:36 - 0:37
  ak by sme zložili skladbu,
 • 0:37 - 0:41
  ktorá by neobsahovala akékoľvek opakovanie?
 • 0:41 - 0:43
  Je to vlastne zaujímavá matematická otázka.
 • 0:43 - 0:47
  Sme schopní zložiť skladbu bez opakovania?
 • 0:47 - 0:49
  Nie je to o nepravidelnosti. To by bolo ľahké.
 • 0:49 - 0:52
  Bez opakovaní – ukázalo sa, že je to nesmierne zložité
 • 0:52 - 0:54
  a jediným dôvodom, prečo to vlastne dokážeme urobiť,
 • 0:54 - 0:57
  je muž, ktorý pátral po ponorkách.
 • 0:57 - 0:59
  Ukázalo sa, že chlapík, ktorý sa snažil vyvinúť
 • 0:59 - 1:02
  najlepší sonarový impulz na svete,
 • 1:02 - 1:05
  vyriešil problém s písaním hudby bez vzorcov.
 • 1:05 - 1:08
  A to je aj téma dnešnej prednášky.
 • 1:08 - 1:13
  Čiže, predstavme si to na sonare.
 • 1:13 - 1:16
  Máme loď, ktorá vysiela do vody nejaký zvuk
 • 1:16 - 1:18
  a spätne ho počúva – ozvena.
 • 1:18 - 1:21
  Zvuk ide pod vodu, odrazí sa späť, ide pod vodu, odrazí sa späť.
 • 1:21 - 1:24
  Čas, ktorý uplynie pred návratom zvuku, vám prezradí, ako ďaleko je objekt.
 • 1:24 - 1:27
  Ak sa vráti vo vyššej tónine, znamená to, že objekt sa k vám približuje.
 • 1:27 - 1:30
  Ak sa vráti v nižšej tónine, tak sa vzďaľuje.
 • 1:30 - 1:32
  Ako by ste teda navrhli perfektný sonarový impulz?
 • 1:32 - 1:37
  Nuž, v 60. rokoch pracoval chlapík menom John Costas
 • 1:37 - 1:40
  na nesmierne drahom sonarovom systéme pre americké námorníctvo.
 • 1:40 - 1:42
  Nefungoval,
 • 1:42 - 1:44
  a to preto, že impulz, ktorý používali, nebol dostatočný.
 • 1:44 - 1:46
  Bol to impulz podobný tomuto,
 • 1:46 - 1:49
  tu si môžete predstaviť tóny,
 • 1:49 - 1:51
  a tu čas.
 • 1:51 - 1:53
  (Hudba)
 • 1:53 - 1:56
  Čiže toto bol sonarový impulz, ktorý používali: znižovanie tónov.
 • 1:56 - 1:58
  Ukázalo sa, že je to naozaj zlý impulz.
 • 1:58 - 2:01
  Prečo? Pretože sa sám sebe javil ako posuny.
 • 2:01 - 2:03
  Vzťah medzi prvými dvoma tónmi je rovnaký,
 • 2:03 - 2:06
  ako medzi druhými dvoma a tak ďalej.
 • 2:06 - 2:08
  Preto navrhol odlišný sonarový impulz,
 • 2:08 - 2:10
  ktorý vyzerá ako náhodný.
 • 2:10 - 2:13
  Vyzerá to ako náhodné usporiadanie bodiek, ale nie je.
 • 2:13 - 2:15
  Ak sa pozriete veľmi pozorne, môžete si všimnúť,
 • 2:15 - 2:19
  že vzťah medzi každým párom bodiek je iný.
 • 2:19 - 2:21
  Nič sa nikdy neopakuje.
 • 2:21 - 2:24
  Prvé dva tóny a každý ďalší pár tónov
 • 2:24 - 2:26
  majú odlišný vzťah.
 • 2:26 - 2:29
  Takže to, čo vieme o tomto vzorci je, že je neobyčajný.
 • 2:29 - 2:31
  Tento vzorec vymyslel John Costas.
 • 2:31 - 2:34
  Tu je fotka z roku 2006, krátko pred jeho smrťou.
 • 2:34 - 2:37
  Pracoval ako sonarový inžinier pre americké námorníctvo.
 • 2:37 - 2:40
  Rozmýšľal o týchto vzorcoch
 • 2:40 - 2:42
  a bez pomoci prístrojov ich dokázal vytvoriť do veľkosti 12 –
 • 2:42 - 2:44
  12X12.
 • 2:44 - 2:46
  Ďalej sa už nevedel posunúť, a preto si myslel,
 • 2:46 - 2:48
  že už väčšie ako 12 neexistujú.
 • 2:48 - 2:50
  Preto napísal list matematikovi v strede,
 • 2:50 - 2:53
  ktorý v tom čase pôsobil ako mladý matematik v Kalifornii,
 • 2:53 - 2:54
  Solomonovi Golombovi.
 • 2:54 - 2:56
  Ukázalo sa, že Solomon Golomb bol jedným
 • 2:56 - 2:59
  z najnadanejších diskrétnych matematikov našej doby.
 • 2:59 - 3:03
  John požiadal Solomona, aby mu pomohol nájsť odkaz, z ktorého
 • 3:03 - 3:04
  by sa dozvedel viac o týchto vzorcoch.
 • 3:04 - 3:05
  Žiadny odkaz neexistoval.
 • 3:05 - 3:07
  Nik sa predtým nezamýšľal nad
 • 3:07 - 3:10
  opakovaním, nad štruktúrou bez vzorcov.
 • 3:10 - 3:13
  Solom Golomb celé leto rozmýšľal o tomto probléme.
 • 3:13 - 3:16
  Spoľahol sa na výpočty tohto pána,
 • 3:16 - 3:18
  Evaristu Galoisa.
 • 3:18 - 3:20
  Galois je veľmi preslávený matematik.
 • 3:20 - 3:23
  Slávny je vďaka objaveniu celého odboru matematiky,
 • 3:23 - 3:25
  ktorý sa po ňom volá Galoisova teória polí.
 • 3:25 - 3:29
  Je to matematika prvočísel.
 • 3:29 - 3:32
  Taktiež je známy aj vďaka spôsobu svojho úmrtia.
 • 3:32 - 3:35
  Príbeh hovorí, že sa zastával cti mladej dámy.
 • 3:35 - 3:39
  Vyzvali ho na duel a on prijal.
 • 3:39 - 3:41
  A krátko pred duelom
 • 3:41 - 3:43
  zapísal všetky svoje matematické nápady,
 • 3:43 - 3:44
  poslal listy všetkým priateľom,
 • 3:44 - 3:46
  kde sa písalo: prosím, prosím, prosím –
 • 3:46 - 3:47
  bolo to pred 200 rokmi –
 • 3:47 - 3:48
  prosím, prosím, prosím,
 • 3:48 - 3:51
  postaraj sa o to, aby tieto veci boli raz publikované.
 • 3:51 - 3:54
  Potom šiel do duelu, postrelili ho a vo veku 20 rokov zomrel.
 • 3:54 - 3:57
  Výpočty, ktoré poháňajú vaše mobily, internet –
 • 3:57 - 4:01
  ktorý nám umožňuje komunikovať – i DVD prehrávače,
 • 4:01 - 4:04
  to všetko pochádza z nápadov Evaristu Galoisa,
 • 4:04 - 4:07
  matematika, ktorý zomrel ako 20-ročný.
 • 4:07 - 4:09
  Keď hovoríme o odkaze, ktorý zanechal,
 • 4:09 - 4:11
  samozrejme, nemohol nikdy tušiť,
 • 4:11 - 4:12
  ako sa jeho výpočty budú používať.
 • 4:12 - 4:14
  Našťastie, jeho myšlienky boli nakoniec publikované.
 • 4:14 - 4:17
  Solomon Golomb si uvedomil, že tieto výpočty boli
 • 4:17 - 4:20
  presne také, aké potreboval na vyriešenie problému,
 • 4:20 - 4:23
  ako vytvoriť štruktúru bez vzorcov.
 • 4:23 - 4:26
  Takže Johnovi poslal späť list, v ktorom písal, že
 • 4:26 - 4:28
  môže generovať tieto vzorce pomocou teórie prvočísel.
 • 4:28 - 4:34
  A John tak urobil a vyriešil problém so sonarom námorníctva.
 • 4:34 - 4:37
  Ako teda vyzerajú tieto vzorce?
 • 4:37 - 4:39
  Tu máme jeden.
 • 4:39 - 4:43
  Je to Costovo pole s veľkosťou 88X88.
 • 4:43 - 4:45
  Vygeneroval ho veľmi jednoducho.
 • 4:45 - 4:49
  Na vyriešenie problému stačí matematika zo základnej školy.
 • 4:49 - 4:53
  Pole je generované opakovaným násobením troma.
 • 4:53 - 4:58
  1, 3, 9, 27, 81, 243...
 • 4:58 - 5:01
  Keď sa dostaneme k väčšiemu [číslu], ktoré je väčšie ako 89
 • 5:01 - 5:02
  a je to prvočíslo,
 • 5:02 - 5:05
  budeme odpočítavať 89, až kým sa nedostaneme naspäť.
 • 5:05 - 5:08
  A toto nakoniec vyplní celú mriežku, 88X88.
 • 5:08 - 5:12
  A na klavíri máme náhodou 88 tónov.
 • 5:12 - 5:15
  Takže dnes budeme mať svetovú premiéru
 • 5:15 - 5:20
  úplne prvej klavírnej sonáty bez vzorcov.
 • 5:20 - 5:23
  Tak späť k otázke hudby.
 • 5:23 - 5:24
  Čo robí hudbu krásnou?
 • 5:24 - 5:26
  Zamyslime sa nad najkrajšou skladbou, ktorá bola kedy napísaná,
 • 5:26 - 5:28
  nad Beethovenovou Piatou symfóniou.
 • 5:28 - 5:32
  A nad známym motívom "da na na na".
 • 5:32 - 5:34
  Tento motív sa v symfónii mnohonásobne opakuje –
 • 5:34 - 5:37
  mnohokrát v prvej vete skladby
 • 5:37 - 5:39
  a rovnako aj v jej ďalších vetách.
 • 5:39 - 5:41
  Čiže toto opakovanie, vytvorenie tohto opakovania,
 • 5:41 - 5:43
  je veľmi dôležité pre krásu.
 • 5:43 - 5:48
  Ak rozmýšľame o náhodnej hudbe, ako keby to boli len náhodné tóny tu
 • 5:48 - 5:51
  a tu by bola Piata symfónia v akomsi vzorci,
 • 5:51 - 5:53
  ak by sme napísali hudbu úplne bez vzorcov,
 • 5:53 - 5:54
  bola by celkom na chvoste.
 • 5:54 - 5:56
  V skutočnosti, koniec chvosta hudby
 • 5:56 - 5:58
  by boli tieto štruktúry bez vzorcov.
 • 5:58 - 6:02
  Táto hudba, ktorú sme videli pred tým, tie hviezdičky na mriežke,
 • 6:02 - 6:05
  je veľmi, veľmi, veľmi ďaleko od náhodnej.
 • 6:05 - 6:07
  Je absolútne bez vzorcov.
 • 6:07 - 6:11
  Ukázalo sa, že muzikológovia –
 • 6:11 - 6:13
  slávny skladateľ Arnold Schoenberg –
 • 6:13 - 6:17
  sa nad tým zamýšľal v 30., 40. a 50. rokoch.
 • 6:17 - 6:20
  Jeho cieľom ako skladateľa bolo napísať skladbu,
 • 6:20 - 6:22
  ktorá by oslobodila hudbu od celistvej štruktúry.
 • 6:22 - 6:25
  Nazval to emancipácia disonancie (oslobodenie nesúzvuku).
 • 6:25 - 6:27
  Vytvoril tieto štruktúry s názvom tónové rady.
 • 6:27 - 6:28
  Toto je tretí tónový rad.
 • 6:28 - 6:30
  Znie to skoro ako Costasovo pole.
 • 6:30 - 6:34
  Naneštastie zomrel 10 rokov pred tým, než Costas vyriešil problém,
 • 6:34 - 6:37
  ako matematicky vytvoriť tieto štruktúry.
 • 6:37 - 6:42
  Dnes si vypočujeme svetovú premiéru perfektného impulzu.
 • 6:42 - 6:46
  Toto je Costasovo pole veľkosti 88X88,
 • 6:46 - 6:48
  zaznačené na tóny klavíra,
 • 6:48 - 6:52
  ktoré sa hrá použitím štruktúry nazvanej Golombovo pravítko rytmu,
 • 6:52 - 6:54
  čo znamená, že každý počiatočný čas každého páru tónov
 • 6:54 - 6:56
  je tiež vždy iný.
 • 6:56 - 6:59
  Je to matematicky takmer nemožné.
 • 6:59 - 7:01
  Vlastne, výpočtovo, by bolo nemožné vytvoriť to.
 • 7:01 - 7:04
  Vďaka výpočtom, ktoré boli urobené pred 200 rokmi –
 • 7:04 - 7:07
  vďaka ďalšiemu matematikovi a inžinierovi z dnešnej doby –
 • 7:07 - 7:10
  sme schopní toto skomponovať, alebo to vytvoriť,
 • 7:10 - 7:13
  použitím násobenia číslom 3.
 • 7:13 - 7:15
  Účelom tejto skladby
 • 7:15 - 7:18
  nie je byť krásnou.
 • 7:18 - 7:22
  Mala by to byť tá najškaredšia skladba sveta.
 • 7:22 - 7:26
  V skutočnosti je to skladba, ktorú dokáže napísať len matematik.
 • 7:26 - 7:29
  Chcem vás požiadať, aby ste počas počúvania tejto skladby
 • 7:29 - 7:31
  skúsili nájsť nejaké opakovanie.
 • 7:31 - 7:34
  Snažte sa nájsť niečo, čo sa vám bude páčiť,
 • 7:34 - 7:37
  a potom si vychutnajte fakt, že to nenájdete.
 • 7:37 - 7:38
  Dobre?
 • 7:38 - 7:41
  Takže bez ďalších okolkov, Michael Linville,
 • 7:41 - 7:44
  riaditeľ komornej hudby v New World Symphony,
 • 7:44 - 7:48
  vám predstaví svetovú premiéru perfektného impulzu.
 • 7:49 - 7:57
  (Hudba)
 • 9:35 - 9:37
  Ďakujem.
 • 9:37 - 9:42
  (Potlesk)
Title:
TEDxMIA - Scott Rickard - Prekrásna matematika v pozadí najškaredšej hudby
Description:

Scott Rickard sa pokúsil vytvoriť najškaredšiu možnú skladbu, úplne bez opakovaní, použitím matematického konceptu, ktorý je známy ako Golombovo pravítko. Vo svojej prednáške prezentuje matematiku v pozadí hudobnej krásy (a v jej opaku).

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
09:46

Slovak subtitles

Revisions