< Return to Video

Richard Serra: Tools & Strategies | "Exclusive" | Art21

 • 0:20 - 0:24
  כשרק התחלתי, היה לי מאד חשוב
 • 0:24 - 0:25
  לעסוק בתהליך עצמו.
 • 0:25 - 0:27
  מה שעשיתי הוא כתבתי רשימה של פעלים-
 • 0:27 - 0:29
  לגלגל, לקפל, לחתןך,
 • 0:29 - 0:31
  לתלות, לסובב. וכיוצא בזה.
 • 0:31 - 0:35
  אז העמדתי עבודות מול רשימת הפעלים
 • 0:35 - 0:38
  פיזית, בחלל.
 • 0:43 - 0:45
  כך, מה שקורה כשאתה עושה את זה
 • 0:45 - 0:48
  אתה לא נהיה מעורב עם הפסיכולוגיה של מה אתה עושה,
 • 0:48 - 0:53
  ואתה לא נהיה מעורב עם התוצאה הסופית שתתקבל.
 • 0:54 - 0:57
  כך, זה פשוט נותן אפשרות להמשיך לעבוד,
 • 0:57 - 1:00
  עם החומר ביחס לתנועת הגוף,
 • 1:00 - 1:01
  ביחס לעשיה,
 • 1:01 - 1:05
  ומנתק אותך מהרעיון של מטאפורה,
 • 1:05 - 1:08
  או כל רעיון של דימוי פשוט.
 • 1:25 - 1:27
  לדעתי מה שאמנים עושים זה
 • 1:27 - 1:30
  הם ממציאים אסטרטגיות המאפשרות לעצמם להתבונן
 • 1:30 - 1:33
  בדרך שלא התבוננו מקודם
 • 1:33 - 1:35
  כדי להרחיב את הראיה שלהם.
 • 1:35 - 1:36
  אמנים שונים עושים זאת בדרכים שונות:
 • 1:36 - 1:38
  סזאן עשה את זה בדרכו,
 • 1:38 - 1:40
  פולוק, כמובן, עשה את זה בדרכו
 • 1:40 - 1:42
  על-ידי טפטוף כלפי מטה במישור האופקי.
 • 1:42 - 1:43
  אבל אני חושב שמה מענין לגבי אמנים הוא
 • 1:43 - 1:48
  שהם כל הזמן מוצאים דרך ליידע את עצמם
 • 1:48 - 1:52
  על ידי המצאת כלים, טכניקות או תהליכים
 • 1:52 - 1:55
  שמאפשרים להם לתת לחומר להתבטא
 • 1:55 - 1:59
  בשונה מדרכי חשיבה סטנדרטית
 • 1:59 - 2:01
  או חשיבה אקדמית.
 • 2:01 - 2:04
  האליפסות האלה נוצרו רק בזכות
 • 2:04 - 2:07
  העובדה שהמצאנו גלגל שיצור אותן
 • 2:07 - 2:09
  בכדי להבין מה אנחנו עושים.
 • 2:09 - 2:12
  למרות שזו המצאה קטנה
 • 2:12 - 2:14
  מבחינה מסוימת, היא ראשונה
 • 2:14 - 2:16
  בהיסטוריה של יצירת צורות.
 • 2:16 - 2:18
  אנחנו לא משרטטים את הצד החיצונ י של העבודה
 • 2:18 - 2:20
  כמו של אגס או סופגניה.
 • 2:20 - 2:22
  אנחנו מנסים להבין
 • 2:22 - 2:25
  איך הנפח הפנימי יוקף.
 • 2:25 - 2:28
  עשינו גלגל להבין זאת
 • 2:28 - 2:30
  והגלגל קובע את הקליפה החיצונית.
 • 2:30 - 2:34
  זו עבודה מבפנים, החוצה.
 • 2:36 - 2:39
  לדעתי כל אחד מנסה כל הזמן להמציא דרכים
 • 2:39 - 2:41
  להתבונן במה שעושים
 • 2:41 - 2:43
  מבלי להנעל על האופן שבו
 • 2:43 - 2:46
  הדברים נעשו מקודם.
 • 2:47 - 2:49
  אני צריך להמציא אסטרטגיות חדשות
 • Not Synced
  בכדי לא לחזור למה שעולה אוטומטית.
Title:
Richard Serra: Tools & Strategies | "Exclusive" | Art21
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Art21
Project:
"Extended Play" series
Duration:
03:14

Hebrew subtitles

Revisions Compare revisions