Return to Video

ERB - Thomas Edison vs. Nikola Tesla

 • 0:10 - 0:11
  bước lên đây
 • 0:11 - 0:12
  mày sẽ sốc
 • 0:12 - 0:13
  khi tao xiên và chích điện
 • 0:13 - 0:14
  tao sẽ "xé" phong cách của mày
 • 0:14 - 0:15
  và cho vào "danh sách bệnh nhân" của tao
 • 0:15 - 0:16
  khi mày còn đang bận
 • 0:16 - 0:17
  đào mương
 • 0:17 - 0:18
  và đốt cầu
 • 0:18 - 0:19
  tao đã cho ra thêm phát minh
 • 0:19 - 0:20
  làm giàu
 • 0:20 - 0:21
  thế nên về với chim bồ câu của mày đi
 • 0:21 - 0:22
  mày là 1 thằng mọt
 • 0:22 - 0:23
  bị bệnh rối loạn (OCD)
 • 0:23 - 0:24
  mày chưa bao giờ quan hệ
 • 0:24 - 0:26
  nhưng chắc rằng mày đã bị tao "thông"
 • 0:26 - 0:27
  tao sẽ dập mày, Tesla
 • 0:27 - 0:28
  không nhẹ nhàng đâu
 • 0:28 - 0:30
  tao không thay đổi nhịp rap
 • 0:30 - 0:32
  tao chửi thằng mày luôn
 • 0:32 - 0:34
  tao thấy 1 vũ trụ với năng lượng vô biên
 • 0:34 - 0:35
  nhưng không có sự đe dọa
 • 0:35 - 0:36
  từ kẻ địch này
 • 0:36 - 0:38
  nên mày có thể gọi tao là Tesla
 • 0:38 - 0:38
  Nikola
 • 0:38 - 0:39
  đập zai
 • 0:39 - 0:41
  giảng dạy trong lĩnh vực điện
 • 0:41 - 0:42
  cái này sẽ có trong bài kiểm tra
 • 0:42 - 0:43
  nên thành thật
 • 0:43 - 0:44
  với những kẻ cắp
 • 0:44 - 0:45
  và cho cả thế giới biết
 • 0:45 - 0:46
  những gì người Serbi làm
 • 0:46 - 0:48
  cho "thầy phù thủy Menlo Park"
 • 0:48 - 0:49
  lịch sử đang được viết lại
 • 0:49 - 0:51
  và tao đã chứng nhận
  (reddit là tên mạng XH Mỹ)
 • 0:51 - 0:52
  phát minh khá nhất của mày
 • 0:52 - 0:53
  là cách để ăn cắp
 • 0:53 - 0:54
  sự thật mất lòng
 • 0:54 - 0:55
  mày vừa nghèo vừa hết thời
 • 0:55 - 0:56
  đừng để í đến
 • 0:56 - 0:56
  những tầm nhìn của mày
 • 0:56 - 0:58
  nếu nó không sinh lời
 • 0:58 - 0:58
  tao quản lý kinh doanh
 • 0:58 - 0:59
  hiểu chưa
 • 0:59 - 1:00
  những thứ mày không thể làm
 • 1:00 - 1:01
  quá chất
 • 1:01 - 1:03
  đến nỗi tao làm New Jersey nổi tiếng
 • 1:03 - 1:04
  tao đang rap trên bản thu do tao sáng chế
 • 1:04 - 1:06
  mày bị lừa rồi tao nói thật
 • 1:06 - 1:07
  và cá với mày 50 nghìn đô-la
 • 1:07 - 1:08
  rằng mày sẽ không thể quên
 • 1:08 - 1:09
  không có tao
 • 1:09 - 1:10
  thì đây là những gì
 • 1:10 - 1:11
  trận đấu này diễn ra
 • 1:11 - 1:12
  không đèn
 • 1:12 - 1:13
  không máy quay
 • 1:13 - 1:13
  không tiếng
 • 1:13 - 1:14
  thấy chưa ?
 • 1:14 - 1:15
  thằng đần
 • 1:15 - 1:16
  mày nghĩ mày có thể
 • 1:16 - 1:17
  xúc phạm tao như thế sao ?
 • 1:17 - 1:18
  mày không thể thừa kế thành quả của tao
 • 1:18 - 1:19
  với đầu óc tham lam nhỏ bé của mày
 • 1:19 - 1:20
  những gì trong tao
 • 1:20 - 1:22
  đã vượt xa thời đại
 • 1:22 - 1:23
  mày không ăn cắp của tao
 • 1:23 - 1:25
  mày ăn cắp tao khỏi nhân loại
  (Thomas đẩy Nikola vào chỗ chết)
 • 1:25 - 1:27
  đây là sự chuyển tải của sự thật
 • 1:27 - 1:28
  và nó là 1 sự thật phũ phàng
 • 1:28 - 1:29
  giữa nhà băng và mày
 • 1:29 - 1:30
  và nếu mọi người biết
 • 1:30 - 1:32
  mày cản tao cung cấp năng lượng miễn phí
 • 1:32 - 1:33
  họ sẽ nguyền rủa
 • 1:33 - 1:35
  công ty Con-Edison vì mọi lợi ích
 • 1:35 - 1:36
  ai thắng ?
 • 1:36 - 1:38
  ai tiếp ?
 • 1:38 - 1:40
  Fix by Reizouko
Title:
ERB - Thomas Edison vs. Nikola Tesla
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Epic Rap Battles of History
Project:
ERB Season 2 - Part 3
Duration:
02:04

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions