Return to Video

Умножение на десетична дроб със степен на 10

 • 0:01 - 0:08
  Една пощенска марка струва 44 цента. Колко струват 1000 марки?
 • 0:08 - 0:10
  Има няколко начина да се направи – аз ще направя два,
 • 0:10 - 0:12
  просто за да ти покажа как става.
 • 0:12 - 0:15
  Единият е по-бърз, но искам да разбереш как работи.
 • 0:15 - 0:18
  И след това ще потвърдим, че всъщност ни дава правилния отговор,
 • 0:18 - 0:22
  като използваме, може би по-традиционния начин за умножение на десетични дроби.
 • 0:22 - 0:27
  Така, започваме с 44 цента. Просто ще напиша 0,44.
 • 0:27 - 0:31
  Това е за една марка. Ще го напиша така.
 • 0:31 - 0:33
  Колко ще струват 10 марки?
 • 0:33 - 0:37
  Ако 1 марка струва 0,44 долара, тогава за 10 марки,
 • 0:37 - 0:40
  можем да преместим десетичната запетая една позиция надясно,
 • 0:40 - 0:44
  и ще получим – сега, след като тази 0 не ни трябва,
 • 0:44 - 0:47
  ще получим 4,4 долара.
 • 0:47 - 0:52
  Или ако искаш да сме още по-точни, ще бъде 4 долара и 40 цента (4,40 долара).
 • 0:52 - 0:56
  Какво става, ако искаме 100 марки?
 • 0:56 - 0:58
  Ще приложим същата логика.
 • 0:58 - 1:01
  Сега имаме 10 пъти повече, затова ще преместим десетичната запетая
 • 1:01 - 1:03
  още една позиция надясно.
 • 1:03 - 1:07
  И така, 100 марки ще струват 44 долара.
 • 1:07 - 1:09
  Би трябвало да виждаш логиката.
 • 1:09 - 1:14
  Ако една марка е 44 стотни от долара, тогава
 • 1:14 - 1:19
  100 марки ще бъдат 44 стотни от 100 долара или 44 долара.
 • 1:19 - 1:21
  Или можеш да мислиш за това като че
 • 1:21 - 1:23
  сме преместили десетичната запетая с една позиция.
 • 1:23 - 1:26
  Така че ако искаме 1000 марки,
 • 1:26 - 1:28
  можем да преместим десетичната запетая още веднъж надясно.
 • 1:28 - 1:31
  Да преместим десетичната запетая надясно е все едно да умножим по десет.
 • 1:31 - 1:35
  Тогава ще ни струва 440 долара.
 • 1:35 - 1:41
  Сега можем да поставим още една нула след запетаята, за да покажем, че няма центове.
 • 1:41 - 1:44
  Така че ако искаме да го направим много бързо, можем да започнем с 44 цента,
 • 1:44 - 1:48
  и да си кажем: "Виж, не умножавам по десет. Не умножавам и по сто.
 • 1:48 - 1:53
  Умножавам по хиляда. Трябва да поставя още една нула накрая."
 • 1:53 - 1:59
  И ще преместим десетичната запетая оттук, тук.
 • 1:59 - 2:05
  Просто сме умножили това 10 по 10 по 10 пъти, което е 1000.
 • 2:05 - 2:10
  И така, това става 440 долара.
 • 2:10 - 2:15
  Сега нека потвърдим, че това работи точно така, както и традиционният метод,
 • 2:15 - 2:17
  по който умножаваме десетични дроби.
 • 2:17 - 2:25
  Ако имаме 1000 по 0,44 (44 цента),
 • 2:25 - 2:33
  започваме оттук – 4 по 0 е 0, 4 по 0 е 0, 4 по 0 е 0, 4 по 1 е 4.
 • 2:33 - 2:36
  Или пък можем да кажем, че това е 4 по 1000.
 • 2:36 - 2:40
  След това ще го направим още веднъж – добавям 0 в края.
 • 2:40 - 2:48
  Отново ще имаме 4 по 0 е 0, 4 по 0 е 0, 4 по 0 е 0, 4 по 1 е 4.
 • 2:48 - 2:51
  Или просто сметнахме 4 по 1000. Това е 4000,
 • 2:51 - 2:54
  ако не включваме тази нула, която добавихме в началото,
 • 2:54 - 2:57
  защото отиваме една позиция наляво.
 • 2:57 - 3:01
  И това е всичко. Изобщо не съм мислил за десетичните запетаи все още.
 • 3:01 - 3:06
  Сега просто видяхме нещата като 1000 по 44. Игнорирах запетаите.
 • 3:06 - 3:08
  Така че ако беше 1000 по 44,
 • 3:08 - 3:13
  щяхме да получим: 0 плюс 0 е 0, 0 плюс 0 е 0, 0 плюс 0 е 0,
 • 3:13 - 3:17
  4 плюс 0 е 4, и 4 плюс нищо е 4.
 • 3:17 - 3:19
  И ако игнорираме десетичната запетая, в това има доста логика,
 • 3:19 - 3:24
  защото 1000 по 4 е 4000, а 1000 по 40 е 40 000.
 • 3:24 - 3:26
  Така че ще получим 44 000.
 • 3:26 - 3:31
  Но това не е 44. Това са 44 стотни.
 • 3:31 - 3:34
  Имаме две цифри след десетичната запетая.
 • 3:34 - 3:38
  Затова ни трябват две цифри след, или отдясно на, десетичната запетая в нашия отговор.
 • 3:38 - 3:41
  Така една, две. Точно тук.
 • 3:41 - 3:46
  Така че отново – получихме 440 долара за 1000 марки.
Title:
Умножение на десетична дроб със степен на 10
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:47

Bulgarian subtitles

Revisions