< Return to Video

Hvordan forurensning endrer havets kjemi | Triona McGrath | TEDxFulbrightDublin

 • 0:23 - 0:27
  Tenker du noen gang på hvor viktige
  havene er i hverdagen vår?
 • 0:29 - 0:32
  Havene dekker to tredjedeler
  av planeten vår.
 • 0:32 - 0:35
  De sørger for halvparten av
  oksygenet vi puster.
 • 0:35 - 0:37
  De justerer klimaet vårt.
 • 0:37 - 0:41
  Og de sørger for arbeid og medisin og mat
 • 0:41 - 0:46
  inkludert 20% av proteinet som må
  til for å føde hele jordens befolkning.
 • 0:47 - 0:50
  Før trodde folk at havene var så enorme
 • 0:50 - 0:52
  at de ikke kunne påvirkes
  av menneskelig aktivitet.
 • 0:54 - 0:57
  Vel, i dag skal jeg fortelle dere om
  en alvorlig virkelighet
 • 0:57 - 1:02
  som endrer havene våre,
  kalt forsuring av hav,
 • 1:02 - 1:04
  eller klimaendringens onde tvilling.
 • 1:06 - 1:12
  Visste du at havene har absorbert 25%
  av alt det karbondioksidet
 • 1:12 - 1:14
  som vi har sluppet ut i atmosfæren?
 • 1:14 - 1:18
  Nå er dette bare enda en
  fantastisk tjeneste havene tilbyr,
 • 1:18 - 1:21
  siden karbondioksid
  er en av drivhusgassene
 • 1:21 - 1:23
  som fører til klimaendringer.
 • 1:24 - 1:28
  Men ettersom vi fortsetter
  å pumpe mer og mer og mer
 • 1:28 - 1:30
  karbondioksid ut i atmosfæren
 • 1:30 - 1:33
  så blir mer av det løst opp i havene.
 • 1:33 - 1:36
  Og det er dette som endrer havets kjemi.
 • 1:38 - 1:40
  Når karbondioksid oppløses i sjøvann
 • 1:40 - 1:42
  skjer det en rekke kjemiske reaksjoner.
 • 1:43 - 1:44
  Heldigvis for dere
 • 1:44 - 1:47
  har jeg ikke tid til å gå inn
  i detaljene i kjemien i dag.
 • 1:48 - 1:51
  Men jeg kan fortelle dere
  at når mer karbondioksid tas opp i havet
 • 1:51 - 1:53
  går pH i sjøvannet ned.
 • 1:54 - 1:58
  Og dette betyr kort sagt at det blir
  en økning i havets surhetsgrad.
 • 1:59 - 2:03
  Hele denne prosessen kalles havforsuring.
 • 2:03 - 2:06
  Det foregår
  parallelt med klimaendringer.
 • 2:08 - 2:12
  Forskere har overvåket
  havforsuring i mer enn to tiår.
 • 2:12 - 2:15
  Denne figuren viser en viktig
  tidsserie fra Hawaii,
 • 2:15 - 2:20
  den øverste linjen viser en jevn økning
  av konsentrasjonen av karbondioksid,
 • 2:20 - 2:23
  eller CO2-gass, i atmosfæren.
 • 2:23 - 2:26
  Og dette er et direkte resultat
  av menneskelig aktivitet.
 • 2:27 - 2:31
  Linjen under viser økning i
  konsentrasjon av karbondioksid
 • 2:31 - 2:34
  løst i overflaten av havet,
 • 2:34 - 2:37
  som du kan se øker i samme tempo
 • 2:37 - 2:41
  som karbondioksid i atmosfæren
  helt siden målingene begynte.
 • 2:42 - 2:45
  Den nederste linjen viser
  endringen i kjemi.
 • 2:45 - 2:48
  Ettersom mer karbondioksid
  har blitt tatt opp i havet,
 • 2:48 - 2:50
  har pH i sjøvannet gått ned,
 • 2:51 - 2:55
  hvilket betyr at det har vært
  en økning i havets surhetsgrad.
 • 2:57 - 3:01
  Også i Irland overvåker
  forskere havforsuring -
 • 3:01 - 3:04
  forskere ved
  Marine Institute og NUI Galway.
 • 3:04 - 3:08
  Også vi ser forsuring i samme tempo
 • 3:08 - 3:11
  som disse hovedstasjonene for
  havtidsserier rundt om i verden.
 • 3:11 - 3:14
  Så det skjer rett ved dørstokken vår.
 • 3:16 - 3:19
  Jeg vil gi dere et eksempel på
  hvordan vi samler inn dataene våre
 • 3:19 - 3:21
  for å overvåke et hav i endring.
 • 3:22 - 3:25
  Vi samler inn mange av
  prøvene våre midt på vinteren.
 • 3:25 - 3:28
  Som du kan tenke deg i Nordatlanteren
 • 3:28 - 3:30
  blir vi møtt med skikkelig ruskevær
 • 3:30 - 3:33
  - så ikke noe for de av dere
  som blir litt sjøsyke,
 • 3:33 - 3:36
  men vi får inn noen
  veldig verdifulle data.
 • 3:37 - 3:40
  Vi senker dette instrumentet
  ned fra siden av skipet,
 • 3:40 - 3:42
  og det er sensorer
  som er festet på bunnen
 • 3:42 - 3:45
  som kan gi oss informasjon
  om det omliggende vannet,
 • 3:45 - 3:47
  som temperatur eller oppløst oksygen.
 • 3:48 - 3:52
  Også kan vi ta sjøvannsprøver
  i disse store flaskene.
 • 3:52 - 3:55
  Så vi starter på bunnen,
  som kan være over 4 kilometer ned,
 • 3:55 - 3:57
  rett utenfor kontinentalsokkelen vår,
 • 3:57 - 4:01
  og vi tar prøver ved
  jevne intervaller, helt opp til overflaten.
 • 4:02 - 4:04
  Vi tar sjøvannet opp på dekk,
 • 4:04 - 4:06
  der vi enten kan analysere det på båten
 • 4:06 - 4:10
  eller på laboratoriet for de
  ulike kjemiske parameterne.
 • 4:11 - 4:13
  Men hvorfor bry oss?
 • 4:14 - 4:18
  Hvordan kommer havforsuring
  til å påvirke oss alle?
 • 4:20 - 4:23
  Vel, her er de skremmende fakta.
 • 4:24 - 4:29
  Det har allerede vært en økning
  i havets surhetsgrad på 26%
 • 4:30 - 4:34
  siden førindustriell tid, hvilket er
  direkte knyttet til menneskelig aktivitet.
 • 4:35 - 4:39
  Dersom vi ikke begynner å bremse
  utslippene av karbondioksid,
 • 4:40 - 4:46
  forventer vi en økning i
  havets surhetsgrad på 170%
 • 4:46 - 4:48
  ved slutten av dette århundre.
 • 4:49 - 4:52
  Dette er i løpet av våre barns levealder.
 • 4:53 - 4:59
  Denne surgjøringshastigheten
  er 10 ganger raskere
 • 4:59 - 5:05
  enn noen forsuring av våre hav
  på mer enn 55 millioner år.
 • 5:06 - 5:11
  Så det marine livet vårt har
  aldri noen gang opplevd
 • 5:11 - 5:14
  en så hurtig endring.
 • 5:14 - 5:18
  Vi kan bokstavelig talt ikke vite
  hvordan det vil klare dette.
 • 5:19 - 5:24
  Det var en naturlig forsuringshendelse
  for millioner av år siden,
 • 5:24 - 5:28
  som var mye saktere enn det vi ser i dag.
 • 5:28 - 5:33
  Og denne sammenfaller med en
  masseutryddelse av mange marine arter.
 • 5:34 - 5:36
  Så er det det vi har i vente?
 • 5:37 - 5:38
  Vel, kanskje.
 • 5:39 - 5:42
  Studier viser at noen arter
  faktisk klarer seg veldig bra,
 • 5:42 - 5:45
  men mange responderer negativt.
 • 5:48 - 5:52
  En av de store bekymringene er
  at når havets surhetsgrad øker
 • 5:52 - 5:56
  så synker konsentrasjonen
  av karbonationer i sjøvann.
 • 5:57 - 6:00
  Disse ionene er rett og slett byggeklosser
 • 6:00 - 6:03
  for mange marine arter
  for å lage skjellene deres,
 • 6:04 - 6:08
  for eksempel krabber
  eller blåskjell, østers.
 • 6:09 - 6:11
  Et annet eksempel er koraller.
 • 6:11 - 6:14
  De trenger også disse
  karbonat-ionene i sjøvann
 • 6:14 - 6:18
  for å lage korallstrukturen deres
  for å kunne bygge korallrev.
 • 6:20 - 6:22
  Ettersom havets surhetsgrad øker
 • 6:22 - 6:25
  og konsentrasjonen
  av karbonat-ioner minker,
 • 6:26 - 6:30
  så vil disse artene i første omgang
  slite med å lage skjellene sine.
 • 6:31 - 6:34
  Og ved enda lavere nivåer så
  kan de faktisk begynne å gå i oppløsning.
 • 6:36 - 6:39
  Her er en pteropod,
  den er kalt en sjøsommerfugl.
 • 6:40 - 6:43
  Og den er en viktig kilde til mat
  i havet for mange arter,
 • 6:43 - 6:46
  fra krill til laks og
  helt opp til hvaler.
 • 6:48 - 6:51
  Skjellet til pteropoden ble
  plassert i sjøvann
 • 6:51 - 6:55
  som holdt en pH lik den vi forventer
  ved slutten av dette århundret.
 • 6:57 - 7:02
  Etter bare 45 dager ved
  denne veldig realistiske pHen,
 • 7:02 - 7:06
  kan du se at skjellet omtrent
  har gått i fullstendig oppløsning.
 • 7:08 - 7:12
  Så havforsuring kan virke rett
  opp gjennom næringskjeden
 • 7:13 - 7:15
  og helt opp på middagstallerkenen vår.
 • 7:15 - 7:19
  Jeg mener, hvem av dere
  her liker skalldyr? Eller laks?
 • 7:19 - 7:21
  Eller andre fiskearter
 • 7:21 - 7:24
  der kilden til mat
  i havet kan bli påvirket?
 • 7:27 - 7:29
  Dette er kaldtvannskoraller.
 • 7:29 - 7:32
  Og visste dere at vi har
  kaldtvannskoraller i irske farvann,
 • 7:32 - 7:34
  rett utenfor kontinentalsokkelen vår?
 • 7:35 - 7:39
  Og de er svært artsrike, inkludert
  noen veldig viktige fiskekolonier.
 • 7:40 - 7:43
  Det finnes prognoser som sier
  at ved slutten av dette århundret
 • 7:44 - 7:49
  vil 70% av alle kjente
  kaldtvannskoraller i alle hav
 • 7:50 - 7:55
  være omsluttet av sjøvann som
  løser opp korallstrukturen deres.
 • 7:58 - 8:02
  Det siste eksempelet jeg har
  er disse friske tropiske korallene.
 • 8:03 - 8:07
  De ble plassert i sjøvann som har
  pH tilsvarende det vi forventer i 2100.
 • 8:09 - 8:14
  Etter seks måneder har korallene
  nesten gått fullstendig i oppløsning.
 • 8:16 - 8:18
  Korallrev er hjem
 • 8:18 - 8:25
  til 25% av alt marint liv i alle hav.
 • 8:25 - 8:27
  Alt marint liv.
 • 8:28 - 8:32
  Så du kan se:
  havforsuring er en global trussel.
 • 8:33 - 8:35
  Jeg har en åtte måneder gammel sønn.
 • 8:36 - 8:40
  Dersom vi ikke begynner
  å bremse dette nå,
 • 8:40 - 8:44
  så orker jeg ikke å tenke på hvordan
  havene våre vil se ut når han er voksen.
 • 8:46 - 8:48
  Vi kommer til å se forsuring.
 • 8:48 - 8:52
  Vi har allerede sluppet ut
  for mye karbondioksid til atmosfæren.
 • 8:53 - 8:56
  Men vi kan bremse dette.
 • 8:56 - 9:01
  Vi kan forhindre det verst
  tenkelige scenariet.
 • 9:01 - 9:03
  Den eneste måten å gjøre det på
 • 9:03 - 9:06
  er å redusere utslippene
  av karbondioksid.
 • 9:07 - 9:12
  Dette er viktig for både deg og meg,
  for industrien og for styresmakter.
 • 9:12 - 9:16
  Vi må jobbe sammen,
  bremse havforsuring
 • 9:16 - 9:19
  og så kan vi bremse global oppvarming
 • 9:19 - 9:22
  og bremse havforsuring
 • 9:22 - 9:26
  og hjelpe med å opprettholde
  et sunt hav og en sunn planet
 • 9:26 - 9:30
  for vår generasjon og for
  kommende generasjoner.
 • 9:32 - 9:36
  (Applaus)
Title:
Hvordan forurensning endrer havets kjemi | Triona McGrath | TEDxFulbrightDublin
Description:

Ettersom vi fortsetter å pumpe karbondioksid ut i atmosfæren, oppløses mer av det i havet, noe som fører til drastiske endringer i vannets kjemi. Triona McGrath forsker på denne prosessen, kjent som havforsuring, og i dette foredraget tar hun oss med på et dykk ned i en oseanografs verden. Lær mer om hvordan «klimaendringens onde tvilling» påvirker havet – og livet som er avhengig av det.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
09:45

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions