Return to Video

Tọa độ Descartes và Cartesian.

 • 0:01 - 0:04
  Đây là một bức ảnh của Rene Descartes
 • 0:04 - 0:06
  Một trong những bộ óc thiên tài
 • 0:06 - 0:08
  cả trong toán học lẫn triết học
 • 0:08 - 0:10
  Và tôi nghĩ bạn chuẩn bị thấy một chút xu hướng
 • 0:10 - 0:13
  đó là Triết gia giỏi cũng là những nhà toán học giỏi
 • 0:13 - 0:15
  và ngược lại
 • 0:15 - 0:17
  ông ta cũng như là đồng nghiệp của Galileo
 • 0:17 - 0:19
  Ông ta trẻ hơn 32 tuổi
 • 0:19 - 0:22
  Nhưng cũng mất ít lâu sau cái chết của Galileo
 • 0:22 - 0:23
  Người đàn ông này mất trẻ hơn
 • 0:23 - 0:25
  Galileo mãi đến khoảng 70 tuổi
 • 0:25 - 0:28
  Descartes mất lúc 54 tuổi
 • 0:28 - 0:31
  Và ông ta nổi tiếng nhất
 • 0:31 - 0:33
  với câu nói trên đây
 • 0:33 - 0:34
  một câu nói rất triết lí
 • 0:34 - 0:36
  "Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại"
 • 0:36 - 0:37
  nhưng tôi cũng muốn đưa vào,
 • 0:37 - 0:39
  câu nói này không liên quan đến đại số
 • 0:39 - 0:41
  nhưng tôi vẫn nghĩ đây là một câu nói khéo léo
 • 0:41 - 0:43
  Chắc chắn là ít được biết đến nhất
 • 0:43 - 0:44
  Chính câu này đây
 • 0:44 - 0:47
  và tôi thích nó vì nó rất thiết thực
 • 0:47 - 0:49
  nó sẽ làm bạn nhận ra đây là một người vĩ đại
 • 0:49 - 0:51
  một tượng đài triết học và toán học
 • 0:51 - 0:52
  vào cuối ngày,
 • 0:52 - 0:54
  họ cũng chỉ là con người.
 • 0:54 - 0:56
  và ông nói, "Cứ tiến lên.
 • 0:56 - 0:58
  Cứ tiến lên
 • 0:58 - 1:00
  Tôi đã mắc mọi sai lầm có thể phạm phải.
 • 1:00 - 1:02
  Nhưng tôi vẫn tiến lên."
 • 1:02 - 1:05
  Tôi nghĩ đây là một lời khuyên tốt về cuộc sống
 • 1:05 - 1:08
  Bây giờ ông ta đã làm được nhiều thứ
 • 1:08 - 1:09
  trong triết học và toán học
 • 1:09 - 1:11
  nhưng nguyên nhân tôi kể ra là
 • 1:11 - 1:13
  khi chúng ta học nền tảng của đại số
 • 1:13 - 1:16
  thì đây là người
 • 1:16 - 1:19
  chịu trách nhiệm lớn nhất cho mới quan hệ
 • 1:19 - 1:21
  mạnh mẽ giữ đại số và hình học
 • 1:21 - 1:23
  và nhìn xuống góc dưới này
 • 1:23 - 1:25
  bạn có Đại số
 • 1:25 - 1:26
  chúng ta cùng bàn bạc một chút
 • 1:26 - 1:28
  chúng ta có phương trình với các kí hiệu
 • 1:28 - 1:30
  và các kí hiệu là chủ yếu
 • 1:30 - 1:32
  ta có thể gán giá trị vào
 • 1:32 - 1:33
  nên bạn sẽ có những thứ như là
 • 1:33 - 1:38
  y = 2x -1
 • 1:38 - 1:39
  Nó cho ta thấy một mối quan hệ
 • 1:39 - 1:41
  giữa giá trị của x
 • 1:41 - 1:42
  và giá trị của y
 • 1:42 - 1:44
  ta cũng có thể tạo một bảng ở đây
 • 1:44 - 1:47
  và chọn một giá trị của x
 • 1:47 - 1:48
  và xem y sẽ nhận giá trị nào
 • 1:48 - 1:52
  Tôi có thể chọn một giá trị tùy ý của x
 • 1:52 - 1:53
  và tìm ra được giá trị của y
 • 1:53 - 1:55
  nhưng tôi sẽ chọn một giá trị rõ rằng.
 • 1:55 - 1:58
  và bài toán trở nên không quá phức tạp.
 • 1:58 - 1:59
  và ví dụ như,
 • 1:59 - 2:01
  nếu x bằng -2
 • 2:01 - 2:04
  thì y sẽ trở thành 2 * (-2) -1
 • 2:04 - 2:07
  2 nhân -2 rồi trừ cho 1
 • 2:07 - 2:10
  là bằng -4 -1
 • 2:10 - 2:12
  vậy là bằng -5
 • 2:12 - 2:15
  nễu x bằng -1
 • 2:15 - 2:20
  thì y sẽ trở thành 2 * (-1) -1
 • 2:20 - 2:22
  và sẽ bằng với
 • 2:22 - 2:25
  đây là -2 -1 là -3
 • 2:25 - 2:29
  nếu x=0
 • 2:29 - 2:33
  thì y sẽ bằng 2 * 0 -1
 • 2:33 - 2:36
  2 * 0 bằng 0 rồi -1 thì sẽ bằng -1
 • 2:36 - 2:37
  làm thêm một vài ví dụ nữa.
 • 2:37 - 2:38
  nếu x bằng 1
 • 2:38 - 2:39
  và tôi có thể chọn bất cứ
  giá trị nào.
 • 2:39 - 2:40
  Tôi vẫn có thể tính
  được
 • 2:40 - 2:42
  nếu x bằng âm căn 2
 • 2:42 - 2:45
  hay khi x bằng âm năm rưỡi
 • 2:45 - 2:48
  hay là (dương) 67
 • 2:48 - 2:49
  nhưng tôi chỉ chọn những
  con số này.
 • 2:49 - 2:51
  bởi vì nó là cho bài toán dễ dàng hơn nhiều
 • 2:51 - 2:53
  khi tôi cố tìm xem y sẽ ra như thế nào.
 • 2:53 - 2:54
  nhưng khi x bằng 1
 • 2:54 - 2:57
  y sẽ bằng 2 * 1 -1
 • 2:57 - 3:00
  2 * 1 bằng 2 trừ 1 bằng 1
 • 3:00 - 3:03
  và tôi sẽ làm thêm một cái nữa
 • 3:03 - 3:05
  bằng một màu mà tui chưa từng dùng.
 • 3:05 - 3:07
  hãy dùng màu tím.
 • 3:07 - 3:08
  nếu x bằng 2
 • 3:08 - 3:09
  thì y sẽ trở thành
 • 3:09 - 3:14
  2 * 2 -1 (bây giờ x bằng 2)
 • 3:14 - 3:17
  vậy thành 4 - 1, thì sẽ bằng với 3
 • 3:17 - 3:18
  nên đủ rỏ rằng chưa
 • 3:18 - 3:20
  tôi chỉ vừa ví dụ về mối quan hệ này.
 • 3:20 - 3:23
  Nhưng tôi nói đúng là nó miêu tả mối
  quan hệ chung
 • 3:23 - 3:25
  giữa biến y và biến x
 • 3:25 - 3:27
  và tôi vừa làm cho nó rõ ràng
  hơn một chút
 • 3:27 - 3:28
  tôi nói vậy là
 • 3:28 - 3:30
  nếu x là một trong những biến này
 • 3:30 - 3:31
  cho từng giá trị của x,
 • 3:31 - 3:34
  Thì giá trị tương ứng của y là gì?
 • 3:34 - 3:36
  và thứ mà Descartes nhận ra là
 • 3:36 - 3:37
  là bạn có thể hình dung nó.
 • 3:37 - 3:40
  và thứ bạn có thể hình dung là một điểm riêng biệt
 • 3:40 - 3:43
  nhưng nó cũng giúp bạn nói chung
 • 3:43 - 3:46
  có thể hình dung ra mối quan hệ này
 • 3:46 - 3:47
  vậy điều chủ yếu ông ấy đã làm là
 • 3:47 - 3:52
  xây dựng một thế giới với sự vô cùng trừu tượng
  của những chữ cái đại diện
 • 3:52 - 3:55
  và đó cũng có sự liên quan đến hình học
 • 3:55 - 3:58
  như là hình dạng, kích cỡ và góc.
 • 3:58 - 4:03
  và từ đây ta có cả thế giới hình học.
 • 4:03 - 4:05
  và rõ ràng đã có người trong lịch sử
 • 4:05 - 4:07
  hoặc nhiều người mà đã bị lãng quên
 • 4:07 - 4:09
  những người đã vô tình tìm ra điều này
 • 4:09 - 4:12
  Nhưng trước hệ tọa độ Descartes
  được nghĩ ra
 • 4:12 - 4:15
  Hình học được hiểu là
  hình học Eulidean
 • 4:15 - 4:16
  và đó chủ yếu là dạng hình học
 • 4:16 - 4:18
  mà bạn học trong lớp hình học.
 • 4:18 - 4:20
  trong lớp 8, lớp 9, lớp 10.
 • 4:20 - 4:23
  trong chương trình phổ thông truyền thống.
 • 4:23 - 4:24
  và dó là hình học về nghiên cứu
 • 4:24 - 4:29
  mối quan hệ giữa tam giác và các góc của chúng.
 • 4:29 - 4:31
  vfa mố quan hệ giữa các đường tròn.
 • 4:31 - 4:34
  và bạn có bán kính và sau đó có
  tam giác
 • 4:34 - 4:36
  nội tiếp đường tròn và tất cả các thức còn lại
 • 4:36 - 4:37
  Và ta sẽ đi sâu hơn
 • 4:37 - 4:40
  trong các video về hình học
 • 4:40 - 4:43
  Nhưng Descarts nói rằng, " Vâng, tôi nghĩ
  tôi có thể đại diện sự hình dung này
 • 4:43 - 4:47
  như cách mà Euclid đã nghiên cứu tam giác và đường tròn
 • 4:47 - 4:48
 • 4:48 - 4:51
 • 4:51 - 4:52
 • 4:52 - 4:54
 • 4:54 - 4:56
 • 4:56 - 4:58
 • 4:58 - 5:00
 • 5:00 - 5:01
 • 5:01 - 5:03
 • 5:03 - 5:05
 • 5:05 - 5:07
 • 5:07 - 5:08
 • 5:08 - 5:12
 • 5:12 - 5:14
 • 5:14 - 5:17
 • 5:17 - 5:18
 • 5:18 - 5:21
 • 5:21 - 5:23
 • 5:23 - 5:25
 • 5:25 - 5:27
 • 5:27 - 5:30
 • 5:30 - 5:33
 • 5:33 - 5:35
 • 5:35 - 5:38
 • 5:38 - 5:39
 • 5:39 - 5:40
 • 5:40 - 5:42
 • 5:42 - 5:44
 • 5:44 - 5:45
 • 5:45 - 5:47
 • 5:47 - 5:48
 • 5:48 - 5:51
 • 5:51 - 5:53
 • 5:53 - 5:56
 • 5:56 - 5:59
 • 5:59 - 6:02
 • 6:02 - 6:04
 • 6:04 - 6:07
 • 6:07 - 6:10
 • 6:10 - 6:16
 • 6:16 - 6:18
 • 6:18 - 6:19
 • 6:19 - 6:21
 • 6:21 - 6:24
 • 6:24 - 6:25
 • 6:25 - 6:27
 • 6:27 - 6:28
 • 6:28 - 6:30
 • 6:30 - 6:32
 • 6:32 - 6:34
 • 6:34 - 6:40
 • 6:40 - 6:42
 • 6:42 - 6:45
 • 6:45 - 6:48
 • 6:48 - 6:50
 • 6:50 - 6:52
 • 6:52 - 6:53
 • 6:53 - 6:55
 • 6:55 - 6:58
 • 6:58 - 7:01
 • 7:01 - 7:03
 • 7:03 - 7:04
 • 7:04 - 7:06
 • 7:06 - 7:07
 • 7:07 - 7:08
 • 7:08 - 7:09
 • 7:09 - 7:11
 • 7:11 - 7:13
 • 7:13 - 7:18
 • 7:18 - 7:20
 • 7:20 - 7:23
 • 7:23 - 7:25
 • 7:25 - 7:28
 • 7:28 - 7:30
 • 7:30 - 7:34
 • 7:34 - 7:36
 • 7:36 - 7:39
 • 7:39 - 7:42
 • 7:42 - 7:46
 • 7:46 - 7:49
 • 7:49 - 7:54
 • 7:54 - 7:56
 • 7:56 - 7:59
 • 7:59 - 8:03
 • 8:03 - 8:06
 • 8:06 - 8:09
 • 8:09 - 8:12
 • 8:12 - 8:14
 • 8:14 - 8:15
 • 8:15 - 8:18
 • 8:18 - 8:20
 • 8:20 - 8:22
 • 8:22 - 8:27
 • 8:27 - 8:30
 • 8:30 - 8:32
 • 8:32 - 8:33
 • 8:33 - 8:34
 • 8:34 - 8:37
 • 8:37 - 8:38
 • 8:38 - 8:42
 • 8:42 - 8:46
 • 8:46 - 8:48
 • 8:48 - 8:50
 • 8:50 - 8:53
 • 8:53 - 8:56
 • 8:56 - 8:57
 • 8:57 - 8:59
 • 8:59 - 9:04
 • 9:04 - 9:10
 • 9:10 - 9:12
 • 9:12 - 9:15
 • 9:15 - 9:21
 • 9:21 - 9:22
 • 9:22 - 9:25
 • 9:25 - 9:26
 • 9:26 - 9:28
 • 9:28 - 9:30
 • 9:30 - 9:31
 • 9:31 - 9:34
 • 9:34 - 9:36
 • 9:36 - 9:38
 • 9:38 - 9:44
 • 9:44 - 9:48
 • 9:48 - 9:51
 • 9:51 - 9:52
 • 9:52 - 9:54
 • 9:54 - 9:57
 • 9:57 - 9:59
 • 9:59 - 10:02
 • 10:02 - 10:03
 • 10:03 - 10:07
 • 10:07 - 10:09
 • 10:09 - 10:14
 • 10:14 - 10:16
 • 10:16 - 10:17
 • 10:17 - 10:22
 • 10:22 - 10:27
 • 10:27 - 10:31
 • 10:31 - 10:36
 • 10:36 - 10:38
 • 10:38 - 10:43
 • 10:43 - 10:45
 • 10:45 - 10:49
 • 10:49 - 10:50
 • 10:50 - 10:53
 • 10:53 - 10:56
 • 10:56 - 10:58
 • 10:58 - 11:00
 • 11:00 - 11:01
 • 11:01 - 11:02
 • 11:02 - 11:04
 • 11:04 - 11:07
 • 11:07 - 11:09
 • 11:09 - 11:11
 • 11:11 - 11:14
 • 11:14 - 11:16
 • 11:16 - 11:18
 • 11:18 - 11:22
Title:
Tọa độ Descartes và Cartesian.
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:22

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions