Return to Video

Descartes ve Kartezyen Koordinatlar

 • 0:01 - 0:04
  Buradaki Rene Descartes'ın resmi.
 • 0:04 - 0:08
  Hem matematik hem de felsefenin en büyük üstatlarından biridir.
 • 0:08 - 0:15
  Büyük filozofların aynı zamanda büyük matematikçi ve büyük matematikçilerin de aynı zamanda büyük filozof olması gözlemlenen bir trenddir.
 • 0:15 - 0:19
  Galile'yle yaklaşık aynı zamanda yaşamıştır, 32 yaş daha gençtir.
 • 0:19 - 0:22
  Ama Galile'den az sonra vefat etmiştir.
 • 0:22 - 0:23
  Genç yaşta vefat etmiştir.
 • 0:23 - 0:28
  Galile 70'li yaşlarındaydı, Descartes 54 yaşında öldü.
 • 0:28 - 0:33
  Popüler kültürde en çok şu, çok felsefi, sözleriyle tanınır.
 • 0:34 - 0:36
  "Düşünüyorum, öyleyse varım."
 • 0:36 - 0:41
  Cebirle ilgisi olmasa da güzel bir söz olduğu için, şu sözünü de videoya eklemek istedim.
 • 0:41 - 0:44
  Herhalde şuradaki en az bilinen sözüdür
 • 0:44 - 0:52
  Bu sözü beğenmemin nedeni, bu felsefe ve matematiğin temel taşı olan kişilerin de aslında sadece birer insan olduğunu göstermesidir.
 • 0:54 - 0:58
  Descartes şöyle demiş. "Denemeye devam edersiniz.
 • 0:58 - 1:02
  Yapılabilecek her türlü hatayı yaptım. Ama denemeye devam ettim."
 • 1:02 - 1:05
  Bunun çok iyi bir hayat tavsiyesi olduğunu düşünüyorum.
 • 1:05 - 1:09
  Felsefe ve matematikte çok önemli şeyler başardı.
 • 1:09 - 1:21
  Ama burada, cebirin temellerini atarken Descartes'tan söz etmemin sebebi, cebirle geometri arasında çok önemli bir bağlantıyı kuran kişi olmasıdır.
 • 1:21 - 1:24
  Sol tarafta cebir dünyası var.
 • 1:25 - 1:26
  Bu dünyayı biraz inceledik.
 • 1:26 - 1:31
  Simgeler içeren denklemler var ve bu simgeler değer alabiliyor.
 • 1:32 - 1:39
  Yani x ve y'nin bağıntısını belirten y eşittir 2 x eksi 1 gibi denklemler.
 • 1:42 - 1:44
  Burada bir tablo oluşturabiliriz.
 • 1:44 - 1:48
  x için değerler seçeriz ve y'nin alabileceği değerleri buluruz.
 • 1:48 - 1:53
  x için rastgele değerler seçerim ve y'nin değerlerini bulurum.
 • 1:53 - 1:57
  Kolay değerler seçeceğim ki, işlemler zorlaşmasın.
 • 1:58 - 2:03
  Örneğin x eksi 2 ise, y 2 çarpı eksi 2 eksi 1 olacak.
 • 2:04 - 2:08
  2 çarpı eksi 2 eksi 1 eşittir eksi 4 eksi 1, yani eksi 5.
 • 2:12 - 2:19
  x eksi 1 ise, y eşittir 2 çarpı eksi 1 eksi 1, eksi 2 eksi 1, yani eksi 3.
 • 2:25 - 2:30
  Eğer x 0 ise, y eşittir 2 çarpı 0 eksi 1.
 • 2:33 - 2:36
  2 çarpı 0 eşittir 0, eksi 1 eşittir eksi 1.
 • 2:36 - 2:37
  Birkaç tane daha bulayım.
 • 2:37 - 2:40
  x 1 ise, buraya herhangi bir değer koyabilirim.
 • 2:40 - 2:42
  x eksi karekök 2 olursa, y'nin ne olacağını sorabilirim.
 • 2:42 - 2:47
  Veya x eksi 5 bölü 2 olursa veya artı 6 bölü 7 olursa.
 • 2:47 - 2:52
  Ama bu sayıları seçtim ki, y'yi bulurken yapacağımız işlemler nispeten kolay olsun.
 • 2:53 - 2:56
  x 1 olduğunda, y eşittir 2 çarpı 1 eksi 1.
 • 2:57 - 3:00
  2 çarpı 1 eşittir 2, eksi 1 eşittir 1.
 • 3:00 - 3:04
  Bir tane daha bulalım.
 • 3:07 - 3:12
  x 2 ise, y eşittir 2 çarpı 2 eksi 1.
 • 3:14 - 3:17
  4 eksi 1 eşittir 3.
 • 3:17 - 3:19
  Evet, bu bağıntıya örnekler vermiş oldum.
 • 3:20 - 3:28
  Bunun, y değişkeni ve x değişkeni arasında genel bir ilişki tanımladığını anladım ve bu ilişkiyi daha somut bir şekilde göstermiş oldum.
 • 3:28 - 3:34
  x bu değişkenlerden biri olduğuna göre, bu x değerlerinden her biri için y değerinin ne olduğunu sordum,
 • 3:34 - 3:37
  Descartes ise bunun görsellenebileceğini fark etmiştir.
 • 3:37 - 3:45
  Noktalar olarak görsellenebileceğini ve bu gösterimin bu bağıntının anlaşılmasında faydalı olacağını fark etmiştir.
 • 3:46 - 3:54
  Yani yaptığı şey, soyut sembolik cebir dünyası ile şekiller, boyutlar ve açıları içeren geometri arasında köprü kurmaktır.
 • 3:58 - 4:03
  Burada geometri dünyası var.
 • 4:03 - 4:09
  Tarih boyunca adı hatırlanamayacak kadar çok insan geometriye katkıda bulunmuştur.
 • 4:09 - 4:16
  Ama Descartes öncesi geometri, sekizinci, dokuzuncu, onuncu sınıfta okuduğunuz Öklid geometrisi idi.
 • 4:23 - 4:29
  Öklid geometrisinde üçgenleri, açılarını,çemberlerin arasındaki ilişkileri öğrenirsiniz.
 • 4:30 - 4:36
  Yarıçaplar, çember içine çizilmiş üçgenler vesaire görürsünüz.
 • 4:36 - 4:39
  Bunları geometri videolarında inceleyeceğiz.
 • 4:39 - 4:47
  Ama Descartes şunu söylemiştir. "Öklid'in üçgenler ve çemberler için yaptığı gibi ben de bu bağıntıları görsel olarak gösterebilirim"
 • 4:49 - 4:52
  İki boyutlu bir düzlemi gözümüzde canlandıralım.
 • 4:52 - 4:56
  Örneğin, bir kağıt parçası iki boyutlu düzlemin bir bölümüdür.
 • 4:56 - 4:59
  İki boyut diyoruz, çünkü iki yönde hareket edebilirsiniz.
 • 5:00 - 5:02
  Yukarı aşağı yönü, bu yönlerden biri.
 • 5:03 - 5:07
  Bunu maviyle çiziyorum.
 • 5:08 - 5:14
  Yukarı aşağı yönü var, bir de sol sağ yönü.
 • 5:14 - 5:17
  Bu nedenle iki boyutlu düzlem diyoruz.
 • 5:17 - 5:20
  Üç boyuta çıktığımızda, bir de dışarı içeri boyutu eklenir.
 • 5:21 - 5:25
  Ekranda iki boyutu göstermek çok kolaydır, çünkü ekran iki boyutludur.
 • 5:25 - 5:34
  Ve Descartes şöyle der. "Burada iki değişken var ve aralarında bu bağıntı bulunuyor. O zaman değişkenlerin her birini buradaki bir boyutla ilişkilendirebilirim."
 • 5:35 - 5:43
  Kurala göre, y değişkenini, bağımlı değişkeni -bunu x'in değerine bağımlı yaptık- düşey eksene koyalım.
 • 5:44 - 5:49
  Bağımsız değişkeni de, rastgele değerler verdiğim değişkeni, yatay eksene koyalım.
 • 5:51 - 5:59
  Aslında cebirde kullandığımız x, y ve z değişkenlerini ortaya koyan da Descartes'tır.
 • 6:02 - 6:07
  Ve şöyle devam eder. "Bu boyutları sayılarla ifade edebiliriz."
 • 6:07 - 6:16
  x yönünde bunu eksi 3 yapalım, şunu eksi 2 yapalım.
 • 6:18 - 6:19
  Bu, eksi 1.
 • 6:19 - 6:21
  Bu, 0.
 • 6:21 - 6:25
  x yönünü, sol sağ yönünü sayılandırıyorum.
 • 6:25 - 6:27
  Bu, artı 1.
 • 6:27 - 6:28
  Burası, artı 2.
 • 6:28 - 6:30
  Bu da artı 3.
 • 6:30 - 6:34
  Aynı şeyi y yönünde de yapabiliriz.
 • 6:34 - 6:40
  Burası eksi 5, eksi 4, eksi 3.
 • 6:40 - 6:43
  Bunu temiz yazabilirim.
 • 6:44 - 6:47
  Sileyim ve uzatayım.
 • 6:48 - 6:51
  Eksi 5'e kadar gitsin.
 • 6:52 - 6:55
  Aşağı kadar gitsin ki numaralandıralım.
 • 6:55 - 6:58
  Bu, 1. Bu, 2. Bu da 3.
 • 6:58 - 7:01
  Burası da eksi 1, eksi 2.
 • 7:01 - 7:03
  Bunlar geleneksel olarak süregelen kurallar.
 • 7:03 - 7:04
  Diğer şekilde de tanımlanabilirdi.
 • 7:04 - 7:07
  x'i buraya y'yi şuraya koyabilirdik.
 • 7:07 - 7:09
  Bunu pozitif yön, şunu negatif yön yapabilirdik.
 • 7:09 - 7:13
  Ama Descartes ile birlikte bu şekilde gösterilmeye başlanmış.
 • 7:13 - 7:18
  Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5.
 • 7:18 - 7:24
  Ve Descartes şöyle demiş. "Bu ikili değerlerin her birini iki boyutta bir nokta ile gösterebilirim."
 • 7:25 - 7:32
  Buradaki x değerini alırım, bu eksi 2, yani sol sağ yönünde burada olur, derim.
 • 7:34 - 7:36
  Negatif olduğu için sola gidiyorum.
 • 7:36 - 7:39
  Ve bu, düşey yönde eksi 5 ile ilişkilendirilmiş.
 • 7:39 - 7:42
  y değeri eksi 5'tir.
 • 7:42 - 7:48
  Yani 2 sola 5 aşağı gidersem bu noktaya ulaşırım.
 • 7:49 - 7:55
  "Buna göre, bu iki değeri, eksi 2 ve eksi 5'i şu noktayla ilişkilendirilmiş" der.
 • 7:56 - 8:04
  Bu iki boyutlu düzlemde bu noktanın koordinatları eksi 2, eksi 5'tir derim.
 • 8:06 - 8:14
  Bu koordinatlara, Rene Descartes'ın adından esinlenilerek, kartezyen koordinatlar denir. Çünkü bu koordinatları o bulmuştur.
 • 8:14 - 8:17
  Bu bağıntıları koordinat düzleminde noktalarla bağdaştıran odur.
 • 8:18 - 8:20
  Yeni bir örnek yapalım.
 • 8:20 - 8:22
  Başka bir ikili.
 • 8:22 - 8:27
  x eşittir eksi 1 ise, y eşittir eksi 3.
 • 8:27 - 8:30
  Yani x eksi 1 ise, y eksi 3.
 • 8:30 - 8:32
  Bu da buradaki noktadır.
 • 8:32 - 8:37
  Kurala göre, koordinatları sıralarken, önce x koordinatı, sonra y koordinatı yazılır.
 • 8:37 - 8:38
  Bu şekilde yazılması süregelmiş.
 • 8:38 - 8:42
  Eksi 1, eksi 3 şuradaki nokta olur.
 • 8:42 - 8:46
  Ve sonra x'in 0, y'nin 1 olduğu nokta.
 • 8:46 - 8:50
  x'in 0 olması, sağa veya sola gitmiyorum demektir.
 • 8:50 - 8:53
  y eşittir eksi 1 de 1 aşağı gidiyorum demektir.
 • 8:53 - 8:57
  Yani bu nokta, 0, eksi 1, şuradaki nokta.
 • 8:57 - 8:59
  Bu şekilde devam edebilirim.
 • 8:59 - 9:04
  x 1 ise, y 1.
 • 9:04 - 9:10
  x 2 olduğunda, y 3.
 • 9:10 - 9:12
  Aynı morla göstereyim.
 • 9:12 - 9:15
  x 2 olduğunda, y 3.
 • 9:15 - 9:21
  2, 3 ve şu turuncu da 1, 1 idi.
 • 9:21 - 9:22
  Ortaya çıkan sonuç çok güzel.
 • 9:22 - 9:25
  Olası x'lerden örnekler seçtim.
 • 9:25 - 9:26
  Ama Descartes şunu da gördü.
 • 9:26 - 9:33
  Bu x'lerin yanında bunların aralarındaki x'leri de alırsak, bir doğru çizmiş oluruz.
 • 9:34 - 9:38
  Tüm x değerlerini aldığımızda bir doğru çizmiş oluruz.
 • 9:38 - 9:42
  Şöyle bir doğru.
 • 9:44 - 9:51
  Herhangi bir x değerini seçip bu x'in y değerini bulduğunda, bu ikili bu doğru üzerinde bir nokta verir.
 • 9:51 - 9:52
  Veya şöyle de düşünebiliriz.
 • 9:52 - 9:57
  Bu doğru üzerindeki her nokta şu denklemin bir çözümüdür.
 • 9:57 - 10:02
  Yani şuradaki nokta, x değeri 1 buçuk, y değeri 2 gibi görünen nokta.
 • 10:02 - 10:03
  Bunu yazayım.
 • 10:03 - 10:07
  1,5 , 2.
 • 10:07 - 10:09
  Bu ikili bu denklemin bir çözümüdür.
 • 10:09 - 10:14
  x 1,5 olduğunda, 2 çarpı 1,5 eşittir 3, eksi 1 eşittir 2.
 • 10:14 - 10:16
  Buradaki nokta.
 • 10:16 - 10:21
  Descartes cebir ile geometri arasındaki bu ayrımı ortadan kaldırmıştır.
 • 10:22 - 10:29
  Artık bu denklemi sağlayan tüm x y ikililerini görsellemek mümkündür.
 • 10:31 - 10:42
  Bu köprüyü kuran odur, bu nedenle de bu noktaları belirten koordinatlara kartezyen koordinatlar denir.
 • 10:43 - 10:49
  İlk olarak bu tip denklemleri inceleyeceğiz.
 • 10:49 - 10:56
  Cebirde bu denklemlere doğrusal denklemler denir.
 • 10:56 - 10:59
  Şöyle düşünebilirsiniz. Bu şuna eşit olduğu için, bunun denklem olduğunu anlıyorum.
 • 11:00 - 11:02
  Ama bunları doğrusal yapan nedir?
 • 11:02 - 11:07
  Neden doğrusal olduklarını anlamak için Rene Descartes gibi düşünmeniz gerekir.
 • 11:07 - 11:14
  Çünkü kartezyen koordinatları kullanarak bunu çizerseniz, bir doğru elde edersiniz.
 • 11:14 - 11:21
  İleride doğru yerine eğri veya daha çılgın şekiller elde ettiğiniz denklemler de göreceksiniz.
Title:
Descartes ve Kartezyen Koordinatlar
Description:

Cebir ile geometri arasında köprü kurmak. Doğrusal denklemleri doğrusal yapan nedir?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:22
 • Altyazı senkronu çok kötüydü, düzettim. Fakat henüz youtube a yansımadı.
  Bir onay aşaması mı var acaba?

Turkish subtitles

Revisions