Return to Video

Descartes a karteziánske súradnice

 • 0:01 - 0:04
  Tu máme na fotografii Reného Descarta
 • 0:04 - 0:06
  skvelého mysliteľa
 • 0:06 - 0:08
  v oblasti matematiky a filozofie.
 • 0:08 - 0:10
  Myslím, že si všimnete určitý trend,
 • 0:10 - 0:13
  že skvelí filozofi boli taktiež skvelí matematici
 • 0:13 - 0:15
  a naopak
 • 0:15 - 0:17
  Descartes bol skoro súčastníkom Galilea
 • 0:17 - 0:19
  bol od neho mladší o 32 rokov
 • 0:19 - 0:22
  a zomrel krátko po jeho smrti.
 • 0:22 - 0:23
  Tento muž zomrel omnoho mladší.
 • 0:23 - 0:25
  Galileo mal cez 70,
 • 0:25 - 0:28
  zatiaľčo Descartes zomrel už v 54 rokoch.
 • 0:28 - 0:31
  A pravdepodobne najviac je známy
 • 0:31 - 0:33
  pre tento výrok
 • 0:33 - 0:34
  veľmi filozofický výrok.
 • 0:34 - 0:36
  Myslím, teda som.
 • 0:36 - 0:37
  Ale chcel som uviesť ešte jeden.
 • 0:37 - 0:39
  A nejak sa neviaže k algebre.
 • 0:39 - 0:41
  Ale myslím, že je to skutočne pekný citát.
 • 0:41 - 0:43
  Pravdepodobne jeho najmenej známy.
 • 0:43 - 0:44
  Tento priamo tu.
 • 0:44 - 0:47
  Páči sa mi preto, že je veľmi praktický
 • 0:47 - 0:49
  a vy si uvedomíte, že tieto skvelé mozgy,
 • 0:49 - 0:51
  tieto piliere filozofie a matematiky
 • 0:51 - 0:52
  boli koniec-koncov
 • 0:52 - 0:54
  úplne normálni ľudia.
 • 0:54 - 0:56
  Descartes povedal: „Snažte sa ďalej!“
 • 0:56 - 0:58
  „Snažte sa ďalej, …
 • 0:58 - 1:00
  … urobil som všetky možné chyby …
 • 1:00 - 1:02
  … ale pokračujem vo svojej snahe.“
 • 1:02 - 1:05
  Myslím si, že toto je veľmi dobrá rada do života.
 • 1:05 - 1:08
  Descartes dokázal mnohé
 • 1:08 - 1:09
  vo filozofii aj matematike,
 • 1:09 - 1:11
  ale dôvod, prečo ho tu spomínam
 • 1:11 - 1:13
  keď sme prešli základy algebry,
 • 1:13 - 1:16
  je, že on je ten kto je
 • 1:16 - 1:19
  najviac zodpovedný za veľmi silné prepojenie
 • 1:19 - 1:21
  medzi algebrou a geometriou.
 • 1:21 - 1:23
  Tu na ľavej strane
 • 1:23 - 1:25
  máte svet algebry.
 • 1:25 - 1:26
  Ten sme už trochu prebrali.
 • 1:26 - 1:28
  Sú to rovnice, ktoré sa skladajú zo symbolov.
 • 1:28 - 1:30
  A tieto symboly sú podstatné.
 • 1:30 - 1:32
  Môžu získať rôzne hodnoty,
 • 1:32 - 1:33
  takže máte niečo ako
 • 1:33 - 1:38
  y = 2x - 1
 • 1:38 - 1:39
  toto definuje vzťaj
 • 1:39 - 1:41
  medzi ľubovoľnou hodnotou x
 • 1:41 - 1:42
  a ľubovoľným y.
 • 1:42 - 1:44
  Môžeme si urobiť tabuľku,
 • 1:44 - 1:47
  vybrať hodnoty x
 • 1:47 - 1:48
  a uvidíme, aké budú hodnoty y.
 • 1:48 - 1:52
  Môžem vybrať ľubovoľnú hodnotu x
 • 1:52 - 1:53
  a potom určiť hodnotu y,
 • 1:53 - 1:55
  ale ja zvolím pomerne jednoduché hodnoty
 • 1:55 - 1:58
  tak, aby to nebolo príliš komplikované.
 • 1:58 - 1:59
  Tak napríklad
 • 1:59 - 2:01
  pokiaľ je x rovné -2,
 • 2:01 - 2:04
  potom y bude 2 krát -2 mínus 1
 • 2:04 - 2:07
  2 krát -2 mínus 1
 • 2:07 - 2:10
  to je -4 mínus 1
 • 2:10 - 2:12
  to je -5.
 • 2:12 - 2:15
  Pokiaľ je x rovné -1,
 • 2:15 - 2:20
  tak y bude 2 krát -1 mínus 1
 • 2:20 - 2:22
  to sa rovná
 • 2:22 - 2:25
  -2 mínus 1, čo je -3
 • 2:25 - 2:29
  pokiaľ x je rovno 0,
 • 2:29 - 2:33
  tak y bude 2 krát 0 mínus 1.
 • 2:33 - 2:36
  2 krát 0 je 0, mínus 1 je len -1.
 • 2:36 - 2:37
  Urobím pár ďalších.
 • 2:37 - 2:38
  Pokiaľ sa x rovná 1,
 • 2:38 - 2:39
  mohol by som tu vybrať ľubovoľnú hodnotu,
 • 2:39 - 2:40
  mohol by som povedať, čo sa stane,
 • 2:40 - 2:42
  pokiaľ x je mínus druhá odmocnina z 2,
 • 2:42 - 2:45
  alebo pokiaľ je x rovná polovici z -5
 • 2:45 - 2:48
  alebo plus šesť sedmín,
 • 2:48 - 2:49
  ale ja som si vybral tieto čísla len preto,
 • 2:49 - 2:51
  že to významne zjednodušuje výpočty.
 • 2:51 - 2:53
  Keď sa pokúšam určiť koľko bude y,
 • 2:53 - 2:54
  ale keď je x 1,
 • 2:54 - 2:57
  y bude 2 krát 1 mínus 1,
 • 2:57 - 3:00
  2 krát 1 mínus 1 je 1.
 • 3:00 - 3:03
  Ešte jeden.
 • 3:03 - 3:05
  Farbou, ktorú som ešte nepoužil.
 • 3:05 - 3:07
  Skúsme túto fialovú.
 • 3:07 - 3:08
  Pokiaľ je x 2,
 • 3:08 - 3:09
  tak y bude
 • 3:09 - 3:14
  2 krát 2 mínus 1 (x je 2)
 • 3:14 - 3:17
  takže to je 4 mínus 1, to sa rovná 3.
 • 3:17 - 3:18
  Dobre.
 • 3:18 - 3:20
  Len som trochu vyskúšal tento vzťah.
 • 3:20 - 3:23
  Ale hovoril som si, že toto popisuje všeobecný vzťah.
 • 3:23 - 3:25
  Medzi premennou y a premennou x.
 • 3:25 - 3:27
  A potom som to urobil trochu konkrétnejšie.
 • 3:27 - 3:28
  Dobre, takže,
 • 3:28 - 3:30
  pokiaľ je x jedna z premenných,
 • 3:30 - 3:31
  potom aká bude odpovedajúce hodnota y,
 • 3:31 - 3:34
  pre každú z týchto hodnôt x?
 • 3:34 - 3:36
  A Descartes si uvedomil,
 • 3:36 - 3:37
  že je možné to zobraziť.
 • 3:37 - 3:40
  Môžete zobraziť jednotlivé body.
 • 3:40 - 3:43
  A to vám môže pomôcť zobraziť
 • 3:43 - 3:46
  tento vzťah úplne všeobecne.
 • 3:46 - 3:47
  Takže, čo on v podstate urobil, bolo, že preklenul priepasť
 • 3:47 - 3:52
  medzi veľmi abstraktnou symbolickou algebrou
 • 3:52 - 3:55
  a geometriou, ktorá sa zaoberala
 • 3:55 - 3:58
  tvarmi, veľkosťami a uhlami.
 • 3:58 - 4:03
  Takže tu máte svet geometrie.
 • 4:03 - 4:05
  Samozrejme sú ľudia v histórii,
 • 4:05 - 4:07
  možno mnoho ľudí na ktorých história zabudla
 • 4:07 - 4:09
  a ktorí možno robili to isté,
 • 4:09 - 4:12
  ale pred Descartom sa na geometriu pozeralo
 • 4:12 - 4:15
  ako na euklidovskú geometriu.
 • 4:15 - 4:16
  A to je v podstate geometria,
 • 4:16 - 4:18
  ktorú ste preberali na hodinách geometrie
 • 4:18 - 4:20
  na druhom stupni
 • 4:20 - 4:23
  základnej školy.
 • 4:23 - 4:24
  A táto geometria študuje
 • 4:24 - 4:29
  vzťahy medzi trojuholníkmi a ich uhlami,
 • 4:29 - 4:31
  vzťahy medzi kružnicami
 • 4:31 - 4:34
  a máte polomery a trojuholníky
 • 4:34 - 4:36
  vpísané do kružníc a tak ďalej
 • 4:36 - 4:37
  viac do hĺbky pôjdeme
 • 4:37 - 4:40
  v našej sérii o geometrii.
 • 4:40 - 4:43
  Ale Descartes povedal, „myslím, že to dokážem nakresliť…
 • 4:43 - 4:47
  rovnako ako keď Euklides skúmal trojuholníky a kružnice.
 • 4:47 - 4:48
  Prečo nie ja?“
 • 4:48 - 4:51
  Keď sa pozrieme na list papieru,
 • 4:51 - 4:52
  pokiaľ si predstavíme dvojrozmernú plochu,
 • 4:52 - 4:54
  uvidíme list papieru,
 • 4:54 - 4:56
  ako výrez z dvojrozmernej plochy.
 • 4:56 - 4:58
  Nazývame ju dvojrozmerná,
 • 4:58 - 5:00
  pretože má dva smery, ktorými sa môžeme pohybovať.
 • 5:00 - 5:01
  Hore a dole,
 • 5:01 - 5:03
  to je jeden smer.
 • 5:03 - 5:05
  Makreslím to modrou.
 • 5:05 - 5:07
  Keď sa už pokúšame veci vizualizovať
 • 5:07 - 5:08
  urobím to farebne.
 • 5:08 - 5:12
  Takže smer hore a dole,
 • 5:12 - 5:14
  a potom ešte zľava doprava.
 • 5:14 - 5:17
  Preto tomu hovoríme dvojrozmerná rovina.
 • 5:17 - 5:18
  Pokiaľ sa zabývame tromi rozmermi,
 • 5:18 - 5:21
  máme ešte smer dnu a von.
 • 5:21 - 5:23
  Na obrazovke sa dobre pracuje s dvomi rozmermi,
 • 5:23 - 5:25
  pretože obrazovka je dvojrozmerná.
 • 5:25 - 5:27
  No a Descartes vraví: „Viete…
 • 5:27 - 5:30
  …máme dve premenné a ich vzájomný vzťah…
 • 5:30 - 5:33
  …ale prečo nepriradiť každej z týchto premenných…
 • 5:33 - 5:35
  …jeden z rozmerov tu?“
 • 5:35 - 5:38
  A dohodnime sa, že premenná y
 • 5:38 - 5:39
  ktorá je závislou premennou,
 • 5:39 - 5:40
  hovorili sme, že
 • 5:40 - 5:42
  závisí na hodnote premennej x.
 • 5:42 - 5:44
  Dajme ju teda na zvislú os.
 • 5:44 - 5:45
  A našu nezávislú premennú,
 • 5:45 - 5:47
  tú, ktorej hodnoty volíme úplne náhodne,
 • 5:47 - 5:48
  aby sme zistili, čo sa stane s y,
 • 5:48 - 5:51
  tak tú dajme na vodorovnú os.
 • 5:51 - 5:53
  A bol to práve Descartes,
 • 5:53 - 5:56
  ktorý prišiel s konvenciou používať x a y
 • 5:56 - 5:59
  neskôr v algebre uvidíme ešte z,
 • 5:59 - 6:02
  ako neznáme premenné s ktorými manipulujeme.
 • 6:02 - 6:04
  A Descartes hovorí, „Keď sa na to dívame takto…
 • 6:04 - 6:07
  …keď tie osi očíslujeme“
 • 6:07 - 6:10
  Povedzme, že v smere x
 • 6:10 - 6:16
  sem dajme -3
 • 6:16 - 6:18
  sem -2
 • 6:18 - 6:19
  toto je -1
 • 6:19 - 6:21
  sem 0.
 • 6:21 - 6:24
  Číslujem smer x,
 • 6:24 - 6:25
  zľava doprava.
 • 6:25 - 6:27
  Tu je plus 1,
 • 6:27 - 6:28
  tu je plus 2,
 • 6:28 - 6:30
  a tu je plus 3.
 • 6:30 - 6:32
  A to isté môžeme urobiť aj v smere y.
 • 6:32 - 6:34
  Takže ideme na to, toto by mohlo byť
 • 6:34 - 6:40
  povedzme -5, -4, -3.
 • 6:40 - 6:42
  Urobím to o niečo lepšie, než takto.
 • 6:42 - 6:45
  Trochu to upravím,
 • 6:45 - 6:48
  toto zmažem, tuto to predĺžim,
 • 6:48 - 6:50
  takže môžem pokračovať až do -5.
 • 6:50 - 6:52
  Bez toho, aby to bolo chaotické.
 • 6:52 - 6:53
  Takže pôjdeme zospodu.
 • 6:53 - 6:55
  A očíslujeme to.
 • 6:55 - 6:58
  Tu je 1, tu je 2 a tu 3.
 • 6:58 - 7:01
  Tu môže byť -1,
 • 7:01 - 7:03
  -2. Toto všetko je len konvencia,
 • 7:03 - 7:04
  mohli by sme to značiť aj inak,
 • 7:04 - 7:06
  mohli by sme sa rozhodnúť dať x sem.
 • 7:06 - 7:07
  A y sem.
 • 7:07 - 7:08
  A toto by bol kladný smer.
 • 7:08 - 7:09
  A tu by sme urobili záporný smer.
 • 7:09 - 7:11
  Ale toto je proste konvencia, ktorú sme prijali.
 • 7:11 - 7:13
  Počnúc Descartom.
 • 7:13 - 7:18
  -2, -3, -4 a -5.
 • 7:18 - 7:20
  A Descartes vraví: „Môžem čokoľvek priradiť“.
 • 7:20 - 7:23
  Každý z týchto párov hodnôt môžem priradiť
 • 7:23 - 7:25
  k bodu v dvoch rozmeroch.
 • 7:25 - 7:28
  Môžem vziať súradnicu x, hodnotu x,
 • 7:28 - 7:30
  tu a povedať, okej, to je -2.
 • 7:30 - 7:34
  To bude presne tu v pravo-ľavom smere.
 • 7:34 - 7:36
  Idem doľava, lebo je to záporné číslo.
 • 7:36 - 7:39
  A toto je priradené k -5 vo zvislom smere.
 • 7:39 - 7:42
  Takže povieme, že hodnota y je -5.
 • 7:42 - 7:46
  Takže keď idem o 2 doľava a o 5 dole,
 • 7:46 - 7:49
  dostanem sa tu do tohoto bodu.
 • 7:49 - 7:54
  Descartes vraví: „Tieto dve hodnoty -2 a -5,…
 • 7:54 - 7:56
  …môžem priradiť tomuto bodu,…
 • 7:56 - 7:59
  …v tejto rovine tu v tejto dvojrozmernej ploche.“
 • 7:59 - 8:03
  Takže, tento bod má súradnice,
 • 8:03 - 8:06
  ktoré mi určujú kde ten bod nájdem (-2; -5)
 • 8:06 - 8:09
  Inak, týmto súradniciam hovoríme ‚Karteziánske‘.
 • 8:09 - 8:12
  Pomenované po Reném Descartovi,
 • 8:12 - 8:14
  ktorý ich vymyslel.
 • 8:14 - 8:15
  On totiž priradil tieto vzťahy
 • 8:15 - 8:18
  k bodom v rovine súradníc
 • 8:18 - 8:20
  a na to hovorí: „OK, poďme na ďalší.“
 • 8:20 - 8:22
  Tu je ďalší vzťah.
 • 8:22 - 8:27
  Keď x sa rovná -1, y = -3
 • 8:27 - 8:30
  takže x je -1, y je -3,
 • 8:30 - 8:32
  to je bod tu na tomto mieste,
 • 8:32 - 8:33
  a ďalšia konvencia je, že,
 • 8:33 - 8:34
  keď zapisujeme súradnice,
 • 8:34 - 8:37
  najprv napíšeme súradnicu x a potom súradnicu y.
 • 8:37 - 8:38
  Tak sa proste ľudia dohodli.
 • 8:38 - 8:42
  [-1; -3] to bude bod tu.
 • 8:42 - 8:46
  A potom máte bod keď x je 0 a y je -1.
 • 8:46 - 8:48
  Keď x je 0 tu,
 • 8:48 - 8:50
  to znamená ani vľavo ani vpravo,
 • 8:50 - 8:53
  y je -1, to znamená o 1 dole,
 • 8:53 - 8:56
  takže to je bod priamo tu. [0; -1]
 • 8:56 - 8:57
  Tu.
 • 8:57 - 8:59
  A takto by som mohol pokračovať.
 • 8:59 - 9:04
  Keď x je 1, y je 1.
 • 9:04 - 9:10
  Keď x je 2, y je 3.
 • 9:10 - 9:12
  Urobím to rovnakou farbou.
 • 9:12 - 9:15
  Keď x je 2, y je 3.
 • 9:15 - 9:21
  2, 3 a potom tento vpravo v oranžovej farbe je [1; 1].
 • 9:21 - 9:22
  Toto samo o sebe je pekné,
 • 9:22 - 9:25
  v zásade som len vybral pár hodnôt x.
 • 9:25 - 9:26
  Ale Descartes si uvedomil,
 • 9:26 - 9:28
  že môžete zaznačiť nielen tieto hodnoty x,
 • 9:28 - 9:30
  ale keď pokračujete s ďalšími hodnotami x,
 • 9:30 - 9:31
  medzi tými, čo už máte,
 • 9:31 - 9:34
  nakoniec narysujete čiaru.
 • 9:34 - 9:36
  Takže pokiaľ to urobíte so všetkými možnými x,
 • 9:36 - 9:38
  dostanete priamku.
 • 9:38 - 9:44
  Ktorá vyzerá nejak takto.
 • 9:44 - 9:48
  A ľubovoľné x
 • 9:48 - 9:51
  a jemu odpovedajúce y reprezentuje jeden bod na tejto priamke.
 • 9:51 - 9:52
  Iný spôsob ako to chápať je,
 • 9:52 - 9:54
  že ľubovoľný bod na tejto priamke,
 • 9:54 - 9:57
  je jedno riešenie tejto rovnice.
 • 9:57 - 9:59
  Takže keď vezmete tento bod tu.
 • 9:59 - 10:02
  To vyzerá ako, ze x je 1 a pol,
 • 10:02 - 10:03
  a y je 2. Takže to zapíšem.
 • 10:03 - 10:07
  1,5 a 2,
 • 10:07 - 10:09
  to je riešenie tejto rovnice.
 • 10:09 - 10:14
  Keď x je 1,5, 2 krát 1,5 je 3 mínus 1 je 2.
 • 10:14 - 10:16
  To je tu.
 • 10:16 - 10:17
  Takže zrazu som dokázal vybudovať most.
 • 10:17 - 10:22
  Alebo vzťah medzi algebrou a geometriou.
 • 10:22 - 10:27
  Teraz môžeme zobraziť všetky dvojice x a y,
 • 10:27 - 10:31
  ktoré spĺňajú túto rovnicu.
 • 10:31 - 10:36
  Takže Descartes je zodpovedný za vybudovanie tohoto mostu,
 • 10:36 - 10:38
  a preto sa súradnice,
 • 10:38 - 10:43
  ktoré používame k určeniu týchto bodov nazývajú ‚karteziánske‘.
 • 10:43 - 10:45
  A ako uvidíme, prvý princíp rovníc,
 • 10:45 - 10:49
  ktorý budeme skúmať v tejto forme tu
 • 10:49 - 10:50
  a v tradičných osnovách algebry
 • 10:50 - 10:53
  sa nazýva lineárna rovnica.
 • 10:53 - 10:56
  Lineárna rovnica.
 • 10:56 - 10:58
  Mohli bys te povedať: „viete, toto je rovnica…
 • 10:58 - 11:00
  …vidíme, že toto sa rovná tomu…
 • 11:00 - 11:01
  …ale, čo je na nich lineárneho?…
 • 11:01 - 11:02
  …Čo majú spoločného s líniou, alebo priamkou?“
 • 11:02 - 11:04
  Aby sme si uvedomili, prečo sú lineárne,
 • 11:04 - 11:07
  musíme urobiť rovnaký skok ako René Descartes.
 • 11:07 - 11:09
  Pretože pokiaľ by sme toto narysovali
 • 11:09 - 11:11
  pomocou karteziánskych súradnic
 • 11:11 - 11:14
  v euklidovskej rovine, dostaneme priamku.
 • 11:14 - 11:16
  A v budúcnosti uvidíte,
 • 11:16 - 11:18
  že existujú ďalšie typy rovníc, kde nedostanete priamku,
 • 11:18 - 11:22
  ale niečo bláznivejšie a zábavnejšie.
Title:
Descartes a karteziánske súradnice
Description:

Spájanie algebry a geometrie. Odkiaľ majú lineárne rovnice svoj názov.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:22
Viktor Seč added a translation

Slovak subtitles

Revisions