Return to Video

דקארט וקואורדינטות קרטזיות

 • 0:01 - 0:04
  זה כאן, זו תמונה של רנה דקארט.
 • 0:04 - 0:06
  שוב פעם אחד המוחות הגדולים
 • 0:06 - 0:08
  גם במתמטיקה וגם בפילוסופיה
 • 0:08 - 0:10
  ואני חושב שאתם תראו שיש פה קצת טרנד
 • 0:10 - 0:13
  שהפילוסופים הגדולים היו גם מתמטקאים גדולים
 • 0:13 - 0:15
  ולהפך
 • 0:15 - 0:17
  הוא היה קצת בן זמנו של גלילאו
 • 0:17 - 0:19
  הוא היה צעיר ממנו ב 32 שנים
 • 0:19 - 0:22
  למרות שהוא נפטר זמן קצר אחרי שגלילאו נפטר
 • 0:22 - 0:23
  האיש הזה נפטר בגיל הרבה יותר צעיר
 • 0:23 - 0:25
  גלילאו היה בשנות ה 70 לחייו
 • 0:25 - 0:28
  דקארט נפטר במה, הוא היה רק בן 54.
 • 0:28 - 0:31
  והוא גם כנראה הכי מוכר בתרבות המודרנית
 • 0:31 - 0:33
  בשל הציטוט שמופיע כאן
 • 0:33 - 0:34
  ציטוט מאוד פילוסופי
 • 0:34 - 0:36
  "אני חושב משמע אני קיים"
 • 0:36 - 0:37
  אבל גם רציתי להוסיף
 • 0:37 - 0:39
  וזה לא כ"כ קשור לאלגברה
 • 0:39 - 0:41
  אבל אני פשוט חשבתי שזה ציטוט ממש מעולה
 • 0:41 - 0:43
  כנראה הציטוט הכי פחות מפורסם שלו
 • 0:43 - 0:44
  זה ממש כאן
 • 0:44 - 0:47
  ואני אוהב אותו רק כי הוא מאוד מעשי
 • 0:47 - 0:49
  והוא גורם לך להבין שהמוחות הגדולים האלה
 • 0:49 - 0:51
  עמודי התווך של הפילוסופיה ושל מתמטיקה
 • 0:51 - 0:52
  שבסופו של דבר
 • 0:52 - 0:54
  הם היו רק בני אדם
 • 0:54 - 0:56
  והוא אמר, "אתה פשוט ממשיך לנסות"
 • 0:56 - 0:58
  אתה פשוט ממשיך לנסות
 • 0:58 - 1:00
  אני עשיתי כל טעות שיכולה להעשות
 • 1:00 - 1:02
  אבל פשוט המשכתי לנסות."
 • 1:02 - 1:05
  שאני חושב שזה עצה מאוד טובה לחיים.
 • 1:05 - 1:08
  עכשיו, הוא עשה הרבה דברים
 • 1:08 - 1:09
  בפילוסופיה ובמתמטיקה
 • 1:09 - 1:11
  אבל הסיבה שאני כולל כאן
 • 1:11 - 1:13
  כשאנחנו בונים את יסודות האלגברה
 • 1:13 - 1:16
  היא שהוא האדם
 • 1:16 - 1:19
  שהכי אחראי לקשר חזק מאוד
 • 1:19 - 1:21
  בין האלגברה לגאומטריה
 • 1:21 - 1:23
  אז בצד שמאל כאן
 • 1:23 - 1:25
  יש לך את העולם של האלגברה
 • 1:25 - 1:26
  דברנו עליו קצת
 • 1:26 - 1:28
  יש לך משוואת שמתעסקות עם סמלים
 • 1:28 - 1:30
  והסמלים האלה הם בעצם
 • 1:30 - 1:32
  הם יכולים לקבל ערכים
 • 1:32 - 1:33
  אז יכול להיות לך משהו כמו
 • 1:33 - 1:38
  y = 2x - 1
 • 1:38 - 1:39
  זה נותן לנו מערכת יחסים
 • 1:39 - 1:41
  בין מה ש-x שווה
 • 1:41 - 1:42
  לבין מה ש-y שווה
 • 1:42 - 1:44
  ואפשר אפילו לעשות כאן טבלה
 • 1:44 - 1:47
  ולבחור ערכים ל-x
 • 1:47 - 1:48
  ולראות מה הערכים של Y יהיו
 • 1:48 - 1:52
  ואני יכול לבחור פשוט ערכים אקראיים ל X
 • 1:52 - 1:53
  ואז לחשב למה שווה Y
 • 1:53 - 1:55
  אבל אני אבחר ערכים יחסית פשוטים
 • 1:55 - 1:58
  וככה שהמתמטיקה לא נהיית יותר מדי מסובכת
 • 1:58 - 1:59
  אז לדוגמא
 • 1:59 - 2:01
  אם X שווה 2-
 • 2:01 - 2:04
  אז Y יהיה: 2X
  1- 2-
 • 2:04 - 2:07
  2 X -2 -1
 • 2:07 - 2:10
  שזה 4- 1-
 • 2:10 - 2:12
  שזה 5-
 • 2:12 - 2:15
  אם X שווה 1-
 • 2:15 - 2:20
  אז Y יהיה 2X-1 -1
 • 2:20 - 2:22
  שזה שווה ל
 • 2:22 - 2:25
  זה 2- 1- שזה 3-.
 • 2:25 - 2:29
  אם X=0
 • 2:29 - 2:33
  אז Y יהיה
  2 x 0 -1
 • 2:33 - 2:36
  2 X 0 זה
  -1 שזה
 • 2:36 - 2:37
  אני אעשה עוד כמה
 • 2:37 - 2:38
  אם X שווה 1
 • 2:38 - 2:39
  ויכולתי לבחור כל ערך כאן
 • 2:39 - 2:40
  יכולתי להגיד מה קורה
 • 2:40 - 2:42
  אם x הוא השורש השלילי של 2
 • 2:42 - 2:45
  או מה קורה אם x שווה 5- חצאים
 • 2:45 - 2:48
  או שש שביעיות (6/7)
 • 2:48 - 2:49
  אבל אני רק בוחר את המספרים האלה
 • 2:49 - 2:51
  כי זה עושה את המתמטיקה הרבה יותר קלה
 • 2:51 - 2:53
  כשאני מנסה לחשב מה Y הולך להיות
 • 2:53 - 2:54
  אבל כש X שווה 1
 • 2:54 - 2:57
  Y יהיה
  2(1) -1
 • 2:57 - 3:00
  2*1 זה 2 -1 זה 1
 • 3:00 - 3:03
  ואני אעשה עוד אחד
 • 3:03 - 3:05
  בצבע שעוד לא השתמשתי בו
 • 3:05 - 3:07
  בו נראה את הסגול הזה
 • 3:07 - 3:08
  אם x זה 2
 • 3:08 - 3:09
  אז y יהיה
 • 3:09 - 3:14
  2(2) -1 (עכשיו ש-x הוא 2)
 • 3:14 - 3:17
  ככה שזה : 4-1
  זה שווה 3
 • 3:17 - 3:18
  אז בצדק,
 • 3:18 - 3:20
  אני בערך דגמתי את היחסים האלה
 • 3:20 - 3:23
  אבל אמרתי בסדר, זה מתאר את היחסים הכלליים
 • 3:23 - 3:25
  בין משתנה Y
  לבין משתנה x
 • 3:25 - 3:27
  ואז הפכתי את זה ליותר מוחשי
 • 3:27 - 3:28
  אמרתי, בסדר אז
 • 3:28 - 3:30
  אם X הוא אחד מהמשתנים האלה
 • 3:30 - 3:31
  לכל אחד מהערכים האלה של X
 • 3:31 - 3:34
  מה יהיה הערך המקביל של Y
 • 3:34 - 3:36
  ומה שדקארט הבין זה
 • 3:36 - 3:37
  שאפשר להמחיש את זה באופן חזותי
 • 3:37 - 3:40
  מה שאפשר לראות זה נקודות יחידות
 • 3:40 - 3:43
  אבל זה יכול גם לעזור לך באופן כללי
 • 3:43 - 3:46
  לראות את כל כל היחסים
 • 3:46 - 3:47
  אז מה שהוא בעצם עשה
 • 3:47 - 3:52
  הוא גישר את העולמות של האלגברה שהיא די מופשטת
 • 3:52 - 3:55
  ושל הגאומטריה שהיא נוגעת
 • 3:55 - 3:58
  לצורות וגדלים וזוויות
 • 3:58 - 4:03
  אז כאן יש לך את העולם של גאומטריה
 • 4:03 - 4:05
  וכמובן שהיו אנשים בהיסטוריה
 • 4:05 - 4:07
  אולי הרבה אנשים שההיסטוריה אולי שכחה
 • 4:07 - 4:09
  שיכול להיות שהתעסקו עם זה
 • 4:09 - 4:12
  אבל לפני דקארט זה נחשב באופן כללי
 • 4:12 - 4:15
  שגאומטריה הייתה הגאומטריה האוקלידית
 • 4:15 - 4:16
  וזה בעצם הגאומטריה
 • 4:16 - 4:18
  שלמדת בשיעור גאומטריה
 • 4:18 - 4:20
  בכיתה ח' או ט' או י'
 • 4:20 - 4:23
  בתכנית לימודים המסורתית של התיכון
 • 4:23 - 4:24
  וזאת הגאומרטיה של לימוד
 • 4:24 - 4:29
  היחסים בין משולשים והזוויות שלהם
 • 4:29 - 4:31
  והיחסים בין עיגולים
 • 4:31 - 4:34
  ויש לכם רדיוסים ואז יש לכם משולשים
 • 4:34 - 4:36
  מצויירים בעיגולים וכל השאר
 • 4:36 - 4:37
  ונכנס לקצת עומק
 • 4:37 - 4:40
  ברשימת הנושאים של הגאומטריה.
 • 4:40 - 4:43
  אבל דקארט אומר 'אני חושב שאני יכול לייצג את זה בצורה באופן חזותי
 • 4:43 - 4:47
  באותה צורה שאוקלידיס למד את המשולשים האלה והעיגולים האלה'
 • 4:47 - 4:48
  והוא אומר ' למה לא?'
 • 4:48 - 4:51
  אם אנחנו רואים חתיכת נייר
 • 4:51 - 4:52
  אם אנחנו חושבים על מישור דו-מימדי
 • 4:52 - 4:54
  אתה יכול לראות חתיכת נייר
 • 4:54 - 4:56
  כחלק ממישור דו-מימדי.
 • 4:56 - 4:58
  אנחנו קוראים לזה דו-מימדי
 • 4:58 - 5:00
  כי יש שני כיוונים שאפשר ללכת בהם
 • 5:00 - 5:01
  יש את הכיוון למעלה-למטה
 • 5:01 - 5:03
  זה כיוון אחד
 • 5:03 - 5:05
  אז תנו לי לצייר את זה, אני אעשה את זה בכחול
 • 5:05 - 5:07
  כי אנחנו מנסים להמחיש דברים בצורה חזותית
 • 5:07 - 5:08
  אז אני אעשה את זה בצבע של הגאומטריה.
 • 5:08 - 5:12
  אז יש לכם את הכיוון מעלה-מטה
 • 5:12 - 5:14
  ויש לכם את כיוון השמאל-ימין
 • 5:14 - 5:17
  זאת הסיבה שקוראים לזה מישור דו-מימדי.
 • 5:17 - 5:18
  אם אנחנו מתעסקים עם תלת-מימדי
 • 5:18 - 5:21
  יש לכם את כיוון הפנימה- החוצה.
 • 5:21 - 5:23
  וזה מאוד פשוט לעשות שני מימדים על המסך
 • 5:23 - 5:25
  כי המסך הוא דו-מימדי.
 • 5:25 - 5:27
  והוא אומר 'טוב, אתם יודעים
 • 5:27 - 5:30
  יש כאן שני משתנים ויש ביניהם יחסים.
 • 5:30 - 5:33
  אבל למה שאני לא אשייך כל אחד מהמשתנים האלה
 • 5:33 - 5:35
  אם אחד מהמימדים האלה כאן?'
 • 5:35 - 5:38
  ועפ"י מוסכמה הוא נעשה את משתנה Y
 • 5:38 - 5:39
  שהוא בעצם המשתנה התלוי,
 • 5:39 - 5:40
  כמו שעשינו את זה,
 • 5:40 - 5:42
  הוא תלוי במה ש X שווה.
 • 5:42 - 5:44
  אז בוא נשים אותו על הציר האנכי
 • 5:44 - 5:45
  ובוא נשים את המשתנה הבלתי תלוי שלנו,
 • 5:45 - 5:47
  זה שבחרתי לו ערכים באופן אקראי
 • 5:47 - 5:48
  לראות מה יהיה Y
 • 5:48 - 5:51
  בוא נשים את זה על הציר האופקי.
 • 5:51 - 5:53
  וזה למעשה היה דקארט
 • 5:53 - 5:56
  שהגה את קונבנציה של שימוש ב Xים וYים
 • 5:56 - 5:59
  ונראה אח"כ Zים באלגברה, באופן כ"כ נרחב
 • 5:59 - 6:02
  כמשתנים לא ידועים או המשתנים שאנחנו מתמרנים.
 • 6:02 - 6:04
  אבל הוא אומר 'טוב, אם אנחנו חושבים על זה בצורה כזאת
 • 6:04 - 6:07
  אם אנחנו ממספרים את המימדים האלה
 • 6:07 - 6:10
  אז בוא נאמר שבכיוון X
 • 6:10 - 6:16
  בוא נעשה את זה פה 3-
 • 6:16 - 6:18
  בוא נעשה את זה 2-
 • 6:18 - 6:19
  זה 1-
 • 6:19 - 6:21
  זה 0
 • 6:21 - 6:24
  אני רק ממספר את ציר הX
 • 6:24 - 6:25
  כיוון השמאל-ימין
 • 6:25 - 6:27
  עכשיו זה 1 חיובי
 • 6:27 - 6:28
  זה 2 חיובי
 • 6:28 - 6:30
  וזה 3 חיובי
 • 6:30 - 6:32
  ואנחנו יכולים לעשות את דבר בכיוון Y
 • 6:32 - 6:34
  אז בוא נראה, זה יכול ללכת
 • 6:34 - 6:40
  נגיד שזה 5-, 4-, 3-
 • 6:40 - 6:42
  למעשה בוא אניאעשה את זה קצת יותר מסודר מזה
 • 6:42 - 6:45
  תנו לי לנקות את זה טיפה.
 • 6:45 - 6:48
  אני אמחק את זה ואאריך את זה למטה קצת
 • 6:48 - 6:50
  אז אני יכול לרדת עד ל5-
 • 6:50 - 6:52
  בלי שזה יראה מבולגן
 • 6:52 - 6:53
  אז בוא נרד עד למטה כאן
 • 6:53 - 6:55
  ואז אנחנו יכולים למספר את זה
 • 6:55 - 6:58
  זה 1, זה 2, זה 3,
 • 6:58 - 7:01
  ואז זה יכול להיות 1-
 • 7:01 - 7:03
  2- וכל אלה זה רק מוסכמות
 • 7:03 - 7:04
  זה יכול היה להיות מתויג בדרך אחרת
 • 7:04 - 7:06
  יכולנו להחליט לשים את X שם
 • 7:06 - 7:07
  ואת Y שם
 • 7:07 - 7:08
  ולהפוך את זה לכיוון החיובי,
 • 7:08 - 7:09
  להפוך את זה לכיוון השלילי.
 • 7:09 - 7:11
  אבל זו רק מוסכמה שאנשים אימצו
 • 7:11 - 7:13
  החל מדקארט.
 • 7:13 - 7:18
  2-, 3-, 4- ו 5-
 • 7:18 - 7:20
  והוא אומר 'טוב כל דבר אני יכול לשייך
 • 7:20 - 7:23
  אני יכול לשייך כל אחד מזוגות הערכים האלה עם
 • 7:23 - 7:25
  נקודה בשני מימדים.
 • 7:25 - 7:28
  אני יכול לקחת את ה-X של נקודת הציון, אני יכול לקחת את הערך של X
 • 7:28 - 7:30
  ממש כאן ואני אומר ' אוקיי, זה 2
 • 7:30 - 7:34
  זה יהיה ממש שם לאורך כיוון השמאל-ימין
 • 7:34 - 7:36
  אני הולך לשמאל כי זה שלילי.'
 • 7:36 - 7:39
  וזה משוייך עם 5- בכיוון האנכי.
 • 7:39 - 7:42
  אז אני אומר שהערך של Y הוא 5-
 • 7:42 - 7:46
  ואז אם אני הולך 2 שמאלה ו 5 למטה.
 • 7:46 - 7:49
  קבלתי את הנקודה הזאת ממש שם.
 • 7:49 - 7:54
  אז הוא אומר ' שני הערכים האלה 2- ו 5-
 • 7:54 - 7:56
  אני יכול לשייך לנקודה הזאת
 • 7:56 - 7:59
  במישור הזה כאן, המישור הדו-מימדי.
 • 7:59 - 8:03
  אז אני אומר: לנקודה הזאת יש את הקורדינטות (נק' ציון),
 • 8:03 - 8:06
  אומרת לי איפה אני מוצא את הנקודה הזו (5-,2-)
 • 8:06 - 8:09
  והקואורדינטות האלה נקראות 'קואורדינטות קרטזיות'
 • 8:09 - 8:12
  נקראות על שם רנה דקארט
 • 8:12 - 8:14
  הי הוא היה האיש שהגה אותןץ
 • 8:14 - 8:15
  הוא משייך פתאום את כל היחסים האלה
 • 8:15 - 8:18
  עם נקודות על מישור של קואורדינטות.
 • 8:18 - 8:20
  ואז הוא אומר 'טוב בסדר, בוא נעשה עוד אחת'
 • 8:20 - 8:22
  יש עוד איזה יחס,
 • 8:22 - 8:27
  כשX שווה ל 1-, Y=-3
 • 8:27 - 8:30
  אז X הוא 1-, Y הוא 3-
 • 8:30 - 8:32
  זאת הנקודה הזאת שם.
 • 8:32 - 8:33
  והקונבנציה (מוסכמה) היא שוב
 • 8:33 - 8:34
  'כשאתה עורך את רשימת הקואורדינטות
 • 8:34 - 8:37
  אתה רושם את הקואורדינטות של X, אח"כ אתה רושם את הקואורדינטות של Y
 • 8:37 - 8:38
  וזה פשוט מה שאנשים החליטו לעשות.
 • 8:38 - 8:42
  1-, 3- זאת תהיה הנקודה הזאת שם
 • 8:42 - 8:46
  ואז יש לך את הנקודה כש X הוא 0, Y הוא 1-
 • 8:46 - 8:48
  כש X הוא 0 פה
 • 8:48 - 8:50
  שזה אומר שאני לא הולך ימינה או שמאלה.
 • 8:50 - 8:53
  Y הוא 1-, שזה אומר שאני הולך 1 למטה.
 • 8:53 - 8:56
  אז זאת הנקודה הזאת שם. (1-,0)
 • 8:56 - 8:57
  ממש שם
 • 8:57 - 8:59
  ואני יכול להמשיך לעשות את זה
 • 8:59 - 9:04
  כש X הוא 1, Y הוא 1
 • 9:04 - 9:10
  כש X הוא 2, Y הוא 3
 • 9:10 - 9:12
  בעצם אני אעשה את זה עם אותו צבע סגול
 • 9:12 - 9:15
  כש X הוא 2, Y הוא 3
 • 9:15 - 9:21
  2,3 ואז זאת כאן בכתום הייתה 1,1
 • 9:21 - 9:22
  וזה מעולה כשלעצמו
 • 9:22 - 9:25
  אני בעצם פשוט דגמתי Xים אפשריים.
 • 9:25 - 9:26
  אבל מה שהבנתי זה
 • 9:26 - 9:28
  לא רק שאתה דוגם את ה Xים האפשריים האלה
 • 9:28 - 9:30
  אבל אם המשכת לעשות עוד דוגמאות של Xים,
 • 9:30 - 9:31
  אם הייתי מנסה לדגום את כל הXים ביניהם,
 • 9:31 - 9:34
  היית למעשה מוצא את עצמך יוצר קו.
 • 9:34 - 9:36
  אז אם היית עושהכל X אפשרי
 • 9:36 - 9:38
  היית בסוף מקבל קו
 • 9:38 - 9:44
  שנראה משהו כזה... כאן.
 • 9:44 - 9:48
  וכל... כל יחסים, אם אתה בוחר כל X
 • 9:48 - 9:51
  ומוצא כל Y זה באמת מייצג נקודה על הקו הזה,
 • 9:51 - 9:52
  או עוד דרך לחשוב על זה
 • 9:52 - 9:54
  כל נקושה על הקו מייצגת
 • 9:54 - 9:57
  פתרון למשוואה הזאת
 • 9:57 - 9:59
  אז אם יש לך את הנקודה הזאת כאן.
 • 9:59 - 10:02
  שנראית כמו X שווה 1 וחצי
 • 10:02 - 10:03
  Y שווה 2, אז תנו לי לכתוב את זה
 • 10:03 - 10:07
  1.5,2
 • 10:07 - 10:09
  זה פתרון למשווה הזאת.
 • 10:09 - 10:14
  כש X הוא 1.5, 2X 1.5 זה 3 -1 זה 2
 • 10:14 - 10:16
  זה שם.
 • 10:16 - 10:17
  אז פתאום הוא יכל לגשר
 • 10:17 - 10:22
  את הפער או היחס הזה בין אלגברה וגאומטריה.
 • 10:22 - 10:27
  אנחנו עכשיו יכולים לתאר בצורה חזותי את כל זוגות ה X וה Y
 • 10:27 - 10:31
  שמספקים את המשוואה הזאת.
 • 10:31 - 10:36
  אז הוא האחראי על יצירת הגשר הזה
 • 10:36 - 10:38
  ולכן הקואורדינטות
 • 10:38 - 10:43
  שאנחנו משתמשים כדי לציין את הנקודות האלה נקראות 'קואורדינטות קרטזיות'
 • 10:43 - 10:45
  וכמו שנראה, הסוג הראשון של המשוואות
 • 10:45 - 10:49
  שנלמד הן משוואות מהסוג הזה כאן
 • 10:49 - 10:50
  ובתכנית הלימודים האלגברית הרגילה
 • 10:50 - 10:53
  הם נקראות משוואות לינאריות...
 • 10:53 - 10:56
  משוואות לינאריות.
 • 10:56 - 10:58
  ואולי אתם אומרים: טוב אנחנו יודעים, זאת משוואה
 • 10:58 - 11:00
  אני רואה שזה שווה לזה
 • 11:00 - 11:01
  אבל מה כ"כ לינארי (קוי, שורתי) בהם?
 • 11:01 - 11:02
  מהגורם להם להראות כמו קו?
 • 11:02 - 11:04
  כדי להבין למה הן לינאריות
 • 11:04 - 11:07
  צריך לעשות את הקפיצה הזאת שעשה רנה דקארט.
 • 11:07 - 11:09
  כי אם אתה רושם את זה
 • 11:09 - 11:11
  בשימוש של קואורדינטות קרטזיות
 • 11:11 - 11:14
  על מישור אוקלידי, אתה תקבל קו.
 • 11:14 - 11:16
  ובעתיד תראו
 • 11:16 - 11:18
  שיש עוד סוגים של משוואות שבהן לא נקבל קו ישר
 • 11:18 - 11:22
  נקבל עקומה, או משהו כזה משוגע או מוזר.
Title:
דקארט וקואורדינטות קרטזיות
Description:

מגשרים את האלגברה והגאומטריה. מה עושה את המשוואות הלינאריות כל כך לינאריות.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:22

Hebrew subtitles

Revisions