Return to Video

Descartes og Kartesiske Koordinater

 • 0:00 - 0:04
  Det her er et portræt af René Descartes,
 • 0:04 - 0:07
  en af de store tænkere inden for både matematik og filosofi.
 • 0:07 - 0:11
  De store filosoffer
 • 0:11 - 0:15
  var ofte også store matematikere, og vice versa.
 • 0:15 - 0:17
  Descartes levede nogenlunde samtidig med Galileo.
 • 0:17 - 0:22
  Han var 32 år yngre, men han døde dog kort efter Galileo.
 • 0:22 - 0:28
  Descartes døde i en ret ung alder, kun 54 år gammel, mens Galileo var godt oppe i 70'erne.
 • 0:28 - 0:33
  Descartes er nok mest almen kendt for det citat lige her.
 • 0:33 - 0:34
  Et meget filosofisk citat:
 • 0:34 - 0:36
  "Jeg tænker, altså er jeg."
 • 0:36 - 0:37
  Vi har også valgt et andet citat.
 • 0:37 - 0:39
  Det har faktisk ikke har så meget med algebra at gøre,
 • 0:39 - 0:41
  men det er et virkeligt godt citat.
 • 0:41 - 0:43
  Det er et mindre berømt citat, måske det mindst kendte.
 • 0:43 - 0:44
  Det står herovre.
 • 0:44 - 0:47
  Det er anvendeligt
 • 0:47 - 0:49
  og får os til at indse, at de her store tænkere,
 • 0:49 - 0:51
  de her grundlæggere af filosofi og matematik,
 • 0:51 - 0:54
  når alt kommer til alt, så var de bare mennesker.
 • 0:54 - 0:56
  Det han sagde var: "Man bliver ved med at skubbe på.
 • 0:56 - 0:58
  Man bliver ved med at skubbe på.
 • 0:58 - 1:00
  Jeg lavede alle de fejl, som kunne laves.
 • 1:00 - 1:02
  Men jeg blev ved med at skubbe på."
 • 1:02 - 1:05
  Det er et rigtig godt råd her i livet.
 • 1:05 - 1:09
  Han lavede mange ting i filosofi og matematik,
 • 1:09 - 1:11
  men grunden til, at vi har taget ham med her,
 • 1:11 - 1:13
  hvor vi lægger fundamentet til algebra,
 • 1:13 - 1:16
  er, at han er det individ,
 • 1:16 - 1:21
  som er hovedansvarlig for den stærke forbindelse mellem algebra og geometri.
 • 1:21 - 1:25
  På venstre side har vi algebraens verden.
 • 1:25 - 1:26
  Det har vi diskuteret en smule tidligere.
 • 1:26 - 1:28
  Vi har ligninger med symboler,
 • 1:28 - 1:32
  og symbolerne kan have forskellige værdier.
 • 1:32 - 1:38
  Vi kan f.eks. have sådan noget som
  y er lig med 2x minus 1.
 • 1:38 - 1:42
  Det udtrykker en relation mellem et tal x og et tal y.
 • 1:42 - 1:44
  Vi kan skrive det op i en tabel her,
 • 1:44 - 1:47
  hvor vi vælger værdier af x
 • 1:47 - 1:48
  og udregner, hvad værdierne af y er.
 • 1:48 - 1:52
  Vi kan vælge tilfældige værdier af x
 • 1:52 - 1:53
  og så finde y ud fra dem.
 • 1:53 - 1:55
  Vi vælger nogle ret enkle værdier,
 • 1:55 - 1:58
  så udregningerne ikke bliver for svære.
 • 1:58 - 2:00
  Hvis x er minus 2,
 • 2:01 - 2:04
  så bliver y lig med 2 gange minus 2 minus 1.
 • 2:04 - 2:07
  2 gange minus 2 minus 1.
 • 2:07 - 2:10
  Det er minus 4 minus 1.
 • 2:10 - 2:12
  Det er minus 5.
 • 2:12 - 2:15
  Hvis x er minus 1,
 • 2:15 - 2:20
  er y lig med 2 gange minus 1 minus 1.
 • 2:20 - 2:22
  Det er lig med
 • 2:22 - 2:25
  minus 2 minus 1. Det er minus 3.
 • 2:25 - 2:29
  Hvis x er lig med 0,
 • 2:29 - 2:33
  er y lig med 2 gange 0 minus 1.
 • 2:33 - 2:36
  2 gange 0 er 0, minus 1, det giver minus 1.
 • 2:36 - 2:37
  Vi tager et par stykker mere.
 • 2:38 - 2:39
  Vi kan vælge hvilken som helst værdi.
 • 2:39 - 2:40
  Vi kunne have sagt,
 • 2:40 - 2:42
  at x er minus kvadratrod 2
 • 2:42 - 2:45
  eller, hvad sker der, hvis x er minus 5 halve
 • 2:45 - 2:48
  eller plus 6/7.
 • 2:48 - 2:49
  Vi vælger bare de her tal,
 • 2:49 - 2:51
  fordi det gør udregningerne meget lettere,
 • 2:51 - 2:53
  når vi skal finde ud af, hvad y er.
 • 2:53 - 2:57
  Når x er 1, er y lig med 2 gange 1 minus 1.
 • 2:57 - 3:00
  2 gange 1 er 2, og så minus 1. Det giver 1.
 • 3:00 - 3:03
  Vi tager lige en mere
 • 3:03 - 3:05
  med en farve, som vi ikke har brugt endnu.
 • 3:05 - 3:07
  Lad os skrive det med lilla.
 • 3:07 - 3:09
  Hvis x er 2, så er y lig med
 • 3:09 - 3:14
  2 gange 2 minus 1,
 • 3:14 - 3:17
  så det er 4 minus 1, det er lig med 3.
 • 3:17 - 3:18
  Godt, det er vist nok.
 • 3:18 - 3:20
  Vi har udvalgt nogle eksempler på relationen.
 • 3:20 - 3:25
  Ligningen beskriver en generel relation mellem en variabel y og en variabel x.
 • 3:25 - 3:27
  Vi har bare vist nogle konkrete eksempler på det.
 • 3:27 - 3:28
  Det vi gjorde var at sige,
 • 3:28 - 3:30
  at hvis x er en variabel,
 • 3:30 - 3:31
  hvad er så den tilhørende værdi af y
 • 3:31 - 3:34
  for hver af de her x-værdier?
 • 3:34 - 3:37
  Det som Descartes indså er, at det kan visualiseres.
 • 3:37 - 3:40
  Vi kan vise det som punkter,
 • 3:40 - 3:46
  men det kan også udnyttes til at vise den generelle relation.
 • 3:46 - 3:50
  Han byggede en bro mellem de to verdener:
 • 3:50 - 3:54
  Fra meget abstrakt symbolsk algebra til geometri
 • 3:54 - 3:57
  som handler om former, dimensioner og vinkler.
 • 3:58 - 4:03
  Herovre er geometriens verden.
 • 4:03 - 4:05
  Der er sikkert andre folk gennem historien,
 • 4:05 - 4:09
  som måske også legede med de her ting, men som er blevet glemt,
 • 4:09 - 4:12
  men i tiden før Descartes var den generelle opfattelse,
 • 4:12 - 4:15
  at geometri var det vi kender som euklidisk geometri,
 • 4:15 - 4:16
  og det er basalt set geometrien,
 • 4:16 - 4:20
  som du nok har lært om i 6. eller 7. klasse
 • 4:20 - 4:23
  i det almindelige pensum i folkeskolen.
 • 4:23 - 4:24
  Det er geometri, hvor man beskriver
 • 4:24 - 4:29
  relationerne mellem trekanter og deres vinkler
 • 4:29 - 4:31
  og relationerne mellem cirkler
 • 4:31 - 4:34
  med deres radier, og så har vi trekanter
 • 4:34 - 4:36
  indskrevet i en cirkel og alt det der.
 • 4:36 - 4:39
  Vi vil gå lidt mere i dybden med den slags i videoerne om geometri.
 • 4:39 - 4:41
  Descartes siger nu:
 • 4:41 - 4:47
  "Jeg tror, jeg kan vise det her visuelt på samme måde som Euklid studerede trekanter og cirkler."
 • 4:47 - 4:48
  Lad os prøve det.
 • 4:48 - 4:51
  Hvis vi har et stykke papir,
 • 4:51 - 4:52
  kan vi tænke på det som et todimensionelt plan.
 • 4:52 - 4:56
  Vi kan betragte papiret som et udsnit af et todimensionelt plan.
 • 4:56 - 4:57
  Vi kalder det to dimensioner,
 • 4:57 - 5:00
  fordi der er to retninger, som vi kan bevæge os i.
 • 5:00 - 5:02
  Der er op-nedretningen. Det er én retning.
 • 5:03 - 5:05
  Det tegner vi lige her med blåt,
 • 5:05 - 5:07
  fordi vi prøver at visualisere det her,
 • 5:07 - 5:08
  så vi gør det i farven for geometri.
 • 5:08 - 5:14
  Vi har op-nedretningen, og vi har højre-venstreretningen.
 • 5:14 - 5:17
  Det er derfor, det kaldes et todimensionelt plan.
 • 5:17 - 5:18
  Hvis vi har gang i 3 dimensioner,
 • 5:18 - 5:21
  har vi også en ind-uddimension af papirets plan.
 • 5:21 - 5:23
  Det er meget let at lave 2 dimensioner på skærmen,
 • 5:23 - 5:25
  fordi skærmen er todimensionel.
 • 5:25 - 5:27
  Nu siger Descartes så:
 • 5:27 - 5:30
  "Vi ved, at der 2 variable, og de har den her relation.
 • 5:30 - 5:35
  Hvad nu, hvis jeg betragter den ene af de her variable som en af de her dimensioner herovre?"
 • 5:35 - 5:38
  Lad os altid lave den y-variable,
 • 5:38 - 5:39
  som er den afhængige variabel,
 • 5:39 - 5:42
  der afhænger af, hvad x er.
 • 5:42 - 5:44
  Lad os skrive det på den lodrette akse.
 • 5:44 - 5:45
  Lad os sætte vores uafhængige variabel,
 • 5:45 - 5:48
  den, hvor hvor bare valgte en tilfældig værdi for at se, hvad y blev.
 • 5:48 - 5:51
  Lad os sætte x på den vandrette akse.
 • 5:51 - 5:56
  Det var faktisk Descartes, som fandt på at benytte den enighed om altid at bruge x og y,
 • 5:56 - 6:02
  og som vi skal se senere også z, i algebra som de ukendte variable, vi flytter rundt med.
 • 6:02 - 6:03
  Descartes sagde:
 • 6:03 - 6:08
  "Hvis vi tænker på det på den her måde, så kan jeg inddele og nummere de to dimensioner."
 • 6:10 - 6:16
  Lad os gøre det lige herovre. Minus 3.
 • 6:16 - 6:18
  Her er minus 2.
 • 6:18 - 6:19
  Her er minus 1.
 • 6:19 - 6:21
  Det er 0.
 • 6:21 - 6:25
  Vi nummererer bare x-retningen, venstre-højreretningen.
 • 6:25 - 6:27
  Her er plus 1,
 • 6:27 - 6:28
  plus 2,
 • 6:28 - 6:30
  og her plus 3,
 • 6:30 - 6:32
  og vi kan gøre det samme i y-retningen.
 • 6:32 - 6:34
  Lad os gøre det.
 • 6:34 - 6:40
  Det er minus 5, minus 4, minus 3.
 • 6:40 - 6:42
  Lad os prøve at gøre det lidt pænere.
 • 6:42 - 6:45
  Det blev lidt rodet.
 • 6:45 - 6:48
  Vi sletter lige det her og forlænger den her lidt nedad,
 • 6:48 - 6:52
  så vi kan gå helt ned til minus 5, uden det bliver for rodet.
 • 6:52 - 6:53
  Vi starter helt hernede.
 • 6:53 - 6:55
  Vi nummererer.
 • 6:55 - 6:58
  Her er 1, her er 2, her er 3.
 • 6:58 - 7:01
  Det er minus 1,
 • 7:01 - 7:03
  minus 2. Alt det her er bare konventioner,
 • 7:03 - 7:04
  der kunne gøres på en anden måde.
 • 7:04 - 7:07
  Vi kunne have sat x der og y der
 • 7:07 - 7:08
  og gøre det her til den positive retning
 • 7:08 - 7:09
  og det her den negative retning,
 • 7:09 - 7:11
  men det her er bare den konvention, som alle bruger,
 • 7:11 - 7:13
  og den går helt tilbage til Descartes.
 • 7:13 - 7:17
  Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5.
 • 7:17 - 7:18
  Så sagde han:
 • 7:18 - 7:25
  "Jeg kan forbinde hvert af de her talpar med et punkt i 2 dimensioner."
 • 7:25 - 7:30
  Vi kan tage x-koordinaten som x-værdien herovre og sige, at det er minus 2.
 • 7:30 - 7:34
  Det er så lige derovre langs venstre-højreretningen.
 • 7:34 - 7:36
  Det er til venstre, fordi det er negativt.
 • 7:36 - 7:39
  Det er forbundet med minus 5 i den lodrette retning.
 • 7:39 - 7:42
  Det vil sige, at y-værdien er minus 5.
 • 7:42 - 7:46
  Hvis vi går 2 til venstre og 5 ned,
 • 7:46 - 7:49
  kommer vi til det punkt der.
 • 7:49 - 7:54
  Så siger Descartes: "De 2 værdier, minus 2 og minus 5,
 • 7:54 - 7:59
  kan beskrives som det punkt i det todimensionelle plan."
 • 7:59 - 8:03
  Så siger han: "Dét punkt har koordinaterne,
 • 8:03 - 8:06
  som fortæller mig, hvor jeg finder dét punkt: minus 2 komma minus 5."
 • 8:06 - 8:09
  De her koordinater kaldes kartesiske koordinater,
 • 8:09 - 8:12
  og de er opkaldt efter René Descartes,
 • 8:12 - 8:14
  for det var ham, som fandt på det.
 • 8:14 - 8:15
  Han forbinder lige pludselig alle de her relationer
 • 8:15 - 8:18
  med punkter i et koordinatsystem.
 • 8:18 - 8:20
  Lad os tage en mere.
 • 8:20 - 8:22
  Her er en anden relation:
 • 8:22 - 8:27
  Når x er lig med minus 1, er y lig med minus 3.
 • 8:27 - 8:30
  x er minus 1 og y er minus 3.
 • 8:30 - 8:32
  Det er det punkt derovre.
 • 8:32 - 8:33
  Det er den samme konvention igen.
 • 8:33 - 8:34
  Når vi skriver en liste med koordinater,
 • 8:34 - 8:37
  skriver vi x-koordinatet og så y-koordinatet.
 • 8:37 - 8:38
  Det var smart, og alle begyndte at gøre det på den måde.
 • 8:38 - 8:42
  Minus 1 minus 3. Det er så det punkt der.
 • 8:42 - 8:46
  Næste punkt: Når x er 0, er y minus 1.
 • 8:46 - 8:48
  Når x er 0 lige her.
 • 8:48 - 8:50
  Det betyder, at vi hverken går til venstre eller højre.
 • 8:50 - 8:56
  y er minus 1. Det betyder 1 ned. Det er punktet der.
 • 8:56 - 8:57
  Lige der.
 • 8:57 - 8:59
  Vi kan blive ved:
 • 8:59 - 9:04
  Når x er 1, er y 1.
 • 9:04 - 9:10
  Når x er 2, er y 3.
 • 9:10 - 9:12
  Lad os gøre det i den samme lilla farve.
 • 9:12 - 9:15
  Når x er 2, er y 3.
 • 9:15 - 9:21
  2 komma 3 i lilla, og den orange var 1 komma 1,
 • 9:21 - 9:22
  og det er jo meget pænt i sig selv.
 • 9:22 - 9:25
  Vi udvalgte bare nogle x'er,
 • 9:25 - 9:26
  men det som Descartes indså er,
 • 9:26 - 9:28
  at ikke bare vælger man nogle x'er,
 • 9:28 - 9:30
  men hvis man blev ved med at udvælge x'er,
 • 9:30 - 9:31
  altså hvis man prøvede at vælge alle x'er ind i mellem,
 • 9:31 - 9:34
  ville man faktisk ende med at tegne en linje.
 • 9:34 - 9:36
  Hvis man indtegnede alle de mulige punkter,
 • 9:36 - 9:38
  så ville man ende med en linje,
 • 9:38 - 9:44
  og linjen ville se nogenlunde sådan her ud.
 • 9:44 - 9:48
  For en hvilken som helst relation gælder det, at hvis man vælger et x
 • 9:48 - 9:51
  og finder y, er det altid et punkt på den her linje.
 • 9:51 - 9:52
  En anden måde at se på det er,
 • 9:52 - 9:57
  at alle punkter på den her linje er en løsning til den her ligning.
 • 9:59 - 10:02
  Det her punkt er omtrent x lig med 1 en halv, og y er 2.
 • 10:02 - 10:03
  Lad os skrive det.
 • 10:03 - 10:07
  1,5 komma 2.
 • 10:07 - 10:09
  Det er en løsning til den ligning.
 • 10:09 - 10:14
  Når x er 1,5, har vi, at 2 gange 1,5 er 3 minus 1 er 2.
 • 10:14 - 10:16
  Det er lige her.
 • 10:16 - 10:17
  Pludselig kunne Descartes bygge en bro over en kløft
 • 10:17 - 10:22
  eller lave en forbindelse mellem algebra og geometri.
 • 10:22 - 10:27
  Vi kan nu visualisere alle par af x og y,
 • 10:27 - 10:31
  som opfylder ligningen derovre,
 • 10:31 - 10:36
  og derfor har han fået æren for den bro,
 • 10:36 - 10:38
  og det er derfor, at koordinater,
 • 10:38 - 10:43
  som er det, vi kalder de her punkter, bliver kaldt for kartesiske koordinater.
 • 10:43 - 10:45
  Som vi vil se, er den første type af ligninger,
 • 10:45 - 10:49
  som vi skal studere, ligninger af den type, som er der,
 • 10:49 - 10:53
  og de kaldes for lineære ligninger.
 • 10:53 - 10:56
  Lineære ligninger.
 • 10:56 - 10:58
  Man tænker måske, at det her en ligning,
 • 10:58 - 11:00
  og vi kan se, at det der er lig med det i sig selv,
 • 11:00 - 11:01
  men hvad er det egentlig, som er lineært ved dem?
 • 11:01 - 11:02
  Hvad gør, at det bliver til en linje?
 • 11:02 - 11:08
  For at indse det skal vi have den indsigt, som René Descartes fik ved
 • 11:08 - 11:13
  at plotte relationerne i sit kartesiske koordinatsystem i 2 dimensioner, i et euklidisk plan.
 • 11:13 - 11:16
  Man får en ret linje, og, som vi skal se i en senere video,
 • 11:16 - 11:18
  er der andre typer af ligninger, hvor man ikke får en ret linje.
 • 11:18 - 11:22
  Man kan få noget kurvet, eller et eller andet helt vildt!
Title:
Descartes og Kartesiske Koordinater
Description:

Forklaring på, hvordan Descartes forbandt algebra og geometri med sit koordinatsystem. Få også svar på, hvad der er så lineært ved lineære ligninger.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:22

Danish subtitles

Revisions