Return to Video

Декарт и декартови координати

 • 0:01 - 0:04
  Това тук е снимка на
 • 0:04 - 0:06
  Още един от най-великите умове
 • 0:06 - 0:08
  в математиката и философията.
 • 0:08 - 0:10
  Мисля, че ще видите тенденцията
 • 0:10 - 0:13
  великите философи
 • 0:13 - 0:15
  и обратно.
 • 0:15 - 0:17
  Той е бил нещо като съвременник на Галилей
 • 0:17 - 0:19
  Бил е с 32 години по-млад.
 • 0:19 - 0:22
  Въпреки че е починал скоро след Галилей.
 • 0:22 - 0:23
  Починал е доста млад,
 • 0:23 - 0:25
  за сравнение Галилей е бил над 70 годишен,
 • 0:25 - 0:28
  Декарт умира само на 54 години.
 • 0:28 - 0:31
  И той вероятно е най-известен
 • 0:31 - 0:33
  с този цитат тук.
 • 0:33 - 0:34
  Много философско изказване.
 • 0:34 - 0:36
  "Мисля, следователно съществувам."
 • 0:36 - 0:37
  Също така исках да вметна,
 • 0:37 - 0:39
  тъй като няма общо с алгебрата,
 • 0:39 - 0:41
  но според мен е наистина добра мисъл.
 • 0:41 - 0:43
  Вероятно най-неизвестната му фраза.
 • 0:43 - 0:44
  Тази тук.
 • 0:44 - 0:47
  Харесвам я, защото е много практична
 • 0:47 - 0:49
  и те кара да осъзнаеш, че тези велики умове,
 • 0:49 - 0:51
  тези стълбове на философията и математиката
 • 0:51 - 0:52
  в крайна сметка
 • 0:52 - 0:54
  са били просто хора.
 • 0:54 - 0:56
  А той е казал
 • 0:56 - 0:58
  Продължавай да се бориш.
 • 0:58 - 1:00
  Направих всяка грешка, която може да се направи,
 • 1:00 - 1:02
  но продължих да се боря"
 • 1:02 - 1:05
  Което мисля, че е много, много добър житейски съвет.
 • 1:05 - 1:08
  Та той е направил много
 • 1:08 - 1:09
  за философията и математиката
 • 1:09 - 1:11
  но причината да го включим тук
 • 1:11 - 1:13
  докато изучаваме основите на алгебрата
 • 1:13 - 1:16
  е, че този човек има
 • 1:16 - 1:19
  най-много заслуги за силната връзка
 • 1:19 - 1:21
  между алгебра и геометрия.
 • 1:21 - 1:23
  Тук в ляво
 • 1:23 - 1:25
  имаме света на алгебрата.
 • 1:25 - 1:26
  Това сме го говорили вече.
 • 1:26 - 1:28
  Имаме уравнения, съставени от символи
 • 1:28 - 1:30
  и тези символи всъщност
 • 1:30 - 1:32
  могат да приемат стойности
 • 1:32 - 1:33
  така можем да съставим уравнение
 • 1:33 - 1:38
  у = 2х -1
 • 1:38 - 1:39
  Това ни дава връзка
 • 1:39 - 1:41
  между стойността на х
 • 1:41 - 1:42
  и стойността на у.
 • 1:42 - 1:44
  И дори можем да направим таблица
 • 1:44 - 1:47
  и да избираме стойности за х
 • 1:47 - 1:48
  за да видим какви може да са стойностите за у.
 • 1:48 - 1:52
  Можем да си изберем случайна стойност за х
 • 1:52 - 1:53
  и тогава да открием колко ще е у.
 • 1:53 - 1:55
  но нека избираме сравнително лесни стойности
 • 1:55 - 1:58
  за да не бъде
 • 1:58 - 1:59
  Например
 • 1:59 - 2:01
  ако х е -2
 • 2:01 - 2:04
  тогава у ще е 2(-2) -1
 • 2:04 - 2:07
  2(-2) -1
 • 2:07 - 2:10
  което е -4 -1
 • 2:10 - 2:12
  което е -5
 • 2:12 - 2:15
  ако х е -1
 • 2:15 - 2:20
  тогава у ще бъде 2(-1) -1
 • 2:20 - 2:22
  което е равно на
 • 2:22 - 2:25
  -2 -1 = -3
 • 2:25 - 2:29
  ако х= 0
 • 2:29 - 2:33
  тогава у ще бъде
 • 2:33 - 2:36
  2(0) е 0 -1, което е -1
 • 2:36 - 2:37
  Нека сметнем още няколко.
 • 2:37 - 2:38
  Ако х е 1
 • 2:38 - 2:39
  Можем да изберем всяка една стойност
 • 2:39 - 2:40
  Можех, например, да кажа
 • 2:40 - 2:42
  х е отрицатлната стойност на корен квадратен от 2
 • 2:42 - 2:45
  или х е -5/2
 • 2:45 - 2:48
  или 6/7.
 • 2:48 - 2:49
  Просто избирам прости числа
 • 2:49 - 2:51
  защото така пресмятането е много по-лесно
 • 2:51 - 2:53
  и мога веднага да разбера колко ще бъде у.
 • 2:53 - 2:54
  Когато х е 1
 • 2:54 - 2:57
  у ще бъде
 • 2:57 - 3:00
  2 по 1 е 2 и -1 става 1
 • 3:00 - 3:03
  Нека направим още едно пресмятане.
 • 3:03 - 3:05
  В цвят, който все още не сме използвали.
 • 3:05 - 3:07
  Например лилаво.
 • 3:07 - 3:08
  ако х е 2
 • 3:08 - 3:09
  тогава у ще бъде
 • 3:09 - 3:14
  2(2) -1, защото сега х=2
 • 3:14 - 3:17
  това прави 4 -1 = 3
 • 3:17 - 3:18
  Дотук добре,
 • 3:18 - 3:20
  просто показахме примери за тази връзка.
 • 3:20 - 3:23
  В началото казахме, че уравнението показва връзка
 • 3:23 - 3:25
  между променлива у и променлива х.
 • 3:25 - 3:27
  След това направихме конкретна връзка.
 • 3:27 - 3:28
  Нека
 • 3:28 - 3:30
  х е една от тези променливи.
 • 3:30 - 3:31
  За всяка от тези стойности на х,
 • 3:31 - 3:34
  каква ще е отговарящата стойност на у?
 • 3:34 - 3:36
  Това, което Декарт осъзнава е,
 • 3:36 - 3:37
  че връзката може да се визуализира.
 • 3:37 - 3:40
  Можем да изобразим
 • 3:40 - 3:43
  Това може да ни помогне
 • 3:43 - 3:46
  да изобразим връзката.
 • 3:46 - 3:47
  Така, това, което Декарт всъщност е направил е
 • 3:47 - 3:52
  да свърже двата свята.
 • 3:52 - 3:55
  с този на Геометрията, занимаваща се
 • 3:55 - 3:58
  с форми, размери и ъгли.
 • 3:58 - 4:03
  Ето това тук е светът на Геометрията
 • 4:03 - 4:05
  и очевидно има хора в историята,
 • 4:05 - 4:07
  много от тях може би са забравени,
 • 4:07 - 4:09
  които са тръгнали в тази посока.
 • 4:09 - 4:12
  Но преди Декарт се е считало,
 • 4:12 - 4:15
  че Геометрията е Евклидовата Геометрия.
 • 4:15 - 4:16
  Това е Геометрията,
 • 4:16 - 4:18
  която се изучава в училище,
 • 4:18 - 4:20
  в 8-ми, 9-ти или 10-ти клас.
 • 4:20 - 4:23
  в стандартните уроци по математика.
 • 4:23 - 4:24
  Тази Геометрия изучава
 • 4:24 - 4:29
  връзката между триъгълниците
 • 4:29 - 4:31
  Връзката между окръжности
 • 4:31 - 4:34
  с техните радиуси и
 • 4:34 - 4:36
  триъгълници, вписани в окръжност и всичко останало.
 • 4:36 - 4:37
  ТОва е основата, която се надгражда
 • 4:37 - 4:40
  при изучаването на този тип Геометрия.
 • 4:40 - 4:43
  Но Декарт казва, "Аз мисля, че моге да представя
 • 4:43 - 4:47
  триъгълниците и окръжностите"
 • 4:47 - 4:48
  Казва си "Защо не?"
 • 4:48 - 4:51
  Ако имаме лист хартия
 • 4:51 - 4:52
  и си представим двуизмерна равнина,
 • 4:52 - 4:54
  можем да кажем, че този лист хартия е
 • 4:54 - 4:56
  част от тази двуизмерна равнина.
 • 4:56 - 4:58
  Наричаме я двуизмерна, защото има
 • 4:58 - 5:00
  две посоки, в които можем да тръгнем.
 • 5:00 - 5:01
  Имаме вертикална посока,
 • 5:01 - 5:03
  това е едната.
 • 5:03 - 5:05
  Нека я изобразим в синьо,
 • 5:05 - 5:07
  защото се опитваме да визуализираме нещата,
 • 5:07 - 5:08
  затова ще го направим в цвета на Геометрията.
 • 5:08 - 5:12
  Ето това е вертикалната посока,
 • 5:12 - 5:14
  а това е хоризонталната посока.
 • 5:14 - 5:17
  Затова се нарича двуизмерна равнина.
 • 5:17 - 5:18
  Ако имахме триизмерно пространство
 • 5:18 - 5:21
  трябваше да нарисуваме и напречна посока (от нас към екрана и обратно)
 • 5:21 - 5:23
  Лесно се работи в двуизмерна равнина
 • 5:23 - 5:25
  на екрана, защото той е
 • 5:25 - 5:27
  Декарт казва "Имаме
 • 5:27 - 5:30
  две променливи и те имат
 • 5:30 - 5:33
  връзка помежду си. Защо да не представим
 • 5:33 - 5:35
  една от тези посоки?"
 • 5:35 - 5:38
  Нека представим променливата у,
 • 5:38 - 5:39
  която всъщност е зависимата променлива
 • 5:39 - 5:40
  според нашето увравнение,
 • 5:40 - 5:42
  защото зависи от стойностите на х.
 • 5:42 - 5:44
  Нека поставим стойностите по вертикалната ос.
 • 5:44 - 5:45
  И нека поставим стойностите на независимата променлива,
 • 5:45 - 5:47
  тази, която избирахме произволно в примерите
 • 5:47 - 5:48
  за да намерим стойността на у. Нека тя да бъде
 • 5:48 - 5:51
  на хоризонталната ос.
 • 5:51 - 5:53
  Всъщност Декарт е измислил това представяне
 • 5:53 - 5:56
  на х и у по двете оси.
 • 5:56 - 5:59
  По-късно ще видим и z в Алгебрата,
 • 5:59 - 6:02
  като неизвестна променлива, която зависи от променливите,
 • 6:02 - 6:04
  Декарт обяснява "Ако помислим по следния начин
 • 6:04 - 6:07
  и номерираме тези посоки"
 • 6:07 - 6:10
  Да кажем, че в хоризонтална посока,
 • 6:10 - 6:16
  нека това да бъде -3
 • 6:16 - 6:18
  това нека е -2
 • 6:18 - 6:19
  това е -1
 • 6:19 - 6:21
  това е 0
 • 6:21 - 6:24
  Просто номерираме хоризонталната посока
 • 6:24 - 6:25
  отляво надясно.
 • 6:25 - 6:27
  Това тук е 1
 • 6:27 - 6:28
  това е 2,
 • 6:28 - 6:30
  а това е 3.
 • 6:30 - 6:32
  Можем да направим същото с вертикалната посока
 • 6:32 - 6:34
  нека видим как ще изглежда
 • 6:34 - 6:40
  това са -5, -4, -3.
 • 6:40 - 6:42
  Всъщност нека го направим малко по-прегледно.
 • 6:42 - 6:45
  Нека изчистим тези числа.
 • 6:45 - 6:48
  Нека изтрием стрелката и да удължим линията надолу.
 • 6:48 - 6:50
  така, че да можем да изпишем до -5
 • 6:50 - 6:52
  без да изглежда претрупано.
 • 6:52 - 6:53
  Нека направим оста до тук.
 • 6:53 - 6:55
  И вече можем да поставим числата.
 • 6:55 - 6:58
  Това е 1, това е 2, това е 3,
 • 6:58 - 7:01
  А тук може да бъде -1
 • 7:01 - 7:03
  -2 и това са произволно избрани посоки.
 • 7:03 - 7:04
  Можеше да завъртим осите обратно.
 • 7:04 - 7:06
  Можем да сложим стойностите на х тук
 • 7:06 - 7:07
  а тези на у тук.
 • 7:07 - 7:08
  Това може да бъде положителната посока,
 • 7:08 - 7:09
  а това отрицателната посока.
 • 7:09 - 7:11
  Но тази подредба е възприета като стандарт,
 • 7:11 - 7:13
  въведен от Декарт.
 • 7:13 - 7:18
  -2, -3, -4 и -5.
 • 7:18 - 7:20
  И така Декарт казва "По този начин мога да асоциирам всичко"
 • 7:20 - 7:23
  Можем да свържем всяка от тези двойки числа с
 • 7:23 - 7:25
  точка в двуизмерното пространство.
 • 7:25 - 7:28
  Можем да вземем стойността на х
 • 7:28 - 7:30
  от тук и да решим, че при стойност -2
 • 7:30 - 7:34
  това трябва да бъде
 • 7:34 - 7:36
  защото стойността е отрицателна.
 • 7:36 - 7:39
  На тази стойност отговаря -5
 • 7:39 - 7:42
  Ето тук стойността на у е -5.
 • 7:42 - 7:46
  И така 2 наляво и 5 надолу.
 • 7:46 - 7:49
  Стигаме до тази точка.
 • 7:49 - 7:54
  По този начин стойностите -2 и -5
 • 7:54 - 7:56
  асоциираме с тази точка
 • 7:56 - 7:59
  в двуизмерната равнина
 • 7:59 - 8:03
  Това ознчава, че тази точка има координати,
 • 8:03 - 8:06
  които ни показват къде да я открием. (-2,-5).
 • 8:06 - 8:09
  Тези координати се наричат
 • 8:09 - 8:12
  на името на Рене Декарт, защото той
 • 8:12 - 8:14
  е създал тези координати.
 • 8:14 - 8:15
  Той пръв започва да асоциира връзките
 • 8:15 - 8:18
  между две променливи с точки на координатната равнина.
 • 8:18 - 8:20
  Нека асоциираме и другите стойности.
 • 8:20 - 8:22
  Имаме следваща връзка,
 • 8:22 - 8:27
  при х = -1, у = -3,
 • 8:27 - 8:30
  значи х е -1, а у е -3.
 • 8:30 - 8:32
  Това е тази точка.
 • 8:32 - 8:33
  По принцип
 • 8:33 - 8:34
  при изписване на координати,
 • 8:34 - 8:37
  първо се поставя координатата за х, а после тази за у.
 • 8:37 - 8:38
  Това се е наложило като стандарт.
 • 8:38 - 8:42
  (-1, -3) е тази точка тук.
 • 8:42 - 8:46
  Следващата точка е при х=0, а у=-1
 • 8:46 - 8:48
  когато х е 0, това означава,
 • 8:48 - 8:50
  че няма да се местя наляво или надясно.
 • 8:50 - 8:53
  у е -1, което означава 1 надолу.
 • 8:53 - 8:56
  Така получаваме тази точка. (0,-1)
 • 8:56 - 8:57
  Точно тук.
 • 8:57 - 8:59
  Така можем да продължим с другите точки.
 • 8:59 - 9:04
  при х=1, у=1
 • 9:04 - 9:10
  при х=2, у=3
 • 9:10 - 9:12
  Нека направим тази точка със същия лилав цвят
 • 9:12 - 9:15
  при х=2, у=3
 • 9:15 - 9:21
  (2,3), а тази тук с оранжево
 • 9:21 - 9:22
  По този начин изглежда достатъчно добре,
 • 9:22 - 9:25
  просто поставихме точките, които отговарят на х.
 • 9:25 - 9:26
  Това, което е осъзнал Декарт е, че ако поставим
 • 9:26 - 9:28
  не само тези точки за х,
 • 9:28 - 9:30
  а продължим да избираме различни стойности на х
 • 9:30 - 9:31
  и поставим всички точки за стойностите на х между тези, всъщност
 • 9:31 - 9:34
  ще изрисуваме линия.
 • 9:34 - 9:36
  Така, ако намерим точки за всяка възможна стойност на х
 • 9:36 - 9:38
  в крайна сметка ще имаме линия, която иглежда
 • 9:38 - 9:44
  по този начин... ето така.
 • 9:44 - 9:48
  и всяка възможна връзка, за която и да е стойност на х
 • 9:48 - 9:51
  стойността на у ще е такава, че точката ще бъде
 • 9:51 - 9:52
  на тази линия, или казано по друг начин
 • 9:52 - 9:54
  всяка точка от тази линия представлява решение
 • 9:57 - 9:59
  Така, ако вземем тази точка,
 • 9:59 - 10:02
  за която изглежда, че х=1.5,
 • 10:02 - 10:03
  а у=2. Нека изпишем това
 • 10:03 - 10:07
  (1.5,2)
 • 10:07 - 10:09
  Това е решение на уравнението.
 • 10:09 - 10:14
  При х=1.5, 2(1.5)=3 -1=2.
 • 10:14 - 10:16
  Това е тази точка.
 • 10:16 - 10:17
  Така изведнъж Декарт успява да опише
 • 10:17 - 10:22
  взаимоотношението между
 • 10:22 - 10:27
  Вече можем да изобразим всички двойки на х и у,
 • 10:27 - 10:31
  които удовлетворяват това уравнение.
 • 10:31 - 10:36
  Така той прави връзката
 • 10:36 - 10:38
  и затова координатите, които използваме
 • 10:38 - 10:43
  за да опишем тези точки се наричат
 • 10:43 - 10:45
  и както ще видим, първият тип уравнения,
 • 10:45 - 10:49
  които ще изучаваме са уравнения от този тип
 • 10:49 - 10:50
  и в традиционните уроци по алгебра
 • 10:50 - 10:53
  те се наричат линейни уравнения
 • 10:53 - 10:56
  Линейни уравнения.
 • 10:56 - 10:58
  И така може би ще кажете:
 • 10:58 - 11:00
  виждам, че това е равно на това,
 • 11:00 - 11:01
  но какво му е линейното?
 • 11:01 - 11:02
  Кое ги кара да изглеждат като линия?
 • 11:02 - 11:04
  За да разберем, че теи уравнения са линейни, трябва да направим
 • 11:04 - 11:07
  връзката, която е направи Рене Декарт.
 • 11:07 - 11:09
  Защото, ако изчертаем уравнението,
 • 11:09 - 11:11
  като използваме Декартови координати
 • 11:11 - 11:14
  на Евклидова равнина, ще получим линия.
 • 11:14 - 11:16
  По-напред ще видите, че има други
 • 11:16 - 11:18
  типове уравнения, които не описват линия.
 • 11:18 - 11:22
  Те описват крива или нещо странно
 • Not Synced
  "Добре, това е уравнение,
 • Not Synced
  'Декартови координати'
 • Not Synced
  'Декартови координати'
 • Not Synced
  2(0) -1
 • Not Synced
  2(1) -1
 • Not Synced
  Алгебра и Геометрия.
 • Not Synced
  Алгебрата по същя начин както Евклид е изучавал
 • Not Synced
  Продължавай да се бориш.
 • Not Synced
  Рене Декарт
 • Not Synced
  Този на прекалено абстрактната Алгебра
 • Not Synced
  всяка от променливите в
 • Not Synced
  да са велики математици
 • Not Synced
  двуизмерен.
 • Not Synced
  е (1,1)
 • Not Synced
  и техните ъгли.
 • Not Synced
  или шантаво.
 • Not Synced
  какво ще получим, ако
 • Not Synced
  които променяме.
 • Not Synced
  на това уравнение.
 • Not Synced
  отделни точки.
 • Not Synced
  по вертикалната ос.
 • Not Synced
  по хоризонталната ос и ще е наляво,
 • Not Synced
  сложно за пресмятане.
Title:
Декарт и декартови координати
Description:

Връзката между Алгебра и Геометрия. Какво прави линейните уравнения линейни.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
11:22

Bulgarian subtitles

Incomplete

Revisions