Return to Video

มุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นตัดขวางกับเส้นขนาน

 • 0:00 - 0:02
  ในวิดีโอนี้เราจะคิดสักหน่อยเกี่ยวกับ
 • 0:02 - 0:12
  เส้นขนาน, และอีกเส้นตัดกับเส้นขนาน
 • 0:12 - 0:14
  และเราเรียกพวกมันว่าเส้นตัดขวาง
 • 0:14 - 0:17
  อย่างแรกลองคิดว่าเส้นขนานหรือ
 • 0:17 - 0:18
  เส้นขนานคู่คืออะไร
 • 0:18 - 0:22
  นิยามหนึ่งที่เราใช้, และผมว่ามันใช้ได้ดี
 • 0:22 - 0:24
  ในวิดีโอนี้, คือว่ามันคือเส้นตรงสองเส้นที่
 • 0:24 - 0:26
  อยู่บนระนาบเดียวกัน
 • 0:26 - 0:29
  แล้วเวลาผมพูดถึงระนาบ, ผมพูดถึง, คุณ
 • 0:29 - 0:32
  จินตนาการผิวสองมิติเรียบ, อย่างเช่นหน้าจอนี้ --
 • 0:32 - 0:34
  หน้าจอนี้คือระนาบ
 • 0:34 - 0:38
  เส้นตรงสองเส้นนั่งอยู่บนระนาบที่ไม่เคยตัดกัน
 • 0:38 - 0:42
  แล้วเส้นตรงนี้ -- ผมจะวาดให้ดีที่สุด -- และจินตนาการ
 • 0:42 - 0:44
  ว่าเส้นตรงนี้จะยาวไปในทิศนั้น
 • 0:44 - 0:47
  และทิศนั้นไป -- ขอผมใช้อีกสีนะ --
 • 0:47 - 0:52
  และเส้นนี่ตรงนี้จะขนานกัน
 • 0:52 - 0:54
  พวกมันจะไม่ตัดกัน
 • 0:54 - 0:56
  ถ้าคุณสมมุติว่าผมวาดมันตรงพอ และนั่น
 • 0:56 - 0:58
  พวกมันจะมีทิศเดียวกันเป๊ะ, พวกมัน
 • 0:58 - 1:00
  ไม่เคยตัดกัน
 • 1:00 - 1:02
  แล้วถ้าคุณคิดว่าเส้นตรงแบบไหนที่
 • 1:02 - 1:08
  ไม่ขนานกัน, เส้นตรงสีเขียวกับเส้นตรงสีชมพูนี่
 • 1:08 - 1:09
  ไม่ขนานกัน
 • 1:09 - 1:12
  พวกมันตัดกันชัดเจน ณ จุดหนึ่ง
 • 1:12 - 1:15
  สองตัวนี้ จะขนานกันตรงนี้, และบางครั้ง
 • 1:15 - 1:19
  คนระบุ, บางครั้งคนจะวาดลูกศรไปในทิศ
 • 1:19 - 1:21
  เดียวกันเพื่อแสดงว่าเส้นตรงสองเส้น
 • 1:21 - 1:22
  ขนานกัน
 • 1:22 - 1:24
  ถ้ามีเส้นขนานหลายเส้น, เขาอาจวาดลูกศรสองตัว
 • 1:24 - 1:26
  และลูกศรสองตัว อะไรก็ตาม
 • 1:26 - 1:27
  แต่คุณแค่ต้องบอกว่า, โอเค, เส้นตรงเหล่านี้จะ
 • 1:27 - 1:29
  ไม่มีทางตัดกัน
 • 1:29 - 1:31
  สิ่งที่เราอยากคิดคือว่า เกิดอะไรขึ้นเมื่อ
 • 1:31 - 1:36
  เส้นขนานเหล่านี้ ตัดกับเส้นตรงเส้นที่สาม
 • 1:36 - 1:38
  ขอผมวาดเส้นที่สามตรงนี้นะ
 • 1:38 - 1:42
  เส้นตรงที่สามแบบนี้
 • 1:42 - 1:46
  และเราเรียกมัน, ตรงนี้, เส้นตรงที่สาม ที่ตัด
 • 1:46 - 1:52
  กับเส้นขนาน เราเรียกมันว่า เส้นตัดขวาง
 • 1:52 - 1:56
  เพราะมันตัดขวางเส้นขนานสองเส้น
 • 1:56 - 1:59
  ทีนี้ เมื่อไหร่ก็ตามคุณมีเส้นตัดขวาง ตัดกับเส้น
 • 1:59 - 2:02
  ขนาน, คุณมีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่าง
 • 2:02 - 2:03
  มุมที่เกิดขึ้น
 • 2:03 - 2:06
  ตอนนี้เจ้านี่ปรากฏในข้อสอบมาตรฐานมากมาย
 • 2:06 - 2:09
  มันเป็นปัญหาเรขาคณิตประเภทหลัก
 • 2:09 - 2:12
  มันเป็นสิ่งที่ดี ที่ต้องปล่อยหัวให้ว่างไว้
 • 2:12 - 2:16
  แล้วอย่างแรกที่ต้องสังเกตคือว่า ถ้าเส้นตรงเหล่านี้ขนานกัน,
 • 2:16 - 2:18
  เราจะสมมุติว่าเส้นตรงเหล่านี้ขนานกัน, แล้วเรา
 • 2:18 - 2:22
  มีมุมที่ตรงกัน จะเท่ากัน
 • 2:22 - 2:26
  เวลาผมพูดถึง มุมที่ตรงกัน ผมว่าคุณคง
 • 2:26 - 2:29
  คิดว่า มันมีมุม สี่มุมที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นตรง
 • 2:29 - 2:31
  สีม่วงนี้ หรือเส้นสีบานเย็นนี่ จะตัดกับ
 • 2:31 - 2:32
  เส้นสีเหลื่องนี่
 • 2:32 - 2:38
  คุณมีมุมนี่ตรงนี้ ที่ผมระบุด้วยสีเขียว,
 • 2:38 - 2:43
  คุณมี -- ขอผมทำอีกอันด้วยสีส้มนะ -- คุณมี
 • 2:43 - 2:48
  มุมนี่ตรงนี้สีส้ม, คุณมีมุมนี่ตรงนี้
 • 2:48 - 2:53
  เป็นสีเขียวอีกระดับหนึ่ง, แล้วคุณมีมุมนี่
 • 2:53 - 2:55
  ตรงนี้ -- ตรงนี้ ผมใช้สี
 • 2:55 - 2:57
  ฟ้าๆ ม่วงๆ นั่น
 • 2:57 - 2:59
  พวกนั้นคือมุมสี่มุม
 • 2:59 - 3:02
  แล้วเมื่อเราพูดถึงมุมที่ตรงกัน, เรา
 • 3:02 - 3:05
  กำลังพูดถึง, ตัวอย่างเช่น, เจ้านี่บนนี้ มุมสีเขียว
 • 3:05 - 3:09
  บบนี้, มันตรงกับมุมบนขวานี่, สิ่งที่
 • 3:09 - 3:12
  ผมวาดมันด้วยสีเขียวสีเดียวกัน, ตรงนี้
 • 3:12 - 3:15
  มุมสองมุมนี้ตรงกัน
 • 3:15 - 3:18
  พวกนี้เป็นมุมที่ตรงกัน และพวกมัน
 • 3:18 - 3:20
  จะเท่ากัน
 • 3:20 - 3:21
  พวกนี้คือมุมที่เท่ากัน
 • 3:21 - 3:24
  ถ้านี่คือ -- ผมจะตั้งเลขขึ้นมา -- ถ้านี่คือ 70
 • 3:24 - 3:28
  องศา, แล้วมุมนี่ตรงนี้จะ
 • 3:28 - 3:29
  เท่ากับ 70 องศาด้วย
 • 3:29 - 3:32
  แลถ้าคุณคิดดู, หรือถ้าคุณเล่นกับ
 • 3:32 - 3:35
  ไม้จิ้มฟันหรืออะไรอย่างนั้น, และคุณเปลี่ยนทิศ
 • 3:35 - 3:38
  ของเส้นตัดขวางนี่, คุณจะเห็นว่ามัน
 • 3:38 - 3:41
  ดูเหมือนว่า พวกมันควรเท่ากัน
 • 3:41 - 3:43
  ถ้าผมหา -- ขอผมวาดเส้นขนานอีกสองเส้น
 • 3:43 - 3:46
  ขอผมแสดงตัวอย่างสุดขั้วสักตัวหนึ่ง
 • 3:46 - 3:50
  แล้วถ้าคุณมีเส้นขนานอีกสองตัวแบบนั้น, แล้วขอผม
 • 3:50 - 3:57
  เป็นเส้นตัดขวาง ที่ทำมุมเล็กกว่า -- มันมี
 • 3:57 - 4:00
  มุมเล็กกว่าตรงนี้ -- คุณเห็นว่ามุมนี่ตรงนี้
 • 4:00 - 4:02
  ดูเหมือนมุมนั้น
 • 4:02 - 4:05
  พวกมันคือมุมที่ตรงกัน, และพวกมันจะเท่ากัน
 • 4:05 - 4:08
  จากมุมมองนี่ มันเป็นมุมบนขวา และ
 • 4:08 - 4:10
  จุดตัดแต่ละตัวจะเหมือนกัน
 • 4:10 - 4:14
  แล้วมันก็เป็นจริงสำหรับมุมที่ตรงกันอื่นๆ
 • 4:14 - 4:17
  มุมนี่ตรงนี้ในตัวอย่างนี้, มันคือมุม
 • 4:17 - 4:21
  บนซ้าย จะเท่ากับมุมบนซ้ายนี่ตรงนี้
 • 4:21 - 4:27
  มุมล่างซ้ายนี้ จะเหมือนกับข้างล่างนี้
 • 4:27 - 4:30
  ถ้าเจ้านี่ตรงนี้ คือ 70 องศา, แล้วมุมนี่ข้างล่างนี้
 • 4:30 - 4:32
  จะเท่ากับ 70 องศาด้วย
 • 4:32 - 4:36
  แล้วสุดท้าย, แน่นอน, มุมนี้กับมุมนี้
 • 4:36 - 4:38
  จะเท่ากันด้วย
 • 4:38 - 4:42
  แล้วมุมที่ตรงกัน -- ขอผมเขียนพวกนี้ -- พวกนี้
 • 4:42 - 4:43
  คือมุมตรงกัน มันเท่ากัน
 • 4:47 - 4:55
  มุมที่ตรงกันจะเท่ากัน
 • 4:55 - 4:57
  และนั่นกับนั่นตรงกัน, นั่นกับ
 • 4:57 - 4:59
  นั่น, นั่นกับนั่น, และนั่นกับนั่น
 • 4:59 - 5:05
  ทีนี้, มุมที่เท่ากันชุดต่อไป บางครั้ง
 • 5:05 - 5:07
  เขาเรียกว่า vertical angles , บางครั้งเขาเรียกว่า
 • 5:07 - 5:08
  opposite angles
 • 5:08 - 5:12
  แต่ถ้าคุณเอามุมนี่ตรงนี้, มุมที่
 • 5:12 - 5:15
  อยู่ในแนวดิ่ง หรือตรงข้าม เมื่อคุณข้าม
 • 5:15 - 5:19
  จุดตัดไป คือมุมนี่ตรงนี้, และนั่น
 • 5:19 - 5:21
  จะเท่ากัน
 • 5:21 - 5:24
  เราบอกว่าตรงข้ามก็ได้ -- ผมชอบคำว่า opposite เพราะมัน
 • 5:24 - 5:26
  ไม่จำเป็นอยู่ในแนวดิ่ง, บางครั้งมันอยู่
 • 5:26 - 5:28
  ในแนวราบ, แต่บางครั้งเขาเรียก
 • 5:28 - 5:29
  มันว่ามุมในแนวดิ่ง (vertical angles)
 • 5:29 - 5:37
  มุมตรงข้ามจะเท่ากับด้วย
 • 5:37 - 5:41
  แล้วถ้านี่คือ 70 องศา, แล้วนี่คือ 70 องศาด้วย
 • 5:41 - 5:44
  แล้วถ้านี่คือ 70 องศา, แล้วนี่ตรงนี้
 • 5:44 - 5:47
  ก็คือ 70 องศาด้วย
 • 5:47 - 5:49
  มันน่าสนใจ, ถ้านั่นคือ 70 องศา และนั่นคือ
 • 5:49 - 5:52
  70 องศา, และถ้านี่คือ 70 องศา, และนั่นก็คือ 70
 • 5:52 - 5:56
  องศาด้วย, แล้วไม่ว่านี่คืออะไร, นี่จะเท่ากัน
 • 5:56 - 5:58
  ด้วยเพราะนี่เท่ากับอันนั้น, อันนั้น
 • 5:58 - 6:00
  เท่ากับอันนั้น
 • 6:00 - 6:07
  ทีนี้, อย่างที่สุดท้ายคุณต้องสังเกต, ผมว่าคือ
 • 6:07 - 6:10
  ความสัมพันธ์ระหว่างมุมสีส้มนี่ กับ
 • 6:10 - 6:12
  มุมสีเขียวนี่ตรงนี้
 • 6:12 - 6:18
  คุณเห็นได้ว่า เมื่อคุณบวกมุมเข้า, คุณจะได้
 • 6:18 - 6:20
  ครึ่งวงกลม, จริงไหม?
 • 6:20 - 6:22
  ถ้าคุณเริ่มตรงนี้ คุณใช้มุมสีเขียว,
 • 6:22 - 6:24
  แล้วคุณใช้มุมสีส้ม
 • 6:24 - 6:27
  คุณไปครึ่งวงกลม, แล้วนั่นจะให้คุณ
 • 6:27 - 6:29
  มันจะให้คุณ 180 องศา
 • 6:29 - 6:33
  แล้วมุมสีเขียวกับสีชมพูนี่ จะรวมกันได้ 180 องศา
 • 6:33 - 6:35
  หรือพวกมันประกอบกันสองมุมฉาก
 • 6:35 - 6:37
  แล้วเราได้ทำวิดีโออื่นเรื่องการประกอบแล้ว, คุณก็แค่
 • 6:37 - 6:41
  ต้องสังเกตว่าพวกมันต่อกันเป็นเส้นตรง หรือครึ่งวงกลม
 • 6:41 - 6:44
  แล้วถ้านี่ตรงนี้คือ 70 องศา, แล้วมุมสีส้มนี่
 • 6:44 - 6:51
  ตรงนี้คือ 110 องศา, เพราะพวกมันรวมกันได้ 180
 • 6:51 - 6:54
  ทีนี้, เจ้าตัวนี่ตรงนี้ คือ 110 องศา, เรา
 • 6:54 - 6:57
  รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับค่านี่ตรงนี้?
 • 6:57 - 6:59
  ทีนี้, ค่านี้ ตรงข้ามหรืออยู่ในแนวดิ่ง
 • 6:59 - 7:02
  กับมุม 110 องศา, มันจึงเท่ากับ 110 องศาด้วย
 • 7:02 - 7:06
  เรารู้เนื่องจากมุมนี้ตรงกับข้ามมุมนี้,
 • 7:06 - 7:09
  มุมจะเป็น 110 องศาด้วย
 • 7:09 - 7:12
  หรือเราบอกได้ว่า ดูสิ, เพราะนี่คือ 70 และ
 • 7:12 - 7:14
  เจ้านี่ประกอบเป็นสองมุมฉาก, เจ้าพวกนี้ต้องรวมกัน
 • 7:14 - 7:16
  ได้ 180 คุณจึงได้แบบนั้น
 • 7:16 - 7:19
  แล้วคุณจะหาได้ว่า เนื่องจากนี่คือ 110, นี่
 • 7:19 - 7:22
  คือค่าที่ตรงกัน, มันจึงเป็น 110 ด้วย
 • 7:22 - 7:25
  หรือคุณบอกได้ว่า นี่ตรงข้ามกับ
 • 7:25 - 7:26
  อันนั้น พวกมันจึงเท่ากัน
 • 7:26 - 7:31
  หรือคุณบอกได้ว่า มุมนี้ประกอบกับ
 • 7:31 - 7:34
  มุมนั้น, ได้ 70 บวก 110 ต้องเท่ากับ 180
 • 7:34 - 7:39
  หรือคุณบอกได้ว่า 70 บวกมุมนี้เป็น 180
 • 7:39 - 7:42
  แล้วมันมีวิธีที่หา
 • 7:42 - 7:44
  มุมไหนเป็นมุมไหนได้หลายวิธี
 • 7:44 - 7:46
  ในวิดีโอหน้า ผมจะทำตัวอย่างหลายๆ อัน
 • 7:46 - 7:49
  เพื่อแสดงว่า ถ้าคุณรู้มุมหนึ่งแล้ว, คุณจะ
 • 7:49 - 7:52
  สามารถหามุมทั้งหมดได้
Title:
มุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นตัดขวางกับเส้นขนาน
Description:

มุมของเส้นขนาน

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:53

Thai subtitles

Revisions