< Return to Video

Ъгли образувани при пресичането на две успоредни прави с трета произволна права

 • 0:00 - 0:08
  В това видео ще разгледаме
  успоредни прави, които
 • 0:08 - 0:12
  са пресечени от други прави,
 • 0:12 - 0:14
  които наричаме трансверзали.
 • 0:14 - 0:17
  Да помислим първо какво е успоредно или
 • 0:17 - 0:18
  успоредни прави.
 • 0:18 - 0:22
  Една дефиниция, която мисля,
  че ще работи добре
 • 0:22 - 0:24
  за нуждите на това видео, е,
  че това са две прави, които
 • 0:24 - 0:26
  лежат в една и съща равнина.
 • 0:26 - 0:29
  И когато казвам равнина,
  имам предвид... можеш да си представиш
 • 0:29 - 0:32
  двумерна повърхност като този екран –
 • 0:32 - 0:34
  този екран е равнина.
 • 0:34 - 0:38
  Две прави, които лежат в една равнина,
  и които никога не се пресичат.
 • 0:38 - 0:42
  И тази права – ще се постарая
  с начертаването – представи си,
 • 0:42 - 0:44
  че правата продължава безкрайно
  в тази посока и тази посока –
 • 0:44 - 0:47
  ще използвам различен цвят.
 • 0:47 - 0:52
  И тази права тук –
  двете са успоредни помежду си.
 • 0:52 - 0:54
  Те никога няма да се пресекат.
 • 0:54 - 0:56
  Ако приемем, че съм
  ги начертал добре
 • 0:56 - 0:58
  и се движат в една и съща посока,
 • 0:58 - 1:00
  те никога няма да се пресекат.
 • 1:00 - 1:03
  И ако помислиш какъв вид прави
  не са успоредни –
 • 1:03 - 1:09
  тази зелена права и тази розова
  права не са успоредни.
 • 1:09 - 1:12
  Те очевидно се пресичат
  в някаква точка.
 • 1:12 - 1:15
  Та тези двечките са успоредни,
  и понякога
 • 1:15 - 1:19
  хората слагат стрелки, сочещи
 • 1:19 - 1:22
  в една и съща посока, за да покажат,
  че тези прави са успоредни.
 • 1:22 - 1:24
  Ако имаме няколко успоредни прави,
  може да направим две стрелки,
 • 1:24 - 1:26
  както и да е.
 • 1:26 - 1:29
  Просто си кажи, че тези прави
  няма да се пресекат никога.
 • 1:29 - 1:31
  Това, за което ще помислим,
  е какво става, когато
 • 1:31 - 1:36
  тези успоредни прави
  се пресекат от трета права.
 • 1:36 - 1:38
  Нека начертая трета права тук.
 • 1:38 - 1:42
  Ето и трета права.
 • 1:42 - 1:46
  И така, това тук е третата права,
  която пресича
 • 1:46 - 1:52
  успоредните прави и която
  наричаме пресечна права.
 • 1:52 - 1:56
  Защото пресича
  двете успоредни прави.
 • 1:56 - 2:00
  Сега, винаги когато имаш
  права, пресичаща успоредни прави,
 • 2:00 - 2:03
  има интересна връзка между
  получените ъгли.
 • 2:03 - 2:06
  Това често се дава
  на стандартни тестове.
 • 2:06 - 2:09
  Защото е основен
  геометричен въпрос.
 • 2:09 - 2:12
  И е добре наистина
  да го избистрим в главите си.
 • 2:12 - 2:18
  Първото нещо, което трябва да осъзнаем,
  е, че ако тези прави са успоредни,
 • 2:18 - 2:22
  тогава съответните ъгли
  ще бъдат равни.
 • 2:22 - 2:26
  Съответни ъгли са тези
 • 2:26 - 2:29
  четири ъгъла, които се образуват ето тук –
  при пресичането на
 • 2:29 - 2:31
  розовата права или тази виолетова права
 • 2:31 - 2:32
  с тази жълта линия.
 • 2:32 - 2:38
  Имаме този ъгъл горе, който
  означихме със зелено;
 • 2:38 - 2:45
  имаме... нека бъде в оранжево...
  имаме този ъгъл тук в оранжево
 • 2:45 - 2:48
  и имаме още един ъгъл ето тук,
 • 2:48 - 2:53
  в друго зелено, и после имаме
  и този ъгъл ето тук,
 • 2:53 - 2:57
  точно тук, където използвах
  този синкаво-лилав цвят.
 • 2:57 - 2:59
  Та това са 4 ъгъла.
 • 2:59 - 3:02
  Когато говорим за СЪОТВЕТНИ ъгли, говорим
 • 3:02 - 3:05
  например за най-горния ъгъл в зелено,
 • 3:05 - 3:09
  който е съответен на този
  горен ъгъл тук.
 • 3:09 - 3:12
  Мога да го нарисувам
  в същото зелено, ето така.
 • 3:12 - 3:15
  Тези два ъгъла са СЪОТВЕТНИ.
 • 3:15 - 3:18
  Те са СЪОТВЕТНИ и затова
 • 3:18 - 3:20
  са равни по големина.
 • 3:20 - 3:21
  Това са равни ъгли.
 • 3:21 - 3:25
  Ако това е, ще си измисля число,
  ако това е 70 градуса,
 • 3:25 - 3:29
  то този ъгъл ето тук също
  ще бъде 70 градуса.
 • 3:29 - 3:32
  Ако се замислим по-задълбочено, ако
  си поиграем с правите, ще видим,
 • 3:32 - 3:36
  че дори да променим
  посоката на пресичащата права,
 • 3:36 - 3:41
  ъглите си остават равни помежду си.
  Стига правите да са успоредни.
 • 3:41 - 3:43
  Ако вземем... нека начертая
  други две успоредни прави
 • 3:43 - 3:46
  и може би ще ти дам по-труден пример.
 • 3:46 - 3:50
  Ще начертая две други
  успоредни прави прави
 • 3:50 - 3:58
  и ще ги пресека с трета права.
  Образува се още по-малък ъгъл.
 • 3:58 - 4:00
  И можем ясно да видим,
  че този ъгъл тук
 • 4:00 - 4:02
  изглежда равен на този.
 • 4:02 - 4:05
  Тези ъгли се наричат СЪОТВЕТНИ
  и са равни помежду си.
 • 4:05 - 4:08
  Най-просто казано – ъглите в най-горните
  десни краища на мястото на пресичане
 • 4:08 - 4:10
  са равни помежду си.
 • 4:10 - 4:14
  Същото можем да приложим
  и за другите съответни ъгли.
 • 4:14 - 4:17
  Този ъгъл тук например –
  в горния ляв ъгъл –
 • 4:17 - 4:21
  е равен на този тук.
 • 4:21 - 4:27
  Този ъгъл долу вляво е равен
  на този от другата страна.
 • 4:27 - 4:30
  Ако това тук е 70 градуса, то тук долу
 • 4:30 - 4:32
  също ще имаме 70 градуса.
 • 4:32 - 4:36
  Накрая и останалите два ъгъла
 • 4:36 - 4:38
  също са равни помежду си.
 • 4:38 - 4:42
  Съответните ъгъли – нека го запиша –
 • 4:42 - 4:55
  съответните ъгли са равни помежду си.
 • 4:55 - 4:57
  И всички тези 8 ъгъла,
 • 4:57 - 4:59
  са съответни по двойки,
  както вече показах.
 • 4:59 - 5:05
  Следващите равни ъгли, образувани при пресичането
  на две успоредни прави с произволна трета права, са:
 • 5:05 - 5:07
  Наричат се ВРЪХНИ, понякога
 • 5:07 - 5:08
  ПРОТИВОПОЛОЖНИ ъгли.
 • 5:08 - 5:15
  Ако вземем този ъгъл тук (70 градуса)
  и ъгъла точно срещу него,
 • 5:15 - 5:19
  както посочих със стрелката,
 • 5:19 - 5:21
  това са равни ъгли. Равни по големина.
 • 5:21 - 5:24
  Връхните ъгли – ще ги наричам така,
  а не противоположни,
 • 5:24 - 5:26
  не винаги са в вертикално положение,
  понякога са в
 • 5:26 - 5:28
  хоризонтално положение,
  затова ще ги наричам ВРЪХНИ,
 • 5:28 - 5:29
  а не противоположни.
 • 5:29 - 5:37
  ВРЪХНИТЕ (противоположни) ъгли
  също са равни по големина.
 • 5:37 - 5:41
  Това е 70 градуса, и това също
  ще е равно на 70 градуса.
 • 5:41 - 5:44
  И ако и това е 70 градуса и това тук
 • 5:44 - 5:47
  също е 70 градуса.
 • 5:47 - 5:49
  Интересното е, че ако
  този ъгъл е 70градуса
 • 5:49 - 5:52
  и този ъгъл е 70 градуса,
  то и този е 70 градуса,
 • 5:52 - 5:56
  и този също ще е равен на 70 градуса.
 • 5:56 - 5:58
  Защото този ъгъл е равен на този, и този
 • 5:58 - 6:00
  на този, и този на този.
 • 6:00 - 6:07
  Последното нещо, което
  трябва да разбереш, е,
 • 6:07 - 6:10
  че има връзка между оранжевия ъгъл
 • 6:10 - 6:12
  и зеления ъгъл ето тук.
 • 6:12 - 6:18
  Виждаме, че когато чертаем
  ъглите, се оформя
 • 6:18 - 6:20
  нещо като полукръг, нали?
 • 6:20 - 6:22
  Ако тръгнем от началото
  на зеления ъгъл
 • 6:22 - 6:24
  и продължим до края
  на оранжевия ъгъл.
 • 6:24 - 6:27
  Изминаваме точно половин окръжност,
 • 6:27 - 6:29
  което знаем, че е 180 градуса.
 • 6:29 - 6:33
  СБОРЪТ на зеления и оранжевия
  ъгъл е 180 градуса!
 • 6:33 - 6:35
  Те са СЪСЕДНИ ъгли.
  Образуват 180 градуса.
 • 6:35 - 6:37
  Има и други видео уроци за съседни ъгли, но
 • 6:37 - 6:41
  сега трябва да видиш, че те заедно образуват
  една права или половин окръжност.
 • 6:41 - 6:44
  Ако този ъгъл е 70 градуса,
  то оранжевият ъгъл
 • 6:44 - 6:51
  и 110 градуса. Защото 70 + 110 = 180.
 • 6:51 - 6:54
  Сега, след като определихме,
  че този ъгъл е 110 градуса,
 • 6:54 - 6:57
  какво знаем за този ъгъл тук?
 • 6:57 - 6:59
  Този ъгъл е връхен (противоположен)
 • 6:59 - 7:02
  на този от 110 градуса,
  значи и той ще е 110 градуса.
 • 7:02 - 7:06
  Допълнително знаем,
  че този ъгъл отговаря на този тук
 • 7:06 - 7:09
  и той също ще е равен на 110 градуса.
 • 7:09 - 7:12
  И сме сигурни в това, защото
  съседният му ъгъл е също 70 градуса
 • 7:12 - 7:14
  и двата ъгъла са СЪСЕДНИ и сборът им
 • 7:14 - 7:16
  дава 180 градуса.
 • 7:16 - 7:19
  Вижда се, че след като този ъгъл
  е 110 градуса,
 • 7:19 - 7:22
  този е връхен на предишния,
  значи и той е 110 градуса.
 • 7:22 - 7:25
  Или можем да кажем, че
  този ъгъл е противоположен на
 • 7:25 - 7:26
  този и те са равни помежду си.
 • 7:26 - 7:31
  Допълнително, този ъгъл е съседен
 • 7:31 - 7:34
  на този ъгъл, така че 70 градуса плюс
  110 градуса дава 180 градуса.
 • 7:34 - 7:39
  Този ъгъл плюс 70 градуса са 180 градуса.
 • 7:39 - 7:42
  Начините да определим мярката
 • 7:42 - 7:44
  на един ъгъл са доста.
 • 7:44 - 7:46
  В следващото видео ще представя
  няколко примера,
 • 7:46 - 7:49
  за да ти покажа как можем, ако знаем само
  мярката на един ъгъл,
 • 7:49 - 7:52
  как можем да намерим
  мерките на другите ъгли.
Title:
Ъгли образувани при пресичането на две успоредни прави с трета произволна права
Description:

Ъгли образувани при пресичането на две успоредни прави с трета произволна права

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:53

Bulgarian subtitles

Revisions