Return to Video

Ъгли образувани при пресичането на две успоредни прави с трета произволна права

 • 0:00 - 0:02
  В това видео ще помислим малко за
 • 0:02 - 0:12
  успоредни прави и други линии, които пресичат успоредни
 • 0:12 - 0:14
  прави и които наричаме пресечни прави
 • 0:14 - 0:17
  Та, нека помислим първо какво е успоредно или
 • 0:17 - 0:18
  успоредна права
 • 0:18 - 0:22
  Та, една дефиниция, която мисля, че ще работи добре
 • 0:22 - 0:24
  за нуждите на това видео, е че те са две прави, които
 • 0:24 - 0:26
  са на една и съща равнина
 • 0:26 - 0:29
  И когато говорим за равнина, говорим за- можете да си
 • 0:29 - 0:32
  представите двуизмерна повърхност като този екран
 • 0:32 - 0:34
  този екран е равнина.
 • 0:34 - 0:38
  Та, две прави на равнина, които никога не се пресичат.
 • 0:38 - 0:42
  И тази права- ще се постарая с рисуването- представете си
 • 0:42 - 0:44
  че правата продължава завинаги в тази посока и тази
 • 0:44 - 0:47
  посока- нека използвам различен цвят-
 • 0:47 - 0:52
  И тези прави тук са успоредни
 • 0:52 - 0:54
  Те никога няма да се пресекат
 • 0:54 - 0:56
  Ако приемем, че съм ги начертал добре и че
 • 0:56 - 0:58
  се движат в една и съща посока, те
 • 0:58 - 1:00
  никога няма да се пресекат
 • 1:00 - 1:02
  И ако помислите какъв вид прави не са
 • 1:02 - 1:08
  успоредни, е, тази зелена права и тази розова
 • 1:08 - 1:09
  не са успоредни.
 • 1:09 - 1:12
  Те ясно се пресичат в някоя точка.
 • 1:12 - 1:15
  Та тези двечките са успоредни, и понякога
 • 1:15 - 1:19
  хората чертая линия продължаваща
 • 1:19 - 1:21
  в една и съща посока, за да покажат че тези прави
 • 1:21 - 1:22
  са успоредни.
 • 1:22 - 1:24
  Ако имаме няколко успоредни прави, може да направим две стрелки,
 • 1:24 - 1:26
  както и да е.
 • 1:26 - 1:27
  Просто си кажете, добре, тези линии,
 • 1:27 - 1:29
  няма да се пресекат.
 • 1:29 - 1:31
  Това, за което ще помислим е какво става, когато
 • 1:31 - 1:36
  тези успоредни линии се пресекат от трета линия?
 • 1:36 - 1:38
  Нека нарисувам трета линия тук.
 • 1:38 - 1:42
  Ето и трета линия.
 • 1:42 - 1:46
  И така, това тук е третата линия, която пресича
 • 1:46 - 1:52
  успоредните прави и която наричаме пресечна права.
 • 1:52 - 1:56
  Защото пресича двете успоредни прави.
 • 1:56 - 1:59
  Сега, винаги когато имате права пресичаща успоредни
 • 1:59 - 2:02
  прави, имате интересна връзка между
 • 2:02 - 2:03
  образуваните ъгли.
 • 2:03 - 2:06
  Това често се дава на стандартни тестове.
 • 2:06 - 2:09
  Защото е основен геометричен въпрос.
 • 2:09 - 2:12
  И е добре наистина да го избистрим в главите си.
 • 2:12 - 2:16
  Първото нещо, което трябва да осъзнаем е, че ако тези прави са успоредни,
 • 2:16 - 2:18
  допускаме, че
 • 2:18 - 2:22
  съответните им ъгли ще бъдат равни
 • 2:22 - 2:26
  Съответни ъгли са тези
 • 2:26 - 2:29
  четири ъгъла, които се образуват ето тук - при пресичането на
 • 2:29 - 2:31
  розовата линия или тази виолетова линия
 • 2:31 - 2:32
  с тази жълта линия.
 • 2:32 - 2:38
  Имаме този ъгъл горе, който означихме със зелено
 • 2:38 - 2:43
  имаме, нека бъде в оранжево, имаме този
 • 2:43 - 2:48
  ъгъл тук в оранжево и имаме още един ъгъл ето тук
 • 2:48 - 2:53
  в друго зелено, и после имаме и този ъгъл
 • 2:53 - 2:55
  ето тук, точно там където използвах този
 • 2:55 - 2:57
  синкаво-лилав цвят.
 • 2:57 - 2:59
  Та това са 4 ъгъла
 • 2:59 - 3:02
  Когато говорим за СЪОТВЕТНИ ъгли, говорим
 • 3:02 - 3:05
  например за най-горния ъгъл в зелено,който
 • 3:05 - 3:09
  отговаря на този горен ъгъл тук.
 • 3:09 - 3:12
  Мога да го нарисувам в същото зелено, ето така.
 • 3:12 - 3:15
  Тези два ъгъла са СЪОТВЕТНИ.
 • 3:15 - 3:18
  Те са СЪОТВЕТНИ и затова,
 • 3:18 - 3:20
  са равни по големина.
 • 3:20 - 3:21
  Това са равни ъгли.
 • 3:21 - 3:24
  Ако това е, ще си измисля число, ако това е 70
 • 3:24 - 3:28
  градуса, то този ъгъл ето тук също
 • 3:28 - 3:29
  ще бъде 70 градуса.
 • 3:29 - 3:32
  Ако се замислим по- обстойно, дори се заиграем с правите, ще видим
 • 3:32 - 3:35
  че дори да променим едновременно посоките на правите
 • 3:35 - 3:38
  ъглите си остават равни. Стига правите да
 • 3:38 - 3:41
  са успоредни.
 • 3:41 - 3:43
  Ако вземем, нека начертая други две успоредни
 • 3:43 - 3:46
  линии и може би ще ви дам по-труден пример.
 • 3:46 - 3:50
  Ще начертаем две други успоредни прави линии и
 • 3:50 - 3:57
  ги пресечем с трета линия. Образува се още по-малък ъгъл.
 • 3:57 - 4:00
  И можем ясно да видим, че този ъгъл тук
 • 4:00 - 4:02
  изглежда по същия начин като този.
 • 4:02 - 4:05
  Тези ъгли се наричат СЪОТВЕТНИ и са с еднаква големина.
 • 4:05 - 4:08
  Най-просто казано - ъгълите в най-горните десни краища на пресечната точка
 • 4:08 - 4:10
  имат една и съща големина.
 • 4:10 - 4:14
  Същото можем да приложим и за другите съответни ъгли.
 • 4:14 - 4:17
  Този ъгъл тук, например, в горния ляв ъгъл
 • 4:17 - 4:21
  е еднакъв с този тук
 • 4:21 - 4:27
  Този ъгъл, от долу от ляво е същия като този от другата страна.
 • 4:27 - 4:30
  Ако това тук е 70 градуса, то тук долу
 • 4:30 - 4:32
  също ще имаме 70 градуса
 • 4:32 - 4:36
  Най-накрая останалите два ъгъла,
 • 4:36 - 4:38
  също са еднакви по големина.
 • 4:38 - 4:42
  Съответните ъгъли - нека го запиша
 • 4:42 - 4:43
  съответните ъгли са сходни - еднакви.
 • 4:47 - 4:55
  Съответните ъгли са равни.
 • 4:55 - 4:57
  И всички тези 8 ъгъла,
 • 4:57 - 4:59
  са съответни по двойки, както вече показахме.
 • 4:59 - 5:05
  Следващите еднакви ъгли образувани при пресичането на две успоредни прави с трета произволна права са:
 • 5:05 - 5:07
  Наричат се ВРЪХНИ, понякога
 • 5:07 - 5:08
  ПРОТИВОПОЛОЖНИ ъгли.
 • 5:08 - 5:12
  Ако вземем този ъгъл тук (70те градуса) и ъгъла
 • 5:12 - 5:15
  точно срещу него
 • 5:15 - 5:19
  както посочих със стрелката
 • 5:19 - 5:21
  са еднакви ъгли. Равни по големина.
 • 5:21 - 5:24
  Връхните ъгъли - ще ги наричам така, а не противоположни
 • 5:24 - 5:26
  не винаги са в вертикално положение, понякога са в
 • 5:26 - 5:28
  хоризонтално положение, затова ще ги наричам ВРЪХНИ
 • 5:28 - 5:29
  а не противоположни.
 • 5:29 - 5:37
  ВРЪХНИТЕ (противоположни) ъгли също са еднакви по големина.
 • 5:37 - 5:41
  Това е 70градуса, и това също ще е равно на 70 градуса.
 • 5:41 - 5:44
  И ако и това е 70 градуса и това тук
 • 5:44 - 5:47
  също е 70градуса.
 • 5:47 - 5:49
  Интересното е, че ако този ъгъл е 70градуса
 • 5:49 - 5:52
  и този ъгъл е 70градуса, то и този и 70градуса
 • 5:52 - 5:56
  и този също ще е равен на 70градуса.
 • 5:56 - 5:58
  Защото този ъгъл е равен на този, и този
 • 5:58 - 6:00
  на този, и този на този.
 • 6:00 - 6:07
  Последното нещо, което трябва да разберете, е че
 • 6:07 - 6:10
  има връзка между оранжевия ъгъл и
 • 6:10 - 6:12
  зеленият ъгъл, ето тук.
 • 6:12 - 6:18
  Виждаме, че когато чертаем ъглите се оформя
 • 6:18 - 6:20
  нещо като полу-кръг, нали?
 • 6:20 - 6:22
  Ако тръгнем от началото на зеления ъгъл
 • 6:22 - 6:24
  и продължим до края на оранжевия ъгъл.
 • 6:24 - 6:27
  Изминаваме точно половин кръг,
 • 6:27 - 6:29
  което както знаем е 180градуса.
 • 6:29 - 6:33
  СБОРА на зеления и оранжевия ъгли е 180градуса!
 • 6:33 - 6:35
  Те са СЪСЕДНИ ъгли. Образуват 180градуса.
 • 6:35 - 6:37
  Има и други видео-уроци за съседни ъгли, но
 • 6:37 - 6:41
  сега трябва да видите, че те заедно образуват образуват една линия или половин кръг.
 • 6:41 - 6:44
  Така че, ако този ъгъл е 70градуса, то оранжевия ъгъл
 • 6:44 - 6:51
  и 110градуса. Защото 70 + 110 = 180
 • 6:51 - 6:54
  Сега, след като определихме, че този ъгъл е 110градуса
 • 6:54 - 6:57
  какво знаем за този ъгъл тук?
 • 6:57 - 6:59
  Този ъгъл е връхен (противоположен)
 • 6:59 - 7:02
  на този от 110градуса, значи и той ще е 110 градуса.
 • 7:02 - 7:06
  Допълнително знаем, че този ъгъл отговаря на този тук
 • 7:06 - 7:09
  и той също ще е равен на 110градуса.
 • 7:09 - 7:12
  И сме сигурни в това, защото съседния му ъгъл е също 70градуса
 • 7:12 - 7:14
  и двата ъгъла са СЪСЕДНИ и сбора им
 • 7:14 - 7:16
  дава 180 градуса.
 • 7:16 - 7:19
  Вижда се, че след като този ъгъл е 110 градуса,
 • 7:19 - 7:22
  този е връхен на предишния, значи и той е 110градуса.
 • 7:22 - 7:25
  Или можем да кажем, че този ъгъл е противоположен на
 • 7:25 - 7:26
  този и те са с еднакви големини.
 • 7:26 - 7:31
  Допълнително, този ъгъл е съседен на
 • 7:31 - 7:34
  този ъгъл, така че 70градуса плюс 110градуса дава 180градуса.
 • 7:34 - 7:39
  Този ъгъл плюс 70градуса са 180градуса.
 • 7:39 - 7:42
  Начините да определим стойността на
 • 7:42 - 7:44
  един ъгъл са доста.
 • 7:44 - 7:46
  В следващото видео ще представя няколко примера,
 • 7:46 - 7:49
  за да ви покажа, как ако знаем само големината на един ъгъл,
 • 7:49 - 7:52
  как да открием големините на другите ъгли.
Title:
Ъгли образувани при пресичането на две успоредни прави с трета произволна права
Description:

Ъгли образувани при пресичането на две успоредни прави с трета произволна права

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:53

Bulgarian subtitles

Revisions Compare revisions